...

Auto Opel Corsa B.0001

by guest4ced100

on

Report

Category:

Automotive

Download: 2

Comment: 0

2,600

views

Comments

Description

Download Auto Opel Corsa B.0001

Transcript

  • 1. A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark Opel Corsa Prawo własności autorskiej posiada firma Adam Opel AG, Rüsselsheim, Niemcy. Komercyjne korzystanie z tego pliku jest zabronione i narusza prawa autorskie firmy Adam Opel AG. Skromna translacja do postaci elektronicznej by Robin Dally (http://corsa.of.pl).Instrukcja obsługi
  • 2. Chroń środowisko i oszczędzaj pieniądze ................................. 4 Krótko i zwięźle o podstawowych sprawach .......................... 6 Wskaźniki i przyrządy .................................. 24 Elementy nadwozia ...................................... 31 Bezpieczeństwo jazdy .................................. 44 Oświetlenie .................................................. 62 Szyby i dach otwierany ................................ 64 Ogrzewanie i nadmuch powietrza ................ 68 Klimatyzacja ................................................. 73 Automatyczna skrzynia biegów .................... 77 Zalecenia dotyczące sposobu jazdy ............ 80 Paliwo, tankowanie ...................................... 82 Katalizator .................................................... 85 Układ wydechowy, spaliny ........................... 87 Hamulce ....................................................... 88 Koła, ogumienie ........................................... 90 Bagażnik dachowy, hak holowniczy ............. 94 Podstawowe czynności obsługowe .............. 100 Przedstawicielstwa firmy Opel w Europie .................................................... 116 Serwis, system obsługowy firmy Opel ......... 118 Konserwacja samochodu ............................ 127 Opis techniczny ........................................... 131 Dane techniczne .......................................... 142 Wykaz haseł ................................................ 163 * Gwiazdka ta oznacza, że dany element nie znajduje się we wszystkich samochodach (różne modele, różne silniki, różne kraje docelowe, wy- posażenie specjalne, oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Opel). 3
  • 3. Nowoczesna konstrukcja ułatwia rozłożenie Możliwie jak najwcześniej zmieniaj bieg na CHROŃ ŚRODOWISKO Isamochodu na części i oddzielenie od siebie wyższy. Samochód jadący na drugim biegu z OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZEróżnych materiałów w celu ich ponownego zasto- sowania. prędkością 50 km/h powoduje taki hałas, jak trzy samochody poruszające się z taką samą pręd- Zaniechano używania takich surowców, jakkością. ale na czwartym biegu. Po uruchomieniu azbest i kadm. W urządzeniu klimatyzacyjnym zimnego silnika automatyczna skrzynia biegów znajduje się czynnik chłodniczy nie zawierający przełąc.za się na wyższe zakresy dopiero przy freonu. większych prędkościach obrotowych. Dzięki temu katalizator szybko osiąga temperaturę. w W nowoczesnej technologii lakierowania jako której redukcja szkodliwych substancji jest mak- rozpuszczalnik stosuje się wodę.symalna. W gazach spalinowych samochodów z silnikami o zapłonie iskrowym i z silnikami Diesla znajduje Pierwsze 1000 km się znacznie mniej szkodliwych substancji niż Pierwsze 1000 km ma duże znaczenie dla póź- kiedyś. niejszej sprawności i trwałości pojazdu. Prosimy Jako kierowca samochodu Opel możesz istotnieo przeczytanie wskazówek zamieszczonych na Technologia przyszłości przyczyniać się do ochrony środowiska:stronie 80. Konstruktorzy firmy Opel cały czas mają na uwa- Sposób jazdy przyjazny dla dze ochronę środowiska. środowiska Już przy projektowaniu i w trakcie produkcji zasto- Jedź zawsze pamiętając o środowisku, staraj się, sowano materiały nieszkodliwe dla środowiska iby Twój samochód wytwarzał jak najmniej hałasu nadające się do ponownego wykorzystania. Takżei spalin. W ten sposób oszczędzasz naturalne technologia produkcji jest przyjazna dla otoczenia. surowce. co nie tylko wysoce się opłaca, lecz Dzięki recyklingowi materiałów produkcyjnych. także ma wpływ na jakość życia. takich jak szlamy pozostałe po lakierowaniu. ichJedź tak. by oszczędzać energię: obieg jest zamknięty. Dodatkowo zmniejszono „mniej paliwa - więcej kilometrówquot;. zapotrzebowanie wody, co oszczędza jej natural- ne zasoby.Niepotrzebnie szybkie przyspieszanie znacznie zwiększa zużycie paliwa. Pisk opon i wysokie obroty przy „kawaleryjskiejquot; jeździe mogą zwięk- szyć poziom hałasu nawet 4-krotnie 1). 1) dokładnie aż o 12 dB(A). dB: jednostka poziomu ciśnienia akustycznego (decybel) dB(A): znormalizowana charakterystyka częstotliwościowa stosowana w celu dopasowania obiektywnych wartości mierzonych do wrażenia słuchowego odczuwanego przez człowieka. Wzrost poziomu o 6 dB(A) jest odbierany jako podwojenie głośności.4
  • 4. Równomierna prędkość Duża prędkośćZaładunek W miarę możliwości staraj się jechać na najwyż-Im większa prędkość, tym większe zużycie pali- Niepotrzebne obciążenie zwiększa zużycie szym biegu.wa. Przy jeździe quot;na pełnym gaziequot; zużywasz opaliwa, zwłaszcza przy przyspieszaniu (w ruchu W ruchu miejskim już od 50 km/h możesz włączyć wiele więcej paliwa i wytwarzasz znacznie więk-miejskim). Ładunek o wadze 100 kg w ruchu czwarty bieg. Przy prędkości 50 do 80 km/h naszy hałas. Nawet lekkie cofnięcie pedału gazumiejskim powoduje wzrost zużycia paliwa o 0.5 trzecim biegu zużywasz prawie 30°.o więcej pali- pozwala zaoszczędzić sporo paliwa bez odczu- I/100 km. wa niż na czwartym, a przy tym dodatkowo obcią- walnego zmniejszenia prędkości. Przy szybkiej Bagażnik dachowy i narciarski żasz środowisko wytwarzając znacznie więcejjeździe znacznie wzrasta też zużycie opon i hałasu.hałas spowodowany wiatrem. Już od prędkościBagażniki zwiększając opór powietrza powodują70 km/h hałas opon zaczyna przewyższać hałas wzrost zużycia paliwa o 1 I/100 km. Przy prędkości 70 do 90 km/h na czwartym biegu pochodzący od ruchu samego pojazdu. Samo- zużycie paliwa jest o ok. 15 % większe niż nachód jadący z prędkością 150 km/h wytwarza tyleZdejmuj je, gdy tylko przestają być potrzebne. piątym.hałasu, co cztery pojazdy przy 100 km/h lub Naprawy i obsługa Ruch miejski dziesięć przy 70 km/h. Fabryka Opel przy produkcji. naprawach i obsłu- Częste ruszanie i zatrzymywanie się - na przykładDrzwidze stosuje materiały nieszkodliwe dla środowi- na światłach -znacznie zwiększa średnie zużycieStaraj się zamykać je jak najciszej! ska. Nie należy samemu wykonywać napraw. paliwa i poziom hałasu. Bądź więc przewidujący iregulacji i obsługi silnika: staraj się tak jechać, by unikać niepotrzebnegoCiśnienie powietrza w oponach- wskutek niewiedzy można wykroczyć prze- przystawania. W miarę możliwości wybieraj ulice ciwko prawu o ochronie środowiska, które na- mniej zatłoczone. Zachowując wystarczającą Za zbyt małe ciśnienie powietrza w oponach płacisię podwójnie: samochód więcej pali i wzrastakazuje usuwanie odpadów w ściśle przepisa- bezpieczną odległość od innych pojazdów i nie ny sposób. „wciskając się” w luki między nimi unikasz zbęd- zużycie opon. Opłaca się więc regularnie (co 14 nego hamowania i przyspieszania, które nie tylko dni) sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.- części nadające się do ponownego wykorzy- zwiększają hałas i ilość spalin, lecz także kosztująstania nie zostaną dostarczone w odpowied- wiele paliwa! Szczególnie ostrożnie prowadź nie miejsce. samochód na obszarze zabudowanym i w nocy.- kontakt z niektórymi materiałami eksploata- cyjnymi może być szkodliwy dla zdrowia. Bieg jałowy Także na biegu jałowym silnik zużywa paliwo i Korzystając z autoryzowanego serwisu firmy wytwarza hałas. Dlatego już na postoju dłuższym Opel chronisz środowisko naturalne, siebie i niż jedna minuta opłaca się wyłączyć silnik. Trzy innych użytkowników drogi. minuty pracy na biegu jałowym równa się jedne- mu kilometrowi przebiegu! 5
  • 5. Krótko i zwięźle o podstawowych sprawachNumery kluczyków,Odryglowywanie pojazdu:numery kodowePrzekręcić kluczyk w zamku -Usunąć numer z kluczyka. pociągnąć klamkę ku górzeNumer kluczyka podano w dokumentach i wRyglowanie drzwi od wewnątrz: wcisnąć przyciskpaszporcie Car Pass * samochodu. blokady w drzwiach.Koła ze stopu lekkiego *: zanotować numerWciśnięty przycisk blokady w otwartych drzwiachkluczyka ryglującego.kierowcy odskakuje do góry w momencie ich zamykania (zabezpieczenie przed przypadko-Elektroniczne unieruchamianie samochodu *, wym zatrzaśnięciem drzwi).radioodbiornik *: numery kodowe podano wpaszporcie samochodu bądź paszporcie radio-Przycisk blokady nie odskakuje do góry, gdyodbiornika.podczas zamykania drzwi klamka jest uniesiona.Paszportu samochodu * i paszportu radioodbior- Zamki drzwiowe - strona 31,nika * nie przechowywać w pojeździe. elektroniczne unieruchamianie samochodu * - strona 32,Dalsze wskazówki -- strony 31, 32 zamek centralny * - strona 33, zabezpieczenie przed kradzieżą * - strona 33, autoalarm * - strona 36 6
  • 6. Przestawianie foteli: Przestawianie oparć foteli:Regulacja wysokości siedzenia *: Pociągnąć za uchwyt, przesunąćObrócić pokrętło Obrócić korbkę siedzenie, Tak ustawić oparcie, by znaleźć się w najwygod-Wysokość siedzenia należy dopasować do zwolnić uchwyt, niejszej dla siebie pozycji. wzrostu kierowcy. Tak je ustawić, by uzyskać jak zablokować fotel najwygodniejszy dostęp do pedałów i kierownicy. Składanie oparć przednich foteli *: Nigdy nie przestawiać siedzenia podczas jazdy, Dostosowanie pozycji siedzenia do Pociągnąć za uchwyt odblokowujący gdyż przy nie zablokowanym uchwycie fotel mógł-wzrostu kierowcy by się przesunąć w nie kontrolowany sposób.Tak ustawić swoje siedzenie jako kierowcy, by Przy wsiadaniu i wysiadaniu z tyłu odchylić do przy wyprostowanym tułowiu móc obejmować przodu oparcia przednich siedzeń *.kierownicę mając lekko ugięte ramiona. Combo z siedzeniem tylnym: w celu łatwiejszegoZakładanie pasów bezpieczeństwa – strona wsiadania i wysiadania z tyłu pojazdu podnieść 46 całkowicie do góry gałkę odblokowującą na oparciu prawego przedniego fotela i przesunąć go do przodu. Zablokować prawy przedni fotel po przesunięciu go do najwygodniejszej dla siebie pozycji. Wyda- je on przy tym charakterystyczny odgłos. 7
  • 7. W celu zmiany wysokości zagłówków wycią-Łagodnie wyciągnąć pas Regulacja lusterka wewnętrznego i ze- gnąć je do góry lub wcisnąć do dołu bezpieczeństwa ze zwijadła,wnętrznego przełożyć przez ramię i włożyć zaczep w Górna krawędź zagłówka powinna się znajdować Lusterko wewnętrzne: obrócić lusterko ustawia- mniej więcej na wysokości ciemienia nigdy nauchwyt jąc je we właściwej dla siebie pozycji. wysokości szyi. Osoby wyższe muszą więc wysu- Pas nigdzie nie może być poskręcany i powinien Przechylenie lusterka wewnętrznego zmniejsza nąć zagłówek do góry. ściśle przylegać do ciała. W związku z tym opar- możliwość oślepienia światłami innych pojazdów Po ustawieniu wysokości zagłówków zatrzasnąćcie fotela nie może być zbytnio pochylone do jadących z tyłu. je. tyłu.Lusterko zewnętrzne ustawia się gałką od we- Dalsze wskazówki -- strony 40, 59 W celu zwolnienia pasa wcisnąć czerwonywnątrz. przycisk na jego uchwycie. Combo: Lusterko zewnętrzne ustawia się na- Pasy bezpieczeństwa - strony 46, 47ciskając na jego szybkę. Poduszka powietrzna * - strona 48Dalsze wskazówki -- strona 59 8
  • 8. Lusterko zewnętrzne regulowane elektrycz- Wyłącznik zapłonu (stacyjka) Odblokowanie kierownicy: nie * w silniku z zapłonem iskrowym, Lekko obrócić kierownicę i przekręcić 4-kierunkowy regulator na wyłącznik świec żarowych w silniku kluczyk do pozycji I podłokietniku od strony kierowcyDiesla Blokowanie kierownicy: wyjąć kluczyk w pozycji Jeżeli samochód ma dwa lusterka zewnętrzne *, = Zapłon wyłączony, kierownica blokuje się . Lekko obrócić kierownicę, aż ulegnie zablo- to po przesunięciu przełącznika w lewo czterokie- po wyjęciu kluczyka i lekkim jej obróceniu kowaniu z charakterystycznym odgłosem. runkowy regulator działa na lewe lusterko. a po I = Kierownica odblokowana, zapłon wyłą- przesunięciu w prawo - na prawe lusterko. czony Ogrzewane lusterka zewnętrzne *:II= Zapłon włączony Silnik Diesla: wstępne nagrzewanie świe- Nacisnąć przycisk czterokierunkowego regulatora cami żarowymi (strona 20) (lampka kontrolna obok przycisku): III = Rozruch (przekładnia na biegu jałowym!) Ogrzewanie lusterek wyłącza się automatycznie po ok. 15 minutach.Elektroniczne unieruchamianie samochodu strona 329
  • Fly UP