...

Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

by miastowruchu

on

Report

Category:

Automotive

Download: 0

Comment: 0

5,749

views

Comments

Description

Prezentacja z II Forum Zrównoważonego Transportu Miejskiego (5 listopada 2008), przygotowana przez Zbigniewa Komara (Urząd Miasta Wrocławia)
Download Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

Transcript

 • 1. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu
  • Zbigniew Komar
 • Urząd Miejski Wrocławia
 • 2. Plan prezentacji
  • Polityka transportowa Miasta i jej realizacja
  • w przeszłości
  • Polityka rowerowa i aktualne priorytety
  • Transport szynowy w mieście i w aglomeracji
  • a) przewozy kolejowe – plany doty-
  • cząceinfrastruktury i organizacji,
  • b) Plan Generalny Rozwoju Transportu
  • Szynowego i przyjęte etapowanie
  • c) formy transportu tramwajowego
  • d) oczekiwane efekty Etapu I
 • 3. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 1997 - 2000
  • Program „100 km tras rowerowych” – realizacja 85 km
  • Transport zbiorowy w mieście:
  • a) pierwsze wydzielone pasy autobusowo - tramwajowe,
  • b) rozpoczęcie realizacji programu wymiany taboru autobusowego
  • Ograniczanie dostępu do centrum dla pojazdów indywidualnych – pierwszy system płatnych miejsc postojowych
 • 4.  
 • 5. Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
 • 6. Obszary zpłatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
 • 7. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 2000 - 2006
  • Program „100 km tras rowerowych” – realizacja dodatkowych 35 km ( 85 + 35 = 120 km )
  • Transport zbiorowy w mieście:
  • a) kontynuacja realizacji programu wymiany taboru autobusowego
  • b) pierwsze od 25 lat zamówienia nowych tramwajów (10 + 4cn + 17cn)
  • c)uruchomienie projektu „Wykreowanie Tramwajowych Tras Średnicowych Północ- Południe (nr 6 i 7)”
 • 8. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej po 2006
  • Polityka rowerowa
  • Transport zbiorowy w mieście:
  • a) zakończenie procesu wymiany taboru autobusowego MPK,
  • b) stopniowa realizacja programu modernizacji taboru tramwajowego MPK
  • c)przygotowanie wizji rozwoju transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu,
  • d) rozpoczęcie Etapu I Projektu ZSTS
 • 9. POLITYKA ROWEROWA
  • Rozwój sieci tras rowerowych
  • metodologia działania
  • Nowe inicjatywy 2009-2012:
  • Wypożyczalnia rowerów miejskich
  • Parkingi rowerowe
  • Bike&Ride
  • Dialog ze środowiskiem rowerzystów
  • Organizacja i interwencje bieżące
 • 10. ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
 • 11. ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH
  • Docelowy układ tras wpisany w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Przestrzennego / SKUTKI W UCHWALANYCH MPZP /
  • Określone standardy funkcjonalne poszczególnych tras
  • Opracowany i zatwierdzony
  • katalog charakterystyk
  • technicznych
  METODOLOGIA DZIAŁANIA
 • 12. WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH
  • Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach
  • Koniec pierwszego etapu – 2010 – 1300 rowerów w 80 stacjach
  I ETAP
 • 13. PARKINGI ROWEROWE
  • 2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach
  • Konkurs dla studentów wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych /wpłynęło ponad 20 prac/
  • Projekt techniczny zwycięskiej rzeźby wykonany – koszt jednego stojaka ok. 2 tyś zł
  • Lokalizacje w centrum
 • 14. PARKINGI ROWEROWE
  • Pomoc prywatnym inwestorom w instalacjiparkingów na miejskich gruntach
  • Procedura instalacji stojaków przezprywatne podmioty na miejskich gruntach
  • Doświadczenia z 2 inwestycji:
  • HP (Podwale – Świdnicka)
  • Wspólnota mieszkaniowa AGORA (Komuny Paryskiej 49 – 51)
 • 15. PARKINGI ROWEROWE
  • Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP
  • Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
 • 16. BIKE & RIDE
 • 17. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW
  • Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)
  • Opiniowanie projektów (34 projekty drogowe)
  • Opiniowanie MPZP (13 MPZP)
  • Praca nad Polityką Rowerową Wrocławia
  • Praca nad Programem rowerowym 2009-2012
  • Interwencje rowerowe
 • 18.
  • System kolejowy –dominującą formą w skali aglomeracji
  • System tramwajowy – dominującą formą w skali miasta
  • Oba systemy uzupełniane przez system przewozów autobusowych (regionalnych i lokalnych)
  Szynowe podsystemy transportu zbiorowegow Polityce Transportowej Wrocławia
 • 19.
  • Obszar
  • aglomeracji
 • 20. Stan obecny - 2008
 • 21. Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
 • 22. Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń aglomeracyjnych /WKA/
 • 23.  
 • 24.
  • Integracja funkcjonalna i przestrzenna,
  • Integracja taryfowa,
  • Integracja informacji pasażerskiej,
  • Wspólny, jednolity marketing,
  • Zintegrowane zarządzanie systemem,
  • Zintegrowany system finansowania
  INTEGRACJA – podstawą efektywności systemu transportowego
 • 25. Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego - układ docelowych korytarzy komunikacyjnych
  • Plan Generalny określa:
  • a) wszystkie planowane nowe korytarze komunikacji tramwajowej (podlegające ochronie przestrzennej),
  • b) zadaniaprzewidziane do realizacji w pierwszej kolejności tj. w ramach Etapu I (orientacyjny termin 2007 – 2011) – nowe trasy i modernizacje
  • c)zadania przewidziane do realizacji w Etapie II (2011 – 2015) – nowe trasy
  • d) pozostałe zadania – bez wskazywania wewnętrznej kolejności realizacji i przewidywanych terminów – nowe trasy
 • 26. PG – wszystkie nowe połączenia
 • 27. Etap I (2008-2011) - nowe połączenia
 • 28. Etap II (2011-2015) - nowe połączenia
 • 29. Dalsze etapy (po 2015) - nowe połączenia
 • 30. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne
  • Formy transportu tramwajowego:
  • Tramwaj Plus – wybrane linie o najwyższym znaczeniu łączące przeciwległe krańce Miasta i przechodzące przez centrum (głównie – nowo projektowane dla osiedli nie posiadających obecnie obsługi szynowej),
  • Tramwajowe Trasy Średnicowe – wybrane do modernizacji linie istniejące, na których poprawiane będą parametry funkcjonalne i kierowany będzie nowy tabor,
  • Tramwaj klasyczny – pozostałe linie obecnie funkcjonujące o charakterze pomocniczym i uzupełniającym dla TPlus i TTŚ (stopniowe ograniczanie ich skali)
 • 31. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:
  • Cechy charakterystyczne TPlus:
  • Torowiska wydzielone (odseparowane od innych form transportu) – 98 – 100%,
  • Nowoczesny tabor dwukierunkowy (drzwi obustronne, 2 kabiny sterownicze, istotnie wyższy standard),
  • Najwyższy priorytet na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (brak zatrzymań z powodu czerwonego światła),
  • Elektroniczna informacja pasażerska on-line na przystankach i w pojazdach,
  • Dominacja odcinków prostoliniowych i duża częstotliwość
  • Wygodne, o nowym wizerunku przystanki, zawsze zlokalizowane na wysepkach i prawie zawszez a skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną
 • 32. LEGENDA Torowiska wydzielone z ruchuTorowiska wspólne SKALA IZOLACJI TOROWISK OD RUCHU KOŁOWEGO /2008/
 • 33. Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus: tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
 • 34. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 35. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 36. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 37. Przykładowe torowisko:torowisko trawiaste
 • 38. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/:
  • Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras Średnicowych:
  • Dominacja torowisk wydzielonych – min 75%,
  • Nowy tabor, przynajmniej częściowo niskopodłogowy,
  • Priorytet na większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,
  • Elektroniczna informacja pasażerska on-line na węzłowych przystankach i w pojazdach,
  • Przebiegi średnicowe,duża częstotliwość,
  • Przystanki zlokalizowane na wysepkach
 • 39. LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie STAN OBECNY /2008/
 • 40. Etap IProjektu ZSTS(2008 – 2011) :
  • Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln zł (652,4 mln zł netto), przewidzianych do realizacji w latach 2008 –2011
  • GŁÓWNE GRUPY ZADAŃ :
  • Budowa trzech nowych odcinków torowisk (14,5 km tp)
  • Modernizacja torowisk na ok. 35 km tp
  • Budowa 5 i modernizacja 4 stacji prostownikowych
  • Zakup taboru – 36 szt.
  • Budowa systemu sterowania ruchem i nowych węzłów przesiadkowych
 • 41. ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
 • 42. Etap IProjektu ZSTS(2008 – 2011) :
  • ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I:
  • Pierwsza i Druga Linia TPlus
  • Kolejna(trzecia) Trasa Średnicowa - „4”
  • System sterowania ruchem z priorytetem dla 2 tras TPlus i 3 tras TTŚ
  • 2 NOWE zintegrowane węzły przesiadkowe: Dworzec PKP/PKSorazStadion EURO(oprócz 3 zrealizowanych w roku 2008:pl. Grunwaldzki, pl. Kromera, pl. Powstańców Wlk.)
 • 43. LEGENDA Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie STAN OBECNY /2008/
 • 44. LEGENDA Tramwaj PLUS 1 Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy STAN PO REALIZACJI PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS (Gaj – Kozanów/Stadion)
 • 45. LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS
 • 46. LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Analizowane nowe linie do budowy STAN PO REALIZACJI DWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS I TRZECIEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
 • 47. LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Sygnalizacje z priorytetem Analizowane nowe linie do budowy Zintegrowane węzły przesiadkowe STAN PO ZREALIZOWANIU ETAPU I PROJEKTU
 • 48. LEGENDA Trasy Średnicowe 6 i 7Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones STAN WYJŚCIOWY /2008/ A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012
 • 49. LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones STAN PO REALIZACJI Projektu 1 - OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012
 • 50. LEGENDA TPLUS 1, TPLUS 2 i TPLUS 3 Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2- TRZY LINIE TRAMWAJU PLUS I TRZY TRASY ŚREDNICOWE
 • 51. Dziękuję za uwagę
 • Fly UP