System is processing data
Please download to view
...

Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście

by miastowruchu

on

Report

Category:

Automotive

Download: 0

Comment: 0

9,176

views

Comments

Description

na przykładzie Łodzi. Autor: Łukasz Kamiński
Download Rower jako środek transportu w nowoczesnym mieście

Transcript

 • 1. Rower jako środek transportuw nowoczesnym mieściena przykładzie Łodzi Łukasz KamińskiGrupa Rowerowa Łódź www.rowerowalodz.pl
 • 2.
  • Przyjęta przez Radę Europejską Strategia Lizbońska wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej w pierwszej połowie XXI wieku.
  • W myśl tej strategii dobrobyt europejskich społeczeństw ma być zwiększany dzięki opartej na wiedzy i bardziej konkurencyjnej gospodarce.
 • 3.
  • Strategia Lizbońska stawia jednak ekonomicznemu rozwojowi pewne wytyczne i ograniczenia.
  • Musi to być rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym bogacąc się nie niszczymy środowiska naszego życia i nie naruszamy społecznych i przyrodniczych fundamentów tego rozwoju.
 • 4. Zgodnie ze ,,Strategią’’ przed społeczeństwami Unii Europejskiej stają w tej dziedzinie4 najważniejsze wyzwania:
  • 1)Walka z efektem cieplarnianym przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych
  • 2)Zmniejszenie presji na środowisko ze strony transportu
  • 3)Zachowanie zasobów naturalnych
  • 4)Poprawa stanu zdrowia ludności . [1] [1]A. Bartczak, T. Żylicz ,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań NadGospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s.5.
 • 5. W przypadku Łodzi jedną z najlepszych i najbardziej opłacalnych inwestycji mogących przybliżyć realizację tych postulatów jest promowanie ROWERU jako środka transportu miejskiego.
 • 6.
  • 1) Walka z efektem cieplarnianym
 • 7.
  • W Unii Europejskiej transport odpowiada za28% emisji CO 2 , z czego 84% to emisja powodowana przez transport drogowy.
  • W latach 90-tych XX wieku ta emisja wzrosłao 20%i według prognoz będzie rosła nadal, stawiając pod znakiem zapytania wypełnienie przez UE założeń protokołu z Kioto . [1] [1] A. Bartczak, T. Żylicz,,,Dylematy Rozwoju Transportu W Świetle Strategii Lizbońskiej’’ Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 5.
 • 8.
  • Najwięcej CO 2 , emitują SAMOCHODY OSOBOWE.
  • AUTOBUS dzięki korzyści skali emituje mniej w stosunku do wykonywanych zadań przewozowych,lecz także posiada silnik spalinowy, więc nie jest obojętny dla środowiska.
  • TRAMWAJ sam nie emituje CO 2lecz także jest odpowiedzialny za emisję tej substancji do atmosfery.
  • Dzieje się tak ponieważ w Łodzi napędzający tramwaje prąd elektryczny pochodziw 100% ze spalania węglaw elektrowniach.
  • ROWER podczas eksploatacji w ogóle nie emituje gazów cieplarnianych.
 • 9. 2) Zmniejszenie presji na środowisko ze strony transportu
 • 10.
  • Presja ta w dużych miastach to między innymi emisja:
  • - zanieczyszczeń gazowych
  • - zanieczyszczeń pyłowych
  • - hałasu
  • - wibracji
 • 11.
  • Hałas i inne zanieczyszczenia są wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców i wszystkich użytkowników centrum Łodzi.
  • Przyczyny tego stanu rzeczy:
  • -wąski przekrójwiększości ulic
  • -rzadka sieć uliczna
  • -gęsta zabudowa
  • -słabe przewietrzanie
  • Ilustracja: Tramwaje, autobusy i samochody stoją w korku na ul. Kilińskiego
  • Źródło ilustracji: http://www.uml.lodz.pl/prorevita/ z dnia 30.03.07
 • 12.
  • Rower nie emituje spalin ani hałasu oraz ma niewielkie wymagania przestrzennewięc doskonale sprawdza się w takich warunkach.
  • Właśnie dlategoprzejęcie choć części zadań komunikacyjnych miasta przez rowery miałoby zbawienny wpływ na jakość środowiska życia jego mieszkańców.
 • 13. Wielką wadą indywidualnej motoryzacjijest jej duża terenochłonność
  • .
 • 14.
  • Liczba osób mogących przemieścić się w mieście w ciągu godziny po pasie o szerokości 3,5 m.Źródło ilustracji: ,,Miasta rowerowe miastami przyszłości’’ Komisja Europejska, Luksemburg 2000, s.9.
 • 15.
  • Z ukazanej na ilustracji prawidłowości wynika, że w panującychw centrum naszego miasta warunkach niedoboru przestrzeni powinno się preferować transport pieszy, rowerowyi tramwajowy przed zajmującym ogromne ilości przestrzenitransportem zmotoryzowanym.
 • 16. A oto ta sama prawidłowość ukazana na zdjęciu. Ta sama grupa ludzi zajmuje trochę mniej cennej przestrzeni centrum miasta gdy przesiądzie się na rowery lub do transportu zbiorowego… (rowery na zdjęciu po prawej) Źródło: Pres Office City of Munster Germany
 • 17.
  • Kolejną wielką wadą transportu samochodowego jest
  • fragmentacjai dezintegracja przestrzeni miejskiej.
 • 18.
  • Rower ze względu na swoją specyfikę wnikając w miejską przestrzeń nie dezintegruje jej i nie dzieli na fragmenty. Place miejskie, deptaki, parki i skwery stanowią często element rowerowej infrastruktury, co wcale nie pogarsza ich walorów turystycznych, estetycznych i funkcjonalnych.
 • 19. 3)Zachowanie zasobów naturalnych
 • 20.
  • Od XIX wieku Energetyczną podstawątransportu Europyjest spalanie surowców kopalnych.
  • Trzeba tu także wspomnieć o ogromnych ilościach stali, tworzyw sztucznych i innych wytwarzanych z użyciem surowców mineralnych materiałów, z których przemysł tworzynieprzerwanie samochody, autobusy i tramwaje.
  • ROWERYpodczas fazy eksploatacji nie zużywająsurowców nieodnawialnych zaś ich produkcja nie pochłania tyle materiałów co produkcja z zasady ciężkich pojazdów silnikowych.
 • 21. 4)Poprawa stanuzdrowia ludności
 • 22.
  • Zanieczyszczenie powodowane przez transport odpowiada za wiele dolegliwości, takich jak choroby dróg oddechowych i nowotwory, oraz wywołane przez hałas problemy, takie jak:
  • - zdenerwowanie
  • - kłopoty ze snem
  • - negatywne oddziaływanie na układ krążenia
  • Brak emisji hałasu i substancji szkodliwych do atmosfery sprawia, że transport ROWEROWY jest pozbawiony tego typu oddziaływań na zdrowie ludzkie.
 • 23. Osoba która wybiega rower jako swój środek lokomocji może odnieść następujące korzyści zdrowotne:
  • Poprawa wydolności organizmu
  • Rozwój układu mięśniowego i kostnego
  • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanychz brakiem ruchu takich jak między innymi :
  • choroby serca
  • otyłość
  • cukrzyca
  • choroby kręgosłupa
  • żylaki
  • hemoroidy
 • 24.
  • Jazda na rowerze po mieście jest często uważana za niezdrową ze względu na narażenie cyklisty na kontakt ze spalinami.
  • Rozwiązaniem tego problemu może być upowszechnienie maseczek z filtrem węglowym, które wychwytująwiększość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • 25.
  • Ponadto miejskie podróże rowerowe nie muszą się odbywać wzdłuż głównych tras samochodowych. Przykładem tego jest odcinek ul. Piotrkowskiej z ograniczonym ruchem samochodowym, który jest bardzo chętnie wykorzystywany przez rowerzystów.
  Oraz rynek Manufaktury.
 • 26.
  • Jazda rowerem po Śródmieściu stanie siębardziej przyjemna i bezpieczna, gdy zrealizowane zostaną plany rewitalizacji Centrum Łodzi, według których na większości ulic tej dzielnicy ruch samochodowy zostanie ograniczony lub uspokojony.
 • 27.
  • Budowa udogodnień takich jak strefy ruchu uspokojonego i dobrze zaprojektowane ścieżki rowerowe możeznacznie ograniczyć ryzyko zderzenia rowerzysty z pieszym lub samochodem i tym samym pokonać największą przeszkodę stojącą przed upowszechnieniem roweru w naszym mieście, którą jest obecnie niskiebezpieczeństwo rowerzystów w ruchu ulicznym.
 • 28.
  • Miasto wielkości Łodzi powinno posiadać sieć ścieżek rowerowych
  • o długości całkowitej kilkuset km.
  Niestety obecnie mamy w Łodzi jedynie 50 km ścieżek rowerowych.Wrocław ma już 120 km dróg rowerowych.
 • 29. Z jakością Łódzkich ścieżek też nie jest najlepiej Na zdjęciu początek ścieżki rowerowej na ul 11 Listopada (Radogoszcz)
 • 30. Ścieżki rowerowe w Łodzi
  • Kolor czerwony i różowy: ścieżkioddane do użytku w 2008r.
  • Kolor zielony: ścieżki rowerowe zbudowane przed 2008 r.
 • 31. Czy rower może być środkiem komunikacji w mieście wielkości Łodzi?
 • 32.
  • Za jednąz najważniejszych trudności uczynieniu rowerurównoprawnym środkiem lokomocji w Łodzi urzędnicy uważają rozległość naszego miasta. Przeanalizujmy ten problem…
  • Mieszkańcy większych miast zwykle uznają za uciążliwe i zbyt długie podróże dłuższe niż 40 minut. Przeciętny rowerzysta porusza się z prędkością średnią około12 km/h więc w tym czasie pokona 8 km.
  • Jeżeli przyjmiemy 40 minut za maksymalny czas podróży rowerem to znaczenie transportu rowerowego będzie zależało od liczby przemieszczeń na odległość mniejszą lubrówną 8 km.
 • 33. O odległościach pokonywanych codziennie przez łodzian możemy się dowiedziećz badań przeprowadzonych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi. Dla tych badań podzielono obszar miasta na 10 rejonów:
  • 1)Śródmieście
  • 2)Teofilów
  • 3)Bałuty Środkowe
  • 4)Bałuty Wschodnie
  • 5)Retkinia
  • 6)Polesie Wschodnie
  • 7)Widzew Północ
  • 8)Widzew Południe
  • 9)Górna Północ
  • Górna Południe
  • Z badań tych wynika, że ponad 60% podróży między rejonami odbywa się na odległościach mniejszych niż 8 km, więc akceptowalnych dla rowerzystów.
 • 34. Klimat społeczny
  • Jako najważniejszy czynnik uniemożliwiający popularyzację transportu rowerowego w Polsce uważana jest niechęć społeczeństwa do poruszania się rowerem spowodowanaprzez brak odpowiednich wzorców kulturowych i powszechny kult motoryzacji.
  • Tymczasem według badań statystycznych prawie połowa Polaków mieszkających w dużych miastach preferowałoby właśnie rowerjako środek codziennych dojazdów do pracy, gdyby w ich miastach powstała dobra infrastruktura rowerowa.
  • Źródło: ,,Raport z badań ilościowych odnośnie rowerzystów’’ wykonany dla Polskiego Klubu Ekologicznego przez BBS ,,Obserwator’’, www.rowery.org.pl/rowery.html,
 • 35. Klimat - porównanie: Łódź – Holandia
  • Klimat Holandii – charakteryzuje się cieplejszą zima, lecz jest bardzo deszczowy i wietrzny. Tylko 6 dni bezwietrznych w roku.Roczna suma opadów750 mm.
  • Klimat Łodzi - bardzo niskie jedne z najniższych w kraju opadów. Jedynie 550 - 600 mm rocznie. Zima bywa mroźna lecz jest stosunkowo krótka z uwagi na występowanie przedwiośnia i przedzimia.
  • .
  Według badań statystycznych to właśnie wysokie opady deszczu lub śniegu są czynnikiem pogodowym mogącym zniechęcić więcej potencjalnych rowerzystów niż mrozy. Klimat Polski Środkowej ze stosunkowo niską sumą opadówjest więc klimatem wyjątkowo sprzyjającym komunikacji ROWEROWEJ.
 • 36. DZIĘKUJĘZAUWAGĘ
 • Fly UP