...

Modele biznesowe w Internecie

by symetria-sp-j

on

Report

Category:

Business

Download: 0

Comment: 0

35,036

views

Comments

Description

Prezentacja omawia typy modeli biznesowych w Internecie.
Download Modele biznesowe w Internecie

Transcript

 • 1. Modele biznesowe w Internecie Hubert Wawrzyniak
 • 2. Plan prezentacji
  • Wprowadzenie
  • Kluczowe elementy modelu biznesowego w Internecie
  • Rodzaje modeli biznesowych w Internecie
  • Aspekty przewagi konkurencyjnej w Internecie i ich wpływ na siłę modelu
  • Metody ewaluacji przychodów w ramach obranego modelu biznesowego
  • Podsumowanie
 • 3. Podstawowe typy podmiotów rynku w Internecie
  • Administracja (G)
  • Biznes (B)
  • Konsument (C)
  • Typy interakcji:
  C-K (C2C) C-B (C2B) C-A (C2G) B-K (B2C) B-B (B2B) B-A (B2G) A-K (G2C) A-B (G2B) A-A (G2G)
 • 4. Czym jest model biznesowy?
  • Przyjęta metoda działalności przedsiębiorstwa zorientowana na uzyskanie rentowności w oparciu o sposób pozycjonowania w łańcuchu wartości
  • Kluczowy sposób na podnoszenie wartości firmy
 • 5. Elementy modelu biznesowego
  • Podstawowe umiejętności firmy
  • Klienci docelowi i ich potrzeby
  • Korzyści oferowane klientom
   • Zakres oferty
   • Polityka cenowa
   • Dystrybucja
   • Promocja
  • Działania (funkcje) powiązane
  • Sposoby pozyskiwania i zatrzymywania użytkowników w serwisie
  • Źródła przychodów
  • Zabezpieczenie przed zagrożeniami
  • Trwałość przewagi konkurencyjnej na rynku
 • 6. Główne modele biznesowe w Internecie
 • 7. Model promocyjny
  • Oferowanie najczęściej darmowych usług i/lub produktów w zamian za umożliwienie klientowi przedstawiania materiałów promocyjnych ostatecznemu użytkownikowi.
  • Podkategorie modelu:
  • pozycjonowanie serwisu
  • reklama kontekstowa i behawioralna
  • reklamy pełnoekranowe i interaktywne
  • Model funkcjonuje najlepiej w przypadku posiadania bardzo dużej liczby odwiedzających (oglądających) serwis lub w przypadku bardzo wąskiej specjalizacji serwisu.
 • 8. Model promocyjny
  • Przykłady:
  • wszelkie serwisy informacyjne
  • serwisy oferujące bezpłatną treść
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU / PV
  • współczynnik obłożenia
  • cena Net Net za wyemitowanie reklamy
 • 9. Model handlowca
  • Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Internetu.
  • W przeciwieństwie do modelu brokerskiego nie jest to platforma kojarząca różnych dostawców i wielu kupujących. Tu jeden dostawca oferuje produkty wielu kupującym.
 • 10. Model handlowca
  • Przykłady:
  • Merlin.pl
  • Vitalia.pl
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • zysk jednostkowy na produkcie
 • 11. Model pośrednika (brokera)
  • Doprowadzenie do spotkania kupującego ze sprzedającym, umożliwiając im dokonanie transakcji.
  • Pośrednictwo może dotyczyć również:
  • wyszukiwania najlepszych ofert
  • wspomagania uczestnictwa w aukcjach
  • wspomagania płatności za zrealizowane transakcje
  • wyszukiwania dowolnych informacji gospodarczych
  • Modele pobierania opłat:
  • prowizja (procent od wartości transakcji)
  • stała opłata
 • 12. Model pośrednika (brokera)
  • Przykłady:
  • Allegro.pl
  • Alibaba.com
  • Onet – Pasaż
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • wysokość prowizji
  • wysokość opłaty stałej
 • 13. Pośrednictwo informacji
  • Oferowanie usług wyszukiwania i dostarczania klientom pożądanych przez nich danych (informacji).
  • Model działa w dwie strony:
  • konsumenci zostawiają informacje na temat swoich zachowań w zamian za np. dostęp
  • dostawcy informują o swojej ofercie w zamian za opłatę
 • 14. Pośrednictwo informacji
  • Przykłady:
  • serwisy przeprowadzające ankiety online (Gemius)
  • katalogi branżowe
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • negocjowane stawki B2B
  • cena pozyskania jednego rekordu
  • ilość UU
  • konwersja
  • cena jednostkowa
 • 15. Wirtualna społeczność
  • Zbiór jednostek skupionych wokół pewnego meritum celem zaspokojenia potrzeb zarówno własnych jak i innych członków społeczności.
  • Wybrane podtypy modeli opartych na społecznościach:
  • wolne oprogramowanie ( open source )
  • wolne zasoby ( open content )
  • sieci społeczne
 • 16. Wirtualna społeczność
  • Przykłady:
  • Myspace.com
  • Nasza-Klasa.pl
  • Sympatia.pl
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • cena pozyskania jednego użytkownika
  • cena pozyskania jednego rekordu
 • 17. Trzecia strona rynku
  • Firma zewnętrzna, której zleca się prowadzenie usług sieciowych (outsourcing).
  • Zakres współpracy:
  • dodatkowy kanał dystrybucji online
  • płatności
  • logistyka
  • składanie zamówień
  • obsługę w stosunku do podmiotów zewnętrznych (np. płatność podatków)
  • zapewnienie bezpieczeństwa transakcji
 • 18. Trzecia strona rynku
  • Przykłady:
  • Allpay.pl
  • Unizeto
  • Home.pl
  • Domy mediowe
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • kontrakty indywidualne B2B
 • 19. Model producenta
  • Wykorzystanie Internetu przez producenta danego produktu w celu dotarcia do jak największej liczby końcowych odbiorców bezpośrednio, czyli przy wyeliminowaniu pośredników hurtowników i detalistów.
 • 20. Model producenta
  • Przykłady:
  • Levi’s online store
  • Komputronik.pl (w zakresie sprzętu produkowanego pod własną marką)
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • zysk jednostkowy na produkcie
 • 21. Model sieci afiliowanej
  • Funkcjonuje na zasadzie wzajemnych odnośników (reklam) pomiędzy serwisami różnych firm
  • Modele pobierania opłat:
  • procent od sprzedaży, której początek przypadł na witrynę danego serwisu
  • opłata za kliknięcie w odnośnik
 • 22. Model sieci afiliowanej
  • Przykłady:
  • Google Adsense
  • Trade Doubler
  • Program Partnerski Allegro
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • CPC
  • CPA
  • Prowizja od zakupu
 • 23. Model abonencki (subskrypcyjny)
  • Wnoszenie opłaty (subskrypcji) za dostęp do zasobów serwisu.
  • Model ten może łączyć w sobie treści dostępne za darmo oraz dostępne po opłaceniu abonamentu.
 • 24. Model abonencki (subskrypcyjny)
  • Przykłady:
  • archiwum.gazeta.pl
  • sympatia.pl
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • zysk jednostkowy na usłudze
 • 25. Model taryfowy (użytkowania)
  • Pobieranie opłaty proporcjonalnej do stopnia użytkowania witryny (czas oglądania, liczba odsłon poszczególnych stron itp.).
 • 26. Model taryfowy (użytkowania)
  • Przykłady:
  • serwisy rozliczane w systemie punktowym
  • melo.pl
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • zysk jednostkowy na usłudze
 • 27. Dostawca treści
  • Firma zostaje dostawcą treści dla większych (ogólniejszych) portali, które płacą jej za produkty i informacje, aby udostępniać je następnie własnym klientom.
 • 28. Dostawca treści
  • Przykłady:
  • map24.interia.pl
  • diety.gazeta.pl
  • Wskaźniki ewaluacji:
  • ilość UU
  • konwersja
  • prowizja od sprzedaży
  • opłaty stałe za udostępnienie
 • 29. Elementy przewagi konkurencyjnej w Internecie
  • Innowacyjność
  • Ruch
  • Zawartość
  • Ceny
  • Baza (wielkość i rodzaj) zarejestrowanych użytkowników
  • Pozycja w Google
  • Umowy z Partnerami
  • Bezpieczeństwo
  • Renoma
  • Użyteczność serwisu
  • Funkcjonalność serwisu
 • 30. Ewaluacja przychodów w ramach obranego modelu biznesowego
  • Ilość UU
  • Ilość PV
  • Konwersja sprzedaży produktów
  • Konwersja sprzedaży usług
  • Cena Net Net z tytułu emitowanych reklam
  • Szacowana skłonność do zakupu przez grupę docelową
  • Zysk jednostkowy na produkcie
  • Opłaty stałe
 • 31. Dziękuję za uwagę. [email_address] Asymetria: Prototypowanie serwisów WWW
Fly UP