System is processing data
Please download to view
...

Plan medyczny v.9

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Business

Download: 0

Comment: 0

12,906

views

Comments

Description

Download Plan medyczny v.9

Transcript

PLAN MEDYCZNY PLAN MEDYCZNY Przenoszenie Oddziału Kardiologicznego – Centrum Kardiologiczne w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. UMWP 10.03.2015 r. { Dane statystyczno – medyczne 2014 r. Liczba łóżek wg rejestru 23 Liczba leczonych 1 457 Liczba osobodni 7 416 Średni czas pobytu 5,1 Obłożenie 88,30% Szpital Morski im. PCK ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY w Szpitalu Morskim im. PCK Na oddziale znajdują się 23 łóżka. Na oddziale pracuje 10 lekarzy (6 w oparciu o umowę o pracę, 4 na kontrakcie) i 16 pielęgniarek (wszystkie w oparciu o umowę o pracę). Dodatkowo na oddziale pracuje 2 lekarzy rezydentów i jeden lekarz na wolontariacie. 70% pacjentów oddziału stanowią mieszkańcy Gdyni. Na drugim miejscu są mieszkańcy Sopotu stanowią 14% wszystkich pacjentów oddziału (około 200 osób na rok). Dane statystyczno – medyczne 2014 r. Liczba łóżek wg rejestru 43 Liczba leczonych 3 964 Liczba osobodni 14 077 Średni czas pobytu 3,55 Obłożenie 89,69% Szpital Św. Wincentego a Paulo ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Na oddziale znajdują się 43 łóżka: 36 łóżek na V piętrze w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. 7 łóżek ze stanowiskiem centrali monitorującej na II piętrze - pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji – 2 sale zabiegowe wraz z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Odział Kardiologiczny w Szpitalu Św. Wincentego jako jedyny w Gdyni i najbliższych okolicach zajmuje się inwazyjnym leczeniem pacjentów z OZW (ostre zespoły wieńcowe). Na oddziale pracuje 16 lekarzy (3 w oparciu o umowę o pracę, 13 na kontrakcie) i 47 pielęgniarek (39 w oparciu o umowę o pracę, 8 na kontrakcie). Dodatkowo na oddziale pracuje 10 lekarzy rezydentów. Obejmuje opieką populację liczącą około 350.000 mieszkańców z Gdyni i najbliższych okolic. 80% pacjentów oddziału stanowią mieszkańcy Gdyni. Powstał w roku 2000 i w okresie 15 lat istnienia stał się jednym z 3 największych i najważniejszych Oddziałów Kardiologii w regionie pomorskim. Implantacje stymulatorów i kardiowerterów/ defibrylatorów serca – w roku 2014 było około 500. Koronarografie, koronaroplastyki, stenty: w 2014 roku - 2500. Badania Elektrofizjologiczne, ablacje: w 2014 roku – 150. Dzięki wykonywaniu wysokospecjalistycznych procedur staliśmy się ośrodkiem o wysokim stopniu referencyjności: III B co stawia nas prawie na równi z ACK GUM. Wobec powyższego pacjent przyjmowany na oddział, ma zapewnione leczenie kompleksowe, nie wymagające transportu do innych klinik kardiologicznych. Czyni to oddział o najwyższym bezpieczeństwie i skuteczności leczenia, co przekłada się na znaczną poprawę rokowania co do przeżycia chorego i ograniczenia, niekiedy dużego stopnia inwalidztwa (często spowodowane opóźnieniem w leczeniu z powodu braku odpowiedniej interwencji specjalistycznej w miejscu przyjęcia). Kompleksowe i wysokospecjalistyczne leczenie pacjenta ze schorzeniami serca w naszym oddziale przekłada się również na znaczną poprawę wyników statystycznych w zakresie średniego czasu pobytu chorego (najkrótszy czas w Regionie Pomorskim), znamiennego obniżenia śmiertelności wewnątrzszpitalnej, a w konsekwencji (co niebagatelne) – znacznego stopnia zmniejszenie kosztów pobytu chorego. Znalazło to również uznanie w oczach NFZ, który widząc dynamiczny rozwój naszego oddziału na przestrzeni tych lat, znalazł odpowiednią ilość środków finansowych, aby sprostać wymaganiom naszego ośrodka. PRZYSZŁOŚĆ – ROZWÓJ Biorąc pod uwagę liczbę ogólnej populacji jaką będziemy zobowiązani zabezpieczyć w zakresie leczenia chorób serca i naczyń oraz związaną z tym ilość hospitalizacji, rocznie sięgającą 6000 chorych niezbędnym jest utworzenie dużej Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej, w której dalszą opiekę znajdą pacjenci wypisani z naszego oddziału, u których wykonane były zabiegi wysokospecjalistyczne wymagające regularnych, dożywotnich kontroli i dalszej diagnostyki i leczenia. Dalszy rozwój oddziału jest nieunikniony szczególnie w zakresie poniższych procedur: Kwalifikacje chorych do przeszczepu serca: spiroergoemtria wysiłkowa biopsja mięśnia serca Elektroterapia: wzrost ilości implantowanych urządzeń do resynchronizacji serca wzrost ilości implantowanych kardiowerterów/ defibrylatorów wzrost ilości procedur z zakresu elektrofizjologii (ablacje) wzrost ilości procedur z zakresu hemodynamiki – w tym w szczególności cewnikowanie prawego serca i ocena oporów płucnych Rozpoczęcie procedury przez żylnej hipotermii kontrolowanej u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia Podsumowanie- względy medyczne Kardiologia inwazyjna i zachowawcza w jednym miejscu -kompleksowość, interdyscyplinarność - brak potrzeby przewożenia chorego do innego ośrodka, diagnostyka radiologiczna na parterze szpitala, usg, tk, rezonans - brak konieczności przewozów wewnątrzszpitalnych, szybkość diagnostyczna. Bezpieczeństwo pacjenta - szybka interwencja w zależności od stanu chorego, dostępność pełnej diagnostyki (pracownie kardiologiczne), większa możliwość sposobów leczenia chorób serca, ostra niewydolność serca – niektórzy chorzy wymagają kardiologii inwazyjnej- nie leczenia zachowawczego. Pełne wykorzystanie sprzętu kardiologicznego (aparatów echokardiograficznych, ekg, holterów, aparatury do testów wysiłkowych)-znacznie większa liczba pacjentów. Ze względu na postępujący rozwój kardiologii konieczne jest dostosowanie się do nowych warunków, kardiologia nie może opierać się tylko na leczeniu zachowawczym polegającym na monitorowaniu chorego i podawaniu leków. Kompleksowość, szybkość interwencji medycznej i nowoczesność zwiększa bezpieczeństwo i zwiększa przeżywalność chorych ze schorzeniami kardiologicznymi. W planie restrukturyzacji Szpitali Wojewódzkich w Gdyni planuje się przeniesienie Oddziału Kardiologicznego z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego z lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 do lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1. 10 łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wincentego a Paulo zabezpiecza Pacjentów kardiologicznych Plan medyczny na okres przejściowy Po 12.03.br. dodatkowo 13 łóżek na Oddziale Okulistycznym Szpitala Św. Wincentego a Paulo zostanie przeznaczonych dla potrzeb przenoszonego Oddziału Kardiologicznego Szpitala Morskiego im. PCK. Oprócz sal kardiologicznych dodatkowo wyodrębnimy dyżurkę lekarską, dyżurkę pielęgniarską, sale wyposażymy w sprzęt kardiologiczny: ekg, monitory, defibrylator. Sprzęt przeniesiony z Oddziału Kardiologicznego Szpitala Morskiego im. PCK. Łączna liczba dodatkowych łóżek kardiologicznych, na okres przejściowy, wynosi 23 łóżka. W Szpitalu Św. Wincentego a Paulo został uruchomiony dodatkowy gabinet internistyczno – kardiologiczny, który będzie się znajdował w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i dodatkowo zabezpieczy pacjentów kardiologicznych na czas trwania remontu i przenosin oddziału. Zabezpieczeniem dla Pacjentów kardiologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK będzie Gabinet Kardiologiczny w ramach struktury Oddziału Chorób Wewnętrznych, w którym wykonywane będą badania elektrokardiograficzne, badania echokardiograficzne , konsultacje kardiologiczne. Oddział Kardiologiczny wyposażony będzie: Pracownię Echokardiografii Pracownię Testów obciążeniowych i spiroergometrii wysiłkowej, Holtera Rozkład sal: Intensywny Nadzór Kardiologiczny – 6 łóżek 3 sale 4 łóżkowe 2 sale 2 łóżkowe z własnym węzłem sanitarnym 1 sala 1 łóżkowa z własnym węzłem sanitarnym Daje to łącznie 23 łóżka na potrzeby przenoszonego Oddziału Kardiologii. VII piętro – Docelowy Oddział Kardiologiczny Obecny wygląd sal chorych na VII piętrze – Oddział Okulistyczny Wizualizacja VII piętra po remoncie – docelowa lokalizacja przeniesionych 23 łóżek kardiologicznych ze Szpitala Morskiego im. PCK Oddział Kardiologiczny skonsolidowany w przedsiębiorstwie Szpital Św. Wincentego a Paulo będzie posiadał 66 łóżek (43 łóżka Szpital Św. Wincentego + 23 łóżka Szpitala Morskiego im. PCK). Dotychczasowa liczba łóżek na Oddziale Kardiologicznym Szpitala PCK 23 łóżka W okresie przejściowym, w tym: 23 łóżka Łóżka na Oddziale Wewnętrznym zabezpieczające pacjentów kardiologicznych 10 łóżek Łóżka na Oddziale Okulistycznym zabezpieczające pacjentów kardiologicznych 13 łóżek Liczba łóżek w nowej lokalizacji 23 łóżka
Fly UP