System is processing data
Please download to view
...

Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta gdańska 18-03-2015

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Business

Download: 0

Comment: 0

14,720

views

Comments

Description

Download Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta gdańska 18-03-2015

Transcript

 • - DROGA ZIELONA OD UL. HALLERA DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI - ODCINEK OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO OBWODNICY METROPOLITALNEJ „DUŻA RAMA” KOMUNIKACYJNA MIASTA” Prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego mgr inż. J.T. Kosiedowski KONFERENCJA – 23-03-2015 Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE LAT 60/70TYCH XX WIEKU PRZESTRZEŃ MIEJSKA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Spacerowa Słowackiego Armii Krajowej Nowa Małomiejska Droga Zielona Droga Czerwona Nowa Politechniczna - PRZESTRZEŃ MIEJSKA – MOŻLIWOŚCI JEJ KSZTAŁTOWANIA - - Aglomeracja Gdańsk – Gdynia Ruch Miejski Jan Bogusławski, Gdańsk 1973 Koncepcja układu podstawowego zespołu Gdańsk – Gdynia z systemem obwodnic oraz trasami średnicowymi (Droga Czerwona, Droga Zielona). KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Spacerowa Słowackiego Armii Krajowej Nowa Małomiejska Droga Zielona Droga Czerwona Nowa Politechniczna PRZESTRZEŃ MIEJSKA ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE LAT 60/70TYCH XX WIEKU - PRZESTRZEŃ MIEJSKA – MOŻLIWOŚCI JEJ KSZTAŁTOWANIA - - Aglomeracja Gdańsk – Gdynia Ruch Miejski Jan Bogusławski, Gdańsk 1973 Koncepcja układu podstawowego zespołu Gdańsk – Gdynia z systemem obwodnic oraz trasami średnicowymi (Droga Czerwona, Droga Zielona). KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Około 1980 roku w Europie Zachodniej następuje zmiana myślenia o planowaniu miast: ekologia, rewitalizacja, komunikacja publiczna KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • PRZESTRZEŃ MIEJSKA RAMA KOMUNIKACYJNA GDAŃSKA - PLANY POWSTRZYMANIA DALSZEJ MIGRACJI POZA OBSZARY MIASTA Rama komunikacyjna Gdańska umożliwia osłabienie ruchu „wewnątrz” aglomeracji. Słowackiego Armii Krajowej KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • DUŻA I MAŁA RAMA KOMUNIKACYJNA GDAŃSKA PODNOSZENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ MOŻLIWOŚĆ WARIANTOWANIA PODRÓŻY Słowackiego Armii Krajowej KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska MAŁA RAMA DUŻA RAMA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI – KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Integracja metropolii – wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) nadmorskie tereny rekreacyjne przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Rewitalizacja GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI – KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii – wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) nadmorskie tereny rekreacyjne przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa) Kontekst powiązania oceny rozwiązań z ochroną wartości przyrodniczo -kulturowych i społecznych (szeroko rozumiana ekologia) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Ekologia GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI – KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii – wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo Rewitalizacja KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) nadmorskie tereny rekreacyjne przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa) Kontekst powiązania oceny rozwiązań z ochroną wartości przyrodniczo -kulturowych i społecznych (szeroko rozumiana ekologia) Kontekst znaczenia rozwiązań dla poprawy obsługi obszaru stref mieszkaniowych oraz rekreacyjno-turystycznych poprzez transport publiczny (podnoszenie dostępności oraz wariantowania podróży) (promocja transportu zbiorowego) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Transport publiczny i pas nadmorski GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI – KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Rewitalizacja Ekologia Integracja metropolii – wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) – utrzymanie potencjału rozwojowego struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury) WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) – utrzymanie potencjału rozwojowego struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury) Trasa Spacerowa - Droga Zielona rozwiązująca, a nie generująca problem: wzrostu zapotrzebowania na miejsca parkingowe w rejonach nadmorskich, Wyprowadzania, a nie wprowadzania tranzytu do strefy nadmorskiej, mieszkaniowo-turystycznej wycofanie/ochrona przed kolizją pomiędzy ruchem tranzytowym, a lokalnym oraz wzmocnienie ruchu pieszo-rowerowego rozwój możliwości korzystania ze sprawnej i efektywnej komunikacji publicznej usprawnienie dojazdu do głównych generatorów ruchu i parkowania WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • GŁÓWNE OBSZARY REWITALIZACJI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska OBSZARY CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA GRANICA TPK GRANICA TPK KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA GRANICA TPK GRANICA TPK PAS NADMORSKI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska PAS NADMORSKI GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA GRANICA TPK GRANICA TPK KURORT KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska PAS NADMORSKI GŁÓWNE OBSZARY MIESZKANIOWE OBSZARY CHRONIONE OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA GRANICA TPK GRANICA TPK OBSZARY MIESZKANIOWE OBSZARY MIESZKANIOWE KURORT KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • DOJAZD DO GŁÓWNYCH STREF PRACY W GDAŃSKU KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska DOJAZD DO OBWODOWEJ POŁUDNIOWEJ, AUTOSTRADY A1 DOJAZD DO LOTNISKA, OBWODNICY TRÓJMIEJSKIEJ WRZESZCZ REWITALIZACJA STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA SOPOTU – TRANZYT PRZEZ GDAŃSK KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska NOWA KOŚCIUSZKI WRZESZCZ REWITALIZACJA STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KIERUNKI RUCHU KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska POMORSKA KOŁOBRZESKA OBROŃCÓW WYBRZEŻA ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ LEGIONÓW DOJAZD DO GDAŃSKA DOJAZD DO GDAŃSKA WRZESZCZ REWITALIZACJA STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • DOLNY TARAS – POTENCJAŁY ROZWOJU METROPOLII W KONTEKŚCIE REALIZACJI DROGI ZIELONEJ KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska OBSŁUGA STREFY MIESZKANIOWEJ OBSŁUGA REKREACYJNA EGRO ARENA CHŁOPSKA/ ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ/ GOSPODY JANA PAWŁA II OBROŃCÓW WYBŻERZA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • POWIĄZANIA TRASY W KONTEKŚCIE METROPOLITALNYM KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska NOWA KIELNIEŃSKA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • PODZIAŁ TRASY NA ODCINKI – CHARAKTER TRASY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska NOWA KIELNIEŃSKA sielskość OBWODNICA METROPOLITALNA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Obwodnica Południowa Nowa Słowackiego Nowa Spacerowa Aleja Rzeczypospolitej Obwodnica Trójmiejska Droga Zielona KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ MIASTA DROGA ZIELONA DROGĄ DZIELNICOWĄ Trasa Sucharskiego Tunel pod Martwa Wisłą KONFERENCJA
 • Droga Zielona Słowackiego Oliwa Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Port Osowa Nowa Kościuszki Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Sopot Wrzeszcz Chwaszczyno
 • Strefa mieszkaniowa Droga Zielona Słowackiego Oliwa Jelitkowo Osowa Nowa Kościuszki Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Chwaszczyno Uspokojenie ruchu Wrzeszcz Port Sopot
 • Droga Zielona Obwodnica Południowa Nowa Spacerowa Słowackiego Oliwa Uspokojenie ruchu Port Osowa Uspokojenie ruchu Nowa Kościuszki JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Sopot Uspokojenie ruchu Nowa Kielnieńska Trasa Sucharskiego Strefa mieszkaniowa Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Jelitkowo Uspokojenie ruchu Wrzeszcz Chwaszczyno Tunel pod Martwa Wisłą
 • Sopot Uspokojenie ruchu Port Trasa Sucharskiego Strefa mieszkaniowa Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Droga Zielona Obwodnica Południowa Nowa Spacerowa Uspokojenie ruchu Oliwa Uspokojenie ruchu Wrzeszcz Jelitkowo Osowa Uspokojenie ruchu JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Nowa Kielnieńska Obwodnica Metropolita Chwaszczyno Nowa Gdańska Tunel pod Martwa Wisłą Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki
 • Uspokojenie ruchu Sopot Uspokojenie ruchu Port Tunel pod Martwa Wisłą Trasa Sucharskiego Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Droga Zielona Droga Zielona Droga Zielona Obwodnica Południowa Nowa Spacerowa Obwodnica Metropolita Nowa Kielnieńska Oliwa Uspokojenie ruchu Osowa Uspokojenie ruchu ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Strefa mieszkaniowa Chwaszczyno Wrzeszcz Jelitkowo Uspokojenie ruchu JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Nowa Gdańska Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki
 • BITWY POD PŁOWCAMI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA POŁĄCZENIE Z DROGĄ ZIELONĄ DROGA ZIELONA STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – SYSTEM TRANSPORTOWY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU – ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SOPOT KURORT PAS NADMORSKI OŚ OLIWSKA PARK OLIWSKI OBSZAR A1 OBSZAR B1 KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO PARK OLIWSKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW TPK TPK PARK REGANA PARK PRZYMORZE PARK JELIITKOWSKI POTOK JELITKOWSKI STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • OŚ OLIWSKA PAS NADMORSKI PARK OLIWSKI TPK TPK SOPOT KURORT KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO PARK REGANA PARK PRZYMORZE PARK JELIITKOWSKI KORYTARZE KOMUNIKACYJNE DROGA ZIELONA I NOWA SPACEROWA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska NA TLE STREF OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU – USTALENIA STUDIUM GDAŃSKA I SOPOTU POTOK JELITKOWSKI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • OŚ OLIWSKA PAS NADMORSKI POTOK JELITKOWSKI PARK OLIWSKI TPK TPK SOPOT KURORT KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO PARK REGANA PARK PRZYMORZE PARK JELIITKOWSKI GŁÓWNE OBSZARY KONFLIKTU STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska A Korytarz komunikacyjny Droga zielona i Nowa Spacerowa KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • NOWA SPACEROWA TUNEL KORZYŚCI REALIZACJI TRASY – WJAZD/WYJAZD DO/Z SOPOTU Nowa Spacerowa + Tunel pod Pachołkiem Uspokojenie ruchu na Al. Niepodległości DO SOPOTU DO GDYNI USPOKOJENIE RUCHU Sopot KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Uspokojenie ruchu na ulicach Opata Rybińskiego - Stara Spacerowa Rewitalizacja Oliwy KORZYŚCI REALIZACJI TRASY – REWITALIZACJA OLIWA I JELITKOWO OŚ OLIWSKA Oliwa Jelitkowo USPOKOJENIE RUCHU USPOKOJENIE R UCHU KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • ORIENTACJA - PRZEBIEG TRASY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska NOWA SPACEROWA TUNEL POD PACHOŁKIEM DROGA ZIELONA NOWA KIELNIEŃSKA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • NOWA SPACEROWA TUNEL KORZYŚCI REALIZACJI TRASY - OSOWA Tunel+ Nowa Spacerowa+ Nowa Kielnieńska Uspokojenie ruchu - Kielnieńska, kładka nad O.T Osowa USPOKOJENIE RUCHU NOWA KIELNIEŃSKA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • 2 JEZDNIE Skrzyżowanie Drogi Zielonej z al. Niepodległości/ Grunwaldzką 2 poziomowe, 1 jezdniowe 1 JEZDNIA Węzeł Wysoka Włączenie w węzeł „Chwaszczyno” Obwodnicy Metropolitalnej ZADANIE 1 – (Nowa Spacerowa G2/2 + Nowa Kielnieńska G1/2 + węzeł Drogi Zielonej/ Al. Grunwaldzkiej 1 jezdniowy) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • 3. ODCINEK GOSPODY - POMORSKA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE 1. ODCINEK NOWA SPACEROWA 2. ODCINEK TUNEL POD PACHOŁKIEM PIESZO-ROWEROWY (3,5m) ZIELEŃ (2m) NOWA SPACEROWA (7m) NOWA SPACEROWA (7m) TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS DZIELĄCY (2m) LINIE MPZP LINIE MPZP TUNEL (7m) TUNEL (7m) (~16m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) ZIELEŃ (10m) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • 1 JEZDNIA 2 JEZDNIE ZADANIE 2 – (odcinek od Al. Hallera do Al. Jana Pawła II 2 jezdniowy, odcinek do Al. Jana Pawła II do ul. Gospody/ Łokietka 1 jezdniowy, tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej i ul. O. Wybrzeża) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • 6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEKROJE NORMALNE CD. 4. ODCINEK POMORSKA – OBROŃCÓW WYBRZEŻA 5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA – JANA PAWŁA II TRAMWAJ TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) REZERWA TRAMWAJ (10m) TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) TRAMWAJ TERENY MIESZKANIOWE DROGA ZIELONA (7m) DROGA ZIELONA (7m) PAS NADMORSKI LINIE MPZP CHODNIK + ŚCIEŻKA (2m + 2m) I ETAP BUDOWY KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • TRAFIK DLA WYBRANEGO WARIANTU Stan istniejący. Natężenie ruchu na „Drodze Zielonej” w godzinie szczytu popołudniowego KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • TRAFIK DLA WYBRANEGO WARIANTU Prognozowane natężenie ruchu na „Drodze Zielonej” w godzinie szczytu popołudniowego KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska ZADANIE 1 – (Nowa Spacerowa G2/2 + Nowa Kielnieńska G1/2 + węzeł Drogi Zielonej/ Al. Grunwaldzkiej 1 jezdniowy) ZADANIE 2 – (odcinek od Al. Hallera do Al. Jana Pawła II 2 jezdniowy, odcinek do Al. Jana Pawła II do ul. Gospody/ Łokietka 1 jezdniowy, tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej i ul. O. Wybrzeża) KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • PODZIAŁ NA ZADANIA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Zadanie 1 NAKŁADY INWESTYCYJNE KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA
 • Zadanie 2 NAKŁADY INWESTYCYJNE KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA
 • DZIĘKI REALIZACJI ZADANIA 1 (Nowa Spacerowa, Tunel, Nowa Kielnieńska) Wyprowadzenie ruchu ze Starej Oliwy i Sopotu Ograniczenie ruchu tranzytowego w Osowej + kładka pieszo rowerowa nad Obwodnicą Trójmiasta Włączenie Jelitkowa w obszar „kurortu” Sopot DZIĘKI REALIZACJI ZADANIA 2 (Droga Zielona) Uporządkowane komunikacji w rejonie Dolnego Tarasu Tramwaj w Drodze Zielonej na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Obrońców Wybrzeża Tramwaj w ulicy Obrońców Wybrzeża Pętla integracyjna Pomorska (tramwaj + autobus) PODSUMOWANIE
 • KORZYŚCI REALIZACJI TRASY Osowa Górny Sopot Jelitkowo Tunel Obwodnica Trójmiasta Grunwaldzka/ Niepodległości Nowa Spacerowa Droga Zielona Nowa Kielnieńska REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA USPRAWNIENIE DOJAZDU Oliwa KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • PODZIAŁ ZADAŃ NA ODCINKI Zadanie 1 Zadanie 2 KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK IV-VI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK IV KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK V KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK VI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK VI KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK I-III KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK III KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK II KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK I KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • KONFERENCJA KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK VIII KONFERENCJA
 • KORZYŚCI REALIZACJI TRASY Osowa Górny Sopot Jelitkowo Tunel Obwodnica Trójmiasta Grunwaldzka/ Niepodległości Nowa Spacerowa Droga Zielona Nowa Kielnieńska REWITALIZACJA REWITALIZACJA REWITALIZACJA USPRAWNIENIE DOJAZDU Oliwa KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska KONFERENCJA Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska
 • Uspokojenie ruchu Sopot Uspokojenie ruchu Port Tunel pod Martwa Wisłą Trasa Sucharskiego Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Droga Zielona Droga Zielona Droga Zielona Obwodnica Południowa Nowa Spacerowa Obwodnica Metropolita Nowa Kielnieńska Oliwa Uspokojenie ruchu Osowa Uspokojenie ruchu ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA Strefa mieszkaniowa Chwaszczyno Wrzeszcz Jelitkowo Uspokojenie ruchu JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Nowa Gdańska Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki * * * * * * * * *
Fly UP