...

Ruchy ziemi

by pawel-wojtanowicz

on

Report

Category:

Career

Download: 0

Comment: 0

6,323

views

Comments

Description

 
Download Ruchy ziemi

Transcript

 • 1. Ruchy Ziemi
 • 2.  
 • 3. Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód . (odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). 24 godz. - czas pełnego obrotu Ziemi wokół osi.
 • 4. Ziemia krąży wokół Słońca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 • 5. Ziemia krąży wokół Słońca po eliptycznej orbicie ...
 • 6. ... z prędkością 29,8 km/s .
 • 7. Czas obiegu wynosi 365 dni, 5 godzin 48 minut i 45 sekund . Trochę więcej niż rok, prawda? Dlatego też wprowadzono rok przestępny .
 • 8. 22 XII 21 III 21 VI 23 IX astronomiczna jesień astronomiczne lato astronomiczna zima astronomiczna wiosna Mamy zatem astronomiczne pory roku !
 • 9. Płaszczyzna, w której porusza się Ziemia, nazywa się ekliptyką . Średnia odległość naszej planety od Słońca wynosi 149,6 mln km .
 • 10. Oś ziemska ustawiona jest względem płaszczyzny ekliptyki pod kątem ? ? ? .
 • 11. 90 O – 23 O 27’ = 66 O 33’ .
 • 12. 66 st. 33 min. Co z tego wynika? Podstawowe następstwo ruchu obiegowego Ziemi, którym jest zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku . Nierównomierne oświetlenie półkul w ciągu roku niesie za sobą kolejną konsekwencję, tj. zmienność intensywności nagrzewania powierzchni planety . To z kolei powoduje cykliczne występowanie wielu zjawisk, w tym pór roku .
 • 13. 66 st. 33 min. + ruch obiegowy Ziemi Co z tego wynika? Oto i strefy oświetlenia Ziemi. Ich granice pokrywają się z charakterystycznymi równoleżnikami: - Równikiem 0 O , - zwrotnikami: Zwrotnikiem Raka 23 O 27’N Zwrotnikiem Koziorożca 23 O 27’S - kołami podbiegunowymi: północnym 66 O 33’N południowym 66 O 33’N Skąd te wartości? Pojawiły się dwa slajdy wcześniej! STREFA MIĘDZYZWROTNIKOWA STREFA UMIARKOWANA STREFA UMIARKOWANA STREFA OKOŁOBIEGUNOWA STREFA OKOŁOBIEGUNOWA
 • 14. A JAK PRZEDSTAWIA SIĘ OŚWIETLENIE INNYCH PLANET W CIĄGU ICH PEŁNEGO OBIEGU WOKÓŁ SŁOŃCA? Spróbuj dokończyć poniżej rozpoczęte myśli. Sytuacja oświetlenia przedstawiać się będzie podobnie jak na Ziemi w przypadku: ... , jednakże ... Merkury i Jowisz ogrzane będą przez promienie słoneczne ... Z kolei Uran ...
 • 15. Oświetlenie Ziemi w dniach przesileń i równonocy Zadanie Dokładnie przeanalizuj trzy kolejne rysunki przedstawiające oświetlenie Ziemi w czterech charakterystycznych dniach roku. Na ich podstawie rozwiążesz kolejne polecenia…
 • 16. 21 III równonoc wiosenna 23 IX równonoc jesienna http://pl.wikipedia.org
 • 17. 22 VI przesilenie letnie http://pl.wikipedia.org
 • 18. 22 XII przesilenie zimowe http://pl.wikipedia.org
 • 19. Czas na zadania! Spróbuj je rozwiązać nie wracając do poprzednich slajdów.
  • 1. Ziemia wykonuje dwa ruchy:
   • obrotowy z W na E i obiegowy, odwrotny do kierunku wskazówek zegara,
   • obrotowy ze E na W i obiegowy, odwrotny do kierunku wskazówek zegara,
   • obrotowy z W na E i obiegowy, zgodny z ruchem wskazówek zegara,
   • obrotowy ze E na W i obiegowy, zgodny z ruchem wskazówek zegara.
  • 3. Dobowy rytm oświetlenia Ziemi nie jest zachowany:
   • na obszarach strefy umiarkowanej północnej,
   • w strefach podbiegunowych,
   • w strefie międzyzwrotnikowej,
   • na równiku.
  • 2. Umiarkowane strefy oświetlenia Ziemi mieszczą się pomiędzy:
   • 23 0 27’ a 66 0 33 ’ szer. geograf.,
   • 23 0 27’ N a 23 0 27’ S,
   • 66 0 33 ’ a 90 0 00’ szer. geograf.
  4. 22 czerwca Słońce świeci pod kątem 90 0 na: a) koło podbiegunowe N, b) zwrotnik Raka, c) Równik, d) zwrotnik Koziorożca. 5. 21 marca Słońce świeci pod kątem 66 0 27’ na: a) koło podbiegunowe, b) zwrotnik, c) Równik d) biegun.
 • 20.
  • 6. W której strefie Słońce dwa razy w roku świeci w zenicie?
   • międzyzwrotnikowej,
   • umiarkowanej,
   • okołobiegunowej.
   • we wszystkich strefach.
  8. Wyjaśnij dlaczego przez 6 miesięcy bardziej ku Słońcu pochylona jest półkula północna, a przez drugie 6 – południowa.
  • 7. Oszukaj i popraw błędy w poniższych zdaniach.
   • 22 grudnia silniej oświetlona jest półkula południowa. Słońce świeci wówczas w zenicie nad zwrotnikiem Raka. Za kołem podbiegunowym południowym jest wówczas dzień polarny.
   • b) 21 III i 22 VI obie półkule oświetlone są jednakowo. Słońce świeci w zenicie nad równikiem. Dzień i noc na całej Ziemi mają po 12 godz.
  9. Wyjaśnij za pomocą rysunku mechanizm powstawania dnia i nocy polarnej. Czas na zadania! Spróbuj je rozwiązać nie wracając do poprzednich slajdów.
 • 21. 10. W którym położeniu Ziemi (patrzy rysunek na dole) wykonano załączone z boku ryciny?
 • 22. 11. Jesteśmy na półkuli południowej… W którym położeniu Ziemi (patrzy rysunek z boku) wykonano załączoną serię fotografii? Co ile minut wykonywane było kolejne zdjęcie? Co się musi wydarzyć (jakie warunki muszą być spełnione), aby to zjawisko można byłoby zaobserwować w Polsce?
 • 23. 12. Na ilustracjach ukazano następstwa ruchu obrotowego Ziemi. Nazwij je i spróbuj je krótko scharakteryzować.
 • 24. Ekliptyka jest płaszczyzną na której znajduje się orbita Ziemi. Jest to droga pozornego ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim, na tle gwiazdozbiorów zwanych zodiakami.
 • 25. 13. Ułóż według kolejności zamieszczone poniżej znaki zodiaku, a następnie o dszukaj w Internecie ich odpowiedniki w postaci konstelacji.             14. Na tle którego gwiazdozbioru należy szukać Słońca w dniu dzisiejszym? Przedstaw za pomocą rysunku schematycznego tę sytuację astronomiczną.
 • 26. Dużo osób uważa, że pory roku powoduje eliptyczność orbity ziemskiej. Latem Ziemia jest bliżej Słońca, a zimą dalej. Nic bardziej mylnego! Pory roku powodowane są przez nachylenie osi obrotu, a co za tym idzie wydłużenie dnia latem, a skrócenie zimą. Co więcej, gdy my mamy lato, Ziemia jest dalej, niż gdy mamy zimę. Na nagrzewanie, w dużej mierze ma wypływ kąt padania promieni słonecznych. Dlatego między zwrotnikami, gdzie promienie przez dwa razy w roku padają pod kątem prostym, jest najcieplej. 1 5 . A dlaczego zimy na półkuli południowej są mniej surowe niż na półkuli północnej?
 • 27. Gustave-Gaspard de Coriolis (1792-1843) Powstawanie cyklonu na półkuli północnej 16. Wymień konsekwencje siły, którą przedstawiają załączone ilustracje.
Fly UP