Environment

Environment

Inwestycje finansowane - Environment
Environment 2 years ago

Inwestycje finansowane

1. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie1 Inwestycje finansowane ze środków POIiŚ,…

Wspolczesna w-szepietowie - Environment
Environment 1 year ago

Wspolczesna w-szepietowie

1. // 25 CZERWCA 2015 R. // BEZPŁATNY DODATEK REKLAMOWY WSPÓŁCZESNA W SZEPIETOWIE Czwartek, 25 czerwca 2015 REKLAMA W045000284A Wapno nawozowe Doradca agrotechniczny tel.:…

Najbrzydsze zwierzęta świata - Environment
Environment 2 years ago

Najbrzydsze zwierzęta świata

Prezentacja programu PowerPoint NAJBRZYDSZE ZWIERZĘTA ŚWIATA To jest żaba purpurowa . Ta żaba jest jeden z najbrzydszych zwierząt świecie . Została ona odkryta całkiem…

Podlaski Informator Rolniczy - Environment
Environment 2 years ago

Podlaski Informator Rolniczy

PODLASKI INFORMATOR ROLNICZYPODLASKI INFORMATOR ROLNICZY rolniczy Podlaski informator 4 Czy będą ulgi lub wsparcie przy przekroczeniu limitu sprzedaży mleka? 6 Perspektywy…

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów trójmiejskiego parku krajobrazowego - Environment
Environment 2 years ago

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów trójmiejskiego parku krajobrazowego

Ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: 1) zagospodarowanie wejść do lasów TPK; 2) stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku…

Koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku - Environment
Environment 1 year ago

Koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku

1. 1 KoncepcjaKoncepcja renaturyzacjirenaturyzacji Pasa NadmorskiegoPasa Nadmorskiego 2. Renaturyzacja – w miarę możliwości  proces przywracania stanu środowisku …

Stowarzyszenie uzs - Environment
Environment 1 year ago

Stowarzyszenie uzs

1. Łąka, 10.04.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ul. T. Kościuszki 4 72 - 112 Stepnica Dotyczy: obwieszczenia o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko…

Informator rolniczy - Environment
Environment 2 years ago

Informator rolniczy

PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY rolniczy Podlaski informator 4 Czy będą ulgi lub wsparcie przy przekroczeniu limitu sprzedaży mleka? 6 Perspektywy dla hodowców trzody chlewnej…

Wnioski do raportu_sot - Environment
Environment 1 year ago

Wnioski do raportu_sot

1. STEPNICKAORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLAORŁÓW NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE16 72-112 STEPNICA NIP: 856-183-99-16 REGON: 320988044 KRS: 0000382386 STEPNICKA ORGANIZACJA…

Zagrożenia i ochrona zasobów i ujęć wód podziemnych w metropolii poznań   prof. j.przybyłek, prof. j.górski - Environment
Environment 1 year ago

Zagrożenia i ochrona zasobów i ujęć wód podziemnych w metropolii poznań prof. j.przybyłek, prof. j.górski

1. Zagrożenia i ochrona zasobów i ujęć wód podziemnych w Metropolii Poznań Kolizje w zagospodarowaniu przestrzennym Józef Górski, Jan Przybyłek, Zakład Hydrogeologii…

Zieleń przyuliczna Poznania - A.Szulc ZDM - Environment
Environment 1 year ago

Zieleń przyuliczna Poznania - A.Szulc ZDM

1. Zieleń przyuliczna Poznania Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wydział Terenów Zieleni Agnieszka Szulc 06.05.2015r. 2. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jest administratorem…

Podsumowanie kampanii Tropiciele Cząstek Stałych i działań Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) w 2014 - Environment
Environment 2 years ago

Podsumowanie kampanii Tropiciele Cząstek Stałych i działań Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) w 2014

Prezentacja programu PowerPoint Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) 1 Dotychczasowe działania ’10 ’11 ’12 ’13 Powstanie FREE Gmina Przyszłości Miejsce z klimatem…

Pismo kl dzik - Environment
Environment 1 year ago

Pismo kl dzik

1. Łąka, dn.13 kwietnia2015r. Koło Łowieckie "DZIK" Ul, Krzywa 11 72-600 Świnoujście Burmistrz Miasta i GminyStepnica ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica dot.…

Folder ścieżka przyrodnicza Dolina Samborowo - Environment
Environment 2 years ago

Folder ścieżka przyrodnicza Dolina Samborowo

Obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu i bogactwem lasów (zajmują ponad 90% powierzchni Parku). Proponujemy…

Prawo łowieckie dla opornych: cele łowiectwa - Environment
Environment 1 year ago

Prawo łowieckie dla opornych: cele łowiectwa

1. Prawo łowieckie dla opornych USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1995 r. www.mojelowy.pl 2. CELEM ŁOWIECTWA JEST: 3. 1. OCHRONA ZWIERZĄT ŁOWNYCH 4. Liczba…

Oferta partnerska Rowerowa Warszawa ZTM - Environment
Environment 2 years ago

Oferta partnerska Rowerowa Warszawa ZTM

1. Rowerowa Warszawa Oferta partnerska WAW CITY HUB #6 8.10.2014, 18:00, państwomiasto 2. Kim jesteśmy Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy…

Statki druk 05-06-2014 - Environment
Environment 2 years ago

Statki druk 05-06-2014

Rejs na Antarktykę

Oferta partnerska Roweremdopracy.pl - Environment
Environment 2 years ago

Oferta partnerska Roweremdopracy.pl

1. Kim Jesteśmy „ ”Zmień koła dla Środowiska Change wheels for Environment Grupa Projektowa: -Adam Kopera (Strategia,…

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia w Warszawie - Environment
Environment 2 years ago

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia w Warszawie

1. Zmiany klimatyczne. Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie Joanna Ryszka 2. Zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, które w skalach geologicznych zachodzą…

Portal czy zamawianie na własnej stronie www - co lepsze dla restauracji? - Environment
Environment 2 years ago

Portal czy zamawianie na własnej stronie www - co lepsze dla restauracji?

Prowadząc restaurację która obsługuje dostawy jedzenia poza lokal mamy do wyboru 2 podstawowe metody obłsugi klienta online - zamawianie z własnej strony restauracji…

Materialoznawstwo - Environment
Environment 2 years ago

Materialoznawstwo

1. MATERIAŁY BUDOWLANE Sylwia Kraśnicka I AW 2. SZKŁO BUDOWLANE W Polsce szkło stosuje się ze względu na przepuszczalność…

Prezentacja Alex 2014 - Environment
Environment 2 years ago

Prezentacja Alex 2014

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Insufficient space for shared memory file: 28037 Try using the -Djava.io.tmpdir= option to select an alternate temp location. PROPOZYCJA…

Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-Kan Sp. z o.o. - Environment
Environment 1 year ago

Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-Kan Sp. z o.o.

1. Nowoczesna technologiaw służbie gospodarki odpadamina przykładzieBWiK Wod-Kan Sp. z o.o.Michał MarczakSpecjalista ds. Kluczowych Klientów 2. Dostawa maszyn i urządzeń…

6. Co to jest bezpieczeństwo żywnościowe? - Environment
Environment 2 years ago

6. Co to jest bezpieczeństwo żywnościowe?

BEZPIECZEŃSTWO I SUWRENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA - CZY TO NAS DOTYCZY?

Mini przewodnik po krajowych programach operacyjnych 2014-2020 cz.1 - Environment
Environment 2 years ago

Mini przewodnik po krajowych programach operacyjnych 2014-2020 cz.1

Mini przewodnik po krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 ma za zadanie oswoić czytelnika i przyszłego wnioskodawcę z podstawowymi pojęciami oraz możliwościami,…

Ogrody Kosmosu - Environment
Environment 2 years ago

Ogrody Kosmosu

1. Dr inż. Izabela Dymitryszyn Mgr inż. Beata Rothimel Inż. arch. kraj. Małgorzata Urban Inż. arch. kraj. Natalia Pająk 2. LOKALIZACJA CZĘŚĆ DZIELNICY STARYCH WŁOCH…

R Tarnawski - Rozwoj transportu niskoemisyjnego - Environment
Environment 1 year ago

R Tarnawski - Rozwoj transportu niskoemisyjnego

1. Lublin , 27 października 2014 r. Rozwój transportu niskoemisyjnego na podstawie działań prowadzonych przez Miasto Lublin 2. 2 Spis treści 1. Rys historyczny transportu…

Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce - bariery i korzyści - Environment
Environment 2 years ago

Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce - bariery i korzyści

Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH Mgr inż. Małgorzata Wernicka – Studia Doktoranckie…

Ecotecnias - Environment
Environment 2 years ago

Ecotecnias

Ecotecnias: La Arquitectura del futuro.

Metody i programy obliczające ślad węglowy - Environment
Environment 2 years ago

Metody i programy obliczające ślad węglowy

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 87, rok 2014 Pawe³ £ASUT*, Joanna KULCZYCKA** Metody i programy obliczaj¹ce…

Środowiskowa ocena prognozowanej struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do 2030r. - Environment
Environment 2 years ago

Środowiskowa ocena prognozowanej struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do 2030r.

POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL 2014 G Tom 17 G Zeszyt 3 G 281–294 ISSN 1429-6675 £ukasz LELEK*, Joanna KULCZYCKA**, Anna LEWANDOWSKA*** Œrodowiskowa…

Legendy Laochtir - Environment
Environment 2 years ago

Legendy Laochtir

Orkon 2014 - http://orkon.org/ http://www.plaszczisuknia.pl/

Fly UP