Government & Nonprofit

Government & Nonprofit

Strefa buforowa TPK - wyniki ankiety

1. Raport z badania dotyczącego sposobów zagospodarowania wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego GDAŃSK 2015 2. Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania…

Budżet Obywatelski

1. Budżet obywatelski Twój Grosz w Twoim Mieście 2. Budżet obywatelski Twój grosz w Twoim mieście CO TO JEST? Mechanizm budżetu partycypacyjnego…

Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl PORADNIK KANDYDATA/KANDYDATKI --- Wybory samorządowe 2014…

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie ze środków budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez…

Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014

1. F U N DAC J A im. S T E FA N A B ATOR E G O 2. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02…

Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.plPORADNIK WYBORCY--- Wybory samorządowe 2014 ---Tegoroczne wybory…

Program dla Torunia. Czas mieszkańców.

Program dla Torunia, który prezentujemy jest odpowiedzią na najważniejsze problemy w jakich znalazło się nasze miasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie…

Karta Praw Mieszkańca

1. Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 62 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl Masz…

Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.

Program dla Torunia, który prezentujemy jest odpowiedzią na najważniejsze problemy w jakich znalazło się nasze miasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie…

Narzędziownik Obywatelski

1. Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 62 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl Masz…

Kamienica Wyspa Słodowa 7. Zarys funkcjonowania.

1. GRUPA INICJATYWNA WYSPA SŁODOWA 7 facebook.com/wyspaslodowa7 wyspaslodowa7@gmail.com 1 – GRUPA INICJATYWNA WYSPA SŁODOWA – Kamienica WS7 zarys modelu funkcjonowania…

Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju…

Regulacje

Informacja dotycząca działań Ministerstwa Gospodarki w następujących obszarach: 1) Program „Lepsze Regulacje 2015”, 2) ustawy deregulacyjne, 3) Ordynacja podatkowa,…

Jak uzyskać informację publiczną?

1. 2  Co to jest informacja publiczna? Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP mówi że, obywatel ma prawo do informacji o działalności organów…

Jak rozmawiać z mieszkańcami?

1. 2  World Cafe > Jak rozmawiać z mieszkańcami? Nie wystarczy spotkać się i porozmawiać. Ważny jest rezultat rozmów –…

Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?

1. 2  Zasady uniwersalne > Jak przeprowadzić diagnozę Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, którego celem jest…

Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji

1. Jak rozmawiać z mieszkańcami? Vademecum lokalnych konsultacji 2. Lokalne konsultacje społeczne… 1. … włączają mieszkańców…

Jak współpracować z mediami?

1. 2  Po co my mediom? > Po co nam media? Inicjatywy obywatelskie potrzebują... obywateli – ich zaangażowania, wsparcia materialnego, poparcia…

Jak zorganizować debatę?

1. 2 Kontakt z wójtem/ burmistrzem/ prezydentem > Jak zorganizować debatę? Co zrobić, aby spotkania mieszkańców i władz dostarczały…

Restart - raport końcowy

              p r o j e k t     RAPORT KOŃCOWY    autorzy:   ANDREAS BIILERT, ŁUKASZ DOMINIAK, WOJCIECH KŁOSOWSKI, PAWEŁ KOŁACZ, KATARZYNA ŁUCZAK, …

Program wyborczy dla miasta Bielska-Białej - Przemysław Drabek

Program wyborczy przygotowany przez Przemysława Drabka - kandydata na prezydenta miasta Bielska-Białej - zaprezentowany podczas konferencji prasowej w dniu 01.10.2014.

Nasz Anioł w Krakowie

1. „Nasz Anioł w Krakowie” ­ koncert charytatywny na rzecz Krzysztofa Globisza Kraków, 15 lutego 2015 r. 2. Drodzy Przyjaciele, Krzysztofa Globisza często nazywamy…

Dotacje dla organizacji pozarządowych luty/marzec 2015

Dotacje dla organizacji pozarządowych Luty / marzec 2015 Dotacje dla organizacji pozarządowych Erasmus+ Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy…

Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział…

Dolnośląskie biblioteki publiczne 2013-2014 - najlepsze realizacje

1. BIELAWA 2. BIELAWA 3. BIELAWA 4. BIELAWA 5. BIELAWA 6. BIELAWA 7. BIELAWA 8. LUBIN 9. LUBIN 10. LUBIN 11. LUBIN 12. LUBIN 13. LUBIN 14. LUBIN 15. PRUSICE 16. PRUSICE 17.…

Optimal energy raport -rynek gazu

Optimal Energy - raport dotyczący rynku gazu. Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia polskich obywateli

Letter bieńkowska vestager copia

1"" Ms#Margrethe#Vestager# #(European"Commissioner"for"Competition)"" Cc:#Elżbieta#Bieńkowska# ##(European"Commissioner"for"Internal"Mrkt)"Brussels,"December"15,"2014""Dear"Ms"Vestager,"…

Aranżacje bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku 2008-2013

Dobre przykłady Biblioteki publiczne na Dolnym Śląsku Aranżacje wnętrz bibliotecznych 2013 r. Biblioteki publiczne na Dolnym Śląsku Zmiany aranżacji na przykładzie…

Wyniki glosowania (WBP 2015)

Wyniki głosowania Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego

Fly UP