Government & Nonprofit

Government & Nonprofit

Strefa buforowa TPK - wyniki ankiety

1. Raport z badania dotyczącego sposobów zagospodarowania wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego GDAŃSK 2015 2. Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania…

Budżet Obywatelski

1. Budżet obywatelski Twój Grosz w Twoim Mieście 2. Budżet obywatelski Twój grosz w Twoim mieście CO TO JEST? Mechanizm budżetu partycypacyjnego…

Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl PORADNIK KANDYDATA/KANDYDATKI --- Wybory samorządowe 2014…

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie ze środków budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez…

Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014

1. F U N DAC J A im. S T E FA N A B ATOR E G O 2. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02…

Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.plPORADNIK WYBORCY--- Wybory samorządowe 2014 ---Tegoroczne wybory…

Program dla Torunia. Czas mieszkańców.

Program dla Torunia, który prezentujemy jest odpowiedzią na najważniejsze problemy w jakich znalazło się nasze miasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie…

Karta Praw Mieszkańca

1. Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 62 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl Masz…

Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.

Program dla Torunia, który prezentujemy jest odpowiedzią na najważniejsze problemy w jakich znalazło się nasze miasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie…

Narzędziownik Obywatelski

1. Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 62 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl Masz…

Kamienica Wyspa Słodowa 7. Zarys funkcjonowania.

1. GRUPA INICJATYWNA WYSPA SŁODOWA 7 facebook.com/wyspaslodowa7 wyspaslodowa7@gmail.com 1 – GRUPA INICJATYWNA WYSPA SŁODOWA – Kamienica WS7 zarys modelu funkcjonowania…

Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju…

Regulacje

Informacja dotycząca działań Ministerstwa Gospodarki w następujących obszarach: 1) Program „Lepsze Regulacje 2015”, 2) ustawy deregulacyjne, 3) Ordynacja podatkowa,…

Jak uzyskać informację publiczną?

1. 2  Co to jest informacja publiczna? Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP mówi że, obywatel ma prawo do informacji o działalności organów…

Jak rozmawiać z mieszkańcami?

1. 2  World Cafe > Jak rozmawiać z mieszkańcami? Nie wystarczy spotkać się i porozmawiać. Ważny jest rezultat rozmów –…

Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?

1. 2  Zasady uniwersalne > Jak przeprowadzić diagnozę Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, którego celem jest…

Jak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacji

1. Jak rozmawiać z mieszkańcami? Vademecum lokalnych konsultacji 2. Lokalne konsultacje społeczne… 1. … włączają mieszkańców…

Jak współpracować z mediami?

1. 2  Po co my mediom? > Po co nam media? Inicjatywy obywatelskie potrzebują... obywateli – ich zaangażowania, wsparcia materialnego, poparcia…

Jak zorganizować debatę?

1. 2 Kontakt z wójtem/ burmistrzem/ prezydentem > Jak zorganizować debatę? Co zrobić, aby spotkania mieszkańców i władz dostarczały…

Restart - raport końcowy

              p r o j e k t     RAPORT KOŃCOWY    autorzy:   ANDREAS BIILERT, ŁUKASZ DOMINIAK, WOJCIECH KŁOSOWSKI, PAWEŁ KOŁACZ, KATARZYNA ŁUCZAK, …

Program wyborczy dla miasta Bielska-Białej - Przemysław Drabek

Program wyborczy przygotowany przez Przemysława Drabka - kandydata na prezydenta miasta Bielska-Białej - zaprezentowany podczas konferencji prasowej w dniu 01.10.2014.

Nasz Anioł w Krakowie

1. „Nasz Anioł w Krakowie” ­ koncert charytatywny na rzecz Krzysztofa Globisza Kraków, 15 lutego 2015 r. 2. Drodzy Przyjaciele, Krzysztofa Globisza często nazywamy…

Dotacje dla organizacji pozarządowych luty/marzec 2015

Dotacje dla organizacji pozarządowych Luty / marzec 2015 Dotacje dla organizacji pozarządowych Erasmus+ Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy…

Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą. dr Dawid Sześciło

1. Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział…

Fly UP