System is processing data
Please download to view
...

Poczta elektroniczna w Polsce - 2014

by wirtualna-polska

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,108

views

Comments

Description

Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez IIBR oraz dane Megapanel PBI/Gemius przygotowane przez Izabelę Koroś (Grupa Wirtualna Polska).
Download Poczta elektroniczna w Polsce - 2014

Transcript

 • 1. Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez IIBR oraz dane Megapanel PBI/Gemius Poczta elektroniczna w Polsce Grupa Wirtualna Polska Kwiecień 2014, Warszawa Przygotowanie: Izabela Koroś
 • 2. O badaniu 2 Kwiecień 2014 • Badanie odbywało się w oparciu o ankiety wyświetlane w formie pop-up • Ankiety wyświetlały się w dniach 17-31 marca 2014 roku. • Grupa ankietowana to internauci w wieku 15 i więcej lat. • W ramach badania zebrano 2000 wypełnionych ankiet. • Błąd statystyczny dla próby tej wielkości wynosi +/- 2,2%. • Dane zostały doważone pod względem płci i wieku, tak, aby były reprezentatywne dla ogółu internautów w Polsce (ważenie do danych SMG/KRC-Omnibus). • Celem badania było określenie zwyczajów komunikowania się za pośrednictwem internetu i miejsca poczty elektronicznej na tle innych form komunikacji, a także oceny konta pocztowego Grupy Wirtualna Polska. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 3. Wyniki 3
 • 4. Formy komunikacji przez internet 4
 • 5. Formy komunikacji w sieci: deklarowane korzystanie 5 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Internauci w dalszym ciągu najchętniej komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej (97%), a w drugiej kolejności za pomocą serwisów społecznościowych (84%). Na trzecim miejscu pozostają też komunikatory, choć w ich przypadku obserwujemy utrzymanie się tendencji spadkowej (z 77% na 74%) i nie wiadomo, ile jeszcze czasu utrzymają się w pierwszej trójce. Fora i blogi utrzymują swoje pozycje, natomiast w przypadku czatów odnotowano znaczący wzrost (z 40% na 44%). W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 99% internautów deklaruje korzystanie z poczty. Podobnie jest w grupie deklarującej wykształcenie wyższe.
 • 6. Formy komunikacji w sieci: korzystanie codzienne 6 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 70% internautów korzysta codziennie z poczty elektronicznej, 50% z portali społecznościowych, a 28% z komunikatorów. Czaty zanotowały wzrost także w tej kategorii – z 9% do 11%. Z poczty elektronicznej częściej codziennie korzystają osoby deklarujące wyższe wykształcenie (83%), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (84%), a także kierownicy i menedżerowie (82%) oraz specjaliści, wolne zawody i pracownicy umysłowi (87%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 7. Formy komunikacji w sieci: korzystanie codzienne 7 W podziale na miejsce zamieszkania / Kwiecień 2014 Codzienne korzystanie z poczty znacznie wzrasta wraz z wielkością miejsca zamieszkania (z 56% na wsi do 84% w największych miastach). Poza tym wielkość miejscowości nie różnicuje znacząco sposobów komunikacji w sieci. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 8. Formy komunikacji w sieci: częstość korzystania 8 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 9. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 9 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 %osóbwskazującychdanąformę komunikacjinapierwszymmiejscu Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Chociaż serwisy społecznościowe cały czas zyskują na znaczeniu – jako najważniejsze wybiera je co czwarty internauta, to dzieje się to głównie kosztem „niszowych” form (przede wszystkim komunikatorów). Poczta elektroniczna utrzymuje swoją pozycję z prawie dwiema trzecimi wskazań. Jeszcze większe znaczenie przywiązują do niej kierownicy średniego szczebla (81%) oraz specjaliści, wolne zawody i pracownicy umysłowi (83%), a także osoby z wyższym wykształceniem (78%).
 • 10. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 10 W podziale na miejsce zamieszkania / Kwiecień 2014 Mieszkańcy średnich i dużych miast przywiązują do poczty znacznie większe znaczenie niż mieszkańcy wsi i małych miasteczek poniżej 20 tys. %osóbwskazującychdanąformę komunikacjinapierwszymmiejscu Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 11. Ranking form komunikacji – średnie miejsce 11 Ogółem / Kwiecień 2014 Najważniejszą formą komunikacji dla internautów jest poczta elektroniczna, a na drugim miejscu znajdują się serwisy społecznościowe. Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim rokiem, dystans pomiędzy komunikatorami (na trzeciej pozycji), a forami/ grupami dyskusyjnymi (na czwartej pozycji) zmniejszył się. Numermiejscawrankingu(średni) Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 12. Formy komunikacji przez internet za pośrednictwem telefonów komórkowych 12
 • 13. Komunikacja internetowa przez telefon komórkowy 13 Użytkownicy internetu w telefonie / Kwiecień 2014 Wszystkie badane formy komunikacji internetowej przez telefon zyskują na popularności. Z poczty elektronicznej w ten sposób korzysta już trzy czwarte internautów używających internetu w telefonie. Jeszcze częściej są to mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. (85%). Serwisy społecznościowe zajmują obecnie drugą pozycję (63%), natomiast trzecią - komunikatory (35%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 14. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 14 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Niemal połowa osób, korzystających z poczty za pomocą telefonu komórkowego, sprawdza ją codziennie (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 9 p.p. z 37% na 46%), a 71% sprawdza pocztę w telefonie co najmniej kilka razy w tygodniu. Maleje natomiast liczba osób sporadycznie używających poczty w telefonie. Najrzadziej z poczty korzystają właściciele zwykłych telefonów komórkowych (tylko 24% - codziennie), najczęściej właściciele iPhone’ów (79% - codziennie), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (57% - codziennie) i osoby w wieku 25-44 lata (52% - codziennie) i z wykształceniem wyższym (51% - codziennie). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 15. Rodzaj posiadanego telefonu 15 Użytkownicy poczty w telefonie / Kwiecień 2014 Nadal skokowo rośnie odsetek osób posiadających smartfony z systemem Android (z 50% do 65%). System Windows Mobile także zyskuje na popularności (z 5% do 9%) wśród osób korzystających z poczty w telefonie. Odsetek iPhonów pozostaje na niezmienionym poziomie (8%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 16. Korzystanie z poczty elektronicznej przez tablet 16 Ogółem / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Rośnie odsetek deklaracji wskazujących na korzystanie z poczty elektronicznej przez tablet – od poprzedniej fali badania liczba takich osób niemal się podwoiła. Częściej są to osoby w wieku 35-44 lata (22%), z wyższym wykształceniem (18%) oraz mieszkańcy największych miast (21%).
 • 17. Liczba posiadanych kont pocztowych 17
 • 18. Liczba posiadanych kont e-mail 18 Ogółem / Kwiecień 2014 Prawie 1/4 internautów (24%) ma tylko jedno konto e-mailowe, a ponad 1/3 (35%) dwa. Internautów, którzy posiadają więcej niż 6 kont e-mailowych jest tylko 2%. W porównaniu do stycznia 2013 brak istotnych różnic. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 19. Liczba posiadanych kont e-mail 19 W podziale na wielkość miejsca zamieszkania / Kwiecień 2014 Mieszkańcy dużych miast posiadają więcej kont pocztowych niż osoby mieszkające na wsi. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 20. Nr 1 w poczcie e-mail 20 Użytkownicy (real users) 5,0mln mln 4,3mln 8,3mln Grupa Wirtualna Polska Grupa Google Grupa Onet - RASP Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2014
 • 21. Poczta Grupy Wirtualna Polska 21 Informacje podstawowe / Kwiecień 2014 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2014 8,3 mln 651 mln 65 109 mln 06:36:45 56,6 mln
 • 22. Ocena poczty Grupy Wirtualna Polska w oczach naszych użytkowników 22
 • 23. Jak oceniają pocztę Grupy Wirtualna Polska? 23 Ocena użytkowników poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 35% użytkowników poczty WP.PL ocenia ją bardzo dobrze, a dalsze 38% - dobrze. Łącznie 73% naszych użytkowników wystawiło nam pozytywną ocenę. *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 • 24. Czy polecają pocztę Grupy Wirtualna Polska? 24 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 33% użytkowników naszej poczty poleciło ją komuś w przeszłości. Częściej naszą pocztę polecali mężczyźni 35%. Wśród tych, którzy korzystają z naszej poczty mobilnej w telefonie ten odsetek wynosi nawet 39%, a z kolei wśród użytkowników poczty na tabletach - 38%. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 • 25. Zalety poczty Grupa Wirtualna Polska 25 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 Główną zaletą poczty Grupy Wirtualna Polska jest duża pojemność (44%), niezawodność (41%) i duże załączniki (36%). Dodatkowo 29% użytkowników, którzy korzystają z naszej poczty przez telefon komórkowy, docenia nas za funkcjonalną wersję na komórkę. 44% 41% 36% 34% 29% 29% 24% Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 • 26. Powody korzystania z poczty Grupy Wirtualna Polska 26 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 Nasi użytkownicy najczęściej wykorzystują pocztę do przesyłania dokumentów, zdjęć i filmów (60%), a także do utrzymywania kontaktów ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną (58%). Połowa z nich kontaktuje się w ten sposób z usługodawcami (np. sklepami), a 4 na 10 załatwia za pomocą naszej poczty sprawy służbowe. 47% naszych użytkowników zamawia newslettery. Co ciekawe, to kobiety bardziej intensywnie wykorzystują pocztę. Aż 64% użytkowniczek używa poczty do przesyłania plików, a 62% do kontaktów z rodziną. 50% pań zamawia newslettery. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 • 27. 27 „Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wirtualnej Polski S.A. oraz przedmiot praw autorskich lub/i licencji przysługujących Wirtualnej Polsce S.A. lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej wynikającej w szczególności z ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwielokrotnianie lub/i rozpowszechnianie lub/i inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek jego części, bez względu na sposób lub formę tego zwielokrotnienia lub/i rozpowszechniania lub/i wykorzystania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wirtualnej Polski S.A.” „Dokument niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.” Zapraszamy do współpracy! Biuro Reklamy Grupy Wirtualna Polska Ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa www.reklama.wp.pl reklama@wp-sa.pl
 • Fly UP