System is processing data
Please download to view
...

Skuteczny transfer wiedzy do przemysłu Naukowiec przedsiębiorca

by abe-ips

on

Report

Download: 0

Comment: 0

545

views

Comments

Description

Download Skuteczny transfer wiedzy do przemysłu Naukowiec przedsiębiorca

Transcript

 • www.monitshm.pl dr inż. Mariusz Szwedo - Prezes Zarządu Skuteczny transfer wiedzy do przemysłu Naukowiec przedsiębiorca
 • www.monitshm.pl Naukowiec i jego pasja Duża ilość badań Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi Pełne zrozumienie i analiza zagadnienia
 • www.monitshm.pl Oczekiwania przemysłu 04-2014 150 23 73 2014-04-00 12:00 03-2014 130 14 80 2014-03-00 12:00 02-2014 100 10 75 2014-02-00 12:00 01-2014 110 4 70 2014-01-00 12:00 Prostota Intuicyjność Przejrzystość Skuteczność Jednoznaczność
 • www.monitshm.pl Naukowiec przedsiębiorcą - Początki 1 2 3 4Pomysł na biznes Nauka Biznes Plan Sukces
 • www.monitshm.pl • Rozbieżność między prowadzonymi badaniami a możliwością ich zastosowania w praktyce gospodarczej • Powszechne przekonanie, o mniejszej wartości badań związanych z wdrożeniami • Brak zrozumienia wśród naukowców reguł funkcjonowania rynku Czy zatem skuteczna komercjalizacja jest możliwa,
 a naukowiec musi być przedsiębiorcą? Czy to jest w ogóle możliwe?
 • www.monitshm.pl Prowadzenie biznesu opartego o komercjalizację technologii wymaga innych umiejętności, niż prowadzenie badań naukowych. Nie mniej jednak osoby, które poważnie angażują się w prowadzenie badań naukowych, wybrały tę ścieżkę ze względu na zamiłowanie do nauki. Komercjalizacja technologii bez zaangażowania naukowca raczej się nie powiedzie. Tak ale nie bezwarunkowo
 • www.monitshm.pl • Staż sukcesem naukowca • Skuteczne tworzenie „Trójkąta Wiedzy” • Transfer technologii • Wskazanie możliwości i wyzwań • Wykorzystanie możliwości Spin-off • Pasja Przygotowanie do podróży w świat przemysłu
 • www.monitshm.pl • Wyodrębnienie tematyki rynkowej ze struktury badawczej, • Wsparcie uczelni, co oznacza mniejsze ryzyko, minimalizowane poprzez swoiste gwarancje, leżące po stronie zaangażowanych w przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny, a więc większą stabilizację, • Płynne przeniesienie wiedzy i całego „know-how” oraz praw własności związanych z eksploatacją technologii do podmiotu gospodarczego, stwarzające dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym samym szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, • Łatwość prowadzenia biznesu, • Możliwość samodzielnego działania. Dlaczego spin-off
 • www.monitshm.pl • Zdolność zatrudnienia fachowców, którzy zapewniliby sukces rynkowy nowatorskiemu przedsięwzięciu • Możliwość precyzyjnego zdefiniowania horyzontu czasowego na wyjście z inwestycji • Problemy z oszacowaniem poziomu obrotów i cash flow przedsięwzięcia, zapewniającego atrakcyjny zwrot z inwestycji • Trudności w ocenie zainteresowania rynkowego nowym produktem, technologią • Szanse zbudowania kanałów dystrybucji oraz dotarcia do końcowego odbiorcy • Zdolność do konkurencji w warunkach gospodarki wolnorynkowej Ryzyko inwestycyjne
 • www.monitshm.pl Dolina Śmierci (Vallet of Death)
 • www.monitshm.pl Etapy rozwoju technologii
 • www.monitshm.pl Przykład - transferu technologii Spin-off Transfer wiedzy i technologii Wiedza Technologie Procedury Prototypy
 • www.monitshm.pl Przykład rozwoju i wdrożenia technologii Badania łopat turbin wiatrowych
 • www.monitshm.pl Przykład rozwoju i wdrożenia technologii Zdefiniowanie wymagań Pęknięcie Wilgoć Rozłożenie kleju
 • www.monitshm.pl Przykład rozwoju i wdrożenia technologii Termowizja Aktywna - opracowanie technologii T E Δ+ Δ− =Δ α σν ε 3)21( vC KTT ρ εα Δ− =Δ 3 σσ ρ α Δ=Δ−=Δ TKT C T m p Δε – zmiana odkształceń głównych, Δσ – zmiana naprężeń głównych, n – współczynnik Poissona, ΔT – zmiana temperatury, α – współczynnik rozszerzalności cieplnej, E – moduł Younga K – Współczynnik ściśliwości [Pa], Cn – ciepło właściwe [J/kg K] przy stałej objętości,
 ρ – gęstość [kg/m3], T – temperatura badanego ciała [K] Cp – ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, Km – współczynnik termosprężystości (1.) (2.) (3.)
 • www.monitshm.pl Przykład rozwoju i wdrożenia technologii Termowizja Aktywna - badania laboratoryjne
 • www.monitshm.pl System WindTherm-IR3D Skaner 3D Structure IO Wymiary: 119.2mm x 27.9mm x 29mm Waga: 99 gramów Minimalny mierzony dystans: 40 cm Rok produkcji: 2014
 • www.monitshm.pl Fuzja danych WindTherm-IR3D
 • www.monitshm.pl Przykład rozwoju i wdrożenia technologii
 • www.monitshm.pl • Dzięki współpracy biznesu z nauką, na rynku pojawiać się mogą nowe usługi, które odpowiadają na nowe potrzeby. • Przedsiębiorstwa często liczą na to, że innowacje kreowane na uczelniach pomogą zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy. • Naukowcy mogą pomóc przedsiębiorstwom wdrażać tańsze technologie produkcji. • Naukowe opracowania mogą się też przyczynić do poprawy jakości produktów oferowanych przez firmy. • Rozwiązania naukowców dają przedsiębiorstwom szansę wejścia z nowymi produktami na nowe rynki. • Uczelnie mogą pomagać przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów. Co zyskujemy na współpracy?
 • www.monitshm.pl Firmy spin-off w dalszej perspektywie są najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej. Wartość opracowanej technologii, która staje się podstawą stworzenia firmy jest o wiele większa niż sprzedaż samego pomysłu lub udzielenie licencji.
 • www.monitshm.pl Mariusz Szwedo Prezes Zarządu MONIT SHM Sp. z o.o. Dziękuje za uwagę ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków telefon: (+48) 12 627 77 09 WWW: http://www.monitshm.pl E-mail: office@monitshm.pl
Fly UP