...

Prezentacja - Pomorska Kolej Metropolitalna

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Design

Download: 0

Comment: 0

31,256

views

Comments

Description

Download Prezentacja - Pomorska Kolej Metropolitalna

Transcript

 • 1. Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięciainwestycyjnego p.n.„Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 – rewitalizacjaKolei Kokoszkowskiej”Londyn, Docklands Thems Park
 • 2. TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdynia Wrzeszczśukow o GdańskŚródm ieścieKartuzy BytówPRZEBIEG ETAP 1ROZSZERZENIE LINII DO KARTUZI KOŚCIERZYNY Kościerzyna PRZEBIEG - ETAPY KOLEJNE: GDY NIA, GDAŃSK GŁÓWNY /ŚRÓDMIEŚCIEPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 3. Pomorska Kolej MetropolitalnaCharakterystyka trasyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 4. PRZEBIEG TRASYPomorska Kolej Metropolitalna w zakresie niniejszegoprojektu, to jest od stacji Gdańsk Wrzeszcz przez PortLotniczy im. L. Wałęsy do połączenia z linią nr 201,składa się z dwóch części:1. Odcinek istniejącej do 1945 roku linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz – Kokoszki (do km 9,8 tej linii),2. Odcinek budowanej od podstaw linii kolejowej od km 9,8 do miejsca włączenia w linię nr 201 (Nowa Wieś Wielka – Kościerzyna – Gdynia Port (km 18,3) wraz z łącznicą od projektowanej stacji technicznej (Barniewicka) w kierunku Kościerzyny o długości 1,3 kmPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 5. PRZEBIEG TRASY Odcinek Gdańsk Wrzeszcz – km 9,8: – do km 1,4 równia stacyjna stacji Gdańsk Wrzeszcz – od km 1,4 do km 9,8 dostosowanie budowli ziemnych linii Gdańsk Wrzeszcz – Kokoszki do standardu linii dwutorowej zelektryfikowanej (z moŜliwością budowy w późniejszym okresie ulicy Nowa Abrahama) – Korekty niwelety w celu ograniczenia objętości robót ziemnych – W I etapie inwestycji wyjście ze stacji Gdańsk Wrzeszcz jednym torem z moŜliwością perspektywicznej dobudowy drugiego toru, wyprowadzonego bezkolizyjnie z układu dalekobieŜnego stacji (konieczna budowa wiaduktu o duŜej rozpiętości)Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 6. PRZEBIEG TRASYOdcinek km 9,8 – km 18,3:– Całkowicie nowy przebieg trasy w celu doprowadzenia linii doPortu Lotniczego imienia L. Wałęsy– Łuki o minimalnym promieniu R=500 m w celu maksymalnegoograniczenia wyburzeń– RozwaŜany był przebieg w bezpośrednim sąsiedztwie CH Matarnia– kolizje z zabytkowym kompleksem folwarcznym oraz z węzłemdrogowymPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 7. PRZEBIEG TRASY Prędkość maksymalna uzaleŜniona od układu geometrycznego torów od kmdo km V max Promienie łuków Uwagi[km/h]0,02,7 80R=460Do rejonu VII Dworu2,79,8120R=6609,811,1 100R=500Łuk za Obwodnicą11,1 12,590R=500Rejon ulicy Budowlanych12,5 14,0 100R=55014,0 14,690R=50014,6 18,3 120R=640Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 8. Pomorska Kolej MetropolitalnaZałoŜenia przewozowo - ruchowePrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 9. RODZAJE PRZEWOZÓW NA TRASIE PKM Na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Gł. – Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczyzakłada się uruchamianie przewozów w ramach następujących segmentów przewozowych:• Pociągi aglomeracyjne • Pociągi regionalne • Tramwaje (tylko w Wariancie 3a)Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 10. CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSOWANIA POCIĄGÓW I TRAMWAJÓW WARIANT 3A – TRAMWAJ Co 10/20 minut w godzinach 4 – 24WARIANT 3A i 3B – POCIĄGI AGLOMERACYJNECo 30 minut w godzinach 4 – 24w relacji Gdańsk Gł. – Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy – Gdynia Gł. WARIANT 3A i 3B – POCIĄGI REGIONALNECo 30 minut w godzinach 4 – 24przemiennie w relacjach Gdańsk Gł. – Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy – Kartuzy / Kościerzyna W pierwszym etapie po uruchomieniu PKM, pociągi aglomeracyjne i regionalnekursują przemiennie tworząc podstawowy cykl co 15 minut na odcinkuGdańsk Gł. - Port Lotniczy im. L. WałęsyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 11. UKŁAD POSTOJÓW (PRZYSTANKÓW) Wariant 3a Wariant 3b Stacja/przystanek TramwajPociągi PKMPociągi RPociągi PKM Pociągi R Gdańsk Główny - 0,00,0 0,00,0 Gdańsk Wrzeszcz - 0,50,5 0,50,5 Gdańsk Abrahama 0,5 0,50,5 0,50,5 Gdańsk Niedźwiednik 0,5 0,5 -0,5 - Gdańsk Rakoczego0,5 0,50,5 0,50,5 Gdańsk Wróbla Staw- 0,5 -0,5 - Gdańsk Kiełpinek- 0,5 -0,5 - Gdańsk Budowlanych- 0,5 -0,5 - Port Lotniczy Rębiechowo- 2,02,0 2,02,0 Gdańsk Osowa- 0,5 -0,5 - Gdynia Wielki Kack- 0,5 -0,5 - Gdynia Główna - 0,0 -0,0 -Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 12. SZACUNKOWY CZAS JAZDY NA WYBRANYCH ODCINKACH Tramwaj Odcinek Czas przejazdukm [min]Gdańsk Abrahama – Gdańsk Rakoczego 36 Pociągi aglomeracyjne Odcinekkm Czas przejazdu [min]Gdańsk Główny – Port lotniczy im. L. Wałęsy19 21 (E) / 26(S)Port lotniczy im. L. Wałęsy – Gdynia Główna2217 (E) /:18 (S)Gdańsk Główny – Gdynia Główna4140 (E) / 46 (S)Pociągi regionalne Odcinekkm Czas przejazdu [min]Gdańsk Główny - Port lotniczy im. L. Wałęsy1920Port lotniczy im. L. Wałęsy - śukowo Wschodnie 1010śukowo Wschodnie – Kartuzy 1416Gdańsk Główny – Kartuzy4348śukowo Wschodnie– Kościerzyna4243Gdańsk Główny – Kościerzyna7175Gdańsk Główny – Kościerzyna przyspieszony 71Poniżej 60’Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 13. WARIANTOWANIE PKM Prezentacja wariantowej koncepcjiPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 14. WARIANTY 3B Osowa Abrahama BarniewickaWrzeszcz Port LotniczyNiedźwiednik BudowlanychMatarniaRakoczegoKiełpinek Gdańsk Gł.Wróbla StawPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 15. WARIANTY 3BOsowa Osowa Barniewicka AbrahamaBarniewicka Abrahama PortPort Lotniczy Wrzeszcz Lotniczy WrzeszczNiedźwiednikNiedźwiednikMatarniaMatarniaRakoczego RakoczegoWariant S/E1 Wróbla Staw Gdańsk Gł. Wariant S/E3 Wróbla Staw Gdańsk Gł.Kiełpinek KiełpinekLotnisko – w ykop Lotnisko – estakadaMatarniaMatarniaOsowa Osowa Barniewicka AbrahamaBarniewicka Abrahama PortPort Lotniczy Wrzeszcz Lotniczy WrzeszczNiedźwiednikNiedźwiednik Budowlanych BudowlanychRakoczego RakoczegoWariant S/E2 Wróbla Staw Gdańsk Gł.Wariant S/E4 Wróbla Staw Gdańsk Gł.Kiełpinek KiełpinekLotnisko – w ykop Lotnisko – estakadaBudow lanychBudow lanychPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 16. WARIANTOWANIE PKMPKM w planie i w profiluPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 17. WARIANTY 3B Osowa Abrahama BarniewickaWrzeszcz Port LotniczyNiedźwiednik BudowlanychMatarniaRakoczegoKiełpinek Gdańsk Gł.Wróbla StawPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 18. ODCINEK ABRAHAMA-RAKOCZEGO – MOśLIWOŚCI PRZEBIEGU TRAMWAJU 1. tramwaj obok kolei2. tramwaj po torach kolei3. tramwaj powiązany z koleją- etap 1 realizacji Abrahama włączenieDwór VII Niedźwiednik włączenieRakoczego linia kolei metropolitalnej przystanek kolei metropolitalnej linia planowanego tramwajuprzystanek tramwajowy linia ul. Nowej AbrahamaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 19. PRZYSTANEK MATARNIA / BUDOWLANYCH – WARIANTYKładka wariant 2Budowlanychwariant 2Kładka wariant 1Strefa ochronykonserwatorskiej MPZPOSTABMatarnia wariant 1Strefa nalotówPas 20m obwodnicyLWNPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 20. PRZYSTANEK MATARNIA - WARIANTYLWNPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 21. PRZYSTANEK PORT LOTNICZY – WARIANTY Maglev, Szangaj, ChinyKastrup Airport, KopenhagaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 22. ANALIZA UWARUNKOWAŃ URBANISTYCZNYCH Analiza uwarunkowań urbanistycznychPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 23. MPZP Brak MPZP Granica Miasta GdańskPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 24. MPZP Brak MPZP Granica Miasta GdańskPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 25. ANALIZA UWARUNKOWAŃ URBANISTYCZNYCHKolizje z planami miejscowymiMoŜliwości uniknięcia kolizji0216 Wrzeszcz – StrzyŜa II – OliwaNowa Abrahama po stronie zachodniejNasyp kolejowyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 26. PRZYSTANEK NIEDŹW IEDNIKBudynek Brętow ska Brama, INPRO SAok.170 mieszkań – 450 mieszkańców0909 017 ZP62Teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem organizacji imprezmasow ych, Potok StrzyŜaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 27. ANALIZA UWARUNKOWAŃ URBANISTYCZNYCHKolizje z planami miejscowymiMoŜliwości uniknięcia kolizji0834 MPZP BrętowoGPZZmniejszenie zakresu działki GPZNowa Abrahama po stronie zachodniej0834 MPZP BrętowoPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 28. ANALIZA UWARUNKOWAŃ URBANISTYCZNYCH Program funkcjonalno przestrzenny przystankówPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 29. TYPOLOGIA TYP DWORZECTYP KOMPLEKSOWYTYP PODSTAWOWYTYP PORT LOTNICZY TYP PARK & RIDEPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 30. PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY PRZYSTANKÓWPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 31. DWORZEC WRZESZCZZasięg: TYP DWORZEC1km = 12minutDolnyWrzeszcz-Galeria Bałtycka-Centrum biurowe: Wrzeszcz Garnizon – Hossa Office IslandGórnyWrzeszcz -Akademiki PG-ManhathanPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 32. DWORZEC WRZESZCZTYP DWORZECPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 33. PRZYSTANEK ABRAHAMAZasięg: TYP KOMPLEKSOWY1km = 12minut Kampus UGZaspa Nowa Abrahama-GimnazjumAbrahamasportowe nr 46-Osiedle przy ul.Chełmońskiego Górny WrzeszczPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 34. PRZYSTANEK ABRAHAMATYP KOMPLEKSOWYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 35. PRZYSTANEK ABRAHAMATYP KOMPLEKSOWYOerestad Metro M-1, KopenhagaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 36. PRZYSTANEK RAKOCZEGOZasięg: TYP KOMPLEKSOWY1km = 12minut Osiedle przy ul. Ogrodowej ORLEX RakoczegoOsiedleMatemblewoOsiedle Morena Morena Gdańsk GłównyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 37. PRZYSTANEK RAKOCZEGOTYP KOMPLEKSOWYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 38. PRZYSTANEK RAKOCZEGOTYP KOMPLEKSOWY Kildedal S-tog Station, KopenhagaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 39. PRZYSTANEK WRÓBLA STAWZasięg: TYP KOMPLEKSOWY1km = 12minutWróbla StawMyśliwska Osiedle Wróbla Staw docelowo 10tyś. mieszkańcówGdańsk PołudniePrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 40. PRZYSTANEK WRÓBLA STAWTYP KOMPLEKSOWYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 41. PRZYSTANEK WRÓBLA STAWTYP KOMPLEKSOWYStacja TGV w Valence, FrancjaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 42. PRZYSTANEK NIEDŹW IEDNIKZasięg: TYP PODSTAWOWY1km = 12minut Osiedle przy ul. Trawki NiedźwiednikOsiedleNiedźwiednikImprezyplenerowePrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 43. PRZYSTANEK NIEDŹW IEDNIKTYP PODSTAWOWYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 44. PRZYSTANEK NIEDŹW IEDNIKTYP PODSTAWOWY Thames Barrier Park, LondynPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 45. PRZYSTANEK KIEŁPINEKZasięg: TYP PODSTAWOWY1km = 12minut Kiełpinek CH Auchan Osiedle Wiszące Ogrody(docelowo 10 tyś. mieszkańców)Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 46. PRZYSTANEK KIEŁPINEKTYP PODSTAWOWYKarlsruhe Light/Heavy Rail Track-Sharing System, NiemcyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 47. PRZYSTANEK - WARIANT MATARNIAZasięg:TYP PODSTAWOWY1km = 12minut Osiedle Kadetów CH MatarniaMatarniaMonar Ziaja Ltd. Sp. z o.oStalrem Sp. z o.oAuto-service Sp. z o.o Polfer Sp. z o.o Rurex Sp. z o.oFigel Sp. z o.oTon AgroPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 48. PRZYSTANEK WARIANT BUDOWLANYCHZasięg: TYP PODSTAWOWY1km = 12minut Osiedle Kadetów BudowlanychCH Matarnia Ziaja Ltd. Sp. z o.oStalrem Sp. z o.oAuto-service Sp. z o.o Polfer Sp. z o.o Rurex Sp. z o.oFigel Sp. z o.oTon AgroPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 49. PRZYSTANEK WARIANT BUDOWLANYCHTYP PODSTAWOWYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 50. PRZYSTANEK WARIANT BUDOWLANYCHTYP PODSTAWOWY Stacja TGV w Valence, FrancjaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 51. PRZYSTANEK PORT LOTNICZYZasięg: TYP PORT LOTNICZY1km = 12minutDolina Krzemowa(20tyś m2 pow.biurowej,docelowo 1,5 tyśpracowników)Port LotniczyLotnisko(2mln pasaŜerówrocznie)Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 52. PRZYSTANEK PORT LOTNICZYTYP PORT LOTNICZYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 53. PRZYSTANEK PORT LOTNICZYTYP PORT LOTNICZYMaglev, Szangaj, ChinyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 54. PRZYSTANEK BARNIEW ICKAZasięg: TYP PARK&RIDE1km = 12minut BarniewickaRębiechowo Miszewo Barniewice BaninoPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 55. PRZYSTANEK BARNIEW ICKATYP PARK&RIDEPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 56. PRZYSTANEK BARNIEW ICKATYP PARK&RIDEKildedal S-tog Station, KopenhagaPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 57. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMAnaliza powiązań komunikacji publicznejPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 58. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 59. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 60. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 61. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 62. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTMPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 63. PRZEBIEG PKM NA TLE TRAS I PRZYSTANKÓW ZTM Przystanek SzczodraPętla WróblaStawPrzystanek Przystanek Myśliw skaMigow oPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 64. STUDIUM KIERUNKÓW I UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA -Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 65. PODSUMOWANIE WYBORU WARIANTÓW Podsumowanie wyboru wariantówPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 66. PODSUMOWANIE WYBORU WARIANTÓW 1. Wariant preferowany S4Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 67. 1. WARIANT 3B PREFEROWANYWariant S4• Lotnisko – estakada• Przystanek Budowlanych AbrahamaBarniewickaWrzeszczPort Lotniczy Niedźwiednik BudowlanychRakoczego KiełpinekWróbla StawPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 68. PODSUMOWANIE WYBORU WARIANTÓW 2. Trzy przystanki kluczowe dla inwestycji: Abrahama, Rakoczegoi Port LotniczyPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 69. 2. WYBRANE PRZYSTANKI KLUCZOWEABRAHAMAPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 70. 2. WYBRANE PRZYSTANKI KLUCZOWERAKOCZEGOPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 71. 2. WYBRANE PRZYSTANKI KLUCZOWEPORT LOTNICZYPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 72. PODSUMOWANIE WYBORU WARIANTÓW3. Nakierowanie układu komunikacjimiejskiej na dowóz do PKM oraz poprawa dostępności pieszej do rejonuprzystankówPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 73. 3. LOGISTYKA TRANSPORTU PUBLICZNEGOPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 74. PODSUMOWANIE WYBORU WARIANTÓW4. Określenie zakresu przebudowy dlaposzczególnych jednostekfinansujących – propozycja zakresu w dalszej fazie projektuPrezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kolej Metropolitalna w Trój mieście – etap 1”
 • 75. Integralna część krajobrazu miejskiegoSymbol nowoczesnościIntegralna częśćprzestrzeni publicznejKopenhaga Oerestadt
 • 76. ILE WYNIESIE MIESIĘCZNIE PRZECIĘTNY CZASSPĘDZANY W PKM?2mln pasaŜerów rocznie spędzi w kolejce metropolitalnej ponad230tyś. h (7minut/pasaŜera)20tyś. h miesięcznie ! Reklama, Promocja, EdukacjaKopenhaga Oerestadt
 • 77. Co chcemy promować w Gdańsku ? ISTNIEJĄCE MOTYWY / POTENCJAŁY / LEITMOTIVES WRZESZCZ Krajobraz Literacki: Gunter Grass ABRAHAMAKultura Akademicka: UNIWERSYTETNIEDŹWIEDNIKKrajobraz Literacki: Weiser DawidekRAKOCZEGOMurkiWRÓBLA STAWPark nad wodą MATARNIA Folwark Sztuki – Park Sztuki KIEŁPINEKStacja kolejowa - historia linii LOTNISKO Dolina Krzemowa - high-tech ArtBARNIEWICKALand Art – BramaKoncepcja urbanistyczna programu przystanków. Etap wstępny – idea. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 78. WRZESZCZ Krajobraz Literacki: Gunter GrassGrassomaniaPracownia KULTURY MIEJSKIEJBerlin – konstytucja o demokracji (Ministerstwo)ABRAHAMA Uniwersytet Kultura AkademickaApollo Theater, DüsseldorfKulturalny Kolektyw UG „Alternator”Koncepcja urbanistyczna programu przystanków. Etap wstępny – idea. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 79. NIEDŹWIEDNIKWeiser DawidekCytaty z powieści Pawła Huelle Film”Waiser”Plac Wolności, Cheb, A69 – architekti s.r.o.RAKOCZEGO Murki Park wspinaczkowywww.murki.plStacja kolejowa Zaandam, Holandia Murki Brętowskie, Fot. Dominik GórskiKoncepcja urbanistyczna programu przystanków. Etap wstępny – idea. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 80. WRÓBLA STAW Park nad wodą Wodny krajobraz: stawy, strumienieSidensjö Bo 01, MalmöGORA art&landscape abKopenhaga MATARNIAFolwark SztukiHistoryczne załoŜenie parkowo-pałacowePark LandArtu w obszarze OSTAB / Kładka do IKEA - Galeria Designu Pildammsparken, MalmöÖrnsköldsvikTingavallarna, Karlstad GORA art&landscape abKoncepcja urbanistyczna programu przystanków. Etap wstępny – idea. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 81. BANINOLand Art - Brama Park LandArtuMow Job, Holandia ÖstersundNIPPaysage Arch.GORA art&landscape abLOTNISKO Dolina Krzemowa Przestrzeń wirtualnaThe Hall of Fragments,11th Venice BiennaleAustralian Virtual Pavilion Metamorph Rezonanse, 2004, J. Kozakiewicz Koncepcja urbanistyczna programu przystanków. Etap wstępny – idea. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap 1”
 • 82. OsowaAbrahamaBarniewickaWrzeszcz Port Lotniczy Niedźwiednik Budowlanych MatarniaRakoczego Kiełpinek Gdańsk Gł. Wróbla StawAlter PolisGdańska PracowniaUrbanistyczna sp. z o.o.
 • Fly UP