...

Tramwaj na Morenę - opracowanie BPBK

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Design

Download: 0

Comment: 0

12,894

views

Comments

Description

Download Tramwaj na Morenę - opracowanie BPBK

Transcript

 • 1. 18 CZERWCA 2010 Autor: Inwestor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o. TRAMWAJ NA MORENĘ INFORMACJA O KONCEPCJI PRZEBIEGULINII TRAMWAJOWEJ NA PIECKI-MIGOWO OD PĘTLI „SIEDLCE”DO PRZYSTANKU METROPOLITARNEGO PRZY UL. RAKOCZEGO W POWIĄZANIU Z POMORSKĄ KOLEJĄ METROPOLITALNĄ ALTERNATYWNIE DO PĘTLI „MYŚLIWSKA”
 • 2. GDAŃSKI PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ III projekt w przygotowaniu do realizacji http://www.zie.pg.gda.pl/~dwisnie/gpkm3.htmZadania, które zostaną poddane analizie wstudium wykonalności trzeciego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM III): 1. możliwości rozbudowy tras tramwajowych w kierunku Gdańska Południe:od pętli „Chełm” (ul. Witosa), ul. Nową Warszawską do pętli „Jabłoniowa”,od pętli „Chełm’ (ul. Witosa), ul. Nową Warszawską, ul. Nową Łódzką do pętli „Nowa Łódzka”,od pętli „Chełm” (ul. Witosa), ul. Sikorskiego , ul. Kadmową do pętli „Orunia Górna” (skrzyżowanie Platynowa - Kadmowa) lub odgałęzienie przez ul. świętokrzyską w kierunku pętli „Nowa Łódzka”2. możliwości realizacji linii tramwajowej od pętli „Siedlce” do Przystanku Metropolitalnego alternatywnie do pętli „Myśliwska” przy ul. Bulońskiej3. budowa linii tramwajowej w ul. Nowej Wałowej od ul. Jana z Kolna do ul. Siennickiej,4. przebudowa istniejących torów i sieci trakcyjnej oraz przebudowa i budowa elektroenergetyki trakcyjnej zakup niskopodłogowych składów tramwajowych, przy uwzględnieniu deklaracji ZKM Sp. z o.o wydatkowania 50% kosztów ze środków Spółki,5. zakup używanych składów tramwajowych, budowa węzła integracyjnego „śródmieście”,6. lokalizacja węzłów integracyjnych na sieci tramwajowej Miasta,7. modernizacja Zajezdni Tramwajowej Wrzeszcz.
 • 3. Przykład realizacji linii tramwajowej na Chełm w 2009 rokuwg planów z lat 80tychLinia tramwajowa na Chełm, Gdańsk
 • 4. Tramwaj na Morenę jako element poprawy funkcjonalności osiedlaProgram Rewitalizacji Moreny Lokalny Program Rewitalizacji Efekty współpracy Miasta i LWSM „Morena" zostawały potwierdzone ujęciem polityki humanizacji w: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2007) oraz Lokalnym Programie Rewitalizacji (2010). Zgodnie z Programem Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku - Lokalnym Programem Rewitalizacji 2009 w zależności od potrzeb polityka humanizacji „starzejących się" osiedli mieszkaniowych powinna obejmować: • remonty, modernizację i estetyzację istniejącej substancji mieszkaniowej, • wprowadzenie na tereny osiedli nowych usług o charakterze komercyjnym i społecznym w celu zróżnicowania zabudowy i funkcji terenu dla zindywidualizowania struktury obszaru, • poprawę, uzupełnienie i zróżnicowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, • wydzielenie i urządzenie przestrzeni publicznych i półpublicznych, • doinwestowanie niezagospodarowanych terenów osiedli nowymi zróżnicowanymi formami zabudowy mieszkaniowej, • zapewnienie warunków dla realizacji zróżnicowanych aspiracji mieszkańców przez wspieranie działań budujących sąsiedzkie więzi społeczne. ( Anna Dobrowolska / Biuro PrasoweGrzegorz Lechman / Referat Rewitalizacji WUAiOZ)
 • 5. BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJW DZIELNICY PIECKI-MIGOWOW GDAŃSKU OD PĘTLI „SIEDLCE” DO PRZYSTANKU METROPOLITARNEGOPRZY UL. RAKOCZEGO, ALTERNATYWNIE DO PĘTLI „MYŚLIWSKA” PRZY UL.BULOŃSKIEJ
 • 6. Stacja przesiadkowa Rakoczego Przystanek Metropolitalny RakoczegoPrzystanek Metropolitalny Kiełpinek Przystanek Gdańsk Wrzeszcz Pętla Bulońska Przystanek Gdańsk Główny Tramwaj Morena Kolej Metropolitalna Wróbla Staw
 • 7. Przykłady rewitalizacji za pomocą rozwiązań komunikacyjnych (integracja przedmieść i dzielnic z centrum) Light/Heavy Rail Track-Sharing System , Karlsruhe
 • 8. Przebieg trasy kolei metropolitalnej Kosakowo Gdynia Główna Wielki Kack Osowa Wrzeszcz Rakoczego Port Lotniczy Kolej Metropolitalna
 • 9. Stacja przesiadkowa Rakoczego Przystanek Metropolitalny Gdańsk Główny Rakoczego Wrzeszcz Tramwaj Morena Kolej Metropolitalna
 • 10. Stacja przesiadkowa Rakoczego Przystanek Metropolitalny RakoczegoPrzystanek Metropolitalny Gdańsk Wrzeszcz Pętla Bulońska Przystanek Gdańsk Główny Tramwaj Morena Kolej Metropolitalna Niedźwiednik Wróbla Staw Abrahama Kiełpinek
 • 11. Stacja przesiadkowa Rakoczego Przystanek Metropolitalny Kiełpinek Wróbla Staw Niedźwiednik Abrahama Gdańsk Wrzeszcz
 • 12. Prognozowany rozwój osiedli mieszkaniowych w rejonie Przystanku Rakoczego Matemblewo, Nowiec Piecki-Migowo Myśliwska Kiełpinek Staw Wróbla RakoczegoPrzystanek Metropolitalny Pętla Bulońska Tramwaj Morena Kolej Metropolitalna
 • 13. Prognozowany rozwój osiedli mieszkaniowych w rejonie Przystanku Rakoczego
 • 14. Cyrkulacja pieszych Kolej Metropolitalna Tramwaj
 • 15. Zasięg obsługi mieszkańców Przystanek Rakoczego 12min (1km) Kolej Metropolitalna Tramwaj
 • 16. ETAP I ETAP III ETAP II
 • 17. Warianty lokalizacji Przystanek Rakoczego Wariant 1 Wariant 3 * Wprowadzenie tramwajów na tory kolei metropolitalnej Wariant 2
 • 18. UKŁAD DROGOWY
 • 19. Pętla Bulońska ul. Rakoczego ul. Nowolipie Pętla Siedlce Kolej Metropolitalna
 • 20. 1150m 560m 370m 400m 400m 1050m
 • 21. PĘTLA „SIEDLCE”
 • 22. ul. Nowolipie ul. Kartuska
 • 23. SKRZYŻOWANIE NOWOLIPIE - PIEKARNICZA
 • 24. ul. Piekarnicza ul. Nowolipie
 • 25. KŁADKA PIESZA PRZY SKRZYŻOWANIUNOWOLIPIE - PIEKARNICZA
 • 26.  
 • 27.  
 • 28. ul. Piekarnicza ul. Nowolipie
 • 29. ul. Piekarnicza ul. Nowolipie
 • 30.  
 • 31. SKRZYŻOWANIERAKOCZEGO – JAŚKOWA DOLINA
 • 32. ul. Nowolipie ul. Rakoczego
 • 33. SKRZYŻOWANIERAKOCZEGO – BULOŃSKA
 • 34. ul. Bulońska ul. Rakoczego
 • 35. PĘTLA „MYŚLIWSKA” WARIANT PODSTAWOWY
 • 36. ul. Bulońska
 • 37. PĘTLA „MYŚLIWSKA” WARIANT 2
 • 38. ul. Bulońska
 • 39. PĘTLA „MYŚLIWSKA” WARIANT 2A
 • 40. ul. Bulońska
 • 41. PRZYSTANEK RAKOCZEGO KOLEJ METROPOLITALNA - TRAMWAJ
 • 42. Charakter przestrzeni Przystanek Rakoczego Przykład 1 Kildedal Station, Kopenhaga
 • 43. Stadelhofen Railway Station, Zurich Charakter przestrzeni Przystanek Rakoczego Przykład 2
 • 44. Charakter przestrzeni Tramwaj na estakadzie Przykład 3 Randstad Rail Station, Haga
 • 45. Stacja Rakoczego – Przystanek Metropolitalny
 • 46. Stacja Rakoczego – Przystanek Metropolitalny
 • 47. Stacja Rakoczego – Przystanek Metropolitalny
 • 48.  
 • 49.  
 • Fly UP