...

ABC Typującego

by startypsport

on

Report

Category:

Documents

Download: 2

Comment: 0

201,574

views

Comments

Description

Download ABC Typującego

Transcript

5:16+Ĕ$&(0 abc OK.indd 1 1/17/10 11:29:37 PM 5:16+Ĕ$&(0 Zakład wzajemny to zakład, w którym klient przewiduje wystąpienie różnego rodzaju zdarzeń zawartych w ofercie STS, decydując niezależnie o ilości wytypowanych wydarzeń na kuponie oraz stawce, od której będzie zależeć wysokość potencjalnej wygranej. 2 ABCTYPUJĄCEGO abc OK.indd 2 1/17/10 11:29:38 PM RODZAJE ZAKŁADÓW Zakład pojedynczy - aby wygrać, gracz musi prawidłowo wytypować wyniki wszystkich wytypowanych zdarzeń Zakład systemowy (z Pewniakiem lub bez Pewniaka) - aby wygrać, gracz musi spełnić ustalony, minimalny warunek dla przyjętego systemu (np. przynajmniej trzy trafione z czterech wytypowanych dla systemu 3 x 4 itd.) Multi-tip - daje możliwość wybrania większej liczby różnych typów dla tego samego rodzaju zakładu KARTA TYPOWAŃ Aby zawrzeć zakład, klient może wypełnić kartę typowań STS, która nie ma standardowego wyglądu, lub jakąkolwiek inną kartę, która zawiera wszystkie informacje dotyczące danego zakładu. (Numer wydarzenia z oferty STS, wskazany typ, rodzaj systemu, itd.) POSTANOWIENIA OGÓLNE (wzór obok) Kupon świadczy o umowie zawartej między klientem a STS, i stanowi dowód wyrażenia zgody przez klienta na zasady zawarte w Regulaminie firmy. Tylko na podstawie niezniszczonego oraz niezmienionego kuponu klient może odebrać swoją wygraną. Wygrana dla zakładu pojedynczego jest iloczynem 90% stawki i kursu ogólnego w którego skład wchodzi również kurs zestawu (0,9777). naìpoƑnleìszy czas przyìmowanla zakladow wydarzenle typ kurs konkurencìa (wydarzenle sportowe) nazwa zakladu kod zakladu kod zewnŢtrzny Oferta, uporządkowana jest chronologicznie, zgodnie z terminem rozegrania poszczególnych wydarzeń ijest udostępniona we wszystkich punktach przyj- mowania zakładów. Zawiera ona wszystkie rodzaje zakładów oferowanych przez STS dla każdego zdarzenia wraz z właściwym kursem. Każde zdarzenie ma swój niepowtarzalny numer porządkowy (kod zewnętrzny), a każdy rodzaj zakładu (typ) ma swój indywidualny kod. Godzina podana przy każdym zdarzeniu z oferty wyznacza termin zakończenia przyjmowania zakładów na dane zdarzenie. 3 STS.pl abc OK.indd 3 1/17/10 11:29:41 PM Więcej emocji, większe możliwości wygranej! Nowy system zakładów STS oferuje szeroki wybór zakładów, dając tym samym większe możliwości wygranej. W celu wskazania wybranego rodzaju zakładu większość z nich ma swój indywidualny kod. W związku z tym prawidłowo wypełniony kupon powinien za- wierać: zewnętrzny kod zdarzenia, kod zakładu oraz typowany wynik dla tego zdarzenia. Dla lepszego zrozumienia najpierw opiszemy najważniejsze rodzaje zakładów dla piłki nożnej. PIŁKA NOŻNA Dla zakładów z poniższej listy obowiązujące są wyniki regulaminowego czasu trwania meczu (bez ewentualnych dogrywek oraz konkursu rzutów karnych). Czas meczu zawiera przerwy związane z kontuzjami, natomiast nie zawiera oficjalnego czasu dodatkowegoani rzutów karnych. W swojej ofercie STS dysponuje szerokim wyborem zakładów dotyczących piłki nożnej: · Ostateczny wynik / Zakład podwójnej szansy · Dokładny wynik · Tylko pierwsza połowa · Tylko druga połowa · Wynik do przerwy / Wynik całego meczu · Liczba bramek · Multigol · Poniżej / Powyżej · Parzysta / Nieparzysta liczba bramek · Czas pierwszej bramki 4 ABCTYPUJĄCEGO · Handicap · Wynik bramkowy / bezbramkowy (strzeli / nie strzeli) · Zakłady „Go and Score”(czy obie drużyny zdobędą bramkę) · Pierwsza drużyna strzelająca bramkę · Dokładny wynik pierwszej połowy · Przebieg gry · W której połowie padnie więcej bramek · Supergol (Zdobywca Pierwszej / Ostatniej Bramki, Strzelec, Podwójny Strzelec) · Milionerzy abc OK.indd 4 1/17/10 11:29:43 PM Typowanie w zakładach OSTATECZNY WYNIK nie wymaga kodu. Najpopularniejszym zakładem na piłkę nożną są zakłady na wynik meczu, tj. wynik regulaminowego czasu gry.Zakłady te polegają na wytypowaniu wyniku po zakończeniu regulaminowego czasu meczu poprzez wybór jednej z trzech możliwości - wygrana dla drużyny gospodarzy (1), wygrana dla drużyny gości (2) lub remis (X). Jeśli mecz jest rozgrywany na neutralnym terenie, drużyna zapisana po lewej stronie będzie uznana za drużynę gospodarzy, a drużyna po prawej za drużynę gości. Aby wytypować wygraną gospodarzy (1) w meczu Milan - Manchester United (zdarzenie 5179), o kursie 2,65, należy zapisać w kuponie: 5179 - 1. Dla zakładu w wysokości 1 zł i zakładając, że typowanie było poprawne, wygrana wyniesie 2,33 PLN (tj. iloczyn kursu oraz stawki x kurs zestawu). OSTATECZNY WYNIK Jest to zakład, który wymaga wytypowania dwóch możliwych wyników meczu ( 1X, 2X, 12). Gracz ma dwie szanse na wskazanie wyniku meczu. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179 - X2. Jeśli wygra Manchester lub mecz zakończy się remisem, typowanie X2 było poprawne. Niezależnie od tego, która z dwóch możliwości będzie miała miejsce, wygrana dla podanego przykładu wyniesie 1,20 zł, ponie- waż oba typy mają jednakowy kurs. Typowanie w ZAKŁADACH PODWÓJNEJ SZANSY nie wymaga kodu. ZAKŁAD PODWÓJNEJ SZANSY 5 STS.pl abc OK.indd 5 1/17/10 11:29:46 PM 6 ABCTYPUJĄCEGO Dla zakładów WYNIK DO PRZERWY /WYNIK CAŁEGO MECZU użyj kodu 1. Jest to zakład, który polega na typowaniu wyniku pierwszej połowy meczu oraz wyniku całego meczu w ramach jednego zakładu. Istnieje 9 możliwości wspólnego wytypowania wyniku do przerwy oraz wyniku całego meczu: 1-1, 1-X, 1-2, X-1, X-X, X-2, 2-1, 2-X, 2-2. W podanym przykładzie wytypowano remis po pierwszych 45 minutach meczu (zaznaczono X dla pierwszej połowy) oraz zwycięstwo drużyny gości (Manchester) na zakończenie całego meczu (zaznaczono 2). Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179 - 1 - X2. (Czyli 5179 -numer typowanego wydarzenia, 1 - numer kodu dla zakładu WYNIK DO PRZERWY / WYNIK CAŁEGO MECZU, X2remis do przerwy, końcowe zwycięstwo gości). WYNIK DO PRZERWY / WYNIK CAŁEGO MECZU (kod 1) Jest to zakład polegający na wytypowaniu dokładnego wyniku regula- minowego czasu gry. Wynik jest podawany w formie „Wynik Gospodarzy - Wynik Gości”. W podanym przykładzie, w meczu Milan - Manchester United wytypowano wygraną drużyny gospodarzy 1-0. Dlatego też kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179- 2 - 10. (Czyli 5179 - numer typowanego wydarzenia, 2 - numer kodu dla zakładu DOKŁADNY WYNIK, 10 - typowany dokładny wynik, gdzie pierwsza cyfra oznacza ilość goli gospodarzy, druga - ilość goli gości) Dla zakładów DOKŁADNY WYNIK użyj kodu 2. DOKŁADNY WYNIK (kod 2) abc OK.indd 6 1/17/10 11:29:48 PM Dla zakładów CZAS PIERWSZEJ BRAMKI użyj kodu 3. Mecz jest podzielony na dziewięć 10-minutowych przedziałów czasowych. Należy wskazać przedział czasu, w którym padnie pierwsza bramka (bez względu która z drużyn ją zdobyła), lub brak bramki w całym meczu. Dlatego też jest 10 możliwości typowania: 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-koniec, bez bramki. · Dla opcji „bez bramki” zapisano na karcie typowań 0 (np. 5179 - 3 - 0). · Dla wszystkich innych opcji zakładających, że podczas meczu padnie gol, wystarczy podać na kuponie pierwszą lub jakąkolwiek kolejną minutę z wybranego przedziału czasowego. W podanym przykładzie, w meczu Milan - Manchester United wyty- powano przedział czasowy 60 minuta - 69 minuta jako czas pierwszej bramki, a kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179 - 3 - 60’. (5179 -numer typowanego zdarzenia, 3 -kod obowią- zujący dla zakładów CZAS PIERWSZEJ BRAMKI, 60’ - typowany przedział czasowy dla zdobycia pierwszej bramki, w tym przypadku od 60 do 69 minuty gry). CZAS PIERWSZEJ BRAMKI (kod 3) Jest to zakład polegający na wytypowaniu, czy dana drużyna strzeli bramkę, czy nie strzeli. Są cztery możliwości typowania: · 1 - drużyna gospodarzy strzeli bramkę; · 2 - drużyna gospodarzy nie strzeli bramki; · 3 - drużyna gości strzeli bramkę; · 4 - drużyna gości nie strzeli bramki; W podanym przykładzie wytypowano opcję 3 (tj. drużyna gości strzela bramkę), wpisując na karcie typowań: 5179 - S - 3. (5179 -numer typowanego wydarzenia, S - kod dla zakładu WYNIK BRAMKOWY / BEZBRAMKOWY (STRZELI / NIE STRZELI), 3 - typ, że drużyna gości strzeli bramkę). Dla zakładów WYNIK BRAMKOWY/BEZBRAMKOWY użyj kodu S. WYNIK BRAMKOWY / BEZBRAMKOWY (strzeli / nie strzeli) (kod S) 7 STS.pl abc OK.indd 7 1/17/10 11:29:49 PM 8 ABCTYPUJĄCEGO Dla zakładów TYLKO PIERWSZA POŁOWA użyj kodu 6. Zakłady te polegają na wytypowaniu wyniku pierwszej połowy wybra- nego meczu. Podobnie jak w przypadku zakładu dotyczącego całego meczu, istnieją 3 możliwe rezultaty: 1, X lub 2. W podanym przykładzie wytypowano, że pierwsza połowa meczu Milan - Manchester United zakończy się zwycięstwem Milanu. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179 - 6 - 1. (5179 - numer typowanego wydarzenia, 6 - kod dla zakładów TYLKO PIERWSZA POŁOWA, 1 - typowanie zwycięstwa gospodarzy w pierwszej połowie meczu). TYLKO PIERWSZA POŁOWA (kod 6) Należy wytypować wynik drugiej połowy meczu (1-X-2) nie biorąc pod uwagę wyniku z pierwszej połowy meczu. Inaczej mówiąc, zakłada się, że druga połowa rozpoczyna się wynikiem 0-0. W podanym przykładzie wytypowano, że drugą połowę wygra Manchester United (typ 2). Dlatego też kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179- 7 - 2. (5179 - numer typowanego wydarzenia, 7 - symbol dla zakładów TYLKO DRUGA POŁOWA, 2 - typowanie zwycięstwa drużyny gości w drugiej połowie meczu). Np.: Jeśli pierwsza połowa zakończy się wynikiem 1-0, a ostateczny wynik będzie wynosił 2-2, oznacza to, że drugą połowę wygrała drużyna gości wynikiem 1-2. Dla zakładów TYLKO DRUGA POŁOWA użyj kodu 7. TYLKO DRUGA POŁOWA (kod 7) abc OK.indd 8 1/17/10 11:29:51 PM Dla ZAKŁADÓW „GO AND SCORE” użyj kodu V. Zakłady te polegają na wytypowaniu, czy każda z drużyn strzeli przynajmniej jedną bramkę. Są dwie możliwości typowania: · 1 - obie drużyny zdobywają bramkę; · 2 - jedna lub obie drużyny nie zdobywają żadnej bramki (mecz zakoń- czony wynikiem 0-0 lub wygraną jednej z drużyn do zera). W podanym przykładzie w meczu Milan - Manchester United obstawiono typ 1 i wypełniono kartę typowań w następujący sposób: 5179 - V - 1. (5179 - numer typowanego wydarzenia, V - symbol dla zakładów „GO AND SCORE” (CZY OBIE DRUŻYNY ZDOBĘDĄ BRAMKĘ), 1 - typowanie, że obie drużyny w tym meczu zdobędą bramkę. ZAKŁADY „GO AND SCORE” (czy obie drużyny zdobędą bramkę) (kod V) W tym rodzaju zakładu należy wytypować całkowitą liczbę bramek strzelonych przez obie drużyny w ciągu regulaminowego czasu trwania meczu, wybierając jedną z 8 możliwości typowania: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, =>7 i więcej Typując liczbę 3 bramek dla meczu Milan - Manchester United kartę typowań należy wypełnić w następujący sposób: 5179 - G - 3. (5179 - numer typowanego wydarzenie, G - symbol dla zakładów LICZBA BRAMEK, 3 - typowanie, że w danym wydarzeniu padną dokładnie trzy bramki). Dla zakładów LICZBA BRAMEK użyj kodu G. LICZBA BRAMEK (kod G) UWAGA! Ten rodzaj zakładu jest przyjmowany wyłącznie w połączeniu z tym samym rodzajem zakładu na dwa inne mecze. 9 STS.pl abc OK.indd 9 1/17/10 11:29:53 PM 10 ABCTYPUJĄCEGO Dla zakładów MULTIGOL użyj kodu MG. Mamy już w naszej ofercie zakłady Podwójnej Szansy,dotyczące osta- tecznego wyniku meczu. Dodatkowo oferujemy także zakłady Multigol, dotyczące liczby bramek strzelonych podczas meczu. Oznacza to możli- wość wyboru przedziału liczbowego, w jakim zmieści się liczba bramek stanowiąca ostateczny wynik danego meczu: 01, 23, 456, =>7. (Gdzie 01 - oznacza przedział od 0 do 1 bramki, 23 - oznacza przedział od 2 do 3bramek, 456 - przedział od 4 do 6 bramek, =>7 - 7 lub więcej bramek w meczu). W poniższym przykładzie wytypowano, że podczas meczu Milan - Manchester United padną 2 lub 3 bramki. Dlatego też karta typowań została wypełniona w następujący sposób: 5179 - MG -23. (5179 - numer typowanego wydarzenia, MG - symbol dla zakładów MULTIGOL, 23 - typowanie, że w danym wydarzeniu padną 2 lub 3 bramki). MULTIGOL (kod MG) Jest to zakład polegający na wytypowaniu, czy podczas meczu padnie więcej lub mniej bramek niż podana liczba. STS oferuje powyższy rodzaj zakładów w stosunku do liczby 2,5. Istnieją dwie możliwości typowania: · 1 - poniżej 2,5 bramek; · 2 - powyżej 2,5 bramek. W podanym przykładzie wybrano typ 2, tj. całkowita liczba bramek podczas wybranego meczu przekroczy liczbę 2,5. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 8367 - U - 2. (8367 - numer typowanego wydarzenia, U - symbol dla zakładów PONIŻEJ / POWYŻEJ, 2 - typowanie, że w danym wydarzeniu liczba bramek będzie większa niż 2.5, czyli 3 lub więcej goli). Dla zakładów PONIŻEJ/POWYŻEJ użyj kodu U. PONIŻEJ/POWYŻEJ (kod U) abc OK.indd 10 1/17/10 11:29:55 PM Dla zakładów NIEPARZYSTA / PARZYSTA LICZBA BRAMEK użyj kodu P. W tym rodzaju zakładu należy wytypować, czy całkowita liczba bramek strzelonych podczas wybranego spotkania będzie liczbą parzystą czy nieparzystą. Istnieją dwie możliwości typowania: · 1 - całkowita liczba strzelonych bramek jest liczbą parzystą; · 2 - całkowita liczba strzelonych bramek jest liczbą nieparzystą. · Jeśli spotkanie zakończy się wynikiem 0-0, liczba strzelonych goli zostanie uznana za parzystą. W podanym przykładzie wytypowano, że podczas meczu Milan - Manchester United padnie nieparzysta liczba bramek, wpisując 5179 - P - 2 na karcie typowań. (5179 - numer typowanego wydarzenia, P - symbol dla zakładów PARZYSTA / NIEPARZYSTA LICZBA BRAMEK, 2 - typowanie, że całkowita liczba strzelonych bramek będzie nieparzysta). PARZYSTA / NIEPARZYSTA LICZBA BRAMEK (kod P) W zakładach Handicap należy wskazać końcowy wynik meczu biorąc pod uwagę, że słabsza drużyna otrzymała przewagę startową jednej bramki: 1, X, 2 Handicap w postaci jednej bramki oznacza, że przyjęto, iż drużyna będąca faworytem rozpoczyna mecz ze stratą jednej bramki. Handicap jest oznaczony na kuponie oznaczeniem (-1) następującym po nazwie drużyny będącej faworytem, lub przez (1:0) na wydruku oferty. Oznacza to, że na potrzeby tego zakładu przyjmuje się, że liczenie bramek rozpoczyna się od wyniku 1:0 dla słabszej drużyny. Drużyną faworytem jest ta drużyna, która według ustalonych kursów ma większe szanse na wygranie danego meczu (tj. dysponuje niższym kursem dla standardowego zakładu Ostateczny Wynik). Jeśli w podanym przykładzie gracz wybierze opcję X, aby zapewnić mu wygraną, Manchester United (mająca niższy kurs) musi wygrać różnicą jednej bramki. Dla podanego przykładu należy wpisać: 5179-H1-X (5179 - numer typowanego wydarzenia, H1 - symbol dla zakładów HANDICAP 1, X - typowanie, że Manchester United wygra różnicą jednej bramki). Dla zakładów HANDICAP 1 użyj kodu H1. HANDICAP 1 (kod H1) 11 STS.pl abc OK.indd 11 1/17/10 11:29:56 PM 12 ABCTYPUJĄCEGO Dla zakładów PRZEBIEG GRY użyj kodu R. Jest to zakład polegający na wytypowaniu, która drużyna zdobędzie pierwszą bramkę i która wygra ostatecznie dany mecz. Aby wygrać, oba typowania muszą być poprawne. Istnieje sześć możliwości typowania (gdzie G = Gospodarze, Gc = Goście, R = Remis): · 1 - GG - Gospodarze zdobywają pierwszą bramkę i wygrywają · 2 - GR - Gospodarze zdobywają pierwszą bramkę i mecz kończy się remisem · 3 - GGc - Gospodarze zdobywają pierwszą bramkę, ale wygrywa drużyna Gości · 4 - GcGc - Goście zdobywają pierwszą bramkę i wygrywają · 5 - GcR - Goście zdobywają pierwszą bramkę i mecz kończy się remisem · 6 - GcG- Goście zdobywają pierwszą bramkę, ale wygrywa drużyna Gospodarzy. Uwaga: Jeśli spotkanie zakończy się wynikiem 0-0, zakład zostanie uznany za nieważny. W podanym przykładzie wytypowano prowadzenie oraz wygraną Gospodarzy, i wypełniono kartę typowań w następujący sposób: 5179 - R -1. (5179 - numer typowanego wydarzenia, R - kod dla zakładu PRZEBIEG GRY, 1 - typowanie, że gospodarze zdobędą pierwszą bramkę w meczu i wygrają cały mecz). PRZEBIEG GRY (kod R) Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna jako pierwsza strzeli gola w ciągu trwania spotkania. Są dwie możliwości typowania: · 1 - drużyna gospodarzy jako pierwsza strzela bramkę; · 2 - drużyna gości jako pierwsza strzela bramkę. Uwaga: Jeśli spotkanie zakończy się wynikiem 0-0, zakład zostanie uznany za nieważny. W podanym przykładzie wytypowano, że pierwsza bramka zostanie zdobyta przez drużynę gości i wypełniono kartę typowań w następujący sposób: 5179 - F - 2. (5179 - numer typowanego wydarzenia, F - kod dla zakładów PIERWSZA DRUŻYNA STRZELAJĄCA BRAMKĘ, 2 - typowanie, że pierwszą bramkę zdobędzie drużyna gości). Dla zakładów PIERWSZA DRUŻYNA STRZELAJĄCA BRAMKĘ użyj kodu F. PIERWSZA DRUŻYNA STRZELAJĄCA BRAMKĘ (kod F) abc OK.indd 12 1/17/10 11:29:58 PM Dla zakładów DOKŁADNY WYNIK PIERWSZEJ POŁOWY użyj kodu 2H Zakład polegający na wytypowaniu dokładnego wyniku pierwszej połowy meczu. Oferta zawiera szeroki wybór dokładnych wyników. Wskazanie jakiegokolwiek wyniku innego niż oficjalny wynik meczu powoduje przegraną. W podanym przykładzie wytypowano, że pierwsza połowa meczu zakończy się wynikiem 0-1, co zostało zapisane na karcie typowań w następujący sposób: 5179 - 2H - 01. (5179 - numer typowanego wydarzenia, 2H - kod dla zakładów DOKŁAD- NY WYNIK PIERWSZEJ POŁOWY, 01 - typowanie dokładnego wyniku 0-1 w pierwszej połowie). DOKŁADNY WYNIK PIERWSZEJ POŁOWY (kod 2H) Zakład ten polega na wytypowaniu, w której połowie meczu zostanie strzelonych więcej bramek. Istnieją trzy następujące możliwości typowania: · 1 – więcej bramek w pierwszej połowie meczu · X – taka sama liczba bramek w obu połowach meczu · 2 – więcej bramek w drugiej połowie meczu W podanym przykładzie wytypowano, że w pierwszej połowie meczu padnie więcej bramek niż w drugiej połowie. Karta typowań została wypełniona w następujący sposób: 5179 - Q- 1. (5179 - numer typowanego wydarzenia, Q - kod dla zakła- dów W KTÓREJ POŁOWIE PADNIE WIĘCEJ BRAMEK , 1- typowanie, że więcej bramek padnie w pierwszej połowie). Jeśli po pierwszej połowie wynik wynosi 1-2, a po upływie regulaminowego czasu trwania meczu wynosi 2-2 oznacza to, że w pierwszej połowie padły 3 bramki, a w drugiej tylko jedna, toteż zakład jest wygrany. Dla zakładów W KTÓREJ POŁOWIE PADNIE WIĘCEJ BRAMEK użyj kodu Q. W KTÓREJ POŁOWIE PADNIE WIĘCEJ BRAMEK (kod Q) 13 STS.pl abc OK.indd 13 1/17/10 11:30:00 PM 14 ABCTYPUJĄCEGO Do „rodziny” zakładów Supergol należą następujące rodzaje zakładów: a. Zdobywca pierwszej bramki b. Zdobywca ostatniej bramki c. Strzelec d. Podwójny strzelec e. Supergol - Zdobywca pierwszej bramki f. Supergol - Zdobywca ostatniej bramki SUPERGOL Jest to zakład, w którym należy wskazać piłkarza, który strzeli pierwszą bramkę w ramach standardowego, regulaminowego czasu trwania meczu. W podanym przykładzie jako zdobywcę pierwszej bramki w meczu Lazio - Levski Sofia wytypowano J. Cruzo, a karta typowań został wypełniony w następujący sposób: 1999 - F. (1999 - numer przyporządkowany danemu piłkarzowi, F - kod oznaczają- cy, że typujemy zdobywcę pierwszej bramki w meczu). Dla zakładów ZDOBYWCA PIERWSZEJ BRAMKI użyj kodu F. ZDOBYWCA PIERWSZEJ BRAMKI (kod F) abc OK.indd 14 1/17/10 11:30:02 PM Dla zakładów ZDOBYWCA OSTATNIEJ BRAMKI użyj kodu L. Jest to zakład, w którym należy wskazać piłkarza, który jako ostatni zdobędzie bramkę w ramach standardowego, regulaminowego czasu trwania meczu. W podanym przykładzie jako zdobywcę ostatniej bramki w meczu Lazio - Levski Sofia wytypowano S. Del Nero, a karta typowań została wypeł- niona w następujący sposób: 2002 - L. (2002 - numer przyporządkowany danemu piłkarzowi, L - kod oznaczający, że typujemy zdobywcę ostatniej bramki w meczu). ZDOBYWCA OSTATNIEJ BRAMKI (kod L) Jest to zakład, w którym należy wskazać piłkarza, który strzeli bramkę w ramach standardowego, regulaminowego czasu trwania meczu. W podanym przykładzie wytypowano T. Rocchi jako jednego ze zdobywców bramki w meczu Lazio - Levski Sofia. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 2000 - S. (2000 - numer przyporządkowany danemu piłkarzowi, S - kod oznaczający, że typujemy zdobywcę bramki w meczu). Dla zakładów STRZELEC użyj kodu S. STRZELEC (kod S) 15 STS.pl abc OK.indd 15 1/17/10 11:30:04 PM Dla zakładów PODWÓJNY STRZELEC użyj kodu SS. Jest to zakład, w którym należy wskazać piłkarza, który zdobędzie co najmniej dwie bramki w ramach standardowego, regulaminowego czasu trwania meczu. Aby wytypować J. Cruz jako zdobywcę co najmniej dwóch bramek w ciągu danego meczu, należy wpisać na karcie typowań: 1999 - SS. (1999 - numer przyporządkowany danemu piłkarzowi, SS - kod oznaczający, iż typujemy danego zawodnika, który zdobędzie w meczu, co namniej dwie bramki). PODWÓJNY STRZELEC (kod SS) Jest to zakład polegający na jednoczesnym wytypowaniu piłkarza, który zdobędzie pierwszego gola oraz dokładnego wyniku danego meczu. W podanym przykładzie jako zdobywcę pierwszej bramki wybrano T. Rocchi, a jako dokładny wynik meczu wytypowano rezultat 1-2. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 2000 - F12. (2000 - numer przyporządkowany piłkarzowi, który ma strzelić pierw- szego gola w meczu, F12 - kod dla zakładu SUPERGOL - ZDOBYWCA PIERWSZEJ BRAMKI, wraz z typowanym wynikiem końcowym meczu, w tym przypadku 1-2). Dla zakładów SUPERGOL - ZDOBYWCA PIERWSZEJ BRAMKI użyj kodu F (Zdobywca pierwszej bramki) wraz z wytypowanym dokładnym wynikiem meczu. SUPERGOL - ZDOBYWCA PIERWSZEJ BRAMKI (kod F) 16 ABCTYPUJĄCEGO abc OK.indd 16 1/17/10 11:30:05 PM 17 STS.pl W przypadku tego zakładu typujemy jednocześnie piłkarza, który zdobę- dzie ostatnią bramkę, oraz dokładny wynik danego meczu. W podanym przykładzie wytypowano S. Del Nero jako zdobywcę ostatniej bramki w meczu Lazio - Levski Sofia, a dokładny wynik meczuokreślono na 1-0. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 2002-L10. (2002 -numer przyporządkowany piłkarzowi, który ma strzelić ostatniego gola w meczu, L10 - kod dla zakładu SUPERGOL - ZDOBYWCA OSTATNIEJ BRAMKI wraz z typowanym wynikiem końcowym meczu 1-0). SUPERGOL – ZDOBYWCA OSTATNIEJ BRAMKI (kod L) Dla zakładów SUPERGOL - ZDOBYWCA OSTATNIEJ BRAMKI użyj kodu L (Zdobywca ostatniej bramki) wraz z wytypowanym dokładnym wynikiem meczu. W zakładach Zdobywca pierwszej bramki, Zdobywca ostatniej bramki, Strzelec i Podwójny strzelec gole samobójcze nie są brane pod uwagę i nie wliczają się do ostatecznego wyniku. Dla każdego zakładu Supergol istnieje także typ „Brak zdobywcy bramki”, która oznacza brak goli strzelonych w ramach standardowego czasu meczu. Może także występować typ „Inny”, który umożliwia wytypowanie któregokolwiek z pozostałych, niewymienionych indywidualnie piłkarzy jako przyszłego Zdobywcę bramki. abc OK.indd 17 1/17/10 11:30:07 PM 18 ABCTYPUJĄCEGO Zakłady pionowe dają możliwość postawienia na zwycięzcę lub na miejsce, które zajmie zawodnik w ramach danej konkurencji, a także na pozycję, którą zajmie dana drużyna w ramach tej konkurencji. Np.: W podanym przykładzie wytypowano Barcelonę jako przyszłego zwycięzcę Ligi Mistrzów (Champions League 2009/10). Z zakładów pionowych (klasyfikacja końcowa) Ligi Mistrzów wybrano liczbę porządkową odpowiadającą Barcelonie, tj. 4406, i wpisano ją do karty typowań. Zakłady długoterminowe stanowią szczególny przypadek zakładów pionowych, ponieważ zawierają ofertę kursową dla wyników zawodów zanim te się rozpoczną. Z reguły kursy pozostają ważne do czasu rozpoczęcia danych zawodów, i mogą ulec zmianie podczas przebiegu zawodów w zależności od postępów obu drużyn. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono: 4406 za 10 zł ZAKŁADY PIONOWE / KLASYFIKACJA KOŃCOWA (bez kodu i wpisywania typowania) Zakłady pionowe są oferowane także dla innych dyscyplin sportu, takich jak Formuła 1, tenis itp. W zakładach tego typu nie używa się żadnych kodów ani typowania; na karcie typowań należy zapisać jedynie numer porządkowy drużyny. UWAGA! Dla tego rodzaju zakładów na karcie typowań należy wpisać jedynie numer porządkowy wybranej drużyny. abc OK.indd 18 1/17/10 11:30:08 PM Zakłady Multi-tip polegają na wskazaniu w ramach jednego typowania (zdarzenie i zabawa) co najmniej dwóch typów, które obowiązkowo muszą wzajemnie się wykluczać. Inaczej mówiąc, polegają one na zawarciu kilku zakładów w ramach tego samego kuponu. Dla danego typowania liczba wybranych typów jest liczbą kombinacji (wariantów). W podanym przykładzie wybrano 2 typy w zakładach. Wynik do przerwy/Wynik całego meczu w meczu Milan - Manchester United, przy stawce wynoszącej 10 zł. Oznacza to, że na każdy poszczególny typ przypada stawka w wysokości 5 zł (tak, jakby jeden kupon zawierał dwa różne zakłady, dwie kombinacje). Rzecz jasna wygrana zależy od kursu przynależącego do poprawnie wskazanego typu. Kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5179 - 1 - X1,12 (5179 - nr przyporządkowany drużynie) · Dla typu A, oznaczającego remis drużyny gospodarzy po pierwszej połowie i wygranej po drugiej połowie (X1), wygrana wyniesie 26 zł 40 gr. · Dla typu B, oznaczającego wygraną drużyny gospodarzy po pierwszej połowie i wygraną drużyny gości po drugiej połowie (12), wygrana wyniesie 127 zł 60 gr. ZAKŁADY MULTI-TIP - Przy zapisie zakładu Multi-tip poszczególne typy powinny być oddzielone przecinkiem. Możliwe typowania są umieszczone na karcie typowań w porządku alfabetycznym: A, B, C itd. -Na kuponie zostanie automatycznie wydrukowana stawka dla każdej kombinacji, numery kombinacji oraz odpowiadające im wygrane. „Możliwa wygrana” wskazana na końcu karty typowań oznacza maksymalną wygraną w przypadku prawidłowego wytypowania wynikówwszystkich meczów dla najwyższego kursu (w podanym przykładzie, kurs dla zakładów Wynik do przerwy/Wynik całego meczu to 1-2) i stawki dla każdej kombinacji. - Ostateczna liczba kombinacji dla jednego zakładu z zastosowaniem typowania Multi-tip jest iloczynem liczby możliwych typów dla każdego poszczególnego typowania. Rzecz jasna, zwiększenie liczby zdarzeń pociąga za sobą zdecydowane zwiększenie liczby możliwych kombinacji. -Typowanie Muli-tip może zostać zastosowane dla każdego rodzaju zakładu pod warunkiem, że wybrane typy wykluczają się wzajemnie. Maksymalna liczba typów jest ograniczona jedynie liczbą możliwych typów w obrębie jednego rodzaju zakładów. Istnieje możliwość wyboru wszystkich 9 typów dla zakładu Wynik do przerwy/Wynik całego meczu, a wygrana będzie zgodna z kursem odpowiadającym wynikowi meczu. 19 STS.pl abc OK.indd 19 1/17/10 11:30:09 PM 20 ABCTYPUJĄCEGO - Jest to rodzaj zakładu polegający na wytypowaniu kilka zdarzeń, przy istnieniu określonego warunku koniecznego. Zakłady systemowe pozwalają na jedno, dwa lub kilka niepoprawnych typowań (zależnie od wybranego warunku koniecznego oraz całkowitej liczby wybranych zdarzeń). W ramach zakładu systemowego jedna karta typowań może zawierać kilka zakładów. - Przez „warunek konieczny” rozumie się minimalną liczbę zdarzeń, których wynik musi zostać poprawnie wytypowany, aby uzyskać wygraną. - Każdy typ (prosty) będzie posiadał na karcie typowań swój numer porządkowy (1, 2, 3, ...), a kombinacje także będą ponumerowane: 0001, 0002, itd. - Aby ułatwić zadanie graczowi, wszystkie możliwe kombinacje zostaną wyszczególnione wraz z przynależną im wygraną na karcie typowań (do maksimum 200 kombinacji), albo na oddzielnej karcie A4 wydawanej na życzenie klienta (jeśli liczba możliwych kombinacji przekroczy 200). - Istnieje także możliwość włączenia „stałego” zdarzenia zwanego PEWNIAK. Zostanie ono uwzględnione we wszystkich kombinacjach,podnosząc tym samym możliwą wygraną. ZAKŁADY SYSTEMOWE - Aby zakład został uznany za wygrany, oprócz kombinacji stworzonych przez wybrany system,wszystkie PEWNIAKI muszą zostać wytypowane prawidłowo. - PEWNIAK może być także używany w w zakładach „systemowych” Multi-tip, jednak w takim wypadku liczba kombinacji znacząco wzrasta. Typowania będą wydrukowane na karcie typowań jako litery A, B, ... itd. w zależności od liczby możliwych typowań związanych z danym wydarzeniem. - W wypadku zastosowania systemu Multi-tip dla zdarzeń oznaczonych jako PEWNIAK taki zakład nazywany jest zakładem SYSTEM MULTI-PEWNIAK. - MULTI-PEWNIAK - Wprowadzenie PEWNIAKA do zakładu Multi - Tip również powoduje znaczne zwiększenie liczby kombinacji związanych z systemem. Na przykład zakład wielokrotny - Multi Tip z dwoma typowaniami z Pewniakiem podwaja liczbę kombinacjisystemu. Zakład z 3 typami potraja liczbę kombinacji. abc OK.indd 20 1/17/10 11:30:10 PM W podanym przykładzie wybrano 5 zdarzeń, przy warunku koniecznym 3 z 5, co daje 10 kombinacji, i postawiono kwotę 10 zł (tj. 1 zł na każdą kombinację). W związku z tym na karcie typowań w rubryce SYSTEM wpisano warunek konieczny 3 z 5. Wybór systemu 3 z 5 pozwala na maksymalnie dwa niepoprawne typo- wania (różnica 3 z 5), a wygrana będzie się różnić zależnie od tego, które typy okażą się poprawne. Każda z 10 kombinacji jest opisana w tabelce na karcie typowań. Jak podano w tabelce, każda poprawnie wytypowana kombinacja (składająca się z 3 typów) przynosi wygraną, która jest obliczana przez iloczyn kursów dla 3 typów i stawki dla danej kombinacji (1 zł) pomnożonych przez kurs zestawu (0, 9777). W ten sposób: - Jeśli tylko 3 typy okażą się poprawne, wygrywająca będzie jedna kombinacja, łatwa do zlokalizowania w tabelce na karcie typowań. - Jeśli poprawnie wskazano 4 typy, 4 kombinacje będą wygrywające, a wysokość wygranej będzie otrzymana na podstawie wygranych odpowiadających tym 4 kombinacjom. - Poprawne wskazanie wszystkich 5 typów przyniesie maksymalną wygraną zapisaną na karcie typowań, 637 zł 12 gr, będącą sumą wygranych z 10 kombinacji. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5180 -2 5178 - X2 5179 - 1 - X1 8410 - X 8367 - 10 +10 *3 (10 - stawka zakładu, * 3 - rodzaj sysytemu) PRZYKŁAD ZAKŁADU „SYSTE- MOWEGO”(BEZ MULTI-TIP) rodzaì zakladu lložŗ komblnacìl 21 STS.pl abc OK.indd 21 1/17/10 11:30:12 PM 22 ABCTYPUJĄCEGO PRZYKŁAD ZAKŁADU „SYSTEMOWEGO” (Z MULTI-TIP) Wybrano te same 5 zdarzeń co w poprzednim przykładzie, tym razem jednak 4 z nich zawierają takie samo typowanie pojedyncze, a czwarte zawiera Multi-tip z podwójnym typowaniem. Postawiono kwotę 10 zł. Nałożonym warunkiem koniecznym będą, podobnie jak w poprzednim przykładzie, 3 typowania z 5, co oznacza, że wygrana jest uzależniona od poprawnego wytypowania co najmniej 3 zdarzeń. Istnieje całkowita liczba 16 kombinacji, co oznacza, że stawka na każdą z nich wynosi 0,62 zł. Tabelka wydrukowana na karcie typowań zawiera wszystkie możliwe kombinacje, z uwzględnieniem podwójnego typowania Multi-tip oznaczonego literami A i B. Wygrana dla każdej kombinacji jest obliczana poprzez iloczyn kursów dla 3 typów oraz stawkę dla danej kombinacji. Na przykład, dla kombinacji 0014 wygrana wyniesie: 1,55 x 3,8 x 2,36 x stawka x kurs zestawu = 7, 65 zł - Jeśli tylko 3 zdarzenia zostaną wytypowane poprawnie, wygra tylko jedna kombinacja (jedna grupa trzech zdarzeń), łatwa do zlokalizowania w tabelce na karcie typowań. - Natomiast jeśli poprawnie wytypowano 4 zdarzenia, 4 kombinacje okażą się wygrywające (4 grupy po 3 zdarzenia), a wysokość wygranej będzie obliczana na podstawie wygranych przypadających za dane 4 kombinacje. - Jeśli wyniki wszystkich 5 zdarzeń zostaną wytypowane poprawnie, z powodu zastosowania Multi-tip jedynie 10 z 16 kombinacji będzie wyrywających. Jak można zauważyć, dwa typy A i B z zastosowania Multi-tip pojawiają się w 6 kombinacjach. Rzecz jasna, tylko jedna z nich może być wskazana poprawnie (a nie obie), w związku z czym 6 kombinacji zawierających niepoprawny typ będzie wyłączonych z obliczania wygranej. - Maksymalna wygrana zapisana na karcie typowań tj. 184,54 zł, zostanie wypłacona po poprawnym wskazaniu 4 typów oraz typu A (o kursie wyższym niż kurs B) w ramach zakładu Multi-tip. Jak można zauważyć, maksymalna wygrana jest niższa niż maksymalna wygrana w poprzednimprzykładzie, ponieważ Multi-tip wyznacza wyższą liczbę kombinacji i z tego względu na każdą z nich przypada niższa stawka. Kartę typowań wypełniono: 5180 - X 5178 - 1X 5179 - 1 -X1, 11 (multi-tip) 8367 - 2 8410 - X2 +10*3 (10 - stawka zakładu, *3 - rodzaj sysytemu) rodzaì zakladu multl-tlp abc OK.indd 22 1/17/10 11:30:13 PM W podanym przykładzie wybrano 5 zdarzeń i przyjęto warunek koniecz- ny 3,4,5 z 5 - wszystkie przyjęte systemy - co daje w rezultacie 16 możliwych kombinacji: 10 dla systemu 3 z 5, 5 dla systemu 4 z 5 i 1 dla systemu 5 z 5. Wpłacona stawka wynosi 10 zł, tj. 0,62 zł na każdą poszczególną kombinację. - Jeśli tylko 3 zdarzenia zostaną wytypowane poprawnie, wygra tylko jedna kombinacja (jedna grupa trzech zdarzeń), bardzo łatwa do zlokalizowania w tabelce na karcie typowań. - Jeśli poprawnie wytypowano 4 zdarzenia, będzie 5 wygrywających kombinacji (4 kombinacje w systemie 3 z 5 i 1 kombinacja 4 z 5), a wysokość wygranej będzie obliczona na podstawie wygranych odpowiadających tym 5 kombinacjom. - Jeśli poprawnie wytypowano wszystkie 5 zdarzeń, wtedy wszystkie 16 kombinacji będzie wygrywających, a wysokość wygranej, podana na karcie typowań, będzie sumą wszystkich 16 wygranych odpowiadających poszczególnych kombinacjom, tzn. wyniesie 2162,69 zł. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5180 - 2 5178 - X2 5179 - 1 -X1 8410 -X 8367 - 2 - 01 +10 *3,4,5 (10 - stawka zakładu,*3,4,5 - rodzaj systemu) PRZYKŁAD ZAKŁADU „MULTISYSTEMOWEGO” rodzaì systemu tabelka karty typowaŴ stawka na komblnacìŢ 23 STS.pl abc OK.indd 23 1/17/10 11:30:14 PM 24 ABCTYPUJĄCEGO PRZYKŁAD ZAKŁADU „SYSTEMOWEGO” Z PEWNIAKIEM PEWNIAK jest to zdarzenie wybrane jako stały mecz, który jest dodany do każdej kombinacji systemu. W tym przykładzie wybrano te same 5 zdarzeń, ale tym razem jedno z nich wpisano jako PEWNIAK: Milan - Manchester United, i ustanowiono warunek konieczny 3 z 4, co oznacza, że zamiast 10 kombinacji (system 3 z 5) będziemy mieć tylko 4 (1 pewniak + system 3 z 4). Jeśli zachowamy taką samą stawkę przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kombinacji, otrzymamy wyższą stawkę przypadającą na jedną kombinację (2,5 zł). - Jeśli tylko 3 typy okażą się poprawne (z wyłączeniem pewniaka), wygrywająca będzie jedna kombinacja, łatwa do zlokalizowania w tabelce na karcie typowań. Wygrana związana z każdą kombinacją jest obliczana w następujący sposób: kurs dla pewniaka x iloczyn kursów dla 3 typów x stawka dla danej kombinacji x (pomnożonych przez) kurs zestawu. - Jeżeli wszystkie 4 mecze w systemie zostaną prawidłowo wytypowane, wszystkie 4 kombinacje będą wygrywającymi. Maksymalna kwota wygranej zapisana na karcie typowań jest obliczana poprzez sumę wszystkich wygranych z tabelki. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5180 - 2 *5179 - 1 (PEWNIAK OZNACZONY*) 5178 - X2 8410 - X 8367 - 2 - 01 +10 *3 (10 - stawka zakładu,*3 - rodzaj sysytemu) rodzaì systemu pewnlak Pewniak jest oznaczony na karcie typowań gwiazdką. Na kuponie pewniak będzie umieszczony na czarnym tle. abc OK.indd 24 1/17/10 11:30:15 PM Multi-pewniak może być łączony z Pewniakiem w ramach tej samej karty typowań. Niemniej należy zwrócić uwagę na zwiększenie się liczby możliwych kombinacji. PRZYDATNE INFORMACJE W ramach jednej karty typowań zdarzenie może się pojawić tylko raz z jednym rodzajem zakładu. Minimalna kwota zakładu na karcie typowań wynosi 1 zł. Wszystkie wygrane są przeliczane przy założeniu, że stawka wynosi 90% wpłaconej kwoty pomnożonej przez kurs zestawu (0,9777). Nie wyznaczono minimalnej opłaty za kombinację (stawkazostanie podzielona przez liczbę kombinacji na karcie typowań). Zastosowanie systemu Multi-tip w jakimkolwiek rodzaju zakładu powoduje znaczący wzrost liczby możliwych kombinacji. STS oferuje jeszcze więcej możliwości wygranej, jeśli postawisz na inne sporty! PRZYKŁAD ZAKŁADU „SYSTEMOWEGO” Z MULTI-PEWNIAKIEM Podany przykład jest zakładem z pewniakiem w systemie multi-tip z podwójnym typowaniem i z warunkiem koniecznym 3 z 4. System generuje 4 kombinacje (4 grupy po 3) dla każdego typu multi-tip, co podwaja liczbę możliwych kombinacji: 4 x 2 = 8. Wygrana jest obliczana w inny sposób, zależnie od liczby poprawnych typów w systemie (3 lub 4) oraz od kursu typu poprawnie wskazanego jako pewniak wraz z kursem zestawu. Maksymalna kwota wygranej wskazana na karcie typowań wynosi 2185 zł 73 gr. Może zostać ona osiągnięta tylko, jeśli typ poprawnie wskazany jako pewniak to A (najwyższy kurs), oraz wyniki 4 zdarzeń wchodzących w skład systemy zostaną popraw- nie wytypowane. W podanym przykładzie kartę typowań wypełniono w następujący sposób: 5180 - 1 5178 - X2 *5179 - 1 -X1, 12 (MULTI-PEWNIAK) 8410 - X 8367 - 1 - X1 +10 *3 (10 - stawka zakładu,*3 - rodzaj systemu) rodzaì systemu multl-pewnlak 25 STS.pl abc OK.indd 25 1/17/10 11:30:17 PM 26 ABCTYPUJĄCEGO Rodzaje zakładów Kod Typy * Pierwsze Miejsce Startowe - należy wskazać kierowcę, który będzie startował z pierwszej pozycji w wyścigu. * Zwycięzca wyścigu - należy wskazać kierowcę, który wygra wyścig. Pierwsze/Drugie/Trzecie Miejsce(To place) - wybrany kierowca musi zająć jedno z pierwszych 3 miejsc. * Pierwszy kierowca opuszczający wyścig - wybrany kierowca jako pierwszy opuści wyścig. Sklasyfikowany/Niesklasyfikowany - kierowca, który osiągnie 90% całkowitej liczby w pełni wykonanych przez zwycięzcę okrążeń. Pojedynek par (Head to Head) - należy wskazać, który z dwóch kierowców zdobędzie wyższą pozycję w klasyfikacji. Pierwsze Miejsce Startowe - należy wskazać kierowcę, który będzie startował z pierwszej pozycji w wyścigu. Zwycięzca wyścigu - należy wskazać kierowcę, który wygra wyścig. Pierwsze/Drugie/Trzecie Miejsce(To place) – wytypowany kierowca musi zająć jedno z pierwszych 3 miejsc. Zwycięzca wyścigu - należy wskazać zawodnika, który wygra wyścig. Pierwsze/Drugie/Trzecie Miejsce - wybrany zawodnik musi zająć jedno z pierwszych 3 miejsc. F O R M U Ł A 1 Rodzaje zakładów Kod Typy -- -- -- -- -1;2 -1;2 Rodzaje zakładów Kod Typy -- -- -- W Y Ś C I G I M O T O C Y K L O W E * K O L A R S T W O * Rodzaje zakładów Kod Typy T E N I S -- -- 1,2 2-0; 2-1; 0-2; 1-2, odpowiednio, 3-0; 3-1; 3-2; 0-3; 1-3; 2-3 6-0; 6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 7-5; 7-6; 0-6; 1-6; 2-6; 3-6; 4-6; 5-7; 6-7 Ostateczny wynik - należy wskazać zwycięzcę meczu. Prawidłowy wynik - należy odgadnąć dokładny wynik meczu. Prawidłowy wynik pierwszego seta - należy odgadnąć dokładny wynik pierwszego seta. - 2 2 * Oznaczone zakłady są zakładami pionowymi. ! Nie przyjmuje się różnych rodzajów zakładów na tego samego uczestnika wyścigu w ramach jednej karty typowań. abc OK.indd 26 1/17/10 11:30:18 PM Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczy poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne. Pierwsza tercja (First period) - należy podać wynik po pierwszej tercji meczu. Poniżej / Powyżej - należy wytypować, czy liczba punktów przekroczy wartość podaną w ofercie H O K E J -1; X; 2 / 1X; X2; 12 F1; X; 2; 1X; X2; 12 U 1;2 Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczy poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne. Poniżej / Powyżej - należy wytypować, czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie P I Ł K A R Ę C Z N A -1; X; 2 / 1X; X2; 12 U 1;2 Rodzaje zakładów Kod Typy K O S Z Y K Ó W K A Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczy poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne. ** Handicap - zakłada się, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą punktów (określonych w nawiasie ) Poniżej / Powyżej - należy wytypować, czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie ** Margines wygranejnależy wskazać zwycięską drużynę (przy użyciu jednego z połączonych kodów), oraz różnicę punktów wyrażoną przedziałem punktów), np. chcąc zagrać, iż drużyna gospodarzy wygra przewagą 8 punktów nad przeciwnikami, należy zapisać: 4012-W1-6-10 (co oznacza: 4012- nr spotkania, W1- drużyna gospodarzy, 6-10- przedział punktów jakimi drużyna gospodarzy może zwyciężyć, np. ośmioma). -1; X; 2 / 1X; X2; 12 H1; 2 U1; 2 W1; W2 1-5; 6-10; 11-15; 16-20; 21-25; >=26 ** W oznaczonych rodzajach zakładu uwzględnia się dodatkowy czas. 27 STS.pl abc OK.indd 27 1/17/10 11:30:18 PM 28 ABCTYPUJĄCEGO Rodzaje zakładów Kod Typy Handicap - zakłada się, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą punktów (określonych w nawiasie) F U T B O L A M E R Y K A Ń S K I - ** W oznaczonych rodzajach zakładu uwzględnia się dodatkowy czas. Zalety STS: - Najszersza oferta! - Nieograniczona liczba zdarzeń na karcie typowań! - Nieograniczona liczba kombinacji na karcie typowań! - Brak minimalnej stawki na kombinację! - Najwyższa maksymalna wygrana - 500 000 zł! - Wygrane mogą być odbierane 20 minut po oficjalnym potwierdzeniu wyników* *dotyczy ważniejszych meczy Rodzaje zakładów Kod Typy B A S E B A L L ** Ostateczny wynik - należy wskazać ostateczny wynik meczu ** Handicap - zakłada się, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą punktów (określonych w nawiasie) **Poniżej / Powyżej - należy wytypować, czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie - H U abc OK.indd 28 1/17/10 11:30:19 PM abc OK.indd 29 1/17/10 11:30:19 PM 30 ABCTYPUJĄCEGO Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - wytypuj ostateczny wynik meczu poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne Wynik do przerwy / Wynik całego meczu - wytypuj jednocześnie wynik po pierwszej połowie oraz końcowy wynik meczu Dokładny wynik - wytypuj poprwany, dokładny wynik meczu Czas pierwszej bramki - wytypuj prezdział czasu, w którym padnie pierwsza bramka Wynik bramkowy / Wynik bezbramkowy - wytypuj czy dana drużyna zdobędzie bramkę Tylko pierwsza połowa - należy podać wynik po pierwszej połowie meczu Tylko druga połowa - należy podać wynik tylko drugiej połowy meczu Zakłady „Go and Score” - wytypuj czy każda z drużyn zdobędzie przynajmniej jedną bramkę Liczba bramek - wytypuj całkowitą liczbę goli strzelonych przez obie drużyny Multigol - wytypuj całkowitą liczbę zdobytych bramek Poniżej / Powyżej - wytypuj czypodczas meczu padnie więcej lub mniej bramek niż podana liczba (zwykle 2,5) Nieparzysta / Parzysta liczba bramek - wytypuj czy całkowita liczba strzelonych bramek będzie liczbą parzystą czy nieparzystą Handicap 1 - wytypuj końcowy wynik meczu biorąc pod uwagę, że słabsza drużyna dysponuje przewagą startową jednej bramki W której połowie padnie więcej bramek - wytypuj, w której połowie meczu zostanie strzelonych więcej bramek Dokładny wynik pierwszej połowy - wytypuj dokłądny wynik pierwszej połowy meczu Przebieg gry - wytypuj, która drużyna pierwsza obejmie prowadzenie i która wygra ostatecznie mecz - 1, X, 2, 1X, X2, 12 PIŁKA NOŻNA STS oferuje najwięcej możliwości wygranej! 1 1-1, 1-X, 1-2, X-1, X-X, X-2, 2-1, 2-X, 2-2 2 0:0, 0:1, 1:0, itd. 3 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-koniec, brak S 1- drużyna gospodarzy strzela bramkę 2- drużyna gospodarzy nie strzela bramki 3- drużyna gości strzela bramkę 4- drużyna gości nie strzela bramki 6 1, X, 2 7 1, X, 2 V 1- obie drużyny zdobywają bramkę 2- jedna lub obie drużyny nie zdobywają żadnej bramki G 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, =>7 MG 01, 23, 456, =>7 U 1 Powyżej 2 Poniżej P 1- całkowita liczba goli jest liczbą parzystą 2- całk. liczba goli jest liczbą nieparzystą H1 1, X, 2 Q 1, X, 2 2H 0:0, 0:1, 1:0, etc R 1- drużyna gospodarzy przejmuje prowadzenie i wygrywa 2- drużyna gospodarzy przejmuje prowadzenie i mecz kończy się remisem 3- drużyna gospodarzy przejmuje prowadzenie i drużyna gości wygrywa 4- drużyna gości przejmuje prowadzenie i wygrywa 5- drużyna gości przejmuje prowadzenie i mecz kończy się remisem 6- drużyna gości przejmuje prowadzenie i drużyna gospodarzy wygrywa abc OK.indd 30 1/17/10 11:30:21 PM Rodzaje zakładów Kod Typy Pierwsza drużyna strzelająca bramkę - wytypuj, która drużyna jako pierwsza zdobędzie bramkę Zdobywca Pierwszej Bramki - wytypuj zawodnika, który jako pierwszy zdobędzie bramkę Zdobywca Ostatniej Bramki - wytypuj zawodnika, który zdobędzie ostatnią bramkę Strzelec - wytypuj zawodnika, który strzeli bramkę podczas meczu Podwójny Strzelec - wytypuj zawodnika, który strzeli dwie bramki podczas meczu Supergol Zdobywca Pierwszej Bramki - wytypuj zawodnika, który strzeli pierwszą bramkę w ramach standardowego czasu meczu oraz dokładny wynik meczu Supergol Zdobywca Ostatniej Bramki - wytypuj zawodnika, który zdobędzie ostatnią bramkę w ramach standardowego czasu meczu oraz dokładny wynik meczu F 1 - drużyna gospodarzy pierwsza zdobywa bramkę 2 - drużyna gości pierwsza zdobywa bramkę F L S SS F L 0:0, 0:1, 1:0, itd. 0:0, 0:1, 1:0, itd. Rodzaje zakładów Kod Typy Pierwsze Miejsce Startowe - neleży wskazać zawodnika, który będzie startował z pierwszej pozycji wyścigu Zwycięzca wyścigu - należy wskazać zawodnika, który wygra wyścig Pierwsze / Drugie / Trzecie miejsce - wytypowany kierowca musi zająć jedno z trzech pierwszych miejsc Pierwszy kierowca opuszczający wyścig - wytypuj kierowcę, który jako pierwszy opuści wyścig Sklasyfikowany / Nieskalsyfikowany - wytypuj kierowcę, który osiągnie 90% całkowitej liczby w pełni wykonanych przez zwycięzcę okrążeń Pojedynek par (Head to Head) - wytypuj, który z dwoch zaproponowanych kierowców zdobędzie wyższą pozycję w klasyfikacji - - FORMUŁA 1 - - - - - - - 1;2 - 1;2 Rodzaje zakładów Kod Typy Pierwsze Miejsce Startowe - neleży wskazać zawodnika, który będzie startował z pierwszej pozycji wyścigu Zwycięzca wyścigu - należy wskazać zawodnika, który wygra wyścig Pierwsze / Drugie / Trzecie miejsce - wytypowany kierowca musi zająć jedno z trzech pierwszych miejsc - - WYŚCIGI MOTYCYKLOWE - - - - 31 STS.pl abc OK.indd 31 1/17/10 11:30:21 PM 32 ABCTYPUJĄCEGO Rodzaje zakładów Kod Typy Zwycięzca wyścigu - należy wskazać zawodnika, który wygra wyścig Pierwsze / Drugie / Trzecie miejsce - wytypowany zawodnik musi zająć jedno z trzech pierwszych miejsc - - KOLARSTWO - - Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik - należy wskazać zwycięzcę meczu Prawidłowy wynik (Score per sets) - wytypuj dokładny wynik meczu Wynik pierwszego setu (Score of the first set) - wytypuj dokładny wynik pierwszego setu 1, 2 TENIS 2 2-0, 2-1, 0-2, 1-2, 3-0, 3-1, 3-2, 0-3, 1-3, 2-3 2 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-5, 7-6, 0-6, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-7, 6-7 Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik Pierwsza tercja - należy podać zwycięzcę pierwszej tercji meczu Poniżej / Powyżej - należy wytypować czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podanąw ofercie 1, 2 HOKEJ F 1, X, 2 / 1X, X2, 12 U 1, X, 2, 1X, X2, 12 Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczu poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne Poniżej / Powyżej - należy wytypować czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie 1, 2 PIŁKA RĘCZNA 1, X, 2 / 1X, X2, 12 U - Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczu poprzez typowanie pojedyncze lub podwójne Handicap - zakłada, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą ilości punktów (określonych w nawiasie) Poniżej / Powyżej - należy wytypować czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie Margines wygranej - należy wskazać zwycięską drużynę oraz różnicę punktową wyrażoną przedziałem punktów 1, 2 KOSZYKÓWKA H 1, X, 2 / 1X, X2, 12 U 1, 2 - 1-5, 6-10, 11-15 16-20, 21-25, >=26 W1 W2 abc OK.indd 32 1/17/10 11:30:22 PM Rodzaje zakładów Kod Typy Ostateczny wynik / Zakład Podwójnej Szansy - należy wskazać ostateczny wynik meczu Handicap - zakłada, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą ilości punktów (określonych w nawiasie) Poniżej / Powyżej - należy wytypować czy liczba zdobytych punktów przekroczy wartość podaną w ofercie 1, 2 BASEBALL H 1,2 U 1, 2 - Rodzaje zakładów Kod Typy Handicap - zakłada, że drużyna gospodarzy dysponuje przy rozpoczęciu meczu przewagą / stratą ilości punktów (określonych w nawiasie) FUTBOL AMERYKAŃSKI 1,2 33 STS.pl abc OK.indd 33 1/17/10 11:30:23 PM NOTATKI 34 ABCTYPUJĄCEGO abc OK.indd 34 1/17/10 11:30:23 PM NOTATKI 35 STS.pl abc OK.indd 35 1/17/10 11:30:24 PM 4UBS5ZQ4QPSUTQ[PP Aleìa Zìednoczoneì Luropy l8, 44-240 őory tel. 32 / 4347 90l, fax: 32 / 4347 89l abc OK.indd 36 1/17/10 11:30:24 PM
Fly UP