System is processing data
Please download to view
...

Arkusz kalkulacyjny

by tangia

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

88

views

Comments

Description

Opracowanie: mgr Tomasz Durawa. Arkusz kalkulacyjny. wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Jest to program umożliwiający wprowadzanie i edycję danych, tworzenie tabel i wykresów oraz wykonywanie różnorodnych obliczeń. Jest dostępny np. w pakietach MS Works, Microsoft Office. - PowerPoint PPT Presentation
Download Arkusz kalkulacyjny

Transcript

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie Opracowanie: mgr Tomasz Durawa Pojęcia podstawowe Arkusz kalkulacyjny Jest to program umożliwiający wprowadzanie i edycję danych, tworzenie tabel i wykresów oraz wykonywanie różnorodnych obliczeń. Jest dostępny np. w pakietach MS Works, Microsoft Office. Definicja Komórka Podstawowy element arkusza, miejsce, przecięcia wiersza i kolumny. Każda komórka w arkuszu ma swój własny niepowtarzalny adres. Definicja Zakres komórek Jest to obszar obejmujący spójny blok komórek, do którego identyfikacji jest używany adres pierwszej (położonej najwyżej i pierwszej z lewej strony) oraz ostatniej komórki (położonej najniżej i pierwszej z prawej strony) Deficja Formuła Wyrażenie określające działanie arytmetyczne, statystyczne lub inne, które stanowi sposób obliczania zawartości danej komórki arkusza. Definicja Pasek formuły Miejsce wyświetlania wpisanych danych lub formuł, które może podlegać edycji Definicja Pole nazwy Miejsce wyświetlania adresu aktywnej komórki Definicja Adresowanie komórek Adresowanie względne Polega ono na takim zapamiętywaniu jej położenia aby po skopiowaniu formuły do innych obszarów kolejne adresy komórek występujących w tej formule automatycznie dopasowywały się do nowego położenia Definicja Adresowanie bezwzględne Polega na takim zapamiętaniu jej położenia, aby po skopiowaniu formuły do innych komórek adres jej nie uległ zmianie. Efekt ten uzyskuje się za pomocą symbolu $ Definicja Adresowanie mieszane Polega ono na takim zapamiętaniu jej położenia, aby po skopiowaniu formuły do innych obszarów zmieniła się tylko nazwa kolumny lub tylko numer wiersza Definicja
Fly UP