System is processing data
Please download to view
...

Arkusz kalkulacyjny Excel

by thuong

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

37

views

Comments

Description

Arkusz kalkulacyjny Excel. Wstęp do ćw. 1. Wiadomości podstawowe. Czym jest arkusz kalkulacyjny? Układ programu: arkusze, paski narzędziowe: Szybki dostęp Wstążki Pasek formuły (wyrażenia). Arkusz: Typy kursorów: Strzałka nad wstążkami i menu Gruby krzyż nad arkuszem - PowerPoint PPT Presentation
Download Arkusz kalkulacyjny Excel

Transcript

 • Arkusz kalkulacyjny Excel Wstęp do ćw. 1
 • Wiadomości podstawowe Czym jest arkusz kalkulacyjny? Układ programu: arkusze, paski narzędziowe: Szybki dostęp Wstążki Pasek formuły (wyrażenia)
 • Arkusz: Typy kursorów: Strzałka nad wstążkami i menu Gruby krzyż nad arkuszem Kursor piszący w pasku formuły Cienki krzyż Strzałka w polu zaznaczonym Adres komórki Literowo-cyfrowy WNumer_wierszaKNumer_kolumny Modyfikacja: Opcje programu Excel/Formuły/Praca z formułami Nazwa komórki zdefiniowana przez użytkownika
 • Wpisywanie danych do komórki: Sposoby wprowadzania danych do komórki Typy danych: Stałe liczbowe Stałe tekstowe Wyrażenia bez odwołań Wyrażenia z odwołaniem: Sposoby wskazywania komórek źródłowych: Myszka Wpisywanie z klawiatury Oznaczenia, wartości, jednostki.
 • Zmienna, wartość i jednostka
 • Wstawianie/usuwanie komórek/wierszy Wstążka: Narzędzia główne: Komórki/wstaw...(monit) /Wiersze /Kolumny; Komórki/Usuń... Popup Menu: Komórka/grupa komórek (monit) Wiersz/grupa wierszy
 • Kopiowanie, przenoszenie Zaznaczanie komórki i grupy komórek Kopiowanie komórki/grupy komórek Metody Wpływ na formuły: odwołania względne Przenoszenie komórki/grupy komórek Metody Wpływ na formuły: odwołania bezwzględne
 • KOPIOWANIE
 • PRZENOSZENIE
 • Wklej specjalnie Wklej Formuły – ignoruje format Wartości – wkleja tylko wyniki obliczeń bez wzorów, formatów Formaty – kopiuje tylko formaty komórek Sprawdzenie poprawności – nie wykona wklejenia z błędem Wszystko poza obramowaniem Operacje: dodaje, odejmuje, mnoży lub dzieli zawartość komórek docelowych przez wklejane Transpozycja (wiersz na kolumnę lub kolumnę na wiersz ) Pomijaj puste – nie wkleja pustych komórek
 • Wklej łącze – powoduje powstanie dynamicznego połączenia pomiędzy zeszytem a wklejonym obiektem. Wklej specjalnie
 • Kopiowanie pomiędzy arkuszami Identycznie jak wewnątrz jednego arkusza Kopiowanie pomiędzy zeszytami Identycznie jak wewnątrz jednego arkusza Obydwa zeszyty musza być otwarte Wstążka Widok: Okno/Rozmieść wszystko Wstążka Widok: Okno/Przełącz okna Pasek zadań Windows
 • Odwołania w wyrażeniach do komórek w innych arkuszach Tworzy się jak normalne odwołania wewnątrz arkusza W trakcie tworzenia należy wskazać arkusz, w którym znajduje się komórka źródłowa W wyrażeniu pojawia się adres komórki źródłowej z nazwą arkusza
 • Odwołania w wyrażeniach do komórek w innych zeszytach Tworzy się jak normalne odwołania wewnątrz arkusza Musi być otwarty zeszyt, z którego korzysta formuła Zeszyt źródłowy powinien być zapisany na dysku (ustalona nazwa) W wyrażeniu pojawia się adres komórki źródłowej z nazwą zeszytu i arkusza
 • Odwołania w wyrażeniach do komórek w innych zeszytach Zeszyty muszą być otwarte w tej samej sesji Excela!
 • Formatowanie komórek Liczby (typ zawartości komórki) Domyślny format ogólny Miejsca dziesiętne nieokreślone Liczbowe Notacja zmiennoprzecinkowa Procentowe Data Czas Walutowe
 • Formatowanie komórek Wyrównanie zawartości komórki
 • Formatowanie komórek Czcionka
 • Koniec
Fly UP