System is processing data
Please download to view
...

Cwiczenie - ABC

by grzegorz-pawelczak

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

49

views

Comments

Description

Download Cwiczenie - ABC

Transcript

Ćwiczenie – alokacja kosztów metodą ABC 1 Diamond Industries jest w pełni zautomatyzowaną firmą bez udziału robocizny bezpośredniej. Fabryka składa się z dwu centrów obróbkowych AC1 i AC2. Daimond Ind. produkuje wyrób A i B. Firma ujęła w budżecie łącznie 40 000 maszynogodzin (20 000 dla AC1 i 20 000 dla AC2) na przyszły okres planistyczny. Przewidywana opłata za energię wynosi 60 000 zł, zaś koszty przezbrojenia centrów obróbkowych wyniosą 83 200 zł. Plan przewiduje wyprodukowanie po 5 000 jednostek każdego produktu. Wykonanie zarówno jednego produktu A jak i B wymaga dwu godzin pracy centrum AC1 i dwu godzin pracy centrum AC2. Koszt pracy centrum AC1 wynosi 30 zł za godzinę, centrum AC2 – 12 zł za godzinę (są to koszty bez uwzględnienia kosztów energii i kosztów przezbrojenia). Centrum AC1 zużywa energii za 2,25 zł na godzinę pracy, zaś centrum AC2 79 gr. na godzinę pracy. Koszty przezbrojenia dla produktów: Centrum AC1: produkt A: (1000 zł x 2 przezbrojenia) = produkt B: (1000 zł x 50 przezbrojeń) = Centrum AC2: produkt A: (600 zł x 2 przezbrojenia) = produkt B: (600 zł x 50 przezbrojeń) = 2 000 zł 50 000 zł 1 200 zł 30 000 zł Produkty wymagają różnej liczby przezbrojeń gdyż produkt A ma o wiele prostszą konstrukcję i wymaga dwu przezbrojeń w każdym z centrów. Produkt B jest bardziej skomplikowany i co 100 sztuk wymagane jest nowe narzędzie, co powoduje potrzebę przezbrajania. Koszty przezbrojenia przeliczono na jednostkę produkcji w następujący sposób: Centrum AC1: Produkt A: (2 000 zł / 5 000 szt.) = 0,40 zł/ szt. Produkt B: (50 000 zł / 5 000 szt.) = 10,00 zł/ szt. Centrum AC2: Produkt A: (1 200 zł / 5 000 szt.) = 0,24 zł/ szt. Produkt B: (30 000 zł / 5 000 szt.) = 6,00 zł/ szt. Zadanie do wykonania: 1. Narysuj model systemu ABC dla Diamond Ind. 2. Wykorzystując model oblicz całkowity koszt produktu A i B. Wyjaśnij, dlaczego koszty produktu B są wyższe. 3. Oblicz koszty stosując metodę tradycyjną alokacji kosztów przezbrojenia. 4. Załóżmy, że cena sprzedaży produktu A wynosi 96,00 zł/szt., a produktu B 100 zł/szt. Określ zyski (straty) ze sprzedaży poszczególnych produktów. 1 Opracowanie na podstawie wykładów Zofii Krokosz- Krynke
Fly UP