System is processing data
Please download to view
...

Dorota Durka arkusz maturalny

by dorota-durka

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

Test zawiera 12 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności
Download Dorota Durka arkusz maturalny

Transcript

  • 1. Które z wymienionych kości mózgoczaszki nie są parzyste? ciemieniowa skroniowa potyliczna klinowa 2. Zaznacz choroby mające podłoże genetycznie ospa grypa hemofila alkaptonuria zapalenie płuc 3. Wpisz cechy kodu DNA w odpowiednim wierszu pomiędzy trójkami nie ma dodatkowych znaków kodony nie zachodzą na siebie dany aminokwas może być zakodowany przez więcej niż jeden kodon we wszystkich organizmach reguły kodu są identyczne, te same trójki kodują te same aminokwasy podstawowa jednostka informacji kodująca aminokwas zbudowana jest z trzech nukleotydów, leżących obok siebie, zwanych tripletem lub kodonem (istnieją 64 kodony, zaś tylko 20 aminokwasów trójkowy uniwersalny nienakładający się bezprzecinkowy zdegenerowany Tekst do pytania 4-6 Wazopresyna bierze udział w hormonalnej regulacji moczu u kręgowców. Poprzez przyłączanie się jej cząsteczek do specyficznych receptorów zlokalizowanych w błonie komórkowej. W wyniku kolejnych przemian Zapisywanie... Edytuj formularz – [arkusz maturalny ] – Dokumenty Google https://docs.google.com/spreadsheet/gform?pli=1&key=0AqsXqpKF... 1 z 3 2011-10-13 15:04
  • wewnątrzkomórkowych dochodzi do uwolnienia akwaporyn AQP2 i przyłączenie ich do błony komórkowej. Tworzą one kanały, którymi woda napływa do komórki. 4. W jakiej części organizmu człowieka wytwarzana jest wazopresyna? nerka przysadka mózgowa wątroba podwzgórze żołądek grasica 5. W jakiej części układu wydalniczego zachodzi proces wyżej opisany? 6. Uzupełnij tekst wazopresyna jest __________(1), czyli związkiem chemicznym wytwarzanym przez elementy układu dokrewnego. Bierze udział w regulacji wydalania moczu u kręgowców. Poprzez resorpcję wody i jonów sodu prowadzi do ________(2) moczu. 7. Na fotografii przedstawiono organellum komórki eukariotycznej. Jest to: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM.jpg/300px- Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM.jpg ps. proszę nie sugerować się adresem linku chloroplast lizosom aparat golgiego mitochondrium jądro komórkowe peroksysom 8. Dopasuj wymienione organizmy do odpowiednich królestw świata żywego protisty rośliny zwierzęta grzyby bakterie gąbki pieczarki pomidor salmonella pantofelek Edytuj formularz – [arkusz maturalny ] – Dokumenty Google https://docs.google.com/spreadsheet/gform?pli=1&key=0AqsXqpKF... 2 z 3 2011-10-13 15:04
  • 9. Ułóż pojęcia systematyczne w kolejności od najobszerniejszej grupy do najbardziej szczegółowej (dot. systematyki zwierząt): typ, rząd, gatunek, rodzaj, rodzina, królestwo, gromada 10. Zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Powyższa definicja dotyczy: 11. Wymień cztery główne rodzaje tkanek, które występują w organizmie ludzkim 12. Który z poniższych opisów dotyczy tkanki tłuszczowej? Komórki ściśle przylegają do leżącej poniżej błony podstawnej lub otaczającej substancji pozakomórkowej Składa się z włókien, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się. Komórki tej tkanki składają się z ciała komórki zawierającego jądro. Od tego ciała odchodzą krótkie wypustki zwane dendrytami oraz najczęściej jedna, długa i rozgałęziona na końcu wypustka - neuryt. Tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej. Edytuj formularz – [arkusz maturalny ] – Dokumenty Google https://docs.google.com/spreadsheet/gform?pli=1&key=0AqsXqpKF... 3 z 3 2011-10-13 15:04
Fly UP