...

finanse - wzory

by pa3cja

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

4,094

views

Comments

Description

Download finanse - wzory

Transcript

Wartość pieniądza w czasie Stopa realna r r= rn − i 1+ i Present Value – wartośc teraźniejsza PV = K × Future Value – wartość przyszła FV = K × (1 + r )t 1 (1 + r )t Przy załozeniu, ze wpłaty dokonywane są na koniec okresu kapitalizacji: (1 + r )t − 1 FV = a × r (1 + r )t − 1 PV = a × r × (1 + r )t K- kapitał r – oprocentowanie w danym okresie a – rata ammunitetowa – jednorazowa płatność Zapasy Kz = Kzz + Kuz Lz = Zu Q Kzz = Kjz x Lz śr. ilość zapasów = Q 2 Kuz = Kjuz x Q 2 t – liczba okresów kapitalizacji Qopt = 2 × K jz × Z u K juz Kz – koszt zapasów Kzz – koszt zamawiania zapasów Kuz – koszt utrzymania zapasów Kjz – koszt jednostkowy zamawiania Kjuz – koszt jednostkowy utrzymania zapasó Lz – liczba zamówień Zu – zapotrzebowanie towarów, zużycie materiałów – opt wielkość zamównienia POZ = Zu+PB Zu = Zuj x t POZ – poziom odnowy zapsów, moment kiedy należy dokonać zamówienia Zuj – zapotrzebowanie na jednostkę czasu t – czas dostawy PB – poziom bezpieczeństawa, poniżej którego nie można zejść Należności Koszt skonta kasowego O 365 × × 100% 100 − O Z − P O – opust P – wcześniejszy termin spałty K sk = Q opt Z – dopuszczalny (późniejszy) termin spałaty Dźwignia finansowa i operacyjna ROA = Zn Aktywa ROAsk = Z n + odsetki × (1 − T ) Aktywa ROE = Zn Kap.W Edf = ROE − ROAsk Zn – zysk netto (1-T) – tarcza podatkowa Edf – efekt dźwigni finansowej Mb Z DFL = o Zo = M b − Ks DTL = DOL ×DFL Zo Zb DOL – dźwignia operacyjna Mb – marża brutto (sprzedaż – koszty zmienne) Zo – zysk operacyjny Zb – zysk brutto Ks – koszty stałe DFL – dźwignia finansowa DTL – dźwignia ogółem DOL = Okres zwrotu USP USP + DSP I – suma nakładów inwestycyjnych Nr – planowana roczna nadwyżka finansowa n – okres w którym występuje ostani ujemny przepływ pieniężny USP – ostatni ujemny przepływ pieniężny DSP – pierwszy dodatni przepływ pieniężny ze skumulowanych strumieni pieniężnych O= I Nr O =n+ Zdyskontowany okres zwrotu UZSP CF wsp.dysk = UZSP + DZSP (1 + r ) n CF – Cash Flow – strumienie pieniężne UZSP - ostatni ujemny zdyskontowany przepływ pieniężny DZSP – pierwszy dodatni zdyskontowany przepływ pieniężny Q =n+ Wartośc obecna netto NPV NPV = ∑ CFt t t = 0 (1 + r ) n Księgowa stopa zwrotu ARR = Zn MTN MTN – majątek trwały netto
Fly UP