...

NOWE KOMPETENCJE – NOWE ŻYCIE.

by essien

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

44

views

Comments

Description

NOWE KOMPETENCJE – NOWE ŻYCIE. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W GMINIE KLUCZBORK KLUB ,,LUBIĘ BYĆ MAMĄ’’. - PowerPoint PPT Presentation
Download NOWE KOMPETENCJE – NOWE ŻYCIE.

Transcript

NOWE KOMPETENCJE – NOWE ŻYCIE. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W GMINIE KLUCZBORK NOWE KOMPETENCJE – NOWE ŻYCIE. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W GMINIE KLUCZBORK KLUB ,,LUBIĘ BYĆ MAMĄ’’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-10-23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klub ,,Lubię Być Mamą’’ funkcjonował w ramach Programu Aktywności Lokalnej stanowiącego część projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w roku 2010. Program Aktywności Lokalnej powstał z myślą rodzicach (głównie matkach), którzy przeżywają trudne emocje związane z nową sytuacją jaką jest pojawienie się w życiu dziecka. W zajęciach Klubu brało udział 16 kobiet (6 z roku 2009 oraz 10 nowych) wraz z dziećmi. Ponadto w zajęciach mogły uczestniczyć również inne osoby z otoczenia uczestniczek, np. mężowie lub partnerzy życiowi. Beneficjent projektu: Gmina Kluczbork/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-10-23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestniczki Klubu wraz z kadrą Projektu CELE SZCZEGÓŁOWE: 1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz uczestników Klubu, 2) wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie kompetencji społecznych, promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację, 3) poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, 4) integracja społeczna, 5) aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 6) poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie, 7) zwiększenie dostępności do bezpłatnych usług kulturalnych oraz zajęć dla dzieci, 8) zwiększenie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych uczestników Programu 9) profilaktyka i wczesna interwencja w obszarze zapobiegania krzywdzeniu (program korekcyjno – edukacyjny zapobiegający stosowaniu przemocy wobec dzieci) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-10-23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania realizowane w ramach Klubu ,,Lubię Być Mamą’’   nowe uczestniczki: - spotkania klubu, - spotkania ze specjalistami , - asysta rodzinna, - wycieczka do Jura Parku, - wycieczka do kina, - piknik rodzinny i spotkania integracyjne - wyżywienie, - opieka nad dziećmi, - dojazdy na zajęcia, - warsztaty zwiększające kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, -trening umiejętności społecznych z zagadnieniami konstruktywnej samooceny i motywacji, -konkurs ,,Moja przygoda z EFS-pamiętnik" -indywidualne wsparcie psychologiczne , - kurs obsługi kasy fiskalnej, - kurs ,,Autoprezentacja i kreowanie wizerunku’’, - warsztaty: ,,Godzenie życia rodzinnego i zawodowego - równość szans i płci'‘, - wsparcie finansowe, - praca socjalna. uczestniczki kontynuujące: - spotkania klubu (1x tydzień), - kurs obsługi kasy fiskalnej, - poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, - badania sanitarno-epidemiologiczne i książeczki zdrowia, - konkurs ,,Moja przygoda z EFS -pamiętnik„, - asysta rodzinna, - terapia rodzinna, - wycieczka do Jura Parku, - wycieczka do kina, - piknik rodzinny i spotkania integracyjne, - wyżywienie, - opieka nad dziećmi, - dojazdy na zajęcia, - Warsztaty: ,,Godzenie życia rodzinnego i zawodowego - równość szans i płci'‘, - wsparcie finansowe, - praca socjalna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs ,,Obsługa kas fiskalnych’’ Spotkania Klubu ,,Lubię Być Mamą’’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mamy uczestniczyły w: treningu umiejętności społecznych zajęciach zwiększających kompetencje rodzicielskie spotkaniach ze specjalistami: położna, fizjoterapeuta, psycholog, prawnik, pedagog, lekarz pediatra, lekarz ginekolog, logopeda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sporym ułatwieniem było zapewnienie dzieciom opieki lub umożliwienie wspólnego uczestnictwa z rodzicami w zajęciach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodziny uczestniczek na co dzień objęte były asystą rodzinną. Asystentka służyła wsparciem w codziennych trudnościach i pomagała je pokonywać   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dla lepszej integracji zorganizowano wyjazdowe imprezy społeczno – kulturalne dla uczestniczek wraz z ich rodzinami Wyjazd do kina Wycieczka do Juraparku w Krasiejowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Impreza integracyjna – wyjazd do Ośrodka „Ecotour” w Bąkowie Dzieci i rodzice świetnie bawili się na świeżym powietrzu w trakcie pikniku. Wspólne zabawy i udział w konkurencjach wszystkim dały dużo satysfakcji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jesienna wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Biadaczu, to czas spędzony w rodzinnym gronie na łonie natury, wśród wiejskich uroków Dzieci miały okazję nauczyć się, jak samodzielnie upiec ciastka w trakcie zajęć „Od ziarenka do bochenka” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona z pamiętnika jednej z uczestniczek Klubu ,,Lubię Być Mamą’’
Fly UP