System is processing data
Please download to view
...

Nowoczesne Zarzadzanie 1/2007

by comarch-erp

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

Głównym celem wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniach jak zarządzanie firmą, nowoczesne technologie, finansowanie, e-commerce, przedsiębiorczość, marketing oraz public relations i social media.
Download Nowoczesne Zarzadzanie 1/2007

Transcript

 • Opt!data i kody kreskowe Serwery terminali – instalacje przyszłości Wdrożenie w Enion Sa przekrój sprzedaży tips & tricks www.comarch.pl /cdn Nr 1/2007
 • www.comarch.pl/cdn Firma Comarch wspólnie z IBM uruchomiła program Power Club IBM XL dla Klientów systemu CDN XL. W ramach programu dostępny jest markowy sprzęt w rewelacyjnych cenach! www.comarch.pl/cdn Najnowsza technologia w zarządzaniu średnimi i dużymi przedsiębiorstwami
 • Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Biorąc pod uwagę temperaturę, wiosna szczególnie nie różni się w tym roku od zimy. Lato zapewne upodobni się do wiosny, przechodząc niezauważal- nie w jesień. Zima przywita nas ozięble zaskakującym ciepłem charaktery- stycznym dla wiosny, która nastąpi tuż po lutowych roztopach, o ile będzie co topić... Taka wizja sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy nieskrępo- wana radość z ciepłych dni jest uzasadniona. Może nie uświadamiamy sobie do końca efektów globalnego ocieplenia, ponieważ, goniąc każdą chwilę, przyzwyczailiśmy się patrzeć na pogodę, a nie na klimat. Zwracamy baczną uwagę na każdy następny krok, ale nie na całą drogę. Sztuka polega na tym, żeby, patrząc pod nogi, zdawać sobie sprawę z szerszej perspektywy i odpo- wiednio te kroki stawiać, aby móc ową perspektywę właściwie kreować. Analogia do prowadzenia biznesu jest nad wyraz oczywista. Tutaj również trzeba patrzeć na każdy pojedynczy krok, nie spuszczając z oczu otoczenia, w którym się operuje. Podążanie od sukcesu do sukcesu bez długotermino- wej strategii działania będzie najpewniej skutkowało porażką, a zaniecha- nie koniecznych inwestycji dziś sprawi, że w przyszłości zostaniemy daleko w tyle. Może nie jest to żadne odkrycie, ale pewna prawda czy nawet truizm, z którego znaczenia nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Ostatecznie „odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt”. /Albert Szent-Györgyi/ Życzymy przyjemnej lektury. Redakcja � Nowoczesne Zarządzanie Kwartalnik numer 1/2007 Redakcja Daniel Nosiadek Korekta Magdalena Grochala Skład Maciej Urbanek Adam Dąbrowski Wydawca Comarch SA Al. Jana Pawła II 41g 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 Kontakt dla Czytelników marketing.cdn@comarch.pl www.comarch.pl/cdn Nakład 3000 egz. Nowoczesne Zarządzanie jest wydawnictwem bezpłatnym dostępnym w subskrypcji. Artykuły publikowane w niniejszym wydawnictwie mogą być kopiowane i przedrukowywane za wiedzą i zgodą redakcji. Nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym wydawnictwie są znakami handlowymi i nazwami towarowymi odpowiednich producentów. Najnowsza technologia w zarządzaniu średnimi i dużymi przedsiębiorstwami O d R E d a K c j i �
 • Comarch CDN XL dla Action Ukraina Comarch wdroży CDN XL system do zarządzania w ukraiń- skiej spółce Action Ukraina, do której należy sieć kilkunastu supermarketów AGD i RTV (marki KREZ i SZOK). Comarch dostarczy ponad stu użytkownikom moduły logistyczne, księgowe oraz kontrolingowe. System CDN XL będzie popularyzował na Ukrainie europejskie standardy zarządzania wielooddziałową firmą. Action Ukraina jest kolejnym klientem zza wschod- niej granicy, który wybrał rozwiązanie Comarch CDN XL. Na wykorzystywanie tego oprogramowania w swo- jej spółce zależnej zdecydował się także m.in. Polski Nowe możliwości zarządzania w zasięgu ręki Aktywizując działania skierowanie do potencjalnych klientów z sektora MSP, zorganizowaliśmy konferencję CDN Online – nowe możliwości zarządzania w zasięgu ręki. Spotkania odbyły się 1 marca 2007 w Warszawie oraz 2 marca 2007 w Krakowie. Uczestniczyli w nich przed- stawiciele firm poszukujących rozwiązań wspierających sprzedaż, prowadzenie księgowości i zarządzanie firmą oraz zainteresowani nowościami w tej dziedzinie. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy istotę systemów CDN ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności CDN Online, systemu pracującego z wykorzystaniem sieci Internet, w tzw. modelu ASP (ang. Applications Service Provision). CDN Online cieszył się wśród uczestników bardzo dużym powodzeniem, niemniej nie zabrakło też przed- stawicieli firm zainteresowanych rozwiązaniem CDN XL, a także CDN OPT!MA w wersjach stacjonarnych. Bardzo ciekawym elementem konferencji stał się panel dyskusyjny, który przerodził się w miniprezentację programu CDN OPT!MA z aktywnym udziałem uczestników. Podczas spotkań był również czas na indywidualne konsultacje z eks- pertami Comarch i użytkownikami CDN Online, którzy chęt- nie dzielili się swoim doświadczeniem związanym ze stoso- waniem systemów CDN. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpie- nie przedstawiciela portalu Interia.pl, który w swojej prezen- tacji omówił sposoby dotarcia do klientów poprzez reklamę Internetową. Raport DIS: Polskie firmy wybierają CDN XL! Raport 2007: ”INFORMATYKA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 2007”, opracowany przez Biuro Badawczo-Analityczne DIS z Warszawy, wskazuje, że system CDN XL jest najchętniej wybieranym systemem do zarzą- dzania przedsiębiorstwem w Polsce. W raporcie czytamy, iż w ostatnich latach CDN XL zdo- był bardzo dużą popularność: Choć w ujęciu narastającym Kolejna rodzima słowacka firma wybrała system CDN XL Koszycka firma Bena-servis s.r.o. specjalizująca się w budo- wie stacji paliw i stacji LPG oraz świadcząca usługi serwi- sowe w branży paliwowej wybrała system CDN XL. Bena- servis obsługuje większość stacji narodowego koncernu paliwowego Slovnaft a.s. na terenie całej Słowacji. Firma ta poszukiwała rozwiązania, które usprawniłoby proces obsługi serwisowej klienta, zarządzanie stanami magazy- nowymi oraz komunikację pomiędzy oddziałami. Umowa obejmuje dostawę licencji w zakresie obsługi sprzedaży, zamówień oraz serwisu. Kolejnym etapem będzie wdroże- nie modułów kontrollingowych. Oprócz Słowacji CDN XL obecnie dostarczany jest w Niemczech, USA, w Holandii i na Ukrainie. Koncern Mięsny Duda SA. Na Ukrainie z systemu CDN XL korzystają również firmy z branży budowlanej: Jukom – producent i dystrybutor blach oraz przedsiębior- stwo Eurokeramika – zarządzające hurtowniami ceramiki i materiałów budowlanych. – Jestem pod wrażeniem tempa, w jakim rozwijają się ukraiń- skie firmy. Cieszymy się, że to właśnie Comarch dostarcza rozwią- zania, które wspierają rozwój przedsiębiorczości za wschodnią granicą – mówi Zbigniew Rymarczyk, Wiceprezes Comarch SA. Dynamika rozwoju rynku wschodniego pozwala myśleć o następnych dużych kontraktach na Ukrainie. udział Comarchu w rynku instalacji wyniósł nieco ponad 2%, to w 2005 roku CDN XL był najczęściej instalowanym rozwiąza- niem dla średnich przedsiębiorstw(12,4%). W ujęciu opierającym się na liczbie sprzedanych licencji liderem w sektorze średnich przedsiębiorstw jest również firma Comarch. W 2005 r. system CDN XL odpowiadał za ponad czwartą część puli sprzedanych licencji, co w ujęciu narastają- cym dało firmie pierwsze miejsce w rankingu. � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 a K t u a l N O ś c i Z R y N K u
 • Inspiracje 2007 – Daj się ponieść! W dniach 29 – 31 marca 2007 Comarch zorganizował po raz kolejny konferencję dla Partnerów CDN – Inspiracje, pod hasłem przewodnim „Daj się ponieść!”. Prezentacje i szko- lenia miały na celu przekazanie informacji pomocnych w skutecznej prezentacji systemów CDN, dotyczyły również kierunków rozwoju systemów CDN oraz globalnego trendu rozwoju firmy Comarch. Spotkanie w Jachrance było doskonałą okazją do wymiany uwag i poglądów dotyczących działania Sieci Partnerskiej, która w tej chwili liczy ponad 700 firm na tere- nie całej Polski. W trakcie konferencji podsumowano miniony rok i uhono- rowano najlepsze firmy Partnerskie w 2006 roku. Specjalne wyróżnienia otrzymały firmy: :: Kotrak Bis Katowice – największa sprzedaż CDN XL w roku 2006 :: CDN Partner Kraków – największa sprzedaż CDN OPT!MA w roku 2006 :: INSOFT Consulting Gdynia – największa ilość punktów w Programie Partnerskim w 2006 :: Format Łódź – działania marketingowe w regionie w 2006. Partnerzy Comarch w Solden Już po raz czwarty Comarch zorganizował dla Partnerów wyjazd na narty jako nagrodę w konkursie Czas Dla Najlepszych. O takie wyróżnienie ubiegać się mogą Partnerzy, którzy w ciągu roku uzyskają największy obrót w sprzedaży licencji CDN OPT!MA i CDN XL. Dwudziestu zwycięzców pojechało tym razem do Solden w Dolinie Otztal, miejscowości położonej na wysokości 1377 m n.p.m., bezpośrednio przy rejonach narciarskich, oferującej wiele możliwości zarówno białego (lodowce Tiefenbach i Rettenbach połączone 165-metro- wym tunelem z różnorodnymi trasami narciarskimi), jak i nocnego szaleństwa (restauracje, bary, puby, dyskoteki). Poza sportowymi zmaganiami uczestnicy wyjazdu mieli okazję do spotkań i rozmów biznesowych. Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy za wspólny wyjazd. Wszystkich Partnerów zachęcamy do walki w konkursie w przyszłym roku. Zrobimy wszystko, aby nagroda stała się niezapomnianym przeżyciem! � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Uznanie w Niemczech Pierwszy klient CDN XL w Niemczech firma Erhardt Fahrzeugwerk Dresden GmbH wystawiła Comarch Software AG (spółce córce Comarch SA) i systemowi CDN XL doskonały list referencyjny. Prezentujemy obszerne fragmenty polskiego tłumacze- nia referencji firmy Erhardt: ERHARDT Fahrzeugwerk Dresden GmbH jest zatrudniającym 65 pracowników przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym z Drezna. W obliczu dynamicznego rozwoju systemy, które stosowano w firmie, okazały się niewystarczające. Był to jeden z powodów, dla których firma poszukiwała nowoczesnego rozwiązania informatycznego, nadającego się do zarządzania złożonymi procesami firmy produkcyjnej. Implementację zlecono firmie córce Comarch – Comarch Software AG z Drezna. Wdrożenie rozpoczęto w lutym 2006 roku od obszernej analizy potrzeb. Dzięki dużemu doświadczeniu zespołu implementacyjnego szybko wykryto słabe punkty dotychczasowych aplikacji i w oparciu o system CDN XL zaproponowano możliwe rozwiązania. W dalszym eta- pie projektu zainstalowano i skonfigurowano system, po czym dokonano migracji danych towarów i kontrahentów. Po odby- ciu przez przyszłych użytkowników kilkudniowego szkolenia, na początku 2007 roku rozpoczęto pracę z nowym systemem. Zespół implementacyjny wykazał się dużą kompetencją i profe- sjonalizmem. Firma ERHARDT Fahrzeugwerk Dresden GmbH używa nastę- pujących modułów: Administracja, Sprzedaż, Zamówienia, Produkcja, Serwis, Środki Trwałe. Aby móc odpowiednio analizować zapisane w systemie dane i tym samym stworzyć kierownictwu możliwość szyb- kiego podejmowania strategicznych decyzji, rozważane jest także wdrożenie Controllingu. System spełnił wszystkie oczekiwania firmy i przyczynił się do polepszenia jej konkurencyjności na rynku. ERHARDT Fahrzeug Dresden GmbH poleca Comarch Software AG jako Partnera godnego zaufania. a K t u a l N O ś c i Z R y N K u
 • � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Aby informacja była pewna i mogła zostać szybko prze- tworzona, niezbędne staje się zastosowanie technik auto- matycznej identyfikacji. CDN OPT!MA to system otwarty, umożliwiający integrację z urządzeniami peryferyjnymi. Firma OPTIDATA, jako producent i wdrożeniowiec, zinte- growała z CDN OPT!MA swoje rozwiązania wspierające Automatyczną Identyfikację. Czym jest Automatyczna Identyfikacja i gdzie jest wykorzystywana w CDN OPT!MA Automatyczna Identyfikacja (Auto ID) umożliwia sprawne zbieranie i gromadzenie danych w pamięci specjalistycz- nych urządzeń, a także ich przetwarzanie i transfer do syste- mów komputerowych. Najczęściej wykorzystywaną tech- nologią w systemach Auto ID są kody kreskowe. Stają się one niezastąpione wszędzie tam, gdzie ważna jest szybka i bezbłędna identyfikacja towarów, dokumentów czy loka- lizacji. Swoją popularność zawdzięczają niskim kosztom wytworzenia, prostocie wdrożenia oraz standaryzacji w zakresie symbolik kodów i zasad ich stosowania. Obecnie coraz trudniej wskazać dziedzinę, w której nie byłyby uży- wane. W odniesieniu do systemu CDN OPT!MA identyfika- cja ma zastosowanie w następujących obszarach: a) sprzedaż, b) usprawnienie operacji magazynowych, takich jak: :: przyjęcie do magazynu, :: wydanie z magazynu, :: przesunięcie między magazynami, :: inwentaryzacja, c) identyfikacja dokumentów, d) inwentaryzacja środków trwałych. OPTIDATA i CDN OPT!MA W dzisiejszej gospodarce szybki dostęp do informacji i umiejętne jej wykorzystanie stanowi o przewadze konkurencyjnej oraz sukcesie przedsiębiorcy. Stąd zapotrzebowanie na systemy, które w sposób kompleksowy obsługują procesy dotyczące codziennych operacji realizowanych w firmach – takich jak sprzedaż i obsługa magazynu. Techniki Automatycznej Identyfikacji Najbardziej znane są kody jednowymiarowe, takie jak EAN 13, EAN 128, Code 128 i przeplatany 2 z 5. Ostatnio jednak popularność zaczynają zdobywać także kody dwuwymiarowe, umożliwiające zapis w strukturze kodu dużej ilości informacji na temat produktu, któremu towa- rzyszą, bądź procesu, który opisują. Nie ulega wątpliwości, że korzyści płynące z wdrożenia systemu kodów kresko- wych są ogromne i znajduje to odzwierciedlenie w coraz częstszym ich stosowaniu przez klientów używających oprogramowania CDN OPT!MA. Można tutaj wymienić znaczące przyspieszenie wykonywanych operacji, jak np. wprowadzenie danych do systemu, eliminację pomyłek użytkowników przy wprowadzaniu danych, optymaliza- cję zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz sprawną realizację zamówień. Rys. 1. Przykład kodu kreskowego RFID to kolejna stosowana przez klientów technika automa- tycznej identyfikacji. Pełna nazwa tej techniki brzmi Radio Frequency Identyfication i oznacza zwyczajnie identyfika- cję z wykorzystaniem fal radiowych. W praktyce pozwala na odczyt informacji umieszczonej na tzw. tagach radio- wych w sposób bezkontaktowy. Tagi radiowe zbudowane są z układu elektronicznego i anteny służącej do transmisji danych. Początkowo najczęściej stosowano tagi do reje- d Z i a ł a Z c d N O p t ! m a
 • dostawa towarów inwentaryzacjamagazynier + terminal wydanie towarów drukarka etykiet magazynier + terminal drukarka dokumentów m a G a Z y N � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 stracji czasu pracy. Obecnie, ze względu na swoje właści- wości – w tym możliwość zapisania dużej ilości złożonych danych, wykorzystuje się tagi w zakładach produkcyjnych i w logistyce. Niewątpliwie ich dodatkową zaletą jest moż- liwość wielokrotnej zmiany informacji zapisanej na tagu. Korzyści płynących ze stosowania tej techniki jest więcej. Czytnik RFID może identyfikować wiele etykiet równocześ- nie. Odczyt tagów odbywa się od razu, kiedy tylko obiekt pojawi się w zasięgu czytnika. Równocześnie takie etykiety mogą być umieszczone w środku kartonów, ze względu na przenikalność fal radiowych. Tagi charakteryzuje także wyższa trwałość w porównaniu z etykietami papierowymi oraz wysoki poziom zabezpieczeń. Sprzęt Auto ID System CDN OPT!MA jest otwarty na współpracę z urzą- dzeniami ułatwiającymi użytkownikom stosowanie tech- nik automatycznej identyfikacji. Jest to ogromnie ważne ze względu na łatwość pobierania i wprowadzania danych do systemu, co znakomicie skraca czas potrzebny do wyge- nerowania odpowiedniej informacji lub dokumentu. Najczęściej stosowane urządzenia z tej grupy to: a) czytniki kodów kreskowych służące do odczytu informacji zapisanej w kodzie kreskowym i przesłania tych danych do systemu komputerowego. W ramach tej grupy występuje wiele urządzeń: :: Ze względu na sposób odczytu kodu kreskowego możemy rozróżnić czytniki diodowe i czytniki laserowe. :: Ze względu na sposób przesyłania danych występują czytniki transmitujące informacje za pomocą kabla oraz drogą radiową. Rozróżniamy także czytniki dedykowane pracy w wyjąt- kowo trudnych warunkach, charakteryzujące się wysoką odpornością na kurz, wilgoć i upadki. Takie urządzenia w systemach Comarch najczęściej znajdują zastosowanie w trudnych warunkach panujących w halach produkcyj- nych i niektórych magazynach. b) drukarki kodów kreskowych umożliwiające wydruk kodu kreskowego, tekstu oraz grafiki na etykiecie. Przykładem mogą być drukarki firmy Zebra Technologies oferowane przez firmę OPTIDATA. Maszyny te dobierane są w zależności od konkretnych potrzeb klienta, a więc zapotrzebowania na liczbę etykiet, ich wielkość oraz charakter ( np. etykiety z tagami). c) terminale z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych lub tagów. Stanowią one odrębną grupę sprzętową, której zadaniem jest mobilne wspieranie procesów realizowanych przez system CDN OPT!MA. Są to zwykle stosunkowo niewielkich rozmiarów prze- nośne komputery wyposażone w czytnik, wyświetlacz, klawiaturę i dedykowane oprogramowanie. Trudno przecenić użyteczność tych urządzeń w procesie gromadzenia i przetwarzania danych, zanim trafią one do systemu komputerowego. Firma OPTIDATA oferuje szerokie spektrum takich narzędzi, począwszy od małych, prostych terminali stosowanych najchętniej przez użytkowników programów Comarch CDN OPT!MA, jak OPL 9728 i PHL 2700, po zaawansowane maszyny, takie jak PHL 7000, MX7 czy terminale wózkowe, jak VX6, oferowane użytkownikom Comarch CDN XL. Dane zgromadzone w pamięci tych urządzeń mogą być transferowane do systemu na kilka sposobów. Najczęściej odbywa się to poprzez dok komunikacyjny i dotyczy kolektorów pracujących w trybie off-line – dane są zaczy- tywane do pamięci maszyn i na koniec konkretnej operacji lub po cyklu operacji są przesyłane do systemu. Coraz częściej stosuje się terminale, które pracują w try- bie on-line, tzn. pobierają i przesyłają dane w czasie rzeczy- wistym za pomocą sieci radiowej. W praktyce pracownik magazynu, np. operator wózka widłowego lub magazynier, wyposażony w terminal radiowy może w ułamku sekundy odczytać informacje zapisane w centralnej bazie danych lub je modyfikować. Zazwyczaj sieci radiowe wykorzystuje się: :: w magazynach do rejestracji w centralnej bazie danych operacji realizowanych przez system CDN Rys. 2. Operacje realizowane w CDN OPTIMA na magazynie przy użyciu terminali danych d Z i a ł a Z c d N O p t ! m a
 • � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 OPT!MA, takich jak przyjęcie towarów, wydanie towarów, załadunek palety, :: w zakładach produkcyjnych, gdzie wymagana jest natychmiastowa dostępność danych w systemie ERP, :: w większych placówkach handlowych, gdzie technologia ta ułatwia szybkie oznakowanie towaru, sprawdzenie poprawności ceny oraz sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, bez konieczności wstrzymania sprzedaży na kasach. Liczne korzyści, takie jak minimalizacja stanów maga- zynowych oraz strat w magazynach czy przyspieszenie rozładunku i załadunku samochodów poprzez usprawnie- nie pracy wózków widłowych, sprawiają, że technologia ta szybko się rozwija. Dodatkowo informacje na temat stanów magazynowych są zawsze aktualne, a to pozwala nie tylko lepiej planować procesy związane z produk- cją, ale także lepiej informować klientów o dostępności poszczególnych towarów. d) aplikatory etykiet przeznaczone do automatycznego nanoszenia etykiet na półprodukty, wyroby gotowe lub opakowania zbiorcze. Wybrane operacje realizowane przez terminale we współpracy z systemem CDN OPT!MA Coraz szersze możliwości zastosowania kodów kresko- wych sprawiają, że korzystanie z urządzeń do odczytu kodów i ich przetwarzania staje się codziennością nie tylko dla użytkowników dużych systemów, jak Comarch CDN XL, ale także Comarch CDN OPT!MA. Najczęściej dotyczy to takich procesów, jak zarządzanie magazynem, wspar- cie sprzedaży czy inwentaryzacja. Klienci zainteresowani są sprawną ich realizacją, a jest to możliwe pod warunkiem, że wymiana danych pomiędzy systemem a urządzeniami odbywa się bezkolizyjnie. Stąd ważna jest prawidłowa integracja oprogramowania pracującego na termina- lach z oprogramowaniem systemowym. W przypadku terminali oferowanych przez OPTIDATA dane zgroma- dzone w pamięci terminala są przesyłane do systemu CDN OPT!MA w uzgodniony i zoptymalizowany sposób. Operacje najczęściej wykonywane na terminalach to: 1. magazyn Zadaniem tej funkcji jest zautomatyzowanie i ułatwienie pracy osobom odpowiedzialnym za przyjęcia towaru do magazynu. Dostawy mogą być porządkowane w kolek- torze wg numerów kolejnych przyjęć. Taka ich systematyka wydaje się tym bardziej przydatna, że często w ramach jed- nego dostawcy może być kilka niezależnych dostaw. Proces przyjęcia dostawy polega zatem na wybraniu z menu kolektora funkcji „Magazyn”, wprowadzeniu numeru dostawy, wpisaniu kodu towaru z klawiatury lub (co wydaje się praktyczniejsze) wprowadzeniu kodu towaru za pomocą czytnika oraz wpisaniu z klawiatury ilości przypisanej danemu kodowi według faktycznego stanu ilościowego dla przyjmowanego towaru. W sytuacji powtarzającego się kodu kolektor automatycznie sumuje wpisywane dla tego kodu ilości. Program umożliwia wprowadzanie wartości cał- kowitych lub ułamkowych z dokładnością do trzech liczb po przecinku. Ma to zastosowanie w przypadku towarów mierzonych w jednostkach takich jak metry czy kilogramy. Do systemu można transmitować wybrane (z poziomu terminala) dokumenty. Zawsze jednak przed przesłaniem plików można wybrany dokument ponownie otworzyć i wprowadzić do niego kolejne pozycje. Po zakończeniu operacji dane trafiają do systemu CDN OPT!MA, gdzie generowane są niezbędne dokumenty, jak PZ, WZ czy MM. 2. inwentaryzacja Zadaniem tej funkcji jest ustalenie faktycznego stanu towa- rów, materiałów bądź środków trwałych przedsiębiorstwa. Inwentaryzację można przeprowadzać na określony dzień bądź w pewnym przedziale czasowym. Aby w pełni wyko- rzystać zalety kolektora danych, należałoby oznakować kodem kreskowym wszystkie wspomniane na początku obiekty, takie jak np. towary. W ten sposób, stosując czytnik kodów kreskowych, możemy błyskawicznie zidentyfikować dany obiekt. Możliwe jest także wprowadzanie danych iden- tyfikujących obiekty za pomocą opisu z klawiatury kolektora. Następnie użytkownik poprzez klawiaturę wprowadza ilość. Kolektor może wyświetlać nazwę edytowanego w danej chwili obiektu, a jeżeli był on wcześniej edytowany, także poprzednio wprowadzoną ilość. Podobnie jak w przypadku magazynu kolektor sumuje ilości dla tego samego kodu towaru, a także umożliwia wprowadzanie wartości całko- witych bądź ułamkowych. Korekty ilości dla danego kodu można dokonać także po jego edycji na wyświetlaczu kolek- tora. Pozyskane w ten sposób dane są w dalszej kolejności przetwarzane w systemie CDN OPT!MA. Efekt to szybka infor- macja o rzeczywistym stanie inwentaryzowanego majątku w postaci raportów np. nadwyżek i niedoborów. 3. Sprzedaż Zadaniem tej funkcji jest ułatwienie użytkownikowi kolek- tora wygenerowanie dokumentu faktury. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy przedstawiciel firmy, przygo- towując dane do faktury, po prostu czyta za pomocą terminala kod kreskowy przypisany do danego towaru i wprowadza poprzez klawiaturę żądaną ilość. Taka operacja może być również realizowana przez klientów firm, któ- rzy samodzielnie, oglądając przy okazji towar, kompletują na terminalu dane do swojego zamówienia. Również w tym przypadku kolektor sumuje ilości dla tego samego kodu i akceptuje wprowadzanie wartości całkowitych bądź ułam- kowych. Zebrane w ten sposób informacje są przesyłane do systemu CDN OPT!MA, który w oparciu o nie umożliwia szybkie utworzenie dokumentu faktury. Zapraszamy do odwiedzenia stron http://www.comarch. pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na temat samego oprogramowania oraz strony www.optidata.pl poświęconej urządzeniom AI współpracującym z oprogramowaniem CDN OPT!MA. joanna Reich Product Manager CDN OPT!MA Comarch SA d Z i a ł a Z c d N O p t ! m a
 • Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Co nowego w Produkcji CDN XL? Moduł produkcyjny w systemie CDN XL podlega bardzo intensywnym zmianom. Mogę zaryzykować twierdzenie, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się moduł w całym systemie. Chciałbym zatem opisać w tym artykule nowe funkcjonalności, które zostały zaimplementowane w module Produkcja systemu CDN XL począwszy od wersji 6.0 HR1. Priorytetowanie zleceń produkcyjnych Najwięcej zmian dotyczy planowa- nia procesu produkcyjnego. Jedną z nich jest możliwość efektywnego priorytetowania zleceń produkcyj- nych. W praktyce biznesowej każdy klient wymaga indywidualnego podejścia w zakresie terminu realizacji zamówionych produktów. Niektórzy klienci mogą zgodzić się na dłuższy czas oczekiwania, w innych przy- padkach akceptowane muszą być terminy narzucone przez odbiorców. W związku z tym, gdy wpływa bardzo pilne zamówienie od klienta, który nie może czekać, należy dostosować harmonogram produkcji do nowej sytuacji rynkowej. W systemie CDN XL sytuację taką można obsłużyć przy pomocy prio- rytetów dla zleceń produkcyjnych. Przyjrzyjmy się więc, jak może to dzia- łać w praktyce. Załóżmy, że 22 lutego wpływa zamówienie od klienta, które zostaje przekształcone w zlecenie produk- cyjne. Otrzymuje ono standardowy priorytet, a następnie zostaje zapla- nowane. System CDN XL przydziela pracowników oraz maszyny nie- zbędne do realizacji zlecenia, zgodnie z dostępnością określoną w kalenda- rzach poszczególnych obiektów pro- dukcyjnych. Według harmonogramu zlecenie produkcyjne ma zostać obsłużone przez Krzysztofa Nowaka, który rozpocznie pracę 23 lutego o godz. 8:00. Tego samego dnia wpływa zapo- trzebowanie od innego klienta, którego zamówienia obsługiwane są zawsze w pierwszej kolejności. Z tego powodu zarejestrowane zle- cenie produkcyjne otrzymuje wysoki �N O W E R O Z W i ą Z a N i a
 • priorytet, po czym zostaje zaplano- wane. Aktualizowany harmonogram produkcyjny przydziela pracownika Krzysztofa Nowaka, który ma rozpo- cząć pracę 23 lutego o 8:00. Powstaje więc konflikt. Informacja o tym zostaje zapisana w kolumnie „Konflikty”, w harmonogramie produkcyjnym. Ważną rolę odgrywa kolor tych komu- nikatów. Powiadomienie o konflikcie na zleceniu z wyższym priorytetem otrzymuje kolor niebieski, natomiast zlecenie o standardowym priorytecie oznaczane jest kolorem czerwonym. Aby rozwiązać zaistniały konflikt, można uruchomić funkcję przeplano- wania dostępną m.in. z poziomu listy zleceń produkcyjnych. System CDN XL może rozwiązać konflikt na różne sposoby, w zależności od dostęp- nych wolnych mocy produkcyjnych. W pierwszej kolejności system szuka wolnych pracowników, którzy mogliby zastąpić Krzysztofa Nowaka 23 lutego od godz. 8:00. Jeżeli to nie będzie możliwe, zlecenie produkcyjne o stan- dardowym priorytecie zostanie prze- sunięte na pierwszy wolny termin. W powyższym przykładzie wystę- powały tylko dwa zlecenia produk- cyjne. W praktyce zaplanowanych lub rozpoczętych zleceń produk- cyjnych jest znacznie więcej, a tym samym więcej jest czynników, które należy wziąć pod uwagę. Przy podej- mowaniu decyzji dotyczących przy- dzielania priorytetów poszczególnym zleceniom produkcyjnym pomocna może być graficzna reprezentacja harmonogramu produkcyjnego w postaci wykresu Gantta. Stosując priorytetowanie zleceń produkcyjnych oraz wykres Gantta, można w efek- tywny sposób dostosowywać harmo- nogram produkcyjny do rzeczywisto- ści gospodarczej. Rys. 4. Przeplanowanie Zleceń Produkcyjnych Rys. 2. Wykres Gantta Rys. 1. Powiązanie pracownika w module produkcja z modułem kadrowo-płacowym Rys. 3. Czas który jest uwzględniany w rozlieczeniach 1 0 Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 N O W E R O Z W i ą Z a N i a
 • nym, z obiektami zarejestrowanymi w module produkcyjnym. Kolejną istotną kwestią jest uzupeł- nienie informacji o czasie rozliczenio- wym dla poszczególnych technologii. Po zgromadzeniu powyższych danych system CDN XL umożliwia eks- portowanie informacji o przepracowa- nym czasie poszczególnych pracow- ników, którzy biorą udział w procesie produkcyjnym. Informacje te zapisy- wane są w arkuszu Excel, który może służyć jako źródło danych dla modułu kadrowo-płacowego. Możliwy jest również eksport akor- dów. W tym celu należy dodać dwie klasy atrybutów: OptimaAkord oraz OptimaRodzajAkordu do czynności w technologii. System CDN XL umoż- liwia ponadto eksportowanie planu pracy oraz nieobecności pracowników produkcyjnych. Informacje o czasie przepracowanym oraz akordach eks- portowane są z poziomu listy zleceń produkcyjnych. Integracja modułu Kadry i Płace z modułem Produkcja przynosi szereg korzyści dla użytkowników. Po pierw- sze nie ma konieczności przepisywa- nia informacji o przepracowanych godzinach poszczególnych pracow- ników, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i niweluje ryzyko popełnienia błędu. Po drugie dział kadr uzyskuje wszystkie informacje niezbędne do wyliczenia wynagrodzenia pra- cownikom, którzy otrzymują wyna- grodzenia akordowe. Ponadto nie ma konieczności dwukrotnego wprowa- dzania informacji o nieobecnościach pracownika oraz jego planu pracy, ponieważ informacje te zostaną zaim- portowanie do Kadr i Płac z modułu Produkcyjnego. Wszystkie nowe funkcjonalności pozwalają bardziej efektywnie zarządzać czasem pracy, a dzięki możliwości jednokrotnego wprowadzania informacji do systemu CDN XL zmniejszają prawdopodo- bieństwo wystąpienia błędu. Zmiany w module produkcja, które zostały opisane w tym artykule, stanowią etap procesu mającego na celu odzwierciedlenie wymagań rynkowych w Systemie CDN XL. Każde uaktualnienie Systemu przynosi wiele modyfikacji w tym zakresie. W związku z tym w następnych artykułach posta- ram się przybliżyć Państwu kolejne nowe funkcjonalności w module Produkcja CDN XL oraz ich praktyczne zastosowanie. paweł janas Starszy Konsultant CDN XL Comarch SA * Bliższe informacje na temat tego zagadnie- nia mogą Państwo znaleźć w biuletynie technicznym nr 72 dostępnym na stronach walidowanych dla Partnerów Współpraca z modułem kadrowo- płacowym Kolejną nową i istotną funkcjonalnoś- cią, która została zaimplementowana w wersji 6.0 HR2, jest możliwość eks- portowania danych kadrowych, obej- mujących: :: plan pracy, :: nieobecności, :: akordy, :: przepracowany czas. Przyjrzyjmy się bliżej możliwości eksportowania przepracowanego czasu oraz akordów, które w znacz- nym stopniu usprawniają pracę działu kadrowego w zakresie kalkulowania wynagrodzeń dla pracowników pro- dukcyjnych. Warunkiem wstępnym umożliwia- jącym eksport danych jest powiązanie pracowników, którzy mają karty pra- cownicze w module administracyj- Rys. 6. Określania priorytetu Zleceń Produkcyjnych Rys. 5. Możliwość eksportu przepracowanego czasu oraz akordu bezpośrednio z listy zleceń 1 1 Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 N O W E R O Z W i ą Z a N i a
 • 1 2 Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Serwery terminali – instalacje przyszłości Dostępne w systemie Microsoft Windows Server 2003 usługi termina- lowe wykorzystują solidne podstawy stworzone przez tryb serwera aplikacji w usługach terminalowych systemu Windows 2000 oraz obejmują nowe możliwości klienta i protokoły wpro- wadzone w systemie Windows XP. Usługi terminalowe umożliwiają zdalny dostęp do aplikacji systemu Windows lub nawet samego jego pulpitu na nie- mal każdym komputerze, nawet takim, na którym nie można uruchomić systemu Windows. Usługi terminalowe systemu Windows Server 2003 mogą poprawić możliwości przedsiębior- stwa w zakresie wdrażania oprogra- mowania dla wielu różnych scenariu- szy, zapewniając znaczną elastyczność infrastruktury aplikacji i zarządzania. Kiedy użytkownik uruchamia aplika- cję na serwerze terminali, aplikacja ta jest wykonywana na serwerze fizycznym, natomiast przez sieć są transmitowane wyłącznie informa- cje związane z obsługą myszy, klawia- tury i wyświetlanego obrazu. Każdy użytkownik widzi tylko swoją sesję, która jest w niedostrzegalny dla niego sposób zarządzana przez system ope- racyjny serwera i pozostaje niezależna od wszelkich innych sesji klientów usług terminalowych. Usługi terminalowe W Terminal Server 2003 wykorzy- stywana jest technologia usług ter- minalowych, stanowiąca skuteczny i niezawodny sposób dystrybucji programów opartych na systemie Windows poprzez serwer sieciowy. Przy pomocy serwera terminali można ustanowić jeden punkt instalacji udo- stępniający wielu użytkownikom pul- pit systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows Server 2003, na którym mogą oni uruchamiać programy, zapisywać pliki i używać zasobów sieciowych. Zdalne admi- nistrowanie serwerem nie wymaga instalowania serwera terminali. Terminal Server korzysta z własnej metody licencjonowania klientów logujących się do serwerów termi- nali. Jest ona niezależna od sposobu udzielania licencji klientom, na któ- rych uruchomiono jeden z systemów operacyjnych z rodziny Windows Server 2003. Zezwolenie na logowanie do serwera terminali jest udzielane tylko tym klientom, którzy otrzymali prawidłowe licencje wystawione przez serwer licencji. Usługi terminalowe umożliwiają zdalny dostęp do aplikacji systemu Windows lub nawet samego jego pulpitu na niemal każdym komputerze, nawet takim, na którym nie można uruchomić systemu Windows. N O W E R O Z W i ą Z a N i a
 • 1 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Podłączanie pulpitu zdalnego Za pomocą funkcji Podłączanie pul- pitu zdalnego można łatwo nawiązać połączenie z serwerem terminali lub dowolnym innym komputerem – na którym jest uruchomiony pulpit zdalny. Wystarczy mieć dostęp do sieci i uprawnienia do łączenia się z innym komputerem. Dodatkowo można określić specjalne ustawienia dla połą- czenia, zapisać je i korzystać z nich wielokrotnie. Aby komputer mógł akceptować połączenia zdalne, wyma- gane jest uruchomienie systemu operacyjnego Windows NT4 Terminal Server Edition, Windows 2000 Server, Windows XP Professional lub Windows Server 2003. Licencjonowanie serwera terminali Do zalogowania na serwerze termi- nali wymagana jest ważna licencja wystawiona przez serwer licencji. Licencjonowanie Terminal Server różni się od metody licencjonowania dla klientów korzystających z syste- mów operacyjnych Microsoft Windows Server 2003 – na serwerze licencji prze- chowywane są wszystkie licencje klien- tów. Przed rozpoczęciem wystawiania klientom trwałych licencji serwer termi- nali musi mieć możliwość nawiązania połączenia z uaktywnionym serwerem licencji. Po uaktywnieniu Terminal Server pobiera od firmy Microsoft certyfikat cyfrowy, który potwierdza prawa własności i tożsamość serwera. Korzystając z tego certyfikatu, serwer licencji może przeprowadzać operacje z bazą danych firmy Microsoft i otrzy- mywać licencje klienta dla serwerów terminali. Jeśli serwer licencji zostanie zainstalowany, ale nieaktywny, będzie wystawiał tylko licencje tymczasowe. W przypadku niewielkich wdrożeń serwer terminali i usługę licencjono- wania serwera terminali można insta- Zalety licencji terminalowych: ZalEta OpiS Szybkie, scentralizowane wdrażanie aplikacji Serwer terminali doskonale nadaje się do szybkiego wdrażania aplikacji systemu Windows na komputerach w całym przedsię- biorstwie – zwłaszcza aplikacji często aktualizowanych, rzadko używanych lub takich, którymi trudno zarządzać. Zarządzanie aplikacją na serwerze terminali, a nie na każdym komputerze z osobna, daje administratorom pewność, że użytkownicy korzy- stają z najnowszej wersji tej aplikacji. dostęp do danych przy małym zapotrzebowaniu na przepustowość Serwer terminali znacznie zmniejsza szerokość pasma siecio- wego niezbędną do uzyskania zdalnego dostępu do danych. Wykorzystanie serwera terminali do uruchamiania aplikacji przez połączenia o ograniczonej przepustowości, takie jak połączenia telefoniczne lub współużytkowane łącza sieci WAN, stanowi bardzo efektywną metodę zdalnego dostępu do danych o dużej objętości oraz manipulowania nimi, ponieważ transmitowany jest tylko wyświetlany na ekranie obraz tych danych, a nie one same. System Windows bez ograniczeń Serwer terminali pomaga użytkownikom w osiągnięciu wyższej produktywności, umożliwiając dostęp do bieżących wersji apli- kacji przy użyciu dowolnego urządzenia – w tym sprzętu o sła- bych parametrach technicznych oraz komputerów typu desk- top, nieobsługujących systemu Windows. Ponieważ serwer terminali pozwala korzystać z systemu Windows dowolnym urządzeniom, możliwe staje się wykorzystanie dodatkowego potencjału obliczeniowego nowoczesnych, miniaturowych narzędzi, takich jak Pocket PC. lować na tym samym komputerze fizycznym. Jednak w przypadku więk- szych wdrożeń usługę Licencjonowanie serwera terminali należy instalować na oddzielnym serwerze. Jeden ser- wer licencji może obsługiwać jedno- cześnie wiele serwerów terminali. Po zainstalowaniu serwera licencji należy go uaktywnić i zainstalować licencje CAL przy użyciu kreatora akty- wacji. Serwerami można administrować zdalnie z dowolnego komputera z systemem operacyjnym Windows Server 2003 za pomocą Pulpitu zdal- nego dla administracji. Nie trzeba insta- lować serwera terminali. Korzystanie z Pulpitu zdalnego dla administracji nie wymaga instalowania serwera licencji, serwera terminali ani narzędzia administracyjnego Licencjonowanie serwera terminali. Podsumowanie Usługi terminalowe systemu Windows Server 2003 stworzone w opar- ciu o usługi terminalowe systemu Windows 2000 oferują organizacjom bardziej niezawodną i skalowalną serwerową platformę obliczeniową, którą znacznie łatwiej się zarządza. Proponują też nowe opcje wdra- żania aplikacji i efektywniejszego dostępu do danych przez wolne łącza oraz zwiększają wartość użytkową zarówno starszych komputerów, jak i najnowszych urządzeń kieszon- kowych. Ulepszony interfejs klienta, obsługa wielu rodzajów przekiero- wania danych oraz szeroki zestaw opcji wdrażania klienta połączone zostały z nowymi i udoskonalonymi narzędziami do zarządzania serwe- rami. Wszystko to, a także wszelkie ulepszenia związane z bezpieczeń- stwem w znacznym stopniu ułatwiają zarządzanie usługami terminalo- wymi na komputerach z systemem Windows Server 2003. maciej Sklorz Account Manager MSP Comarch SA N O W E R O Z W i ą Z a N i a
 • 1 � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Wiedza ta – przy dużym wsparciu biur rachunkowych – wpłynęła na dzisiej- szy system CDN OPT!MA i zadecydo- wała o rozwiązaniach proponowanych w tym segmencie rynku. System CDN OPT!MA to nowoczesny zintegro- wany program o budowie modułowej do zarządzania dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych i jedno- stek budżetowych. Rynek biur rachunkowych i dorad- ców podatkowych po 10 latach funk- cjonowania stanowi w tym momen- cie około 60 tysięcy podmiotów działających w tej branży. Jego roz- wój oraz otoczenie zmieniają się bar- dzo dynamicznie. To, czy podmioty, które na nim działają, przetrwają walkę o byt, zależy w tym momencie od obecnych i potencjalnych klien- tów biur rachunkowych. Ci ostatni poszukują specjalistów w danej branży. Specjalista staje się więc swoistą odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Firmy świadczące usłu- gowo prowadzenie księgowości, a także firmy doradcze poszukują na rynku rozwiązań informatycznych, które będą pozwalały klientom biur rachunkowych na szybki dostęp do informacji na temat prawidłowego sposobu rozliczania się z fiskusem. Przede wszystkim oczekują jednak minimalizowania ryzyka podatko- wego oraz planowania strategii podatkowej. Czy to jeszcze problem? Łatwo sobie wyobrazić, jak jeszcze do niedawna wyglądała praca w księ- gowości w większości biur: tysiące dokumentów czekających na odpo- wiednie zadekretowanie, klienci wciąż spóźniający się z dostarcze- niem ich na czas, wydruki deklaracji, które przed złożeniem do Urzędu Skarbowego muszą zostać podpisane. Częstym problemem jest brak zinte- growanego systemu, który pozwoliłby na ocenę sytuacji finansowej obsłu- giwanych firm... Trudno to wszystko ogarnąć, ale te elementy będą decy- dowały o pozycji biura rachunkowego i doradcy podatkowego na tym rynku, w szczególności zaś po prostu o jego istnieniu. Sięgnij po sukces - CDN Online, CDN Biuro Rachunkowe Patrząc na rozwiązania producen- tów oprogramowania na rynku MSP, zauważyć można, że CDN OPT!MA to oferta szczególna. CDN OPT!MA to wielomodułowy, zintegrowany system z możliwością rozbudowy- wania, a o jego przewadze decyduje dedykowany na rynek biur rachunko- wych moduł CDN Biuro Rachunkowe oraz rozwiązanie CDN Online. CDN Oline to usługi polegające na wynajmowaniu, przechowywa- niu i bieżącej aktualizacji programów komputerowych za stałą miesięczną opłatą. To uniwersalne rozwiązanie dedykowane na rynek biur rachun- kowych i ich klientów pozwala na wspólną pracę biura na jednej bazie z klientem, przez co eliminuje najważniejsze problemy we wzajem- nej współpracy, w tym również błędy powstałe w wyniku seryjnego wpro- wadzania dokumentów. CDN Online jest rozwiązaniem dającym możliwość pracy na już sporządzonych doku- mentach firm. W momencie wystawie- CDN Biuro Rachunkowe, CDN Online N O W E R O Z W i ą Z a N i a Rynek biur rachunkowych i doradców podatkowych stanowi strategiczną grupę docelową firmy Comarch na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Kilkunastoletnie doświadczenie oraz kilka tysięcy biur rachunkowych, które zaufały systemom CDN, pozwoliło zgromadzić ogromny potencjał wiedzy. Nowy kierunek rozwoju biur rachunkowych
 • 1 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 nia faktury przez klienta biuro rachun- kowe posiada ten dokument w swoim systemie, co pozwala mu w każdej chwili go zaksięgować, czy dokonać wglądu w sytuację finansową firmy. Ogromna zaleta tego modelu pracy to bardzo niskie koszty inwestycji i bar- dzo wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez specjalnie stwo- rzone Data Center. Rzeczą niezbędną zaś jest dostęp do Internetu. cdN Biuro Rachunkowe to z kolei możliwość dokonywania seryjnych operacji oraz wielu raportów zwią- zanych z planowaniem i rzetelnym wykonaniem usługi księgowej. Pozwala efektywnie zarządzać pra- cami dotyczącymi terminowej reali- zacji usługi, jak i czasem pracy zatrud- nionych osób za pomocą cdN Rc, aplikacji rejestrującej ten czas. Prosta kalkulacja godzinnego kosztu pracy w połączeniu z ilością czasu poświę- conego na obsługę konkretnej firmy pozwoli na lepszą wycenę rentow- ności świadczonej usługi przez biuro rachunkowe. Ważnym raportem są „Podatki do zapłaty”. Informacje mogą być wyświetlane dla jednej bądź wielu firm. W ten sposób biuro rachunkowe szybko uzyska informacje na temat wysokości kwot podatków do zapłaty. Dodatkowym atutem jest możliwość generowania seryjnych operacji, takich jak wykonanie kopii bezpieczeństwa czy wydruki dekla- racji, bez konieczności wchodzenia do każdej bazy z osobna. CDN Biuro Rachunkowe to rów- nież informacje o wszystkich obsłu- giwanych przez nas klientach przedstawione w uporządkowany sposób: dane firmy, rodzaj i termin składanych informacji, rodzaj pro- N O W E R O Z W i ą Z a N i a Rys. 2. CDN Biuro Rachunkowe Rys. 1. CDN Online wadzonej księgowości czy dane dotyczące postępu prac z klientem uzyskiwane za pomocą prostego oznaczenia dokumentów, np. jako „Niekompletne”, co pozwala określić procent realizacji zadań związanych z danym klientem. Ustawodawca też myśli o biurach rachunkowych Patrząc na problem oczami ustawo- dawcy, widzimy, że stara się on wyjść naprzeciw potrzebom rynku biur rachunkowych. Dobry przykład udo- godnień to chociażby umożliwienie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, zamiast drukowanych deklaracji czy możliwość składania deklaracji VAT-7 za pomocą Internetu. Takie rozwiązania znajdziemy w systemie CDN OPT!MA. Wszystko to zostało stworzone z myślą o upłyn- nieniu kanałów informacyjnych, w celu uniknięcia comiesięcznej sterty dekla- racji czekających na wydrukowanie i podpisanie przez właścicieli firm. Na szczęście ktoś myśli o tym rynku i tych jego potrzebach, które mogą podnieść jego wewnętrzną konkuren- cyjność. Trzeba tylko sięgnąć po sukces! Dzięki rozwiązaniom CDN Biuro Rachunkowe oraz CDN Online każde biuro rachunkowe może lepiej zagos- podarować przestrzeń, w której działa, a to decyduje o jego przewadze na rynku. Obecnie najbardziej pożą- dany na tym rynku jest szybki dostęp do informacji. Zmieniające się przepisy podatkowe i niejasności interpreta- cyjne powodują, że coraz większa liczba podmiotów, nawet na co dzień samodzielnie zajmujących się pro- wadzeniem księgowości, potrzebuje wsparcia merytorycznego. Rynek biur rachunkowych to rynek klienta, a dzi- siaj właśnie on potrzebuje szybkiej i pewnej informacji, która zadecyduje o jego przewadze konkurencyjnej w branży. Tylko te spośród biur, które z czasem dostosują swoją ofertę do potrzeb klienta, przetrwają. patrycja Kowalska Konsultant CDN Comarch SA u klienta w biurze firewall
 • 1 � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 N O W E R O Z W i ą Z a N i a Nie mieć ciastka i jeść ciastko – leasing IT
 • 1 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 N O W E R O Z W i ą Z a N i a Trudności z pozyskaniem kredytu na tego rodzaju inwestycje kierują uwagę przedsiębiorców w stronę lea- singu, a instytucje leasingowe coraz chętniej tworzą oferty dotyczące tech- nologii informatycznych. Proste reguły Słowo “leasing” pochodzi od angiel- skiego czasownika to lease, czyli wydzierżawiać. Jego mianem określa się umowę, w której jedna strona (leas- ingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzysta- nia z określonego dobra w zamian za ustalone opłaty ratalne. Należy podkreślić, że leasing może dotyczyć środków trwałych, gruntów, a także wartości niematerialnych i prawnych. Oczywiście jest to najbardziej ogólne wyjaśnienie pojęcia leasing. Chcąc zapoznać się z nim bliżej, trzeba prze- studiować zarówno przepisy prawa cywilnego, jak i podatkowego. Dosyć istotne jest rozróżnienie dwóch najważniejszych odmian leasingu: operacyjnego (bieżą- cego) i finansowego (kapitałowego). Największa różnica między nimi polega na tym, że leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, finan- sowy zaś jako sprzedaż. Skutkuje to tym, że leasing finansowy pozwala na dokonywanie odpisów amorty- zacyjnych przez leasingobiorcę, ope- racyjny z kolei przenosi ten przywilej na leasingodawcę. W zamian jednak operacyjna odmiana leasingu pozwala uznać za koszt uzyskania przychodu całkowitą wartość rat leasingowych, co w odmianie kapitałowej ogranicza się jedynie do wartości odsetek. Dlaczego leasing tak dobrze nadaje się do finansowania IT Sprzęt informatyczny i oprogramowa- nie to zasoby szybko tracące na swojej wartości oraz wymagające częstej i kompleksowej wymiany. Jej dokony- wanie finansowane ze środków włas- nych oznacza duży ubytek gotówki, którą można przecież zagospodaro- wać bardziej efektywnie. W tym miej- scu pojawia się miejsce na wykorzysta- nie leasingu jako opcji zewnętrznego finansowania. Ale dlaczego właśnie leasing? Przecież kredyt bankowy wydaje się równą, jeśli nie lepszą opcją. Problem polega na tym, że banki bardzo nie- chętnie podejmują się finansowania inwestycji w technologie informa- tyczne. Komputery i oprogramowa- nie niezwykle szybko amortyzują się i nie stanowią dla kredytodawcy wystarczającego zabezpieczenia zwrotu pożyczonych środków. Poza tym długość i uciążliwość procedur dodatkowo wzmacnia bariery stoso- wania kredytu. Na tym tle leasing kształtuje się znacznie korzystniej, bowiem można go pozyskać szybciej i łatwiej. W niektórych przypadkach możliwe jest załatwienie wszystkich formalno- ści w ciągu 24 godzin. Firmy leasing- owe są pod tym względem bardziej elastyczne, gdyż przez cały czas trwa- nia umowy są właścicielami leasingo- wanych przedmiotów. Korzyści Oferta firm leasingowych dotycząca finansowania rozwiązań informatycz- nych opiera się na leasingu operacyj- nym (bieżącym). Wynika to przede wszystkim z tego, iż ta forma leasingu w przypadku IT przynosi bardzo istotne korzyści podatkowe. Raty lea- singowe stanowią w całości koszty uzyskania przychodu, co wpływa na obniżenie odprowadzanego podatku dochodowego. Co wię- cej, leasing operacyjny w bilansie nie jest uwidaczniany po stronie zobowiązań, nie powiększa zadłużenia i jest neutralny dla zdolności kredyto- wej, co pomaga w utrzymaniu moc- nego wizerunku firmy. Należy również podkreślić, że rozłożenie płatności w czasie ma wpływ na poprawę płyn- ności finansowej, a ściśle określony horyzont czasowy jest pomocny przy długoterminowym budżetowaniu. Oferta towarzystw leasingowych w Polsce jest coraz bogatsza, pełniej- sza i lepiej dostosowana do potrzeb oraz specyfiki firm o różnej wielkości i kondycji finansowej, reprezentują- cych różne branże. Leasing, jako forma finansowania inwestycji, jest coraz popularniejszy i powoli zaczyna wkra- czać również na obszar technologii informatycznych. Pozostaje mieć nadzieję, że polscy przedsiębiorcy wykorzystają zalety tego instrumentu w dokonaniu informatycznego postępu. paweł Stach Konsultant ds. dotacji UE Comarch SA Technologie informacyjne stanowią obecnie istotny czynnik walki konkurencyjnej. W rynkowych zmaganiach koniecznością jest wyposażanie przedsiębiorstw w nowoczesne rozwiązania informatyczne. Stanowi to jednak bardzo często istotny problem finansowy.
 • t i p S & t R i c K S1 � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Tips & Tricks Użycie „maski konta” w księgowaniach okresowych W polu „Oblicz dla” – mamy możliwość wprowadzenia maski konta (max długość 30 znaków), w oparciu o którą będzie generowane księgowanie. Maska konta może zawie- rać znaki: „*” (gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków), „?”, „_” – znak zapytania i podkreślenia zastępuje jeden znak. Maska konta pozwala na dokonanie przeksięgowań z wielu kont na jedno lub na wiele innych kont – na koncie docelo- wym podajemy wtedy wyrażenie obliczające konto zawie- rające zmienną „Konto” odwołującą się do bieżącego konta zgodnego z maską wprowadzoną w polu „Oblicz dla”. Jeżeli pole „Oblicz dla” będzie wypełnione, w menu „Wyrażenie” obok opcji „Funkcje konta” i „Funkcje klasy kont” pojawi się opcja „Funkcje bieżącego konta”, co pozwoli na wpisanie do pola określającego kwotę jednej z funkcji ODT (Konto), PSD (Konto) itp. Funkcja (Konto) odwo- łuje się do maski konta wprowadzonej w polu „Oblicz dla”. Jeżeli pole „Oblicz dla” jest puste, opcja „Funkcje bieżącego konta” jest nieaktywna. Postawienie znacznika „Filtr SQL” powoduje wydłużenie pola „Oblicz dla”, tak aby można było wpisać dowolnie długi tekst. Tekst ten musi być poprawnym wyrażeniem SQL możliwym do zastosowania we frazie WHERE zapytania SELECT * FROM CDN.
 • t i p S & t R i c K S Zespół cdN Xl 1 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Swift W momencie importu wyciągów bankowych jako format plików wyświetla się domyślnie format MT940. Jeśli klient ma zdefiniowany własny format lub więcej formatów, to za każdym razem, gdy próbuje zaimportować wyciągi, musi zmienić format na własny. Operacja zmiany może stać się jednak uciążliwa, dlatego – w celu usprawnienia pracy – mamy możliwość przypisania do rejestru bankowego for- matu pliku, w którym chcemy zaimportować przelew. Aby to uczynić, należy wejść w Księgowość/Listy/Banki, odszukać kod banku, do którego zamierzamy importować wyciągi, i na zakładce Dodatkowe wybrać i zapisać odpo- wiedni format elektronicznej wymiany danych.
 • t i p S & t R i c K S2 0 Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Tips & Tricks CDN Klasyka – Moduł Księgowość – KH – Planowanie płatności w preliminarzu W najnowszej wersji CDN Księga Handlowa został wpro- wadzony Preliminarz płatności. preliminarz płatności jest listą wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finanso- wych w firmie. Nowa funkcjonalność, dostępna w programie od wersji na rok 2007, oznacza zebranie ogółu płatności dotyczą- cych wszystkich kontrahentów na jednej liście. Dzięki tej funkcji użytkownik uzyskał możliwość łatwego kontrolowa- nia płatności i planowania zapłat. Preliminarz pozwala przeglądać zarówno nierozliczone, jak i rozliczone w całości lub częściowo płatności. Zapisy od konta do konta prezentowane są według terminu płatności lub daty dokumentu. Dodatkowo wyświetlane są dekrety niepodlegające rozliczeniu oraz informacje zarówno o przeterminowanych, jak i nieprzeterminowa- nych dekretach. Wszystkie prezentowane dane przedsta- wiają bieżący stan rozliczeń w programie. Z poziomu preliminarza płatności udostępnione zostały: • wydruki (uruchamiane klawiszem ) - wydruk według zapisów lub wydruk według kont, • wystawianie i drukowanie przelewów własnych i dla konkretnego kontrahenta, • eksport zapisów do arkusza kalkulacyjnego (urucha- miany klawiszem ), • filtrowanie zapisów (uruchamiane klawiszem ). Rys. 1 – Preliminarz płatności Użytkownik może także bezpośrednio z tego miejsca rozliczać zapisy, kojarząc jeden dokument zapłaty z jedną bądź kilkoma zaległymi fakturami. Funkcja rozliczeń (uruchamiana klawiszem ) umoż- liwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami w stosunku 1:n. Innymi słowy kojarzymy jeden dokument zapłaty z kilkoma zaległymi fakturami. CDN OPT!MA – Moduł Kadry i Płace – Jak ustawić automatyczną numerację akronimów pracowników w programie CDN OPT!MA Pracownicy i właściciele wprowadzani do programu CDN OPT!MA posiadają swoje unikalne kody (akronimy), na podstawie których są identyfikowani przez system. Aktualnie istnieje możliwość zdefiniowania własnego sche- matu numeracji, który będzie nadawany automatycznie każdej wprowadzanej osobie. Funkcja ta jest również wyko- rzystywana w momencie wykonywania importu danych z pliku KEDU. W Konfiguracji Firmy\Płace\Parametry znajduje się parametr autonumeracja akronimów pracowników przy dodawaniu – zaznaczenie parametru i zdefinio- wanie poszczególnych pól pozwala na automatyczne nadawanie akronimów nowo dodawanym pracownikom, zgodnie ze zdefiniowanym schematem. Jego działanie jest następujące: • zaznaczony [√] – nowo dodawani do bazy pracownicy będą mieć automatycznie przypisany akronim zgodnie z przyjętym w Konfiguracji schematem numeracji, • niezaznaczony [ ] – na formularzu danych kadrowych dodawanego pracownika należy wypełnić pole akronim ręcznie. Zaznaczenie parametru autonumeracji wymaga od użyt- kownika wypełnienia następujących pól: Rys. 2. Autonumeracja akronimów
 • t i p S & t R i c K St i p S & t R i c K S 2 1 Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 t i p S & t R i c K S 2 1 Schemat numeracji – dostępne są 3 człony: firma, wydział, numer. Każdy człon schematu numeracji może być użyty tylko raz. W schemacie numeracji musi występować . Pomiędzy członami schematu numeracji nie może wystę- pować . Jeśli w schemacie numeracji użyto członu ‘wydział’ - to w akronimie w jego miejsce podstawiony zostanie ciąg znaków zapisany w polu ‘Symbol listy płac’ na formularzu danych wydziału (wydziały dostępne są tylko w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus). Separator pól – najczęściej stosowane to / lub _ liczba cyfr w autonumerze – maksymalnie 6 cyfr Symbol firmy – jeśli w schemacie numeracji użyto człon ‘firma’ i uzupełniono symbol firmy, to w akronimie pra- cownika w miejsce tego członu podstawiony zostanie ciąg znaków zapisany w tym polu. Symbol firmy może zawierać maksymalnie 5 znaków. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą tworzyć własne, dowolnie rozbudowane schematy numeracji akronimów pracowniczych, które będą zapamiętane przez program i dodawane automatycznie kolejno wprowadzanym oso- bom. Przykładowy akronim pracownika może wyglądać następująco: E_W_001. CDN OPT!MA – Moduł Handel – Naliczanie podatku VAT na dokumentach walutowych W CDN OPT!MA istnieje możliwość naliczania podatku VAT na dokumentach wystawianych w walucie obcej. Przed wystawieniem dokumentu walutowego na karcie kontrahenta należy zaznaczyć dla kontrahentów z UE status wewnątrzunijny oraz podać właściwy pre- fiks przy numerze NIP, natomiast dla kontrahentów spoza UE status pozaunijny. Na tworzonym dokumencie po wybraniu odpowiedniego kontrahenta (ze statusem wewnątrzunijny lub pozaunijny) domyślnie pojawiają się stawki 0% dla towarów lub ‘nie podlega’ dla usług. Aby naliczyć VAT na dokumencie walutowym, należy w Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry zaznaczyć parametr Vat na fakturach w walucie. Zaznaczenie parametru w Konfiguracji nie oznacza, że na każdym dokumencie program automatycznie naliczy podatek. Umożliwi on jedynie na poszczególnych dokumentach zmianę stawki VAT na inną niż 0% i ‘nie podlega’. Stawkę VAT można zmienić indywidualnie w poszczególnych pozycjach dokumentu – po podglądnięciu formularza pozycji (ikona lupki). Aby globalnie naliczyć VAT na dokumencie, należy po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji (Vat na faktu- rach w walucie), na wystawionym dokumencie w walu- cie obcej przejść na zakładkę Płatności (obok tabelki VAT) i zaznaczyć parametr Naliczaj Vat. Program automatycz- nie naliczy VAT dla wszystkich pozycji na dokumencie, pobierając stawkę VAT z karty towaru/usługi. Wartość VAT jest wyliczana od wartości dokumentu w PLN, w zależności od sposobu liczenia dokumentu: • od wartości netto – w przypadku dokumentów wyliczanych „od netto” • od wartości brutto – w przypadku dokumentów wyliczanych algorytmem „od brutto” Wartości w tabeli Vat na dokumencie są wykazywane zawsze w PLN. Kwota płatności jest wyliczana na pod- stawie wartości brutto dokumentu przeliczonej na walutę po kursie podanym w nagłówku dokumentu. W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania VAT na transakcjach walutowych zmienił się sposób pobierania cen na dokumentach wystawianych od brutto. Wcześniej, niezależnie od tego czy dokument był liczony od netto, czy brutto, przy wprowadzaniu pozycji proponowana była zawsze cena netto (bez podatku). Wydruk faktury w walucie obcej. W przypadku kontra- henta wewnątrzunijnego należy wybierać wydruk Faktura VAT – UE, w przypadku kontrahenta pozaunijnego należy wybierać wydruk Faktura eksportowa w walucie. Zespół cdN Opt!ma
 • Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 2 2 S a m O u c Z E K E f E K t y W N E G O S p R Z E d a W c y Przekrój sprzedaży Po pierwsze – wiedz, o czym mówisz Na zupełnie podstawowym pozio- mie sprzedaż to po prostu rozmowa. Jednakże, aby coś naprawdę sprze- dać, musi to być efektywna roz- mowa. Fundamentalnie ważna jest tu dogłębna znajomość sprzedawanego produktu/usługi, która pozwala trafić w potrzeby klienta. Zatem pierwszym czynnikiem jest wiedza znacząco przyspieszająca proces sprzedaży. Posiadanie odpowiednich informa- cji i umiejętne ich przekazanie zde- cydowanie skraca czas niezbędny do zamknięcia sprzedaży. „Nie wiem, ale dowiem się i przekażę Pani/Panu” jest zawsze lepsze niż po prostu „Nie wiem”. Najlepiej oczywiście zawsze znać odpowiedź, a rzynaj- mniej mieć dostęp do bieżącej infor- macji, aby szybko dostarczyć ją klien- towi. To właśnie wiedza o produkcie powoduje, że gdy w grę wchodzą cechy i korzyści, mocne i słabe strony produktu, zwykła rozmowa przeradza się w okazję do sprzedaży. Zrozumienie misji i wizji własnej firmy jest również nie do przecenie- nia. Odpowiedz sobie na pytania: Co firma osiągnęła? Dokąd zmierza? Na czym się skupia, w czym specja- lizuje? Zrób dobre wrażenie i popisz się znajomością branży klienta. Takie podejście w rozmowie sprzedażowej pozwala łatwo określić, co zaprezento- wać na początku. Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować potencjalne potrzeby na podstawie profilu działalności klienta i bieżącej sytuacji rynkowej, możesz przejść do bardziej zaawanso- wanej sprzedaży. Dowiedz się jak najwięcej o kliencie, o trwających projektach, otoczeniu, w jakim działa firma. Zrozumienie celów klienta pozwoli na przedstawie- nie swoich produktów i usług w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały jego oczekiwaniom. Rzadko zdarza się, aby Twoja oferta była jedyną, jaką przedstawiono klientowi. O wyborze właśnie Twojej firmy decyduje umiejętność oddzie- lenia rozwiązań, które proponujesz, od rozwiązań proponowanych przez konkurencję. Śledź krok po kroku pro- ces decyzyjny klienta. Będziesz wów- czas w stanie określić, na co zwraca szczególną uwagę przy podejmowa- niu decyzji – nie tylko wykażesz się kompetencją, ale i pomożesz utwier- dzić klienta w poczuciu słuszności dokonanego wyboru. Choćbyś wiedział wszystko o danej branży, nigdy nie będziesz wiedział o firmie klienta tego, co on. Pamiętaj zatem, aby przede wszystkim słuchać. Dowiesz się, czego oczekuje klient, a zarazem pozwolisz mu uświadomić sobie, iż proponowane przez Ciebie rozwiązanie odpowiada potrzebom jego firmy. Pytaj o to, czego klient chce, a jeszcze lepiej, czego chcą jego klienci. Niech widzi w Tobie sojusz- nika w osiągnięciu sukcesu. Podejście typu: „To rozwiązanie jest złe. Ja mam to, czego naprawdę potrzebujesz” nie poskutkuje. Zdobycie i utrzyma- nie klienta wymaga zrozumienia jego celów i dążeń, dlatego pytania mają umożliwić klientowi odkrycie, jak może je osiągnąć z pomocą Twoich produktów/usług. Po drugie – dobre relacje Wiele firm i handlowców odpada w przedbiegach, gdyż nie zadaje sobie trudu, aby stworzyć i pielęg- nować dobre relacje z klientem. Znajomość jego osobowości pozwoli dotrzeć do niego z właściwą informa- cją. Same statystyki nie zainteresują towarzyskiego, lubiącego poroz- mawiać klienta. Z kolei skrupulatny, obowiązkowy człowiek nie będzie Życie to sprzedaż. Albo ją przyciągasz, albo odpychasz. Niestety często trudno rozróżnić, kiedy faktycznie robisz to pierwsze, a kiedy to drugie. Jest jednak kilka kluczowych czynników, które mogą to zmienić.
 • 2 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 S a m O u c Z E K E f E K t y W N E G O S p R Z E d a W c y Bądź asertywny. Wyznacz granice pomiędzy nakładami na pozyskanie klienta a bezproduktywną pracą za darmo. Klienci chętnie proszą o wię- cej szczegółowych informacji albo chcą wypróbować produkt/usługę, nie mając zamiaru nic kupować. Jeśli powyższa sytuacja nie rokuje pozytywnego finału, podziękuj klien- towi za dalszą współpracę albo zaofe- ruj swoją pomoc za odpłatnością. Po trzecie – marketing Efektywny marketing to klucz do udanej sprzedaży. Podstawą jest znajomość strategii marketingowej Twojej firmy (jeśli firma takowej nie posiada – warto ją stworzyć) i skupie- nie się na grupach docelowych w niej ujętych. Lektura materiałów marke- tingowych pozwoli Ci określić, co w zakresie marketingu możesz zaofe- rować podczas rozmowy z klientem. Niezmiernie istotne jest, aby materiały te były aktualne (szczególnie dane kontaktowe), a informacje podane były w przystępnej formie. Nie liczy się jedynie funkcjonalność, ale i wygląd zewnętrzny materiałów. Wybierz odpowiedni moment, aby je przeka- zać klientowi. Najpierw dowiedz się czegoś o kliencie, a następnie pozwól, aby on w dogodnej chwili dowiedział się więcej o Twojej firmie i produkcie. Przekaż wybrane, interesujące klienta materiały, a nie zarzucaj go stosem ulotek i płyt CD. W marketingu liczy się upór, lecz nie natarczywość. Po czwarte – narzędzia Samochód, telefon, komputer, baza danych – to oczywiste. Jakie jeszcze zasoby są potrzebne, aby efektywnie pozyskiwać klientów? • Literatura: czasopisma biznesowe, raporty roczne, przeglądy bran- żowe, etc. • Klienci: obecni, byli, potencjalni klienci, prospekty, referencje, etc. Śledź swoje sukcesy i porażki. • Interakcje z klientami: konferencje, prezentacje, targi, etc. • Zasoby ludzkie: dyrektorzy, han- dlowcy, managerowie produktu, wsparcie techniczne, badania i rozwój, dostawcy. Najważniejsze to ustalić hierarchię dostępnych zasobów prowadzących do sprzedaży w krótkim i długim okre- sie, na małą i dużą skalę, o minimalnym i dużym nakładzie pracy. Po piąte – target i śledzenie jego realizacji Ustalenie wysokości planowanej sprzedaży to podstawa przy tworze- niu planu sprzedaży na dany okres. Należy pamiętać, że zawsze lepiej jest założyć większą sprzedaż niż najbar- dziej prawdopodobną – prowadzi to bowiem do niezwykle dobrych wyni- ków. Nie skupiaj się również wyłącznie na sprzedaży, ale analizuj ją w powią- zaniu z planem sprzedaży. Orientacja w zaawansowaniu procesu sprzedaży z danym klientem pozwoli Ci na usta- lenie priorytetów i konsekwentne dążenie do realizacji założonych celów. Osiąganie wyznaczonych targetów zdecydowanie ułatwi ciągłe posze- rzanie wiedzy. Szkolenia, konferencje, fachowa literatura – kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, wtedy właśnie musisz zacząć się uczyć. Po szóste – spytaj klienta o decyzję Pytanie, które jest ostatecznym testem brzmi: Czy klient decyduje się na pro- dukt/usługę? Ważna jest tu nie tyle odpowiedź, co okazja, by pozwolić klientowi na podjęcie decyzji: kupuję – nie kupuję, oraz informacja na temat czynności niezbędnych, aby jednak dokonał zakupu. Nie możesz być w dwóch miejscach na raz, więc wykorzystaj rozmowę do maksimum: słuchaj, co mówi klient. Jeśli myślisz już o innym spot- kaniu albo o tym, co będziesz robić jutro czy za tydzień, nie dowiesz się, czego tak naprawdę oczekuje klient, a tym samym nie sprzedasz mu tego, co oferujesz. Efektywna sprzedaż jest bowiem wprost proporcjo- nalna do ilości czasu, jaki efektywnie poświęcisz klientowi. Katarzyna centkowska Specjalistka ds. sprzedaży Comarch SA skłonny rozmawiać o interesach w pubie. Bycie w kontakcie często wymaga dużej wytrwałości. Potencjalni klienci nie odczuwają nieodpartej ochoty na Twoje maile, telefony, osobi- ste wizyty, spotkania biznesowe czy newslettery. Informuj, dopytuj, wspieraj, ale nie narzucaj się. Na spot- kania zawsze przychodź punktualnie – dla klienta jesteś odzwierciedleniem produktu/usługi, którą sprzedajesz. Jeśli może na Tobie polegać, może polegać na Twoim produkcie. Nie wychodź naprzeciw oczekiwa- niom klienta – wyprzedzaj je. Łatwo jest usprawiedliwić fakt, że coś zrobili- śmy, trudniej wyjaśnić, czemu czegoś nie zrobiliśmy. Wszelkie „dodatkowe” działanie nie przejdzie niezauważone, jest to długoterminowa inwestycja, której warto poświęcić trochę wysiłku. Powiedzenie: „Klient ma zawsze rację, nawet jak się myli” powinno zapaść Ci w pamięć. Jeśli z góry zakła- dasz, że zrobiłbyś wszystko lepiej, gdyby tylko klient Ci pozwolił, nie możesz liczyć na dobre relacje z nim. Nieocenioną pomocą w pozyskaniu nowych klientów jest baza tych, z któ- rymi już współpracujesz. Zadowoleni klienci chętnie wystawią referencje i polecą Cię innym. Ponadto dobre roze- znanie w działalności obecnych klien- tów pozwala na zaoferowanie tych pro- duktów/usług, w które zaopatrują się oni w innej firmie lub we własnym zakresie. Utrzymuj dobre stosunki bizne- sowe z każdą firmą, nawet konku- rencyjną. Nigdy nie wiadomo, kiedy pracownik konkurencji może zostać poproszony o opinię na temat Twojej firmy, albo kiedy zjawi się w Twoich drzwiach z CV w ręce. Jeśli Twój klient należy do jakichś organizacji bizne- sowych, stowarzyszeń branżowych etc., Ty również do nich przystąp. To ogromna kopalnia wiedzy o naj- nowszych trendach w branży, a jedno- cześnie zbiór potencjalnych klientów. Śledź sukcesy swoich klientów i wykorzystaj każdą okazję, aby im po- gratulować. Twoje zaangażowanie i autentyczne zainteresowanie tym, co robią, zostanie nagrodzone lojal- nością z ich strony.
 • Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 2 � c a S E S t u d y w zakresie produktów CDN Innowacyjne działania handlowe O wyborze następnego partnera z sektora bankowego zdecydo- wała oferta, jaką przygotował on dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw. Nordea Bank Polska SA, bo o nim mowa, jest przedstawi- cielem największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. To nowo- czesny bank oferujący usługi bankowe przez Internet, telefon, bezpłatne personalizowane SMS-y, WAP. Nordea ma rozbudowaną i ciągle poszerzającą swój zasięg sieć oddziałów na terenie całej Polski. Bankowość elektroniczna, którą proponuje Nordea, powstała na bazie wielokrotnie nagradzanego skandynawskiego systemu Solo, notu- jącego rekordowe liczby operacji ban- kowych dokonywanych przez Internet. Po spotkaniu z przedstawicielami Banku Nordea, z dniem 14 grudnia rozpoczęliśmy współpracę, w ramach której przygotowaliśmy specjalne oferty dedykowane klientom z sek- tora MSP. W specjalnej ofercie Comarch dla klientów posiadających konto firmowe w Banku Nordea znalazło się oprogramowanie CDN OPT!MA w wersji stacjonarnej oraz w modelu ASP. Klient banku przy zakupie CDN OPT!MA otrzymywał rabat w wysokości 10% wartości licencji. Klienci, którzy decydowali się na wer- sję ONLINE, mogli korzystać z tego oprogramowania bez ponoszenia opłat przez 3 miesiące. Oferta skiero- wana była do klientów Banku, którzy do tej pory nie posiadali żadnego z Systemów CDN. Każdy klient – posia- dacz karty płatniczej Nordea Bank Polska (karta Visa Electron Business lub Visa Business Banku Nordea) mógł skorzystać z promocji. Warunkiem było okazanie posiadanej karty Partnerowi CDN przy składaniu zamó- wienia. Było to dla Partnera podstawą do wystawienia oświadczenia, że dany klient spełniał warunki promocji. Potwierdzenie takie było załączane do zamówienia. Tylko na tej podstawie klient mógł otrzymać rabat lub skorzy- stać z oferty na promocyjnych warun- kach. Promocja trwała do końca marca 2007 roku. W ramach współpracy każdy klient, który w placówce Banku przedstawi certyfikat potwierdzający zakup oprogramowania CDN (bez względu na termin zakupu), może skorzystać: • z darmowego prowadzenia rachunku eFirma lub eFirma plus do końca 2007 roku, • w przypadku skorzystania z kredytu do końca 2007 roku – z obniżenia prowizji przygotowawczej za udzie- lenie kredytu do wysokości 0,5% kwoty kredytu. Zainteresowanie, z jakim spotkała się wspólna oferta Comarch i Banku BPH promująca oprogramowanie CDN, zachęciło nas do nawiązania współpracy z kolejnym bankiem.
 • 2 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Naszą wspólną ofertę udało się wypromować na konferencji pt. „E-biznes. Zagadnienia dla mi- kro, małych i średnich przedsię- biorstw” organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową, w której uczestniczyliśmy jako prelegenci. Konferencja odbyła się 19 grudnia, w kilka dni po podjęciu przez nas współpracy z Bankiem Nordea. Konferencja „E-biznes” nie była pierwszym wspólnym działaniem z krakowską IPH. Wcześniej uczestni- czyliśmy w konferencji „Finansowanie przedsiębiorstw. Zagadnienia dla mikro, małych i średnich przedsię- biorstw”. Obydwie konferencje nale- żały do cyklu skierowanego do sektora MSP. Ich celem było przekazanie prak- tycznych informacji dotyczących moż- liwości działania w biznesie dla firm. Prelekcje poruszały tematy związane z możliwościami technologicznymi, wsparciem finansowym, a także prze- pisami prawnymi, zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa trans- akcji w Internecie oraz perspektywami rozwojowymi. W tym roku w Izbie Przemysłowo- Handlowej zaplanowano już dwie kolejne konferencje z tego cyklu, w których będziemy uczestniczyć wspólnie z Bankiem Nordea. Współpraca z IPH w Krakowie nie ogranicza się tylko do organizo- wania i współuczestnictwa w konfe- rencjach. To również wspólne wyko- rzystanie kanałów informacyjnych, takich jak: strony www, newslettery, biuletyny. IPH udostępnia także ofertę produktową CDN w postaci folde- rów i ulotek produktowych, które dostępne są w jej siedzibie. Podobne działania z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców prowadzone są w naszym szczeciń- skim oddziale. Dzięki członkostwu w tamtejszym IPH uczestniczyliśmy w konferencjach i spotkaniach bizne- sowych, które były doskonałą okazją do promowania naszych produktów oraz pozyskania nowych klientów. Współpraca nawiązana z krakow- skim oraz szczecińskim oddziałem IPH okazała się (niewątpliwie) strzałem w dzie- siątkę. Dzięki niewielkim nakładom udało nam się dotrzeć do kolejnej grupy klientów. Postanowiliśmy więc zainicjować podobne działa- nia w pozostałych regionach Polski. Aby wesprzeć nas przy nawiązywa- niu tych kontaktów, krakowski oddział IPH wystosował list polecający, w któ- rym przedstawił firmę Comarch jako godnego polecenia, profesjo- nalnego i aktywnego w działaniach partnera. List ten został wykorzy- stany w nawiązaniu roz- mów z Lubelskim Klubem Biznesu oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo- Handlową. W przypadku oddziału lubelskiego, zaraz po jego otwarciu Comarch uzy- skał członkostwo Klubu. Przedstawiciele Comarch aktywnie uczestniczą w życiu LKB. Na ten rok zaplanowano udział specjalistów Comarch w konferencjach, których organizatorem będzie LKB. Oddział Lublin jest w trakcie przygotowywania specjalnej oferty handlowej dla człon- ków LKB. W Poznaniu, dzięki nawiązaniu współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, będziemy uczestniczyć w konferencjach bran- żowych, których organizatorem będzie WIP-H. Celem konferencji jest wzbudzenie świadomej potrzeby informatyzacji przedsiębiorstw regionu. Dla Comarch będzie to okazja do przedstawienia rozwiązań infor- matycznych wspomagających zarzą- dzanie i księgowość oraz zaprezento- c a S E S t u d y wania referencji z branży. Ponadto w siedzibie WIP-H będą dostępne informacje o produktach CDN, foldery i wersje DEMO. Planujemy rozpropagowanie podobnych działań w pozostałych regionach. Tymczasem pracujemy nad kolejnymi innowacyjnymi pomysłami wspierającymi sprzedaż, niektóre bardzo intensywnie wpro- wadzamy w życie. Ale o tym w następ- nym numerze… agnieszka musiał Specjalistka ds. sprzedaży Comarch SA
 • Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 2 � Konferencje Branżowe Comarch CDN Ciągle postępujący rozwój funkcjo- nalny tych systemów jest stymulo- wany bezpośrednio przez potrzeby użytkowników. Firmy zmieniają model prowadzenia biznesu, zwięk- szają jakość produktów, podnoszą standardy obsługi swoich klientów, równocześnie oczekując od systemu do zarządzania, że będzie umożli- wiał i wspierał tego rodzaju działania. Dlatego niezmiernie istotną cechą tego systemu staje się możliwość dostosowania go do potrzeb konkret- nego przedsiębiorstwa. Jednym z wielu atutów firmy Comarch SA jest właśnie komplek- sowa wiedza branżowa, którą przeka- zujemy w postaci specjalistycznych zintegrowanych systemów informa- tycznych. Wspomagamy klientów, dostarczając nowoczesne rozwiązania dla takich sektorów gospodarki, jak: usługi, produkcja, handel, finanse, administracja publiczna, edukacja. Nie zapominamy również o sektorze małych i średnich firm, oferując im zintegrowane systemy wspomaga- jące zarządzanie. Specjalizujemy się m.in. w zarządzaniu relacjami z klien- tami, procesami produkcyjnymi, wsparciem sprzedaży oraz nowoczes- nymi formami handlu elektronicz- nego. Zapewniamy użytkownikom pełen zestaw niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w zmienia- jących się warunkach gospodarczych. Z naszych rozwiązań korzysta już ponad 50 000 małych i średnich firm w Polsce oraz wielkie światowe korporacje. Działalność na tak sze- roką skalę, obejmująca niemal każdą specyfikę branżową, daje nam możliwość tworzenia dedy- kowanych rozwiązań IT, uwzględ- niających indywidualne potrzeby użytkowników. Aby przybliżyć klientom rozwiązania przeznaczone dla poszczególnych branż, urucho- miliśmy stronę: www.comarch.pl/ cdn/branze/. Posiadając tak dużą wiedzę i doświadczenie oraz mocne zaple- cze technologiczne i merytoryczne, chcemy zaprezentować nowatorskie rozwiązania branżowe. Dzięki nim użytkownik zaoszczędzi czas i pienią- dze, uzyskując jednocześnie dosko- nale dopasowany do swojego przed- siębiorstwa system informatyczny. W trakcie każdego ze spotkań, poza specjalnie przygotowaną prezen- tacją Sytemu CDN – prezentacją „inna niż zwykłe”, występował również użyt- kownik Systemu CDN wraz z firmą part- nerską wdrażającą system. Prezentowali wspólnie, w jaki sposób w firmie klienta została wdrożona specyficzna dla danej branży funkcjonalność. Sponsorami konferencji byli: :: Interia.pl, :: Citibank Handlowy, :: Microsoft. c a S E S t u d y Zapraszamy na specja lnie przygotowane Konferencje Branżowe ! „chcesz odnieść sukces w swojej branży – sięgnij po system do zar ządzania cdn” terminy i lokalizacje : 16 kwietnia 2007, G dańsk – Hotel Novotel Marina, ul. Jelitkowska 20; 17 kwietnia 2007, S zczecin – Hotel Radisson SAS, pl. Rodła 10; 18 kwietnia 2007, P oznań – Hotel Mercure , ul. Roosevelta 20; 19 kwietnia 2007, W rocław – HP Park Plaza , ul. Drobnera 11/13; 20 kwietnia 2007, K raków – Hotel Qubus Kraków, ul. Nadwiślańs ka 6; 23 kwietnia 2007, R zeszów – Hotel Nowy Dwór, Świlcza 146 e k. Rzeszowa; 24 kwietnia 2007, L ublin – Hotel Focus, al . Kraśnicka 80; 25 kwietnia 2007, W arszawa – Hotel Mercure F.Chopin, AL. Jana Pawła II 22; 26 kwietnia 2007, Ł ódź – Orbis Grand Hotel, ul. Piotrkowska 72; 27 kwietnia 2007, K atowice – Hotel Qubu s Prestige, ul. Uniwersyt ecka 13. Specjalnie przygoto wane Konferencje Branżowe! „chcesz odnieść sukces w swojej branży – sięgnij po system do zar ządzania cdn” W ciągu ostatnich kliku lat zintegrowane systemy do zarządzania stały się równoprawnym narzędziem zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa i traktowane są tak samo, jak inwestycje w środki produkcji.
 • 2 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 2 �c a S E S t u d y Branża budowlana – tradycja i nowoczesność Sytuacja biznesowa Do 2005 roku firma wykorzystywała program DOS-owy do obsługi sprzedaży, księgowości i płac. Praca w tym programie odbywała się w systemie lokalnym. Ponieważ Chemia Lublin posiada rozproszoną i rozwijającą się sieć sklepów oraz oddziałów, dużym problemem był prze- pływ informacji pomiędzy salonami a centralą. Informacje na temat sprzedaży spływały do centrali po zakończe- niu miesiąca. Ponadto kartoteka kontrahentów, towarów oraz cenniki były rozproszone, co utrudniało bieżącą aktualizację danych. Analiza stanów magazynowych i długości okresu zalegania towarów w magazynach była nieefektywna. Dodatkowo Chemia Lublin nie miała możliwości rejestrowa- nia zamówień od odbiorców. Księgowanie było realizowane na podstawie danych dostarczanych z oddziałów, co utrudniało uzgodnienie stanów rzeczywistych z zarejestrowanymi w programie. Z powodu opóźnień w przepływie informacji wszelkie analizy były udostępniane w najlepszym przypadku z kil- kudniowym opóźnieniem i uzależnione od zaksięgowania dokumentów, a zakres uzyskiwanych danych był niewy- starczający do efektywnego i szybkiego podejmowania decyzji. W celu usprawnienia procesów zachodzących w firmie, Chemia-Lublin zdecydowała się na wdrożenie systemu CDN XL. W ciągu paru miesięcy dokonała się tu prawdziwa rewolucja informatyczna. CDN XL w Chemia Lublin SA Rys. 1. Sprzedaż według sklepów
 • 2 � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 Spółka postawiła sobie zatem za cel unowocześnienie firmy i uproszczenie rejestracji zdarzeń gospodarczych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, ustalając jako główne kryteria doboru: :: rozwiązanie dedykowane do obsługi firmy handlowej realizującej sprzedaż hurtową i detaliczną, na zamówie- nie klienta oraz poprzez przedstawicieli handlowych, :: zapewnienie maksymalnej obsługi procesów bizneso- wych przez standardową funkcjonalność systemu, :: płynną pracę w strukturze rozproszonej, :: dostępność narzędzi raportujących i analitycznych. Rozwiązanie Chemia Lublin SA zdecydowała się na wybór systemu klasy ERP – CDN XL, ponieważ jego funkcjonalność obejmuje wszystkie obszary działalności firmy oraz wspiera przed- siębiorstwa wielooddziałowe. W związku z rozproszeniem punktów sprzedaży szczególnie istotna była funkcjonalność pozwalająca na płynną współpracę punktów sprzedaży z centralą. Rozważano zarówno rozwiązania typu off-line, jak i on-line. Finalnie zdecydowano się na to drugie rozwią- zanie, które poza systemem ERP obejmowało kompleksową obsługę łączy. Decydujące okazały się: funkcjonalność rejestracji pełnego procesu zakupów i sprzedaży (od ofert, przez zamówienia, przyjęcia lub wydania, do faktury) oraz możliwość codziennej, bieżącej analizy wyników całej spółki i jej oddziałów. W związku ze specyfiką wymagań firmy dystrybucyj- nej w branży budowlanej zaproponowane rozwiązania nie opierały się jednak tylko na standardowych funkcjo- nalnościach CDN XL. Przede wszystkim przygotowana została aplikacja obsługi składów konsygnacyjnych, pozwa- lająca na automatyczną rejestrację dokumentów Wydania Zewnętrznego z magazynu konsygnacyjnego i doku- mentów Przyjęcia Zewnętrznego na właściwy magazyn. Ponadto w przypadku Zamówień Wewnętrznych umożli- wiono rozbicie dokumentu ZW na wiele zamówień, zgod- nie z magazynami ustalonymi na kartach towarów będą- cych w zleceniu pierwotnym od klienta. Szczególnie ważna dla Chemii Lublin była możliwość zaawansowanego zarządzania cennikami. Z tego powodu zaproponowano współpracę cenników i promocji systemu CDN XL z arkuszami Excel przy pomocy API oraz auto- maty aktualizujące ceny na kartach towarów. Dodatkowo w związku ze specjalnymi płatnościami wprowadzono funkcjonalność rozliczającą płatności kartami i bonami przez generację noty memoriałowej wraz z odpowiednim rozliczeniem oraz księgowaniem. Ze względu na zapotrzebowanie kadry kierowniczej Chemii Lublin na udostępnienie dodatkowych raportów poza modułem Controllingu wykorzystano funkcjonalność wykresów. Ma ona prezentować wybrane dane dotyczące sprzedaży i zakupów, co w połączeniu z pracą w modelu on-line pozwala na bieżącą analizę kluczowych informacji. Dzięki dostarczonym raportom zarządzanie spółką stało się dużo prostsze. Teraz naszą uwagę kierujemy nie na zebra- c a S E S t u d y Rys. 2. Zakupy według dostawców Rys. 3. Sprzedaż według grup sklepów Rys. 4. Zakupy według grup dostawców
 • 2 � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 c a S E S t u d y Chemia Lublin SA Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Lublin SA to firma, która od roku 1947 aktywnie działa na rynku budowlanym, zajmując się sprzedażą detaliczną oraz hurtową farb i lakierów, materiałów ogólnobudowlanych, chemii budowlanej, przyborów, a także akcesoriów malarskich niezbędnych do wykonywania remontów i napraw. Firma ta prowadzi w Lublinie Centrum Dekoracyjne Dekoral, Salon Budowlany oraz nowoczesną i profesjonalną sieć sklepów pod wspólną nazwą „Studio Dekoral”. Wieloletnia tradycja oraz bogata oferta spowodowała, iż Chemia-Lublin SA osiągnęła stabilną i dominującą pozycję na rynku farb, lakierów oraz materiałów ogólnobudowlanych w województwie lubelskim. Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia Lublin” SA ul. Chemiczna 7 20-950 Lublin www.chemia.lublin.pl nie aktualnych danych, lecz na ich analizę i przygotowanie w ich oparciu nowych strategii rozwoju – mówi Bogdan Wójcik, Wiceprezes Zarządu Spółki Chemia Lublin. Wdrożenie w Chemii Lublin zostało przeprowadzone przez Dział Wdrożeń CDN XL firmy Comarch. Rozpoczęło się w czerwcu 2005 od przeprowadzenia gruntownej analizy opisującej wszystkie procesy i potrzeby spółki oraz sposób ich odzwierciedlenia w systemie. W kolejnych etapach pro- jektu przeprowadzono instalację, konfigurację oraz migra- cję danych z poprzedniego systemu zgodnie z potrzebami Chemii Lublin. Na początku stycznia 2006 roku, po szkole- niach pracowników system został uruchomiony. W pierw- szym okresie pracy spółka wykorzystywała funkcjonalności logistyczne, księgowe i controllingowe systemu. W później- szym okresie zdecydowała się dodatkowo na wdrożenie obsługi kadrowo-płacowej firmy. Uzyskane korzyści Wdrożenie CDN XL przyczyniło się do zautomatyzowa- nia i uproszczenia procesów biznesowych zachodzących w Chemii Lublin, zwłaszcza w zakresie: 1. przepływu informacji i centralizacji kontroli nad procesami zachodzącymi w oddziałach • Poprawiono przepływ informacji pomiędzy sklepami a centralą poprzez bieżącą rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych. • Zapewniono dostępność aktualnych danych o kontrahentach, rozliczeniach, towarach, stanach magazynowych i wielkości sprzedaży. • Scentralizowano zarządzanie cenami sprzedaży i promocjami we wszystkich punktach sprzedaży. 2. procesów logistycznych • Odzwierciedlono w systemie cały proces logistyczny spółki w zakresie zakupów i sprzedaży, w tym obsługę magazynów konsygnacyjnych. 3. Gospodarki magazynowej • Zmniejszono nadmierne koszty zatowarowania i skrócono okres zalegania towarów w magazynach. • Zmniejszono prawdopodobieństwo utracenia przy- chodów w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia od odbiorcy. 4. Księgowości • Uproszczono procesy księgowe. • Zlikwidowano opóźnienia w rejestracji dokumentów. 5. controllingu • Umożliwiono bieżącą kontrolę kosztów i przychodów spółki i jej oddziałów przez Zarząd, zwłaszcza w podziale na poszczególne oddziały i inne centra kosztowe. • Uruchomiono wielowymiarowe analizy sprzedaży pozwalające na optymalizację portfela produktów i koncentrację na kluczowych odbiorcach. 6. administracji systemem • Umożliwiono scentralizowaną administrację syste- mem bez konieczności wizyt we wszystkich punktach sprzedaży. • Umożliwiono zdalną pomoc użytkownikom systemu w odległych placówkach, co było szczególnie ważne w początkowym okresie pracy w systemie CDN XL. Jak mówi Zdzisława tuszewska, specjalistka ds. admini- stracji sieci komputerowej w Chemii Lublin: – System on-line przyczynił się do znacznej poprawy jakości i wydajności pracy pracowników. Dlaczego CDN XL Zgodnie ze słowami Bogdana Wójcika, wiceprezesa Spółki Chemia Lublin: – Istotnym czynnikiem przy wyborze systemu CDN XL, poza jego funkcjonalnością, była renoma firmy Comarch gwarantująca stabilność i rozwój wybranego rozwią- zania w przyszłości. Moduły CDN XL wdrożone w Chemia Lublin SA: Administracja, Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Controlling, Kadry i Płace. marta Sidelnik Konsultant CDNXL Comarch SA
 • � 0 Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 c a S E S t u d y Wdrożenie BI w ENION SA Łączenie informacji operacyjnych i zarządczych z pięciu bardzo różno- rodnych środowisk informatycznych może się dziś wydawać mało spekta- kularne. Gdy jednak w grę wchodzi konsolidacja informacji o 2,3 mln klien- tów przechowywanych w 5 różnych środowiskach aplikacyjnych, nawet drobny błąd w założeniach bądź nie- właściwy wybór technologiczny mogą być bardzo kosztowne. Spółce ENION SA udało się zrobić to nie tylko dobrze już za pierw- szym razem, ale także w założonym budżecie i terminie. Projekt konso- lidacji danych zajął informatykom firmy 3 miesiące, a specjalistom z Comarch SA udało się zbudo- wać i wdrożyć system w pełni odpowiadający ambitnym założe- niom w równie ambitnym czasie 4 miesięcy. Aby powtórzyć taki wyczyn, trzeba zgromadzić w jed- nym miejscu: ambitnego klienta, skłonnego do wyzwań dostawcę oraz najlepszą technologię. To była bardzo ważna praca koncepcyjna. Wiedzieliśmy, że architektura, którą zaproponujemy, będzie musiała wytrzy- mać próbę czasu, tj. będzie musiała być na tyle elastyczna, by nadawać się do wykorzystania w przyszłości także do innych celów – mówi adam Borek, Główny Specjalista ds. Informatyki w ENION SA. Sytuacja Trudno dziś sobie wyobrazić łączenie firm bez wsparcia informatycznego. Gdy 1 lipca 2004 r. w wyniku połącze- nia pięciu zakładów energetycznych (Beskidzkiej Energetyki, Będzińskiego ZE, ZE Częstochowa, ZE Kraków i ZE Tarnów) powstał ENION SA, najwyższy priorytet nadano konsolidacji informa- cji zarządczej. W pierwszym okresie informacja z systemów billingowych konsolido- wana była na raportach generowa- nych za pomocą arkuszy kalkulacyj- nych. Już na początku stało się jasne, że trzeba stworzyć nowe oprogramo- wanie, które długofalowo i komplek- sowo rozwiąże problem konsolidacji danych. Każdy z zakładów energetycznych wykorzystywał inny zestaw podstawo- wych aplikacji. Różne były systemy billingowe, systemy ERP, będące przy tym w różnych fazach wdro- żeń, systemy pomocnicze... różne były także tradycje związane z defi- niowaniem pojęć biznesowych i raportowaniem. Wiadomo było, że żaden z oddziałów nie wymieni w krót- kim czasie wdrożonych aplikacji, należało więc opracować rozwią- zanie integracyjne pozwalające na połączenie wszystkich pięciu środowisk. Informatycy ENION SA postanowili, że zanim przystąpią do wyboru konkretnej platformy technologicznej, wypracują model przyszłego rozwiązania. Wstępnie założono, że konsolidacja informacji z systemów billingowych w ramach firmy będzie prowadzona za pomocą hurtowni danych obejmu- jącej hurtownię centralną oraz pięć współpracujących z nią hurtowni Oczekujemy, że dzięki hurtowni uda nam się o ok. 20% zmniejszyć nielegalny pobór energii – to czysty zysk. Poprawiamy także opłacalność windykacji. Wkrótce będziemy wdrażać zawarte w Microsoft® SQL Server 2005 mechanizmy do drążenia danych i wykrywania anomalii – mówi adam Borek, Główny Specjalista ds. Informatyki w ENION SA w Krakowie ENION SA zbudował hurtownię danych dla 5 spółek, wykorzystując platformę Comarch Business Intelligence, Microsoft® SQL Server 2005 64-bit Edition oraz platformę serwerową Microsoft® Windows.
 • � 1 Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 c a S E S t u d y oddziałowych. Taka konstrukcja była bezpośrednim rezultatem faktu, że oddziały terenowe ENION SA są w dziedzinie informatyki opera- cyjnej samodzielne i – niezależnie od konsolidacji informacji na potrzeby zarządzania całą firmą – potrzebują lokalnego wsparcia analitycznego bie- żącej działalności. Gdy pisaliśmy specyfikację przetargu, mieliśmy już bardzo precyzyjną wizję tego, jak ma działać całe rozwiązanie. Wiedzieliśmy, czego chcemy i w ten sposób obniżaliśmy ryzyko ewentual- nej porażki. Potencjalny wykonawca miał jasność co do naszych oczekiwań i nie mógł argumentować, że otrzymał od nas zbyt mało informacji – mówi adam Borek. Na wykonawcę systemu wybrany został krakowski Comarch SA, który przedstawił ofertę opartą o plat- formę Comarch Business Intelligence, Microsoft® SQL Server 2005 64 bit Edition i Microsoft®, Windows Server 2003 oraz Business Objects jako war- stwę prezentacyjną. Rozważaliśmy także oferty innych dostawców oferują- cych inne technologie. Przyjęte w wyniku przetargu rozwiązanie Comarch i Microsoftu odpowiada nam, gdyż łączy w sobie bardzo dużo elementów: bogactwo funkcjonalności i wynikającą z niej elastyczność, wysoką skalowalność i dostępność, jak również atrakcyjną cenę – mówi adam Borek. Rozwiązanie Problem ENION SA polegał na niespój- ności systemów i związanej z tym nie- spójności definicji danych. Podstawą wszystkich prac było więc ustalenie uniwersalnego słownika pojęć bizne- sowych i zakresu ich znaczeń. Na tej podstawie można było stworzyć słow- niki lokalne dla oddziałów. W praktyce słowniki lokalne są słownikami uni- wersalnymi rozszerzonymi o elementy specyficzne dla tego oddziału – mówi adam Borek. Wdrożone obszary analityczne Comarch Business Intelligence objęły następujące procesy biznesowe istotne dla działania firmy: :: sprzedaż energii, :: usługi przesyłowe, :: monitoring należności, :: tworzenie planów taryfowych, :: obsługę płatności, :: windykację zadłużeń. Zgodnie z poczynionymi wcześniej założeniami rozwiązanie składa się z jednej hurtowni w centrali i pięciu hurtowni w oddziałach, nie to jednak przesądza o skali trudności projektu w ENION SA. Po pierwsze firma zdecydowała się objąć systemem wszystkich klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidual- nych. Łączna liczba klientów w systemie przekracza zatem 2,3 mln. Po drugie model hurtowni zawiera kilkadziesiąt tabel faktów. Każda faktura zawiera kilkanaście pozycji mających różne zna- czenie formalne i biznesowe. To w prak- tyce komplikuje model i stawia wysokie wymagania co do wydajności analizy danych – mówi adam Borek. Jednym z założeń poczynionych podczas opracowywania wstępnej koncepcji systemu było przechowy- wanie w hurtowni danych z co naj- mniej trzech lat wstecz, aby móc na ich podstawie wnioskować o trendach. Przy tej liczbie klientów to nie lada wyzwanie – tym bardziej że nie o samo przechowywanie cho- dzi, lecz o przeliczanie wskaźników z uwzględnieniem tych danych. Dodatkową komplikację powoduje to, że choć do hurtowni centralnej trafiają dane częściowo zagregowane, w oddziałach dane są przechowy- wane w postaci oryginalnej, niezagre- gowanej. Nie możemy sobie pozwolić na utratę informacji szczegółowych – gdzieś musimy przechowywać orygi- nalne dane. Poza tym oddziały potrze- bują danych niezagregowanych do pro- Dane ogólne: Kraj: Polska Sektor: energetyka dystrybucyjna Informacje o kliencie ENION SA to dystrybutor energii elektrycznej powstały z połączenia 5 zakładów energetycznych: Beskidzkiej Energetyki, Będzińskiego ZE, ZE Częstochowa, ZE Kraków i ZE Tarnów. ENION SA obsługuje ok. 2,3 mln klientów, a obroty firmy za 2005 r. przekroczyły 4,25 mld zł. Sytuacja biznesowa Połączenie kapitałowe 5 zakładów energetycznych w połowie 2004 r. stanowiło początek zmian. Dotychczasowe firmy wymagały integracji organizacyjnej, operacyjnej i zarządczej. W pierwszym rzędzie ważne było wypracowanie koncepcji konsolidacji informacji zarządczej oraz zbudowanie platformy do wymiany danych i ujednoliconego raportowania. Rozwiązanie ENION SA zdecydował się na konsolidację informacji za pomocą hurtowni danych. Jej podstawę technologiczną stanowi platforma i narzędzia Microsoft® SQL Server 2005 w wersji 64-bitowej oraz platforma systemowa Windows Server 2003 Enterprise Edition. Korzyści Możliwość budowy założonego, skomplikowanego modelu danych (pięć hurtowni oddziałowych i jedna centralna). Wysoka wydajność i skalowalność (obsługa 2,3 mln klientów, historia transakcji z ostatnich 3 lat). Krótki czas realizacji projektu (4 mies.). • • •
 • � 2 Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 wadzenia analiz na własne potrzeby – mówi adam Borek. W ramach rozwiązania Comarch Business Intelligence wdrożonego w ENION SA Microsoft® SQL Server 2005 służy jako platforma do przecho- wywania i zabezpieczania danych. Wdrożony w ramach projektu Comarch Data Warehouse Manager zarządza usługami ETL wbudowanymi w platformę Microsoft® SQL Server 2005. Rozwijana przez Comarch apli- kacja pozwala definiować proces ETL (ekstrakcja danych z systemów źród- łowych, transformowanie ich do uni- wersalnej postaci i ładowanie do baz analitycznych), zarządzać wykorzy- stywanymi w projekcie słownikami i procesem synchronizacji danych z hurtowni oddziałowych do hurtowni centralnej. Wykorzystanie Microsoft® SQL Server Integration Services umoż- liwia sprawne przenoszenie danych między systemami, jak również sprawdzanie ich jakości i spójności „w locie”. ENION SA może w ten spo- sób definiować zarówno procesy tech- niczne, np. dbanie o jakość danych adresowych klientów, jak i biznesowe, np. wykrywanie odchyleń od typo- wego zużycia energii na określonym przyłączu. Microsoft® SQL Server 2005 prze- chowuje dane w zaprojektowanej przez Comarch wielowymiarowej strukturze ROLAP, do której bezpo- średnio sięgają pracownicy ENION SA za pomocą narzędzi analitycznych Business Objects. Gotowe raporty dla kadry zarządza- jącej powstają dzięki wykorzystaniu Business Objects i wdrożonego rów- nolegle portalu informacyjnego, który został spersonalizowany dla użytkow- ników biznesowych. Korzyści Przygotowując się do wdrożenia platformy do konsolidacji danych, ENION SA poczynił ambitne założe- nia. Firma przewidziała, że hurtownia będąca platformą integracyjną zosta- nie w przyszłości wykorzystana jako baza źródłowa dla innych aplikacji, modeli danych będzie zatem więcej, a ilość danych istotnie wzrośnie. ENION SA oczekuje, że prócz uzyska- nia konsolidacji informacji zarządczej Microsoft® SQL Server 2005 pozwoli jej oszczędzić konkretne pieniądze. Oczekujemy, że dzięki hurtowni uda się nam się o ok. 20% zmniejszyć nielegalny pobór energii – to czysty zysk. Poprawiamy także opłacalność windykacji. Wkrótce będziemy wdra- żać zawarte w Microsoft® SQL Server 2005 mechanizmy do drążenia danych i wykrywania anomalii – mówi adam Borek. Niezależnie od wymienionych korzyści bezpośrednich, ENION SA cie- szy się także z szeregu dodatkowych profitów z wdrożenia Microsoft® SQL Server 2005, m.in. wysokiej dostępno- ści środowiska używanego intensyw- nie przez całą firmę, jak i jego dużej skalowalności. Comarch Business Intelligence Comarch Business Intelligence to nowoczesne rozwiązanie informa- tyczne oparte na technologii hurtowni danych. Wdrożenia Comarch Business Intelligence w branży energetycznej, realizowane w większości przypad- ków jako projekty pod klucz, dotyczą przede wszystkim integracji olbrzy- miej ilości informacji analitycznej zwią- zanej z przesyłem i obrotem energią elektryczną. W centrum uwagi anali- tyków znajdują się także analizy seg- mentacyjne zachowań klienta końco- wego (odbiorcy, płatnika), co pozwala na lepsze dostosowanie taryf opłat za energię elektryczną do rzeczywi- stych potrzeb konkretnego nabywcy. Microsoft Windows Server System Zintegrowana rodzina serwerów Microsoft Windows Server System™ została zaprojektowana do obsługi kompleksowych rozwiązań two- rzonych na platformie operacyjnej Windows Server™ 2003. Stanowi ona infrastrukturę dla inicjatywy Integrated Innovation – proponowanego przez Microsoft kompleksowego podejścia do tworzenia produktów i rozwiązań projektowanych pod kątem wzajem- nej współpracy oraz bezproblemowej interakcji z innymi danymi i aplikacjami w obrębie całego środowiska informa- tycznego przedsiębiorstwa. Taka stra- tegia umożliwia obniżenie kosztów bieżącej działalności, uzyskanie bar- dziej bezpiecznej i niezawodnej infra- struktury informatycznej oraz zwięk- szenie potencjału niezbędnego dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. łukasz Wróbel Główny Konsultant, Dyrektor Centrum Konsultingu BI Comarch SA Więcej informacji o rodzinie serwerów Windows Server System można uzyskać pod adresem www.microsoft.com/ poland/windowsserversystem c a S E S t u d y Oprogramowanie i usługi partnerzy wdrażający Oprogramowanie: partner wdrażający: Comarch Business Intelligence dla Energetyki comarch Sa Windows Server 2003 Enterprise Edition SQL Server 2005 64-bit Editio Business Objects EP usługi: Modelowanie wielowymiarowe procesów biznesowych, budowa hurtowni danych i wdrożenie systemu Business Intelligence przez specjalistów Comarch SA
 • Wśród programów europejskich, do których włączył się Comarch, uży- czając systemu CDN OPT!MA, jest tRaNS-EuROpEatElEcOmmuNic atiONS NEtWORKS etEN pROjEKt: job–Rotation. Projekt Job–Rotation poświęcony jest stworzeniu i przete- stowaniu systemu szkoleń, które mają ułatwić przedsiębiorcom z sektora MSP określanie ich potrzeb w za- kresie szkolenia personelu. Projekt ma na celu przetestowanie i wdroże- nie szkoleń finansowo-ksiegowych w formie e-learningu, które będą dostępne w formie elektronicznej na portalu internetowym. Grupę docelowa projektu stanowią przedsię- biorcy z sektora MSP. Projekt zakłada przeprowadzenie analizy rynkowej wśród przedstawi- cieli grupy docelowej, potencjalnych odbiorców szkoleń: przedsiębiorców z sektora MSP, którzy wyrażą swoje zain- teresowanie konkretnymi propozycjami szkoleniowymi dla personelu. Projekt ma również ułatwić osobom poszukującym pracy przygotowa- nie się do wymagań przyszłych pracodawców – przedsiębiorców z sektora MSP. Ponieważ systemy CDN pro- dukowane przez Comarch stały się obowiązującym standardem w wielu regionach kraju i za gra- nicą, obejmując różne sektory gospodarki, obsługiwanie ich sta- nowi ważną umiejętność na rynku pracy. Szkolenia w zakresie syste- mów CDN ze strony polskiej będą obejmowały na razie: inwentary- zację i fakturowanie, finanse i księ- gowość, kadry i płace. W dalszej fazie projektu obszar funkcjonalny szkoleń będzie się rozszerzał. jolanta mieszczyk Kierownik Zespołu Finansowanie i Edukacja Comarch SA � � Nowoczesne zarządzanieNr 1/2007 Jednym z czynników nasilających płynne dostosowania zasobów pracy do wyzwań restrukturyzacyjnych jest system kształcenia obejmujący zarówno pracujących, jak i zwalnianych z pracy. Pierwszym pomaga utrzymać atrakcyjność zawodową dla dotychczasowego pracodawcy, drugim ma ułatwić podjęcie kolejnej pracy. CDN OPT!MA na międzynarodowym portalu internetowym Rotacja pracy E K S p E R t W y j a ś N i a Partnerami projektu są: KEK TECHNOPOLIS SA - GRECJA SALONIKI OMEGATECH – GRECJA KALLITHEA EOMMEX – GRECJA ATENY CTC-PERSONAL LOGISTICS GMBH – NIEMCY MAGDEBURG CCIAA ROMA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA – WŁOCHY RZYM EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR - CENTER RCV – SŁOWENIA MARIBOR IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W KRAKOWIE – POLSKA KRAKÓW – systemy CDN Comarch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 • � � Nowoczesne zarządzanie Nr 1/2007 S y S t E m y c d N W E d u K a c j i� � Systemy CDN w edukacji W roku 2006 firma Comarch podpisała 47 umów edukacyj- nych ze szkołami, uczelniami oraz różnego rodzaju placów- kami oświatowymi, którym został bezpłatnie przekazany system CDN. Odbyło się również kilkanaście prezentacji i spotkań z nauczycielami, a także ze studentami. W wyniku tych działań nasza oferta wciąż trafia do nowych instytu- cji, których przedstawiciele chcą z nami współpracować przy organizacji kolejnych szkoleń oraz akcji edukacyjnych. Wielu nauczycieli docenia nasze pomysły i wspiera podej- mowane działania. To wszystko powoduje, że staramy się, aby oferta Comarch była otwarta na indywidualne i specy- ficzne potrzeby niemal każdej placówki oświatowej, która będzie przeprowadzać egzaminy z przedmiotów zawodo- wych. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne polecają szkołom zawodowym między innymi system CDN OPT!MA jako narzędzie egzaminacyjne. Obecnie planujemy spotkania z nauczycielami w Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku oraz w Lublinie. W tym ostatnim mieście niedawno został otwarty nowy oddział Comarch, dzięki czemu kontakt z placówkami oświatowymi w tym regionie będzie znacznie ułatwiony. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę edukacyjną z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie dotyczącą pro- jektu unijnego – Job Rotation, w zakres którego wchodzi utworzenie międzynarodowej platformy e-learningowej. Platforma ma skupiać propozycje szkoleń ze strony Grecji, Włoch, Słowenii i Polski. W pierwszej fazie 50 firm z Małopol- ski testować będzie tę platformę przez 18 miesięcy w opar- ciu m.in. o system CDN OPT!MA. W przyszłości projekt ma objąć swoim zasięgiem znacz- nie większą liczbę firm, nie wyklucza się włączenia w pro- jekt międzynarodowego CDN XL. Obecnie docieramy też do Parków Technologicznych i proponujemy im umieszczanie naszych systemów na plat- formie e-learningowej. Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem z nami współpracy prosimy o kontakt mailowy edukacja.cdn@comarch.pl oraz zapraszamy na nasze strony www.comarch.pl/cdn/Services/Edukacja/ anna ilnicka Konsultant ds. edukacji Comarch SA Podsumowanie, plany, propozycje.
 • Pewność jutra CDN ASYSTA to pakiet wielu korzyści dla Twojej firmy: :: standardowa gwarancja na system :: możliwość bezpłatnego pobierania wszystkich nowych wersji oprogramowania (uwzględniających najnowsze przepisy prawne, jak również nową funkcjonalność) :: prawo do korzystania z pomocy specjalistów Comarch :: korzystne warunki zakupu nowych programów z linii CDN Zamów już dziś! www.cdn.com.pl/asysta2006/ tel.: 0 12 681 43 00
 • Comarch jest polskim dostawcą światowej klasy oprogramowania oraz usług informatycznych w kraju i za granicą. Na rynku polskim działa jako integrator systemów informatycznych i dostawca własnych pro- duktów dla najważniejszych sektorów gospodarki, w tym rozwiązań wspierających zarządzanie w dużych i średnich przedsiębiorstwach (CDN Egeria, CDN XL) oraz w małych i średnich firmach (CDN OPT!MA, CDN Klasyka). Za granicą Comarch działa jako producent oprogramowania, a roz- wiązania Spółki wspomagają działanie przedsiębiorstw na czterech kontynentach. Kapitał firmy to akademicki rodowód, wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie i zadowolenie Klientów. Comarch zatrudnia ponad 2500 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Firma zdobyła wiele wyróżnień i nagród, między innymi: Nagrodę Prezydenta RP dla Najlepszego Polskiego Przedsiębiorstwa, tytuł Pioniera Technologii Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz Godło Promocyjne TERAZ POLSKA. Unikalną przewagą firmy jest ogólnopolska sieć Partnerów Comarch, którą tworzy ponad 700 firm. Z rozwiązań do zarządzania firmą korzy- sta ponad 50 000 Klientów, a programy Comarch są zainstalowane na ponad 160 000 komputerów w Polsce. Comarch SA Al. Jana Pawła II 41d, 31-864 Kraków tel.: 0 12 681 43 00 fax: 0 12 681 43 01 www.comarch.pl/cdn Indywidualne strony klientów www.comarch.pl/cdnklient
Fly UP