System is processing data
Please download to view
...

Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce

by lillian-griffith

on

Report

Category:

Documents

Download: 1

Comment: 0

60

views

Comments

Description

Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce. Cele działalności gospodarczej. Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku. Podział przedsiębiorstw. Sektor publiczny. Sektor prywatny. Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwa krajowych osób fizycznych. - PowerPoint PPT Presentation
Download Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce

Transcript

 • Pomysł na działalność gospodarczą w Polsce
 • Cele działalności gospodarczej Osiąganie przychodów Generowanie zysku Pomnażanie posiadanego majątku
 • Podział przedsiębiorstw
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę akcyjna spółdzielnia przedsiębiorstwo państwowe Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 • Podział spółek
 • Inne formy organizacyjno-prawne Fundacje Stowarzyszenia Fundusze Wspólnoty mieszkaniowe
 • Kryteria podziału podmiotów - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - Standardy Unii Europejskiej Ilość osób zatrudnionych Wielkość rocznego obrotu Wielkość sumy bilansowej
 • Mikroprzedsiębiorstwo (art.104) W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 10 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 2 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo (art.105) W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 50 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 10 mln EUR
 • W ciągu co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęło: Zatrudnienie średnioroczne poniżej 250 osób Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo (art.106)
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg liczby pracujących i sektorów własności w 2010 roku
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg liczby pracujących i sektorów własności w 2010 roku
 • Liczba firm ogółem na 10 tys. mieszkańców
 • Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne na 10 tys. mieszkańców
 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Grupuje podmioty ze względu na przedmiot ich działania Wyróżnia się: - 21 sekcji; - 88 działów; - 272 grupy, - 615 klas - 654 podklasy. Opracowana została na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Funkcje PKD Ułatwia identyfikację podmiotu wg prowadzonej działalności dla REGON Przedstawia strukturę gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy Ułatwia ekonomiczne analizy rozwoju gospodarczego oraz sporządzanie bilansów gospodarki narodowej Polski Umożliwia tworzenie analiz międzynarodowych
 • Sekcje PKD (1)
 • Sekcje PKD (2)
 • Sekcje PKD (3)
 • Sekcje PKD (4)
 • Sekcje PKD (5)
 • Dynamika podmiotów Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON Dane : GUS Wykres4 105 109.2 104 105 111 105 104.8 112.1 104.8 103.8 106.2 103.8 100 106 99 102 105 101.9 101.8 105.8 100.1 102 106.1 101.9 102.2 105 102.1 99.9 106.1 99.8 104.1 108 104.1 Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne rok poprzedni=100 Arkusz1 Rok (rok poprz.=100) podmioty ogółem spółki handlowe osoby fizyczne 2000 105.0 109.2 104 2001 105.0 111.0 105 2002 104.8 112.1 104.8 2003 103.8 106.2 103.8 2004 100.0 106.0 99 2005 102.0 105.0 101.9 2006 101.8 105.8 100.1 2007 102.0 106.1 101.9 2008 102.2 105.0 102.1 2009 99.9 106.1 99.8 2010 104.1 108.0 104.1 Arkusz1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne rok poprzedni=100 Arkusz2 przedsiębiorstwa sektor publiczny sektor prywatny mikro 51.9% 95.6% małe 37.6% 3.7% średnie 9.2% 0.6% duże 1.3% 0.1% sektor prywatny mikro 95.60% małe 3.70% średnie 0.60% duże 0.10% Arkusz2 0 0 0 0 0 0 0 0 sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny Arkusz3 0 0 0 0 sektor prywatny sektor prywatny Lp. Sposób finansowania rozpoczęcia działalności Odsetek przedsiębiorstw 1 Środki własne 64% 2 Pożyczka, od znajomych, rodziny 15% 3 Kredyt bankowy 12% 4 Instytucje pozabankowe 6% 5 pozostałe 3% 100.0% 0 0 0 0 0 Odsetek przedsiębiorstw
 • Sposób finansowania nowej działalności Dane: GUS Wykres3 0.64 0.15 0.12 0.06 0.03 Odsetek przedsiębiorstw Arkusz1 Rok (rok poprz.=100) podmioty ogółem spółki handlowe osoby fizyczne 2000 105.0 109.2 104 2001 105.0 111.0 105 2002 104.8 112.1 104.8 2003 103.8 106.2 103.8 2004 100.0 106.0 99 2005 102.0 105.0 101.9 2006 101.8 105.8 100.1 2007 102.0 106.1 101.9 2008 102.2 105.0 102.1 2009 99.9 106.1 99.8 2010 104.1 108.0 104.1 Arkusz1 Rok Rok Rok Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne Dynamika podmiotów gospodarczych Arkusz2 przedsiębiorstwa sektor publiczny sektor prywatny mikro 51.9% 95.6% małe 37.6% 3.7% średnie 9.2% 0.6% duże 1.3% 0.1% sektor prywatny mikro 95.60% małe 3.70% średnie 0.60% duże 0.10% Arkusz2 sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny Arkusz3 sektor prywatny sektor prywatny Lp. Sposób finansowania rozpoczęcia działalności Odsetek przedsiębiorstw 1 Środki własne 64% 2 Pożyczka, od znajomych, rodziny 15% 3 Kredyt bankowy 12% 4 Instytucje pozabankowe 6% 5 pozostałe 3% 100.0% Odsetek przedsiębiorstw
 • Dane statystyczne firm w Polsce Wzrost liczy firm w 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5% W 2010 r. do REGON zgłoszono 402 tys. firm, a wykreślono 237,7 tys. firm Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3,9 mln firm Największe zmiany zaszły w województwach: łódzkim, opolskim i kujawsko-pomorskim
 • Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (EKMP) Podpisana przez Polskę w kwietniu 2002 Reguluje współpracę i kontakty firm z sektora MSP z administracją publiczną Ogranicza biurokrację Sprzyja powstawaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy.
 • Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (1) Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu rozpoczęcie działalności. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. Dostępność umiejętności. Rozszerzenie komunikacji elektronicznej władz publicznych z sektorem małych przedsiębiorstw.
 • Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek. Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych. Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw. Wprowadzenie skutecznych modeli handlu elektronicznego. Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów MSP na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Istotne kierunki wyznaczane przez EKMP (2)
 • Główne działy gospodarki Usługi Handel Produkcja Rolnictwo
 • Definicje Usługa to czynności pożyteczne, realizowane zazwyczaj w celach zarobkowych, w efekcie których zaspokajane są potrzeby innych ludzi lub organizacji.
 • Usługa wg PKWiU Usługa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) to : wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych, które prowadzą działalność produkcyjną, jednocześnie nie wytwarzają nowych dóbr materialnych – usług na rzecz produkcji wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, ludności, które są przeznaczone dla celów konsumpcji społecznej, zbiorowej czy indywidualnej
 • Podział usług Według tej Klasyfikacji wyróżnia się: usługi produkcyjne usługi konsumpcyjne usługi ogólnospołeczne
 • Główne cechy usług Niematerialność Nietrwałość Różnorakość Ścisły związek z wykonawcą
 • Handel Działalność gospodarcza polegająca na wymianie dóbr i usług na pieniądze, w celu zrealizowania zysku. Istnieją również formy bezpośredniej wymiany towarów i usług (barter). Najnowszym i zdobywającą coraz większą popularność sposobem handlu jest sprzedaż internetowa. Wyróżnia się handel detaliczny i hurtowy.
 • Podstawowe funkcje handlu koordynacja wytworzenia towarów i usług dążenie do zbilansowania popytu z podażą w czasie i przestrzeni rozwój nowoczesnych usług handlowych
 • Podstawowe funkcje handlu właściwe oddziaływanie na gałęzie gospodarki w celu wytwarzania dóbr w odpowiedniej ilości i jakości wpływanie na konsumpcję z uwzględnieniem wzrostu spożycia, potrzeb indywidualnych i społecznych zasilanie budżetu państwa w formie podatków i opłat
 • Wartość sprzedanych towarów i usług- dynamika Źródło : GUS
 • Produkcja - działalność zarobkowa, mająca przynieść zyski wykonawcy. Celem jej jest wytworzenie określonych dóbr materialnych, które zaspokoją określone potrzeby społeczne. Do produkcji zaliczamy też działalność polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzanie. Definicja produkcji
 • Rozwój polskiego przemysłu Dostosowując polski przemysł do światowego należy: zmieniać strukturę gałęziową przemysłu i wielkość zakładów (małe i średnie firmy) rozbudować nowoczesne gałęzie przemysłu poprawiać jakość produkcji obniżać koszty jednostkowe produkcji zmieniać strukturę własności firm tworzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne
 • Specjalne strefy ekonomiczne Specjalne strefy ekonomiczne to wydzielone, niezamieszkała część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza jest prowadzona na specjalnych preferencyjnych warunkach
 • Cele SSE Przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów Zagospodarowanie majątku poprzemysłowego Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury Tworzenie nowych miejsc pracy Ściąganie kapitału zagranicznego
 • SSE w Polsce w 2010 r. W Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Utworzono 1318 nowych miejsc pracy Zainwestowano 619 mln zł.
 • SSE w Polsce w 2010 r.
 • Rolnictwo Jest to jedna z najstarszych dziedzin działalności człowieka Zajmuje się wytwarzaniem płodów rolnych (roślinne, zwierzęce) i przetwórstwem rolno-spożywczym Dzieli się na ekstensywne (obecnie rzadko spotykane) i intensywne Pełni ważne funkcje w gospodarce : ekonomiczne, społeczne i przestrzenne
 • Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa Przyrodnicze : - gleby - ukształtowanie powierzchni - klimat Poza przyrodnicze: - polityka rolna i ekologiczna państwa - struktura wielkości gospodarstw - forma własności - wykształcenie osób pracujących w rolnictwie - mechanizacja i chemizacja rolnictwa
 • Liczba gospodarstw rolnych (w tys.)DANE: GUS Wykres8 1956 1583 1147 887 427 355 266 221 64 60 32 35 21 25 Rok 2002 Rok 2010 Powierzchnia gospodarstw (ha) Arkusz1 Rok (rok poprz.=100) podmioty ogółem spółki handlowe osoby fizyczne 2000 105.0 109.2 104 2001 105.0 111.0 105 2002 104.8 112.1 104.8 2003 103.8 106.2 103.8 2004 100.0 106.0 99 2005 102.0 105.0 101.9 2006 101.8 105.8 100.1 2007 102.0 106.1 101.9 2008 102.2 105.0 102.1 2009 99.9 106.1 99.8 2010 104.1 108.0 104.1 Arkusz1 105 109.2 104 105 111 105 104.8 112.1 104.8 103.8 106.2 103.8 100 106 99 102 105 101.9 101.8 105.8 100.1 102 106.1 101.9 102.2 105 102.1 99.9 106.1 99.8 104.1 108 104.1 Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne rok poprzedni=100 Arkusz2 przedsiębiorstwa sektor publiczny sektor prywatny mikro 51.9% 95.6% małe 37.6% 3.7% średnie 9.2% 0.6% duże 1.3% 0.1% sektor prywatny mikro 95.60% małe 3.70% średnie 0.60% duże 0.10% Arkusz2 0.519 0.956 0.376 0.037 0.092 0.006 0.013 0.001 sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny Arkusz3 0.956 0.037 0.006 0.001 sektor prywatny sektor prywatny Arkusz5 Lp. Sposób finansowania rozpoczęcia działalności Odsetek przedsiębiorstw 1 Środki własne 64% 2 Pożyczka, od znajomych, rodziny 15% 3 Kredyt bankowy 12% 4 Instytucje pozabankowe 6% 5 pozostałe 3% 100.0% Arkusz5 0.64 0.15 0.12 0.06 0.03 Odsetek przedsiębiorstw Arkusz4 Tabela Dane GUS – wyniki wstępne ze spisu rolnego 2010 DANE GUS - liczba gospodarstw, a powierzchnia -dane wstępne Rok ogółem 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 1956 1147 427 266 64 32 21 2010 1583 887 355 221 60 35 25 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 58.6% 21.8% 13.6% 3.3% 1.6% 1.0% 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2010 56.0% 22.4% 13.9% 3.8% 2.2% 1.6% Arkusz4 Rok 2002 Rok 2010 Powierzchnia gospodarstw (ha) 2002 Rok 2002 2010 Rok 2010 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców firmy ogółem prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 2000 r 2009 r 2000 r 2009 r POLSKA 654 738 POLSKA 833 981 Zachodniopomorskie 851 984 Zachodniopomorskie 1062 1270 Mazowieckie 768 886 Mazowieckie 1020 1238 Pomorskie 708 831 Pomorskie 920 1118 Wielkopolskie 708 821 Dolnoślaskie 926 1101 Dolnoślaskie 725 782 Wielkopolskie 881 1054 Lubuskie 681 738 Lubuskie 871 1004 Małopolskie 613 725 Małopolskie 783 952 Śląskie 633 702 Śląskie 811 928 Opolskie 548 686 Opolskie 719 926 Kujawsko- Pomorskie 662 679 Kujawsko- Pomorskie 814 880 Łódzkie 647 675 Łódzkie 803 868 Świętokrzyskie 552 664 Świętokrzyskie 678 832 Podlaskie 579 601 Warmińsko-Mazurskie 716 805 Warmińsko-Mazurskie 558 593 Podlaskie 707 753 Lubelskie 475 561 Lubelskie 604 724 Podkarpackie 486 534 Podkarpackie 607 690 2000 r 2009 r 2000 r 2009 r
 • Udział wielkości gospodarstw Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne Wykres7 0.586 0.218 0.136 0.033 0.016 0.01 2002 Rok 2002 Arkusz1 Rok (rok poprz.=100) podmioty ogółem spółki handlowe osoby fizyczne 2000 105.0 109.2 104 2001 105.0 111.0 105 2002 104.8 112.1 104.8 2003 103.8 106.2 103.8 2004 100.0 106.0 99 2005 102.0 105.0 101.9 2006 101.8 105.8 100.1 2007 102.0 106.1 101.9 2008 102.2 105.0 102.1 2009 99.9 106.1 99.8 2010 104.1 108.0 104.1 Arkusz1 105 109.2 104 105 111 105 104.8 112.1 104.8 103.8 106.2 103.8 100 106 99 102 105 101.9 101.8 105.8 100.1 102 106.1 101.9 102.2 105 102.1 99.9 106.1 99.8 104.1 108 104.1 Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne rok poprzedni=100 Arkusz2 przedsiębiorstwa sektor publiczny sektor prywatny mikro 51.9% 95.6% małe 37.6% 3.7% średnie 9.2% 0.6% duże 1.3% 0.1% sektor prywatny mikro 95.60% małe 3.70% średnie 0.60% duże 0.10% Arkusz2 0.519 0.956 0.376 0.037 0.092 0.006 0.013 0.001 sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny Arkusz3 0.956 0.037 0.006 0.001 sektor prywatny sektor prywatny Arkusz5 Lp. Sposób finansowania rozpoczęcia działalności Odsetek przedsiębiorstw 1 Środki własne 64% 2 Pożyczka, od znajomych, rodziny 15% 3 Kredyt bankowy 12% 4 Instytucje pozabankowe 6% 5 pozostałe 3% 100.0% Arkusz5 0.64 0.15 0.12 0.06 0.03 Odsetek przedsiębiorstw Arkusz4 Tabela Dane GUS – wyniki wstępne ze spisu rolnego 2010 DANE GUS - liczba gospodarstw, a powierzchnia -dane wstępne Rok ogółem 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 1956 1147 427 266 64 32 21 2010 1583 887 355 221 60 35 25 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 58.6% 21.8% 13.6% 3.3% 1.6% 1.0% 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2010 56.0% 22.4% 13.9% 3.8% 2.2% 1.6% Arkusz4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rok 2002 Rok 2010 Powierzchnia gospodarstw (ha) 0 0 0 0 0 0 2002 Rok 2002 0 0 0 0 0 0 2010 Rok 2010 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców firmy ogółem prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 2000 r 2009 r 2000 r 2009 r POLSKA 654 738 POLSKA 833 981 Zachodniopomorskie 851 984 Zachodniopomorskie 1062 1270 Mazowieckie 768 886 Mazowieckie 1020 1238 Pomorskie 708 831 Pomorskie 920 1118 Wielkopolskie 708 821 Dolnoślaskie 926 1101 Dolnoślaskie 725 782 Wielkopolskie 881 1054 Lubuskie 681 738 Lubuskie 871 1004 Małopolskie 613 725 Małopolskie 783 952 Śląskie 633 702 Śląskie 811 928 Opolskie 548 686 Opolskie 719 926 Kujawsko- Pomorskie 662 679 Kujawsko- Pomorskie 814 880 Łódzkie 647 675 Łódzkie 803 868 Świętokrzyskie 552 664 Świętokrzyskie 678 832 Podlaskie 579 601 Warmińsko-Mazurskie 716 805 Warmińsko-Mazurskie 558 593 Podlaskie 707 753 Lubelskie 475 561 Lubelskie 604 724 Podkarpackie 486 534 Podkarpackie 607 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 r 2009 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 r 2009 r
 • Udział wielkości gospodarstw Źródło: powszechny spis rolny 2010 – GUS dane wstępne Wykres6 0.56 0.224 0.139 0.038 0.022 0.016 2010 Rok 2010 Arkusz1 Rok (rok poprz.=100) podmioty ogółem spółki handlowe osoby fizyczne 2000 105.0 109.2 104 2001 105.0 111.0 105 2002 104.8 112.1 104.8 2003 103.8 106.2 103.8 2004 100.0 106.0 99 2005 102.0 105.0 101.9 2006 101.8 105.8 100.1 2007 102.0 106.1 101.9 2008 102.2 105.0 102.1 2009 99.9 106.1 99.8 2010 104.1 108.0 104.1 Arkusz1 105 109.2 104 105 111 105 104.8 112.1 104.8 103.8 106.2 103.8 100 106 99 102 105 101.9 101.8 105.8 100.1 102 106.1 101.9 102.2 105 102.1 99.9 106.1 99.8 104.1 108 104.1 Podmioty ogółem Spółki handlowe Osoby fizyczne rok poprzedni=100 Arkusz2 przedsiębiorstwa sektor publiczny sektor prywatny mikro 51.9% 95.6% małe 37.6% 3.7% średnie 9.2% 0.6% duże 1.3% 0.1% sektor prywatny mikro 95.60% małe 3.70% średnie 0.60% duże 0.10% Arkusz2 0.519 0.956 0.376 0.037 0.092 0.006 0.013 0.001 sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny Arkusz3 0.956 0.037 0.006 0.001 sektor prywatny sektor prywatny Arkusz5 Lp. Sposób finansowania rozpoczęcia działalności Odsetek przedsiębiorstw 1 Środki własne 64% 2 Pożyczka, od znajomych, rodziny 15% 3 Kredyt bankowy 12% 4 Instytucje pozabankowe 6% 5 pozostałe 3% 100.0% Arkusz5 0.64 0.15 0.12 0.06 0.03 Odsetek przedsiębiorstw Arkusz4 Tabela Dane GUS – wyniki wstępne ze spisu rolnego 2010 DANE GUS - liczba gospodarstw, a powierzchnia -dane wstępne Rok ogółem 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 1956 1147 427 266 64 32 21 2010 1583 887 355 221 60 35 25 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2002 58.6% 21.8% 13.6% 3.3% 1.6% 1.0% 1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha > 50 ha 2010 56.0% 22.4% 13.9% 3.8% 2.2% 1.6% Arkusz4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rok 2002 Rok 2010 Powierzchnia gospodarstw (ha) 0 0 0 0 0 0 2002 Rok 2002 0 0 0 0 0 0 2010 Rok 2010 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców firmy ogółem prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 2000 r 2009 r 2000 r 2009 r POLSKA 654 738 POLSKA 833 981 Zachodniopomorskie 851 984 Zachodniopomorskie 1062 1270 Mazowieckie 768 886 Mazowieckie 1020 1238 Pomorskie 708 831 Pomorskie 920 1118 Wielkopolskie 708 821 Dolnoślaskie 926 1101 Dolnoślaskie 725 782 Wielkopolskie 881 1054 Lubuskie 681 738 Lubuskie 871 1004 Małopolskie 613 725 Małopolskie 783 952 Śląskie 633 702 Śląskie 811 928 Opolskie 548 686 Opolskie 719 926 Kujawsko- Pomorskie 662 679 Kujawsko- Pomorskie 814 880 Łódzkie 647 675 Łódzkie 803 868 Świętokrzyskie 552 664 Świętokrzyskie 678 832 Podlaskie 579 601 Warmińsko-Mazurskie 716 805 Warmińsko-Mazurskie 558 593 Podlaskie 707 753 Lubelskie 475 561 Lubelskie 604 724 Podkarpackie 486 534 Podkarpackie 607 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 r 2009 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 r 2009 r
 • A Ty jaki masz pomysł na własną działalność ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fly UP