System is processing data
Please download to view
...

PROJEKT DLA GIMNAZJUM

by agnieszka-bucka

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

PROJEKTU DLA GIMNAZJUM
Download PROJEKT DLA GIMNAZJUM

Transcript

 • PROJEKT GIMNAZJALNY CZY MLEKO JEST ZDROWYM NAPOJEM?
 • Spis treści Metoda projektu.................................................................. 2 Harmonogram.................................................................... 5 Dobór zespołów.................................................................. 7 Kontrakt.............................................................................. 8 Kryteria oceny.......................................................................9 Kryteria oceny z zachowania............................................... 11 Karta samooceny ucznia .................................................... 12 Ocena społeczna Prezentacji...............................................13 Karta obserwacji zachowań ................................................ 14 Karta pracy nad zadaniem .................................................. 15 Przedstawienie wyników projektu ........................................ 16 Ankieta ewaluacyjna........................................................... 17
 • PROJEKT GIMNAZJALNY Tytuł projektu: Czy mleko jest zdrowym napojem? Typ projektu: zespołowy; zróżnicowany Nauczyciel prowadzący grupę projektową: Kuryła Ewelina Autorzy projektu: uczniowie klas II gimnazjum Czas: 01.10.2012- 21.12.2012
 • Problem do rozwiązania w projekcie: W ramach tego problemu poszczególne zespoły sformułowały tzw. problemy szczegółowe: 1. Jakie jest spożycie mleka i przetworów mlecznych? 2. Czy alergia na mleko oznacza całkowitą rezygnację z produktów mlecznych? 3. Zaprojektować doświadczenie pozwalające zbadać zawartość laktozy.
 • Uzasadnienie wyboru tematu: Bliższe poznanie zagadnień związanych ze spożyciem mleka może być dla uczniów przydatne w życiu codziennym. Dyskusja obecna w mediach jak również kampanie prowadzone na rzecz zwiększenia konsumpcji mleka i jego przetworów wymaga, by młody człowiek znał racjonalne argumenty za i przeciw piciu mleka. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy nietolerancją mleka a alergią na białka znajdujące się w mleku.
 • Cele: Projekt w założeniu ma aktywizować ucznia do samodzielnego zdobywania informacji, dlatego poszczególne grupy zadaniowe wykorzystywać będą rożne metody poznawcze: ankietę, sondę , wywiad, eksperyment naukowy by następnie zestawiać wiedzę powszechną z badaniami naukowymi.
 • Treści: ● Znajomość składu chemicznego przynajmniej kilku rodzajów mleka ssaczego n. p. mleka człowieka, krowy, kozy. ● Różnice w składzie: ilościowe i jakościowe różnych rodzajów mleka. ● Znajomość mechanizmu alergii na mleko i nietolerancji mleka(te dwa zjawiska o zupełnie różnych mechanizmach w mediach i w języku potocznym są często mylone) ● Różnice w składzie mleka od wyrobów pochodzących od niego. ● Zaplanowanie doświadczenia wykrywającego laktozę. ● Poznanie argumentów za i przeciw piciu mleka.
 • Organizacja: ● Realizacja projektu odbywa się w II klasach gimnazjum. ● Nauczyciel zapoznaje uczniów z założeniami projektu na kole biologicznym. Uczniowie zgłaszają się do projektów. ● Wspólnie zastanawiają się nad zasadami projektu, ustalają terminy spotkań; (wszelkie problemy są będą dodatkowo omawiane i rozwiązywane na bieżąco). ● Przedstawienie rezultatów projektu na forum szkoły w obecności zaproszonych osób.
 • Zadania, metody pracy: rożne metody poznawcze: ankietę, sondę , wywiad, eksperyment naukowy by następnie zestawiać wiedzę powszechną z badaniami naukowymi
 • Sposób dokumentacji: ● Uczniowie dokumentują swoje dokonania poprzez sprawozdania z wykonanych czynności. ● Na koniec uzyskane i przeanalizowane wyniki zawierają w prezentacji multimedialnej. ● Każda z grup wykonuje plakat.
 • Metody monitorowania Nauczyciel koordynujący realizację projektu spotyka się z uczniami raz na dwa tygodnie, analizując dotychczasową praca uczniów nad projektem i udzielając wskazówek. Nauczyciel stara się pomóc uczniom w rozwiązywaniu napotykanych problemów.
 • Forma oceny Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 21.12.2012 r. w formie prezentacji multimedialnej oraz plakatu. Ocenie podlegać będą: -wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań -umiejętność współpracy w grupie -sposób prezentacji projektu -zgodność z tematem -umiejętność wykorzystania zdobytych informacji -własna inicjatywa i zaangażowanie
 • Bibliografia: ● dr hab. Michał Tombak, "Jak żyć długo i zdrowo?", Firma Księgarska Serwis Galaktyka, 2006 ● Dr Nand Kishare Sharma, "Mleko - cichy morderca", Spar, 1996 ● Analiza mleka zwierząt i metody chowu. International Zoo Yearbook, 1959 ● http://www.mleko.com/ ● http://www.scholaris.pl/frontend,4,102997.html ● http://www.2plus.pl/73/0/Nietolerancja-laktozy/ ● http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/co-pic-zamiast-mleka-gdy- masz-alergie-na-mleko-nietolerancje-laktozy-lub-nie-lubisz-mleka_36443. html ● http://mleko.ojoj.pl
 • Harmonogram pracy Główne zadania działania Działania Spotkanie organizacyjne Data 01.10.2012 Wybór osób do projektu. Podział na grupy. Spotkanie organizacyjne Data 17.10.2012 Przedstawienie zasad projektu. Wybór tematu. Wytyczenie działań. Wykonanie terminarza spotkań.
 • Planowanie doświadczenia badającego zawartość laktozy (gr. A) Data: 31.10.2012 Poszukiwanie informacji dotyczących laktozy, składu chemicznego mleka, różnic w składzie różnych rodzajów mleka Określenie próby kontrolnej Wykonanie spisu potrzebnych materiałów Projekt graficzny karty pracy Przygotowanie doświadczenia (gr. A) Data: 14.11.2012 Zgromadzenie materiałów potrzebnych do doświadczenia Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i sprzątanie Wykonanie doświadczenia badającego zawartość laktozy (gr. A) Data: 28.11.2012 Nadzór nad prowadzeniem doświadczeń Wykonywanie zdjęć Podsumowanie Data: 12.12.2012 Wykonanie prezentacji multimedialnej i plakatu
 • Poznanie zasad zbierania informacji metodami statystycznymi (gr. B) Data: 31.10.2012 Wybór narzędzi statystycznych Określenie grupy respondentów Przygotowanie narzędzi statystycznych (gr. B) Data: 14.11.2012 Pytania i odpowiedzi do ankiety Przygotowanie sondy i metryczki respondenta Zbieranie informacji o spożyciu mleka i jego przetworów(gr. B) Data: 28.11.2012 Ankietowanie Prowadzenie sondy Zestawienie wypracowanych efektów projektu Przygotowanie do prezentacji projektu(gr. B) Data: 12.12.2012 Wykonanie prezentacji multimedialnej i plakatu
 • Poznanie faktów na temat alergii (gr. C) 31.10.2012 Prelekcja o alergii pokarmowej i nietolerancji mleka Sporządzenie planu wywiadu z lekarzem rodzinnym Wywiad z lekarzem rodzinnym. Zbieranie informacji z literatury 14.11.2012 Wywiad z lekarzem rodzinnym. Zbieranie informacji o alergii pokarmowej i nietolerancji mleka. Zbieranie informacji o korzystnym i niekorzystnym wpływie mleka na nasz organizm. Data: 28.11.2012 Przedstawienie faktów uzasadniających korzystny i niekorzystny wpływ mleka i produktów mlecznych na nasze zdrowie. Przygotowanie do prezentacji projektu Data: 12.12.2012 Zestawienie wypracowanych efektów projektów. Przygotowanie plakatu.
 • Uzupełnienie bloga. Data 17.12 Zamieszczenie na blogu zdjęć i efektów prac poszczególnych grup. Ćwiczenia związane z publiczną prezentacją Podsumowanie projektu 21.12.2012 Publiczna prezentacja materiałów przygotowanych przez uczniów. Ocena nauczycielska. Ocena koleżeńska. I samoocena uczniów. Konsultacje: 01.10 17.10 31.10 14.11 28.11 12.12 17.12 21.12
 • DOBÓR ZESPOŁÓW W projekcie weźmie udział 12 osób tworzących 3 czteroosobowe grupy. Do projektu zgłaszają się uczniowie klas 2-gich, zainteresowani tematem. Grupa 1 Zaprojektowanie i przeprowadzenie doświadczenia badającego zawartość glukozy. Grupa 2 Zbieranie informacji na temat spożycia mleka i przetworów mlecznych Grupa 3 Alergia na mleko a nietolerancja na mleko. Przedstawienie faktów uzasadniających korzystny i niekorzystny wpływ mleka i produktów mlecznych na nasze zdrowie
 • KONTRAKT https://docs.google.com/document/d/1vG6sWOcr7KN0nTkxwpX-LIq0xLmMBL4SgwvKiCzaQ5A/edit
 • Oceniane elementy/ kryteria Liczba punktów Właściwe zaplanowanie pracy. Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy. Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu. Dokumentowanie prac nad projektem. Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł. Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów. Przygotowanie tekstów. Opracowanie graficzne. Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi. Kreatywność, oryginalność. Systematyczność pracy, terminowość. Prezentacja efektów pracy. Udział w przedstawieniu. Suma punktów: Karta oceny projektu Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . . . . . Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba przyznawanych punktów 0-3
 • Kryteria oceny indywidualnej ucznia *Pozostali członkowie grupy oceniają daną osobę przyznając 0-2pkt za : współpracę w grupę umiejętność rozwiązywania konfliktu zaangażowanie
 • Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną cząstkową z przedmiotu biologia. Ocena Skala procentowa bardzo dobry 90 - 100% dobry 75 - 89% dostateczny 50 - 74% dopuszczający 33 - 49 %
 • Karta oceny prezentacji Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . . . . . Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba punktów 0-3 Oceniane elementy prezentacji Liczba punktów Zgodność z tematem. Poziom merytoryczny. Poprawność językowa. Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych. Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja i modulacja głosu). Odpowiednie tempo prezentacji. Uporządkowany i logiczny układ prezentacji (trójdzielna budowa– wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Estetyka wykonania pracy. Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji. Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu Dbałość o zainteresowanie odbiorców. Wykorzystanie zaplanowanego czasu. Suma punktów
 • KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA Ocenie podlega: 1. Samodzielność ucznia. 2. Właściwe pełnienie powierzonych uczniowi funkcji. 3. Doprowadzenie projektu do końca. 4. Sposób zaprezentowania efektów projektu. 5. Umiejętność dokonania poprawnej samooceny. 6. Umiejętność odpowiedniego zachowania się podczas współpracy w grupie. Za każdy z wyżej wymienionych cech uczeń może otrzymać max 3 pkt. Maksymalnie uczeń może uzyskać 18 punktów. W zależności od uzyskanej liczby punktów wystawiana jest ocena.
 • Oceniane elementy Liczba punktów Zrealizowanie przydzielonych zadań. Dotrzymywanie ustalonych terminów. Systematyczność w pracach nad projektem. Zaangażowanie w pracę. Współpraca z innym członkami grupy. Wykazywanie własnej inicjatywy Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu. Nie stwarzanie konfliktów. Zaprezentowanie opracowanego materiału. Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu. Suma punktów Praca nad projektem nauczyła mnie: Karta samooceny Oceń w skali 0–6 swój wkład w pracę nad realizacją projektu.
 • Karta obserwacji zachowań uczniów * Przy odpowiednim imieniu oceniający stawia + lub –
 • Karta zadań a) Planowanie(tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania) Zadanie Jedno z zadań lub działań, jakie planuje wykonać zespół, aby rozwiązać problem i zrealizować projekt. Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji, materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania Zadanie rozpisane na szczegółowe działania. Imiona i nazwiska uczniów, ze wskazaniem, co kto robi. Z czego uczniowie będą korzystać? Kto może pomóc? Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia działania. Jw.
 • b) Realizacja i samoocena (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań) Co i jak zrobiliśmy? Które z zadań i działań udało się zespołowi zrealizować? Kto był w to zaangażowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działań lub zadań? Kto im pomagał? Jakie efekty (produkty) powstały w wyniku podjętych działań? Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? Których zadań i działań nie udało się zrealizować? Czego się nauczyliśmy? Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.
 • PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PREZENTACJI Grupy(A,B,C) przygotowują prezentacje multimedialne podsumowujące wykonaną przez nich pracę. Każda z grup odrębną prezentację adekwatną do tematu oraz plakat. Ponadto prezentacje i efekty końcowe prac mają być umieszczone na założonym blogu.
 • ANKIETA EWALUACYJNA W której grupie pracowałeś? * ● Grupa 1 ● Grupa 2 ● Grupa 3 Czy postawiony przed Twoją grupą cel został osiągnięty? * ● Tak ● Nie Jeśli nie został osiagnięty napisz czemu. W przypadku osiągnięcia celu pomiń to pytanie. Czy byłeś zadowolony z pracy w swoim zespole? * ● Tak ● Nie Jak wyglądała współpraca w zespole? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) * ● grupa podejmowała wspólnie decyzje ● członkowie grupy nie współpracowali ze sobą ● w grupie pojawiały się konflikty ● wszyscy pracowali w równym stopniu Czy nauczyciel był pomocny w pracy? * ● Tak ● Nie ● Trochę Cechy nauczyciela współpracującego (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi): * ● odrzucał pomysły uczniów ● podrzucał własne pomysły ● zostawiał uczniów bez wsparcia ● angażował się w projekt ● zawsze służył pomocą Co Twoim zdaniem powinno ulec zmianie podczas następnego projektu? *
Fly UP