...

Przepisy lotnicze

by karol-starzynski

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

438

views

Comments

Description

Download Przepisy lotnicze

Transcript

Przepisy lotnicze - Załączniki do Dzienników Urzędowych ULC: • Załącznik Nr 1 - Licencjonowanie personelu - wyd. IX, zm. 168: płyta CD - cena 10 zł, książka – cena 10,00 zł • Załącznik 2 „Przepisy ruchu lotniczego” – wyd. X, zm. 42; książka – cena 12,00 zł • Załącznik Nr 3 - Służba meteorologiczna dla Międzynarodowej Żeglugi Powietrznej - wyd. XVI, zm. 74: płyta CD - cena 10 zł, książka - cena 24,00 zł • Załącznik Nr 4 – Mapy lotnicze – wyd. X, zm. 55 – cena 97,80 zł • Załącznik Nr 5 – Jednostki miar do wykorzystywania podczas operacji powietrznych i naziemnych – wyd. IV, zm. 16: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 8,00 zł, • Załącznik Nr 6 – Eksploatacja statków powietrznych, cz. I – Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – samoloty – wyd. VIII, zm. 33-A: książka – cena 25,00 zł, • Załącznik Nr 6 – Eksploatacja statków powietrznych, cz. II – Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty – wyd. VII, zm. 27: książka – cena 20,00 zł, • Załącznik Nr 6 – Eksploatacja statków powietrznych, cz. III – Operacje międzynarodowe - śmigłowce – wyd. VI, zm. 14-A: książka – cena 28,00 zł, • Załącznik Nr 7 – Znaki Przynależności Państwowej oraz Rejestracyjne – wyd. V, zm. 5 – cena 7,00 zł • Załącznik Nr 8 - Zdatność do lotu statków powietrznych – wyd. X, zm. 100: płyta CD - cena 10 zł, książka – cena 20,00 zł, • Załącznik Nr 9 – Ułatwienia – wyd. XII, zm. 21; książka - cena 9,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza, tom I, III, IV,: płyta CD - cena 10,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza, tom I – Pomoce radionawigacyjne – wyd. VI, zm. 82: książka - cena 50,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza,, tom II – Procedury telekomunikacyjne – wyd. VI, zm. 85: książka - cena 15,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza, tom III – Systemy łączności – wyd. II, zm. 70: książka – cena 25,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza, tom IV – Systemy dozorowania i unikania kolizji – wyd. V, zm. 82: książka – cena 28,00 zł, • Załącznik Nr 10 - Łączność lotnicza, tom V – Wykorzystania zakresu radiowych częstotliwości lotniczych – wyd. II, zm. 85: książka – cena 8,00 zł, • Załącznik Nr 11 – Służby ruchu lotniczego – wyd. XIII, zm. 47, książka – cena 15 zł, • Załącznik Nr 12 – Poszukiwanie i ratownictwo – wyd. VIII, zm. 18, książka cena 5,00 zł • Załącznik Nr 13 „Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych” – wyd. X, zm. 12; książka – cena 10,00 zł, • Załącznik Nr 14 - Lotniska, tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk - wyd. IV, zm. 9: płyta CD –cena 10 zł, książka - cena 46,00 zł, • Załącznik Nr 14 „Lotniska”, tom II „Lotniska dla śmigłowców” – wyd. III, zm. 4; książka – cena 16,00 zł, • Załącznik Nr 15 – Służby informacji lotniczej – wyd. XII, zm. 35: książka – cena 15,00 zł,• Załącznik 16, tom I – Ochrona środowiska – Hałas statków powietrznych – wyd. V, zm. 9; książka - cena 38,00 zł • Załącznik 16, tom II – Ochrona środowiska – Emisje z spalin statków powietrznych – wyd. III, zm. 6; książka - cena 20,00 zł • Załącznik Nr 17 - Ochrona międzynarodowego lotnictwa przed atakami bezprawnej ingerencji - wyd. VIII, zm. 11: zł, książka - cena 8,00 zł • Załącznik Nr 18 – Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrznych – wyd. III, zm. 9, książka – cena 6,00 zł • Doc 4444 - Zarządzanie ruchem lotniczym – wyd. 15, zm. 5: płyta CD –cena 10,00 zł, książka – cena 50,00 zł • Doc 8168 - Operacje statków powietrznych – wyd. 5, zm. 2: płyta CD - cena 10,00 zł, książka - cena 40,00 zł • Doc 8400 - Skróty i kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym – wyd. VII, zm. 29: książka - cena 18,00 zł • Doc 7030/4 - Regionalne Procedury Uzupełniające dla Regionu Europy - wyd. 5: płyta CD - cena 10,00 zł, książka - cena 8,00 zł • Doc 9328 – Widzialność wzdłuż drogi startowej (RVR), teoria i praktyka obserwacji i meldunków – wyd. III: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 14,00 zł, • Doc 9859 – Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, wyd. I– płyta CD – cena 10,00 zł, książka - cena 37,00 zł • Doc 9674 – Podręcznik światowego systemu geodezyjnego (WGS-84) – wyd. II: płyta CD – cena 10,00 zł; książka – cena 15,00 zł • DOC 9849-AN/457 - Globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) – wyd. I: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 10,00 zł • Podręcznik certyfikacji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej: wyd. I: płyta CD – cena 10,00 zł • Podręcznik Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – wyd. III, zm. 1; Podręcznik Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 – wyd. II, zm. 2: płyta CD – cena 10,00 zł • Podręcznik Egzaminatora Praktycznego – Samoloty i Śmigłowce – wersja 18/2005: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 14,00 zł • Podręcznik Certyfikacji Lotnisk – wyd. I: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 8,00 zł • PNO - Podręcznik certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego – zm. 13: płyta CD - cena 10,00 zł • PNH - Podręcznik certyfikacji agenta obsługi naziemnej – wyd. I: płyta CD cena 10,00 zł • Podręcznik Inspektora – wyd. II, zm. 5: płyta CD - cena 10,00 zł • Podręcznik Licencjonowania Personelu Lotniczego (PEL); płyta CD – cena 10,00 zł • Podręcznik licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego; płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 10,00 zł • Podręcznik certyfikacji i bieżącego nadzoru nad Ośrodkami szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego; płyta CD – cena 10,00 zł • JAR FCL 1 – Licencjonowanie personelu latającego (samoloty) – zm. 7: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – 55,00 zł• JAR FCL 2 – Licencjonowanie personelu latającego (śmigłowce) – zm. 6: płyta CD – cena 10,00 zł, książka – cena 50,00 zł • JAR FCL 3 – Licencjonowanie personelu latającego (wymagania medyczne) – zm. 5: płyta CD – cena 10,00 zł, • JAR OPS 1 Zarobkowy przewóz lotniczy (samoloty), zm. 13: płyta CD – cena 10,00 zł • JAR OPS 3 Zarobkowy przewóz lotniczy (śmigłowce), zm. 5: płyta CD - cena 10,00 zł • Tymczasowe Materiały Doradcze - TGL: płyta CD - cena 10,00 zł • Wytyczne w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych – płyta CD - cena 10,00 zł • Instrukcja w sprawie spełnienia wymagań rozdziału 8 "Obsługa Techniczna Statków Powietrznych" (PL-6) - wyd. I: płyta CD - cena 10,00 zł • Instrukcja prowadzenia inspekcji SAFA – wyd. I, zm. 4: płyta CD - cena 10,00 zł • Wymagania 03/2004 dla organizacji obsługowych wykonujących obsługę techniczną i naprawy sprzętu lotniczego i Instrukcja kontroli organów zarządzania ruchem lotniczym – wyd. I: płyta CD - cena 10,00 zł • Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/19/RM (AMC + GM do PART 66, 147, 145, M): płyta CD - cena 10,00 zł • Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/01/RM (AMC + GM do PART 21): płyta CD - cena 10,00 zł • ESARR 1 – Nadzór nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym, ESARR 6 – Oprogramowanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym – wyd. I: płyta CD – cena 10,00 zł, Pozostałe przepisy lotnicze • DOC 9432 - Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej: książka - cena 30,00 zł • DOC 9137 – AN/898 - Podręcznik Służb Lotniskowych - część 3 - Zagrożenie powodowane przez ptaki i metody jego zmniejszania: książka - cena 7,00 zł • DOC 9137 – AN/898 - Podręcznik Służb Lotniskowych - część 6 - Przeszkody lotnicze: książka - cena 16,00 zł • DOC 9137 – AN/898 - Podręcznik Służb Lotniskowych - część 8 – Eksploatacja: książka - cena 16,00 zł
Fly UP