...

Sprawdzian 6klasisty Arkusz Probny

by kaja-sobkowicz

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

2

views

Comments

Description

Mock test for primary school
Download Sprawdzian 6klasisty Arkusz Probny

Transcript

  • Mock Test 52 Rozumienie ze słuchu ✓ Przeczytaj dokładnie polecenie i popatrz na zdjęcia. ✓ Wysłuchaj nagrania – nie martw się, jeśli nie rozumiesz każdego słowa, wystarczy, że zrozumiesz ogólny sens i dopasujesz każdy dialog do zdjęcia. ✓ Wysłuchaj nagrania ponownie i sprawdź, czy wybrałbyś te same zdjęcia. ✓ Uwaga! w zadaniu są 4 zdjęcia, a tylko 3 nagrania. 1 27 Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3). Do każdego z nich dopasuj zdjęcie (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno zdjęcie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. A DCB 1 2 3 ✓ Przeczytaj dokładnie zdania i upewnij się, że je rozumiesz. ✓ W trakcie czytania, podkreśl słowa, które są najważniejsze. ✓ Wysłuchaj nagrania i wybierz odpowiedzi. ✓ Wysłuchaj nagrania ponownie i sprawdź, czy wybrałbyś te same odpowiedzi. ✓ Podane zdjęcia ilustrują ogólną treść nagrania i mogą Ci pomóc w jego zrozumieniu. 2 28 Usłyszysz dwukrotnie dialog. Zdecyduj, które ze zdań (1–4) są zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F. 1 The speaker is interested in hearing about Mark’s sport. P F 2 Mark always plays chess at fi ve o’clock. P F 3 Mark learned to play chess from his grandfather. P F 4 You can contact Good Time Radio by phone or email. P F
  • 53 ✓ To zadanie zawiera 3 różne pytania. ✓ Przeczytaj je dokładnie i przyjrzyj się zdjęciom. ✓ Wysłuchaj trzech dialogów i zaznacz odpowiedzi, które wydają Ci się poprawne. ✓ Wysłuchaj nagrania ponownie i sprawdź, czy wybrałbyś te same odpowiedzi. ✓ Nigdy nie zostawiaj pytań bez odpowiedzi. 3 29 Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wstaw znak w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 1 Który obrazek najlepiej ilustruje treść rozmowy telefonicznej? A B C 2 Co Robert widzi na swoim telefonie? A B C 3 Który obrazek przedstawia Piotra? C A B
  • 54 Znajomość funkcji językowych ✓ To zadanie sprawdza znajomość słownictwa i zwrotów. ✓ Nie martw się, jeśli nie wszystko rozumiesz, wystarczy, że rozumiesz ogólny sens. ✓ Przeczytaj zdania po polsku i reakcje po angielsku. ✓ Czytając zdania po angielsku, staraj się znaleźć słowo lub wyrażenie, które najbardziej odpowiada opisanej sytuacji, np. jeśli znasz wyrażenie city centre, to łatwo dopasujesz właściwą sytuację. 4 Dla każdej z opisanych sytuacji (1–4) wybierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 1 Wyjaśniasz, że stacja jest obok komisariatu. 2 Ktoś Cię pyta, czy to jest właściwa droga. 3 Chcesz zapytać o drogę do centrum. 4 Wyjaśniasz komuś, że ma przejść przez ulicę i skręcić w prawo. A Cross the street and turn right. B Is this the right way? C Can you tell me the way to the city centre? D Is that a station, please? E It’s next to the police station.
  • 55 ✓ To zadanie sprawdza znajomość typowych zwrotów używanych w rozmowie. ✓ Przeczytaj zdania po polsku i podane odpowiedzi po angielsku. ✓ Wybierając odpowiedź, sprawdź czy zawiera ona wszystkie słowa i czy są one w poprawnej kolejności i formie gramatycznej. 5 Do każdej z opisanych sytuacji (1–4) wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 1 Powiedz koledze, ile masz lat. A I have 11 years. B I’m 11 years. C I’m 11. 2 Jak zapytasz nowego kolegę, skąd pochodzi? A Where are you from? B When do you come? C What’s your country? 3 Ktoś Cię pyta, czy jesteś z Australii. Odpowiedz przecząco. A No, I’m not. B No, it’s not me. C No, it’s not Australian. 4 Ktoś Cię pyta, kiedy są Twoje urodziny. Odpowiedz. A In May, 1990. B On the 3rd of October. C It’s not my birthday.
  • 56 Znajomość środków językowych ✓ To zadanie sprawdza znajomość słownictwa i gramatyki. ✓ Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu i zwróć uwagę na wszystkie szczegóły. ✓ Przeczytaj uważnie zdania. ✓ Wybierając odpowiedź, zwróć uwagę na poprawność gramatyczną. 6 W zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 1 The boy on the right is wearing orange . A jeans B hat C coat 2 The boys are . A feeding the birds B looking at animals C having the birds 3 They are in a . A bridge B crossing C square ✓ Przeczytaj wyrazy w ramce i sprawdź, czy je rozumiesz. ✓ Przeczytaj dialog i zastanów się, o czym on jest. ✓ Wybierając brakujący wyraz, zwróć uwagę na sąsiednie wyrazy, np. jeśli przed luką jest przymiotnik, a przed nim ‘a’ to oznacza, że brakującym wyrazem jest rzeczownik w liczbie pojedynczej. ✓ Wybierz taki rzeczownik z ramki i sprawdź, czy zdanie z tym wyrazem ma sens. 7 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A easy B board C dangerous D skates E in F at Hobby Alice: What do you like doing in your free time? Kate: I love skateboarding. Alice: What do you need to do it? Kate: A good (1) . Alice: Is it (2) ? Kate: Yes, it is sometimes. You can hurt your elbows and knees. Alice: Are you good (3) it? Kate: Yes, I think, I am.
  • 57 Rozumienie tekstów pisanych ✓ Przeczytaj dokładnie polecenie, podpunkty 1–3 i przyjrzyj się zdjęciom. ✓ Zastanów się, czy znasz angielskie słowa, które ilustrują te zdjęcia. ✓ Następnie przeczytaj dokładnie tekst i podkreśl słowa, które odpowiadają zdjęciom. ✓ Przejdź do podpunktów 1–3 i wybierz odpowiedź. ✓ Przeczytaj tekst jeszcze raz i upewnij się, że wybrałeś poprawne odpowiedzi. 8 W zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z tekstem. Wpisz znak w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Tom’s summer holiday JULY I spent my last summer holidays with my parents and sister at the seaside. The weather was excellent. We were swimming in the sea and sunbathing every day. On the whole, it was OK but sometimes there were so many people there that it was very dif� cult to � nd a quiet place. In the evenings we were visiting souvenir shops or sitting in the cafes, drinking fresh fruit juices and relaxing. AUGUST In August I went to the UK to attend an English course. It was a very interesting experience to learn at an international school. There were students from all over the world. At � rst I found it dif� clut to understand them but soon we communicated in basic English. We’re still in contact now. We skype, text and email each other. Apart from learning English I visited some well known places such as the Tower of London, Windsor Castle, the London Eye and many more. 1 In July Tom went to the _______ . A B C 2 What did Tom do in August? A B C 3 Where do new Tom‘s friends come from? A B C
  • 58 ✓ Przeczytaj dokładnie polecenie i pytania. ✓ Podkreśl najważniejsze informacje w danym pytaniu, np. Do you know what time the concert starts? ✓ Przeczytaj teksty i sprawdź, w którym z nich pada odpowiedź na to pytanie. ✓ Przeczytaj teksty i pytania jeszcze raz i upewnij się, że wybrałeś poprawne odpowiedzi. 9 Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1–4) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst został podany dodatkowo i nie będzie wykorzystany. Mary: John: Z którego tekstu John dowiedział sie˛ o tym? Do you know where the New Year’s celebration is taking place this year? Yes, I do. 1 Do you know what they will play at school today? Yes, I do. 2 Do you know what time the concert starts? Yes, I do. 3 Do you know where I can get an item of clothing for free? Yes, I do. 4 for free Winter Sale! Buy a winter coat and get a warm scar f Hi John, Are you coming to the New Year’s concert? It’s taking place in the city centre on the 1st of January at 6 p.m. Please join us. Best wishes, Becky Don’t stay at home tonight. Come and spend New Year‘s Eve in the Town Auditorium from 8.00 p.m. to 2 a.m. You’re guaranteed a warm and pleasant atmosphere. Music, shows and a lot of other attractions, including fireworks. So come along and celebrate New Year with us! Celebrate Christmas with us! This year we’re celebrating Christmas in the main square. Please bring some cake and sweets. There’ll be an unforgettable atmosphere. Christmas play tonig ht! Please come to see our Christmas play . � e teachers and students will perform ‘A Christmas Carol‘ by Charles Dicken s. � e performance starts at 5 p.m. A B C D E
  • 59 ✓ Przeczytaj dokładnie zdania 1–4 i zastanów się, jakich informacji musisz wyszukać w tekstach, np. o jakim miejscu jest mowa, jaką formę mają teksty. ✓ Przeczytaj trzy teksty i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe czy nie. ✓ Zakreśl właściwe odpowiedzi. ✓ Przeczytaj teksty jeszcze raz i sprawdź czy wybrałbyś te same odpowiedzi. 10 Przeczytaj teksty. Zdecyduj, które ze zdań (1–4) są zgodne z treścią tekstów (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F. 1 All these texts are about skiing. P F 2 All these texts are about places in Europe. P F 3 You can sunbathe in Europe in October. P F 4 All these texts are emails. P F Last chance to get some sunshine this year. Beautiful sunny beaches in the south of Europe in October. Sun lovers! Hi Mark, What are your plans for the next winter holidays? Would you like to go to Zakopane. We could go skiing together. Please, let me know. Cheers, Adam 1 The Maldives The most beautiful islands in the Indian Ocean. The capital city: Male. Average annual temparature: around 25 degrees Calcius. The best place for snorkelling, diving and water skiing. 2 3
Fly UP