...

Testy Klucze Odp

by adam-nowak

on

Report

Category:

Documents

Download: 7

Comment: 0

5,550

views

Comments

Description

Download Testy Klucze Odp

Transcript

  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedź Kryterium punktowania test a test b 1. DNA – 1, 4, 5, 6, 7, 8 RNA – 1, 2, 3, 6, 7, 8 DNA – 3, 4, 5, 6, 7, 8 RNA – 1, 2, 3, 5, 7, 8 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 2. P, F, P, P P, P, F, P za dwie prawidłowe oceny – 1 p.; razem – 2 p. 3. mRNA – 2 tRNA – 3 rRNA – 1 tRNA – 3 rRNA – 1 mRNA – 2 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 3 p. 4. B, E B, C, E za prawidłową odpowiedź – 1 p. 5. A – 2, B – 3 A – 3, B – 1 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 6. F, P, P, P P, F, F, P za dwie prawidłowe oceny – 1 p.; razem – 2 p. 7. 3, A 2, B za każdy prawidłowy wybór – 1 p.; razem – 2 p. 8. B, A, C A, B, C za każde prawidłowe zaznacze- nie – 1 p.; razem – 3 p. 9. C A za prawidłową odpowiedź – 1 p. 10. B C za prawidłową odpowiedź – 1 p. 11. D C za prawidłową odpowiedź – 1 p. 12. P, F, P F, F, P za trzy prawidłowe oceny – 2 p. 13. B C za prawidłową odpowiedź – 1 p. 14. wykreśla: Y, mukowiscydoza, chora wykreśla: Y, mukowiscydoza, chora za każde prawidłowe wykreślenie – 1p.; razem – 3 p. 15. tak, A tak, B za każde prawidłowe zaznacze- nie – 1p.; razem – 2 p. 16. wpisuje kolejno: 1, 3, 2 wpisuje kolejno: 3, 1, 2 za prawidłową odpowiedź – 1 p. 17. A – 2, 3, 5 B – 1, 4 A – 1, 4 B – 2, 3, 5 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 18. C A za prawidłową odpowiedź – 1 p. Od genu do cechy
  • a bKlucz odpowiedzi Nr zad. Oczekiwana odpowiedź Kryterium punktowania test a test b 1. biotechnologia nowoczesna: A, 2, 3 biotechnologia tradycyjna: B, 1, 4 biotechnologia nowoczesna: B, 1, 3 biotechnologia tradycyjna: A, 2, 4 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 2. A – 2, B – 4, C – 1 A – 4, B – 2, C – 1 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 3 p. 3. wpisuje: glukoza alkohol etylowy + tlenek węgla(IV) + energia wpisuje: glukoza kwas mlekowy + energia za prawidłową odpowiedź – 1 p. 4. F, P, F P, P, P za trzy prawidłowe oceny – 2 p. 5. C B za prawidłową odpowiedź – 1 p. 6. B D za prawidłową odpowiedź – 1 p. 7. wykreśla: odpornymi, genów, sonda wykreśla: odpornymi, genów, sonda za trzy prawidłowe wykreślenia – 2 p. 8. wpisuje kolejno: 3, 2, 1, 4 wpisuje kolejno: 3, 1, 4, 2 za prawidłową odpowiedź – 1 p. 9. wpisuje: elektroforeza wpisuje: elektroforeza za prawidłową odpowiedź – 1 p. 10. wykreśla: enzymów restrykcyjnych, termostatem, wektora, GMO wykreśla: enzymów restrykcyjnych, termosta- tem, wektora, GMO za dwa prawidłowe wykreślenia – 1 p.; razem – 2 p. 11. D C za prawidłową odpowiedź – 1 p. 12. B D za prawidłową odpowiedź – 1 p. 13. wpisuje kolejno: 2, 4, 1, 3 wpisuje kolejno: 3, 1, 4, 2 za prawidłową odpowiedź – 1 p. 14. A – 2, 5, 7 B – 1, 4, 6 A – 1, 4, 6 B – 3, 5, 7 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 15. A C za prawidłową odpowiedź – 1 p. 16. P, P, P, F P, F, P, P za dwie prawidłowe oceny – 1 p.; razem – 2 p. Biotechnologia i inżynieria genetyczna
  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedź Kryterium punktowania test a test b 1. A – 2, B – 4, C – 1 A – 1, B – 2, C – 4 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 3 p. 2. P, P, F, P F, P, P, F za dwie prawidłowe oceny – 1 p.; razem – 2 p. 3. C, E, F A, C, F za prawidłową odpowiedź – 1 p. 4. B D za prawidłową odpowiedź – 1 p. 5. wpisuje: egzystencjalny, estetyczny, etyczny wpisuje: ekonomiczny, estetyczny, patriotyczny za każdy prawidłowo nazwany motyw – 1 p.; razem – 3 p. 6. A – 2, B – 1, C – 3 A – 1, B – 2, C – 3 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 3 p. 7. podkreśla: park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody podkreśla: pomnik przyrody, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy za prawidłową odpowiedź – 1 p. 8. ochrona bierna: B, 1 ochrona czynna: A, 2 ochrona czynna: A, 2 ochrona bierna: B, 1 za każde prawidłowe przyporządkowanie – 1 p.; razem – 2 p. 9. C A za prawidłową odpowiedź – 1 p. 10. C B za prawidłową odpowiedź – 1 p. 11. C, E A, D za prawidłową odpowiedź – 1 p. 12. C A za prawidłową odpowiedź – 1 p. 13. Kampinoski PN – 9 Roztoczański PN – 16 Woliński PN – 23 Świętokrzyski PN – 18 Tatrzański PN – 19 Karkonoski PN – 10 Słowiński PN – 17 Wigierski PN – 22 za dwa prawidłowo wpisane numery – 1 p.; razem – 2 p. 14. podkreśla: Poleski PN, Słowiński PN, Babiogór- ski PN podkreśla: Słowiński PN, Poleski PN, Babiogór- ski PN za prawidłową odpowiedź – 1 p. 15. wykreśla: Agendą 21, zwierząt, konwencja ramsarska wykreśla: Agendą 21, zwierząt, konwencja ramsarska za trzy prawidłowe wykreślenia – 2 p. Ochrona przyrody
Fly UP