...

Zadania Dla Kasi Fizyka

by bartek-gora

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

8

views

Comments

Description

Download Zadania Dla Kasi Fizyka

Transcript

Dynamika 1. Ciało pod działaniem stałej siły o wartości 3 N porusza się z przyspieszeniem równym 1,5 . Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało przy działaniu na niego siły równej 4 N? 2. Samochód porusza się z przyspieszeniem o wartości 0,2, gdy silnik działa siłą równą 0,6 kN. Jaką siłą musi działać silnik, aby prędkość tego samochodu wzrosła o 45 w czasie 2,5 min? 3. Jaką siłą należy działać na ciało o masie 80 kg, poruszające się z prędkością 20, aby w czasie 10 s zmniejszyć jego prędkość do 5? 4. Wykres ilustruje siłę, z jaką wiatr napierał na przód starającego się jechać ze stałą prędkością samochodu podczas określonego czasu pewnej przejażdżki. Wiedząc, że masa samochodu się nie zmieniała i wynosiła 1,25 t, określ: a. Maksymalne przyspieszenie, z jakim wiatr hamował samochód, b. Przyspieszenie, jakie musiał uzyskać samochód, by zachować stałą prędkość, w 3. sekundzie obserwacji, c. Siłę wiatru w dziewiętnastej sekundzie obserwacji, d. O ile wzrosła siła wiatru od początku do 13. sekundy obserwacji, e. Stosunek przyspieszenia samochodu w 14. sekundzie do 3. Sekundy Kinematyka 1. Autobus przejechał drogę 4 km ze średnią prędkością 20, a następną drogę 12 km ze średnią prędkością 40. Ile wynosiła średnia prędkość samochodu na całej trasie? 2. Samolot zwiększył prędkość od wartości 250 do 340 w czasie 20 s. Ile wynosiło średnie przyspieszenie jego ruchu? 3. Na wózku znajduje się naczynie z wodą, z którego wypływa ona kroplami w równych odstępach czasu (czasomierz kroplowy). Jak nazwiesz ruch wózka, jeżeli krople rozmieszczone są wzdłuż toru wózka w równych odstępach od siebie? Jaka była prędkość wózka, jeżeli w czasie 6 sekund spadło 11 kropli w odstępach 12 cm od siebie? 4. Podczas podróży rowerem Kasia poruszała się ruchem niejednostajnym, co pokazano na wykresie. Na jego podstawie określ: a. Czas, w którym poruszała się ruchem jednostajnym, b. Czas, w którym hamowała, c. Czas, w którym przyspieszenie było największe, d. Maksymalną prędkość Kasi, e. Przebytą drogę. Praca 1. Ciało podniesiono z powierzchni Ziemi na wysokość 80 cm wykonując przy tym pracę równą 120 J. Ile wynosiła masa tego ciała? 2. Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5 działając siłą o wartości 400 N. Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2 godzin? 3. Samochód jedzie ruchem jednostajnym poziomą szosą i przebywa drogę równą 20 km. Ile wynosi wartość pracy, którą wykonał silnik samochodu, jeżeli suma sił tarcia i oporów powietrza była równa 500 N? 4. Poniżej znajduje się wykres siły, jakiej użył królik do przesunięcia wiadra z karmą po podłodze na drodze 10 m. Z wykresu wyznacz pracę, jaką musiał wykonać.
Fly UP