System is processing data
Please download to view
...

Formacje cenowe

by strefa-forex

on

Report

Download: 0

Comment: 0

35

views

Comments

Description

Download Formacje cenowe

Transcript

 1. 1. Formacje cenowe I ich zastosowanie w analizie technicznej
 2. 2. Agenda Prezentacji 2 Formacje cenowe Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu Czym są formacje cenowe ? Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu Praktyczne wykorzystanie formacji cenowych
 3. 3. Czym są formacje cenowe 3 Formacje cenowe Formacje cenowe to kształty pojawiające się na wykresie cenowym danego instrumentu finansowego. Mogą: • Zapowiadać odwrócenie trendu • Zapowiadać kontynuację trendu
 4. 4. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 4 Formacje cenowe Do najbardziej znanych, a zarazem najskuteczniejszych formacji odwrócenia trendu zaliczamy: • Formację Głowy z Ramionami (tzw. RGR) • Formację Podwójnego Dna/Szczytu
 5. 5. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 5 Formacje cenowe Formacja Głowy z Ramionami (RGR) • Sygnalizuje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy • Występuje również w formie odwrotnej – tzw. Odwrócona Głowa z Ramionami – zapowiada wówczas przejście z trendu spadkowego do wzrostowego • Jedna z formacji o najsilniejszej wymowie i skuteczności • Docelowy zasięg ruchu po przebiciu linii szyi to przynajmniej odległość równa oddaleniu linii szyi od punktu tzw. głowy • Schemat budowy przedstawia kolejny slajd
 6. 6. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 6 Formacje cenowe Formacja Głowy z Ramionami (RGR)
 7. 7. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 7 Formacje cenowe Formacja Głowy z Ramionami (RGR)
 8. 8. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 8 Formacje cenowe Formacja Podwójnego Dna/Szczytu • Zapowiada odpowiednio odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy (Podwójne Dno) lub wzrostowego na spadkowy (Podwójny Szczyt) • Druga najsilniejsza i najczęściej występująca na rynku formacja • Docelowy zasięg ruchu po przebiciu linii szyi to przynajmniej odległość równa oddaleniu linii szyi od poziomu dna/szczytu • Schemat budowy przedstawia kolejny slajd
 9. 9. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 9 Formacje cenowe Formacja Podwójnego Dna/Szczytu
 10. 10. Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu 10 Formacje cenowe Formacja Podwójnego Dna/Szczytu
 11. 11. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 11 Formacje cenowe Do najbardziej znanych, a zarazem najskuteczniejszych formacji kontynuacji trendu zaliczamy: • Chorągiewka • Flaga • Klin • Trójkąt
 12. 12. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 12 Formacje cenowe Chorągiewka i flaga • Bardzo podobna w budowie oraz swojej wymowie do flagi, stąd zwykle omawiane są razem • Obie formacje wyrażają krótkie zatrzymanie w dynamicznym ruchu spadkowym bądź wzrostowym, kiedy to po chwilowej stabilizacji następuję kontynuacja poprzedniego ruchu • Bardzo wiarygodna formacje, krótki czas tworzenia • Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji to odległość równa ruchowi poprzedzającemu formację • Ograniczona dwiema zbiegającymi się liniami; w przypadku flagi linie są do siebie równoległe
 13. 13. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 13 Formacje cenowe Chorągiewka
 14. 14. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 14 Formacje cenowe Chorągiewka
 15. 15. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 15 Formacje cenowe Flaga
 16. 16. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 16 Formacje cenowe Flaga
 17. 17. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 17 Formacje cenowe Klin • Podobna do formacji trójkąta pod względem kształtu oraz czasu tworzenia • Ograniczona dwiema zbiegającymi się liniami, przecinającymi się w wierzchołku • Cechą charakterystyczną jest wyraźnie skośne położenie • Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji to odległość równa ruchowi poprzedzającemu formację • Formacja uniesiona jest do góry w trendzie spadkowym, oraz w dół, w trendzie wzrostowym, świadcząc o wyhamowaniu impetu ruchu cenowego
 18. 18. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 18 Formacje cenowe Klin
 19. 19. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 19 Formacje cenowe Klin
 20. 20. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 20 Formacje cenowe Trójkąt • Wyróżnia się kilka rodzajów trójkątów (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący) • Formacja zawarta wewnątrz dwóch zbiegających się linii • Każdy trójkąt w swojej wewnętrznej budowie musi mieć przynajmniej 4 punkty zwrotne • Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji jest równy przynajmniej szerokości trójkąta mierzonej w najszerszym miejscu formacji
 21. 21. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 21 Formacje cenowe Trójkąt
 22. 22. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu 22 Formacje cenowe Trójkąt
 23. 23. Praktyczne wykorzystanie formacji cenowych 23 Formacje cenowe Formacje cenowe wykorzystujemy zgodnie z poniższym schematem: • Odnajdujemy na wykresie formację cenową i analizujemy wynikający z niej scenariusz przyszłego ruchu cenowego • Sygnałem do zajęcia pozycji na rynku jest przebicie jednej z linii ograniczającej formację bądź linii szyi • Wymagane jest potwierdzenie sygnału w postaci formacji świecowej wybijającej interesujący nas poziom • Transakcję otwieramy na wybiciu świecy przekraczającej interesujący nas poziom • Zlecenie Stop Loss ustawiamy po drugiej stronie formacji świecowej
 24. 24. Praktyczne wykorzystanie formacji cenowych 24 Formacje cenowe
 25. 25. Praktyczne wykorzystanie formacji cenowych 25 Formacje cenowe
 26. 26. Dziękuję za uwagę 26 E-MAIL info@strefaforex.pl Strefa Forex
Fly UP