...

Jak inwestuje fundusz PE?

by ventureincubator

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,275

views

Comments

Description

Piotra Oskroba (Krokus PE), prezentacja podczas 6. forum PE/VC, Warszawa 2008.05.28
Download Jak inwestuje fundusz PE?

Transcript

 • 1. Krokus PE Sp. z o.o. „Wspólna droga do rynkowego sukcesu: jak inwestuje fundusz PE ” VI Forum Private Equity & Venture Capital 28 maja 2008
 • 2. Krokus PE Sp. z o.o. KIM JESTEŚMY – KROKUS PE Firma doradcza - Nova Polonia Natexis II (100 m EUR) - Nova Polonia LLC (68 m EUR) Poprzednio: - Prospect Poland Fund LLC (60m EUR) - NFI Magna Polonia S.A. Zarząd - Witold Radwański, Marzena Tomecka, Robert Bożyk, Piotr Oskroba, Doświadczenie - 13 lat zarządzania funduszami PE - zainwestowane ponad 500 mln zł - 8 IPO Siedziba - Warszawa, Al. Jana Pawła II 25
 • 3. Krokus PE Sp. z o.o. KIM JESTEŚMY – NPN II Nova Polonia Natexis II - Fundusz utworzony w 2007 roku - Kapitał całkowity – 100 mln EUR - Siedziba na wyspie Jersey - NPN II S.a.r.l – podmiot inwestujący Inwestorzy Funduszu - Natixis Private Equity (Bank Populaire) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - Investkredit - Okobank - Amanda Capital i inni Spółki - Izoterm Sp. z o.o. - Transsystem S.A. - Odratrans S.A.
 • 4. Krokus PE Sp. z o.o. STRATEGIA Obszar zainteresowań: Średniej wielkości polskie firmy prywatne Sposób inwestowania: Objęcie akcji/udziałów w spółce (25 - 80%) Możliwa wielkość inwestycji: 8-60 mln PLN i więcej ze współinwestorem Czas zaangażowania: 2-5 lat Współpraca z przedsiębiorcą: Kapitał, doradztwo, wsparcie, partnerstwo Dywidenda: Brak oczekiwań Wyjście z inwestycji: Giełda, inwestor strategiczny lub finansowy zarząd spółki, umorzenie
 • 5. Krokus PE Sp. z o.o. IDEALNA FIRMA Profesjonalny i doświadczony zarząd zorientowany na dalszy rozwój firmy Interesująca oferta (przewaga nad konkurencją, bariery wejścia) Wyróżniający się rynek działania (wzrost, procesy konsolidacyjne, nisze rynkowe) Kilkuletnia historia funkcjonowania firmy (zyskowność nie wymagana) Ciekawe plany rozwojowe Roczne przychody powyżej 10 mln PLN
 • 6. Krokus PE Sp. z o.o. DLA KOGO FUNDUSZ PE • Przedsiębiorca który chce sprzedać posiadane udziały (lub część) • Właściciel firmy, który chce zapewnić „wyjście” ze spółki pozostałym wspólnikom • Właściciele firmy, która potrzebuje środków na rozwój • Przedsiębiorcy którzy chcą wprowadzić firmę na giełdę w ciągu kilku lat i uzyskać maksymalną wycenę • Zarząd który chce kupić firmę od dotychczasowych właścicieli oraz kombinacja powyższych elementów
 • 7. Krokus PE Sp. z o.o. CO DAJE FUNDUSZ PE Uwiarygodnia firmę wobec partnerów biznesowych i inwestorów Wprowadza nadzór właścicielski i raportowanie = firma przygotowana do szybkiego wzrostu i funkcjonowania np jako spółka giełdowa Zapewnia środki finansowe do rozwoju oraz ułatwia pozyskanie inwestora w przyszłości, w tym stabilnego akcjonariatu na giełdzie Pełni rolę doradcy w procesie pozyskania inwestora strategicznego lub upublicznienia spółki Funkcja stabilizatora w okresie po IPO (lock-up) Ułatwia zdiagnozowanie i rozwiązanie problemów formalno-prawnych Pozwala osiągnąć masę krytyczną = mniejsze dyskonto
 • 8. Krokus PE Sp. z o.o. KIEDY FUNDUSZ PE NIEZBĘDNY Komplikacje formalno-prawne w spółce (ryzyka) Brak historii zysków Strategia rozwoju implikująca straty lub istotny spadek zysków w najbliższych latach. Nieprzejrzysta struktura własności i powiązań (np. holding) Konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji Przypadki specjalne... PE inwestuje też w „niestandardowe” przedsięwzięcia
 • 9. Krokus PE Sp. z o.o. CO UWZGLĘDNIĆ Doświadczenie Funduszu PE w inwestycjach i w IPO Reputacja na rynku; w tym giełdowym Horyzont czasowy Funduszu (elastyczność!) Czy Fundusz może dokonać dalszej inwestycji w spółkę (tzw. follow on) Wycena przez Funduszu- „tu i teraz”; wycena do IPO – przyszła Fundusz oczekuje ścieżki wyjścia alternatywnej do giełdy
 • 10. Krokus PE Sp. z o.o. PROCES INWESTYCYJNY Etapy procesu inwestycyjnego 1. Pierwszy kontakt 2. Wstępna analiza firmy 3. Wstępna oferta cenowa 4. Negocjacje i uzgodnienie głównych warunków inwestycji 5. Dogłębne poznanie firmy – analizy rynkowe, finansowe, prawne 6. Przygotowanie dokumentacji prawnej 7. Finalizacja inwestycji – przekazanie środków do spółki przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron cały proces trwa 2-4 miesiące
 • 11. Zasady formalnej współ
 • 12. Krokus PE Sp. z o.o. WSPÓŁPRACA PO INWESTYCJI Rada Nadzorcza – główna, formalna płaszczyzna współpracy Funduszu z firmą Dyrektor Inwestycyjny funduszu odpowiedzialny za firmę z reguły jest członkiem jej RN Fundusz najczęściej zastrzega sobie prawo do wpływu na kluczowe decyzje spółki: np. zawieranie umów o znacznej wartości, zatwierdzenie budżetów rocznych, ocena realizacji planów, wybór audytora, sprzedaż części aktywów firmy, połączenie spółki z innym podmiotem, przejęcie innej firmy, itp. Fundusz PE nie ma praktycznie możliwości „wycofania”środków zainwestowanych w firmę przez okres kilku lat. Oczekuje więc nie tylko informacji, ale też możliwości wpływania na bieg wydarzeń w spółce.
 • 13. Krokus PE Sp. z o.o. WSPÓŁPRACA PO INWESTYCJI Dyrektor Inwestycyjny jest partnerem zarządu spółki, który udziela wsparcia i doradztwa (również na płaszczyźnie nieformalnej) Główne obszary współpracy ze spółką i wspomagania przez Fundusze: pomoc w przygotowaniu strategii firmy, biznes planów i planów finansowych doradztwo przy tworzeniu planów inwestycyjnych pomoc przy doborze kluczowego personelu wsparcie w przekształcaniu struktury organizacyjnej firmy w procesie wzrostu pomoc w kontaktach z instytucjami finansowymi aktywne wsparcie przy akwizycjach, przejęciach i połączeniach ekspertyza branżowa wsparcie przy ekspansji zagranicznej uczestnictwo w poszukiwaniu i wsparcie w negocjacjach z inwestorami doradztwo w procesie upublicznienia spółki Fundusz wspomaga i doradza, ale to Zarząd kieruje firmą i odpowiada za jej wyniki.
 • 14. Krokus PE Sp. z o.o. SYSTEMY MOTYWOWANIA Instrumenty motywacyjne związane z realizacją biznesplanu: premie kwartalne, roczne dla Zarządu i kadry menedżerskiej opcje na akcje dla kluczowych pracowników (prawo do zakupu/otrzymania określonej puli akcji po zrealizowaniu przez firmę wcześniej uzgodnionych parametrów) Instrumenty związane z wyjściem Funduszu z inwestycji: gratyfikacja pieniężne dla Zarządu/przedsiębiorcy po sprzedaży przez Fundusz posiadanego pakietu akcji (wysokość zależy od uzyskanej ceny bądź osiągniętej stopy zwrotu tzw. IRR) programy motywacyjne oparte na emisji akcji „menedżerskich” Systemy motywowania są kluczowe dla zapewnienie zbieżności interesów wszystkich zainteresowanych: Funduszu, przedsiębiorców - akcjonariuszy i kadry menedżerskiej (Zarządu).
 • 15. Krokus PE Sp. z o.o. Qumak-Sekom S.A. - IT 15 14 13 12 11 10 9 8 7 06 06 07 20 20 20 8- 2- 5- -0 -1 -0 03 29 16 długi okres od inwestycji do IPO trudny okres dla IT po 2001 roku – kolejne wsparcie kapitałowe przez fundusz stosunkowo szybkie wyjście funduszu – 2006 cały pakiet +75%
 • 16. Krokus PE Sp. z o.o. PRATERM S.A. - energetyka 70 60 50 40 30 20 10 0 04 05 06 07 20 20 20 20 2- 2- 2- 2- -1 -1 -1 -1 31 29 27 28 duże zapotrzebowanie na kapitał – kilka podwyższeń kapitału IPO relatywnie szybko po inwestycji Inwestor strategiczny nabywa 100% akcji spółki w wezwaniu
 • 17. Krokus PE Sp. z o.o. JAGO S.A. - dystrybucja 8 7 6 5 4 3 2 1 0 05 06 07 20 20 20 1- 2- 5- -1 -1 -0 08 29 16 restrukturyzacja przed IPO długotrwały proces konsolidacyjny sektora awaria
 • 18. Krokus PE Sp. z o.o. HISTORIA PRZYPADKU Wartość Spółki XYZ S.A. 2001 2003 2007 100% spółki 3 mln 13,2 mln 520 mln Pakiet Przedsiębiorców 3 mln 6 mln 57 mln Spółka bez inwestora Alternatywa: 2001 Sprzedaż 100% - przedsiębiorcy za 3 mln zł - inwestorzy 2007 Lokata = 5 mln Inwestycja w akcje = 10,5mln
 • 19. Krokus PE Sp. z o.o. NASZE ATUTY Brak sztywnych procedur inwestycyjnych – szybka ocena projektu Relatywnie niskie minimalne kwoty inwestycji Elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy/właścicieli Lokalny polskojęzyczny zespół dobrze rozumiejący realia funkcjonowania polskich firm Wsparcie zarządu w trakcie rozwoju firmy Pomoc przy akwizycjach oferujemy nie tylko pieniądze
 • 20. Krokus PE Sp. z o.o. KONTAKT Piotr Oskroba, Wiceprezes Krokus PE Sp. z o.o. Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa telefon: (022) 653 47 00 fax: (022) 653 47 07 www.krokuspe.pl zapraszamy do współpracy
Fly UP