System is processing data
Please download to view
...

Koszty korków w największych polskich miastach (2015)

by deloitte-polska

on

Report

Download: 0

Comment: 0

12,582

views

Comments

Description

Download Koszty korków w największych polskich miastach (2015)

Transcript

Title – Times New Roman 36pt Title 2 – 36pt Czas to pieniądz: „Raport o korkach w 7 największych miastach Polski” Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice Śniadanie prasowe Warszawa, 5 marca 2015 r. © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Raport 2 Miasta w korkach, na przykładzie wybranych miast: Warszawa, Wrocław, Gdańsk. Wąskie gardła Czas to pieniądz Ranking miast Rekomendacje Stolica bez Mostu Łazienkowskiego © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Prezentacja Deloitte Miasta w korkach © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Miasta w korkach - metodologia Badanie przeprowadzono w 7 największych miastach Polski: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice (o kolejności prezentacji poszczególnych miast zadecydowała oszacowana ilość kierowców dojeżdżających do/z pracy). Dane źródłowe pochodzą z ponad 100 tysięcy pojazdów, dostarczających podczas jazdy informacji o lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy, w interwałach czasowych nie większych niż 60 sekund. Analizą objęta została sieć drogowa 7 badanych miast – łącznie ponad 29 tys. km dróg. Dane i wskaźniki prezentowane w Raporcie opierają się na badaniu Korkometr™ prowadzonym przez Targeo.pl i AutoMapę od 2008 r. W ramach badania Korkometr™ wyliczany jest m.in. wskaźnik względnego opóźnienia spowodowanego korkami w stosunku do przejazdu swobodnego bez utrudnień (ang. free flow). Występowanie korków oparto na rzeczywistych pomiarach prędkości przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg, wyznaczanych na podstawie danych GPS zbieranych w czasie rzeczywistym z poruszających się pojazdów. Obliczenia bazują na danych zebranych przez Targeo.pl w październiku 2014 r. W szczegółowej analizie opóźnień spowodowanych korkami w miastach pod uwagę brane były tylko dni robocze w godzinach od 6:00 do 20:00, jednak na potrzeby wyznaczenia średnich opóźnień miesięcznych oraz kosztów korków – uwzględniane były tylko dwa szczyty komunikacyjne – poranny 7:30-9:30 i popołudniowy 15:00-18:00. W każdym z miast wytypowano główne węzły komunikacyjne w centrum oraz na obrzeżach miasta, a następnie analizowano niezależnie po dwie próby losowe po 300 tras pomiędzy węzłami. 4 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Korkometr™ – Warszawa 5 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Warszawa – szczyt popołudniowy, średnie prędkości 6 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Korkometr™ – Wrocław 7 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Korkometr™ – Gdańsk 8 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Metodologia – wąskie gardło Poza wyliczeniem opóźnień, w ramach badania Korkometr™, dla każdego miasta wytypowano odcinki sieci drogowej, mogące stanowić wąskie gardła w miejskim systemie komunikacyjnym. Jako wąskie gardła mogły być zakwalifikowane odcinki o długości co najmniej 500 metrów, na których łączny czas utrudnień w obu szczytach wynosi średnio co najmniej 1,5 godziny dziennie. W Raporcie 2015 prezentujemy wszystkie wąskie gardła spełniające w/w definicję, które systematycznie powodują największe opóźnienia w badanych miastach. Wąskie gardła, w odróżnieniu od średnich opóźnień i czasu spędzonego w korkach, mogą ulegać diametralnym zmianom nawet w okresie pojedynczych miesięcy. Dlatego też, postanowiliśmy porównać wąskie gardła z lat 2011 i 2014, aby można było ocenić efektywność polityki transportowej, która powinna minimalizować ilość i koszt wąskich gardeł. Dla każdego wąskiego gardła podajemy średnie opóźnienie generowane w godzinach najwyższego natężenia ruchu i odpowiadającą mu średnią prędkość przejazdu, która dla wszystkich wąskich gardeł jest poniżej 10 km/h. Patrząc na porównanie sytuacji w 2014 i w 2011 – 3 lata wcześniej – praktycznie w każdym z miast możemy wskazać wąskie gardła, których lokalizacja nie zmieniła się. Są to miejsca, w których rozwiązanie problemu mogłoby przynieść skokową poprawę przejezdności dla większego rejonu, a może i dla całego miasta. Jednocześnie, porównując poszczególne miasta widzimy, że w miastach najmniej zakorkowanych wąskie gardła mogą być skutecznie minimalizowane. Przykładowo w Gdańsku, w 2014 r. wytypowaliśmy 6 wąskich gardeł – znacznie mniej niż 3 lata wcześniej, a dodatkowo są to wąskie gardła znacznie krótsze niż w 2011 r., generujące wyraźnie mniejsze opóźnienia, wiec mniej dolegliwe dla kierowców. 10 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Warszawa (październik 2014 vs. 2011) 11 6 wąskie gardła występujące w 2014 r. i 2011 r. 2 5 1 12 14 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Warszawa (październik 2014) 12 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Warszawa (październik 2011) 13 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Gdańsk (październik 2014 vs. 2011) 14 1 2 5 6 wąskie gardła występujące w 2014 r. i 2011 r. © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Gdańsk (październik 2014) 15 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Gdańsk (październik 2011) 16 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Wrocław (październik 2014 vs. 2011) 17 wąskie gardła występujące w 2014 r. i 2011 r. 2 3 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Wrocław (październik 2014) 18 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wąskie gardła – Wrocław (październik 2011) 19 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Czas to pieniądz © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Metodologia – koszt korków Czas spędzony w korkach = koszt utraconych korzyści przez osobę aktywną zawodowo (koszt alternatywny). Zmienne w modelu kosztów korków: - efektywny czas spędzony w korkach w dni robocze, - liczba pracujących kierowców , - średnia cena 1 litra benzyny Euro-Super 95, - wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Koszt korków dla kierowców jest zagregowaną wielkością, a koszt korków na kierowcę jest wielkością nominalną per capita, natomiast koszt korków na kierowcę wyrażony jako procent miesięcznego wynagrodzenia jest wielkością względną. Co dla podatników jest kosztem dla budżetu państwa jest dochodem, dlatego też w naszych wyliczeniach kosztów korków uwzględniliśmy dochody podatkowe budżetu państwa (z tytułu VAT i akcyzy), czyli koszt korków dla osób pracujących – podatki pośrednie dla budżetu = koszt korków dla gospodarki. W naszych szacunkach nie uwzględniliśmy kosztów ekologicznych (np. emisji spalin i CO2) oraz zdrowotnych dla ludności będących skutkiem korków w miastach. Nie braliśmy także pod uwagę kosztów wypadków drogowych dla budżetów gospodarstw domowych, firm i państwa. 21 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Koszt korków dla kierowców (mln PLN) 22   2014 2013 2011 2014/2013   dziennie rocznie dziennie rocznie dziennie rocznie rocznie Warszawa 4,7 1 249,7 4,5 1 183,9 4,9 1 303,5 66 Wrocław 2,3 603,4 1,9 512,8 1,8 469,0 91 Kraków 1,8 475,9 1,8 471,8 1,7 438,9 4 Poznań 1,7 455,9 1,9 488,6 1,8 481,1 - 33 Gdańsk 1,1 291,5 1,0 276,2 1,1 289,9 15 Łódź 1,0 254,3 1,0 257,3 1,0 254,2 - 3 Katowice 1,1 277,3 0,9 239,5 1,0 253,1 38   RAZEM 13,7 3 608,0 13,0 3 430,2 13,2 3 489,8 178 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Koszt korków na kierowcę (w PLN) 23   2014 2013 2011 2014/2013   dziennie rocznie dziennie rocznie dziennie rocznie rocznie Warszawa 14,0 3 701 13,3 3 500 14,8 3 899 201 Wrocław 13,4 3 539 11,6 3 063 10,7 2 825 476 Kraków 12,0 3 161 12,1 3 194 11,5 3 024 - 33 Poznań 11,5 3 030 12,3 3 241 12,3 3 234 - 211 Gdańsk 9,2 2 428 8,8 2 323 9,3 2 467 105 Łódź 9,1 2 408 9,3 2 450 9,0 2 378 - 42 Katowice 11,3 2 973 9,7 2 563 10,3 2 724 410   Mediana 11,5 3 030 11,6 3 063 10,7 2 825 - 33 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Ile kosztuje stanie w korkach kierowcę? 24 Wszystko jest względne, koszt korków na kierowców również, więc należy uwzględnić różnice w wynagrodzeniach w poszczególnych miastach i dopiero wtedy uzyska się faktyczny obraz relatywnych kosztów korków. Średnia miesięcznych kosztów dla kierowców we wszystkich 7 miastach kierowcy wynosiła 68 proc. miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r., ale też i spadła z poziomu 70 proc. w 2013 r. i 77 proc. w 2011 r. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich dwóch badaniach najniższe relatywnie koszty korków ponoszą kierowcy w Katowicach, gdyż rocznie tracą „tylko” 46 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia. Na drugim końcu skali są kierowcy z Warszawy tracący rocznie aż 89 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia. Zróżnicowanie dla kierowców z poszczególnych miast jest więc spore. Roczny koszt korków jako procent miesięcznych wynagrodzeń w miastach © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Koszt korków dla gospodarki (mln PLN) 25   2014 2013 2011 2014/2013   dziennie rocznie dziennie rocznie dziennie rocznie rocznie Warszawa 4,1 1 088 3,9 1 021 4,2 1 121 66 Wrocław 1,9 510 1,6 428 1,5 389 81 Kraków 1,5 403 1,5 395 1,4 366 8 Poznań 1,5 390 1,6 414 1,5 406 - 24 Łódź 0,8 213 0,8 213 0,8 209 0 Gdańsk 1,0 252 0,9 237 0,9 248 15 Katowice 0,9 243 0,8 209 0,8 220 34   RAZEM 11,7 3 098 11,1 2 917 11,2 2 958 181 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Ranking miast © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Miesięczny czas opóźnień spowodowanych przez korki w godzinach szczytu (suma opóźnienia w szczycie porannym oraz popołudniowym) [godz:min] 27 2014 2013 2012 2011 Warszawa 07:28 07:15 08:09 08:59 Wrocław 08:35 07:38 07:14 07:05 Kraków 07:35 07:43 07:23 06:28 Poznań 06:54 07:23 07:36 08:12 Gdańsk 05:10 04:55 05:20 07:18 Łódź 06:11 06:18 06:20 05:47 Katowice 05:43 04:55 05:20 04:45 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Koszt opóźnień spowodowanych przez korki [proc. płacy miesięcznej 28 2014 2013 2011 Warszawa 72% 70% 81% Wrocław 88% 80% 77% Kraków 77% 82% 80% Poznań 68% 76% 78% Gdańsk 49% 49% 53% Łódź 65% 69% 70% Katowice 54% 47% 51% Mediana 68% 70% 77% © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Ranking miast 29 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Rekomendacje Upublicznianie danych i informacji o ruchu drogowym w miastach oraz wykonywanie niezależnych od zarządów dróg miejskich, czy przewoźników analiz ruchu. Pozwoli to na weryfikację efektywności strategii transportowych miast. Usprawnienie koordynacji miejskich spółek transportowych (autobusowych i tramwajowych) i wzrost efektywności wykorzystania taboru, w tym ukrócenia praktyki dublowania tras, wykorzystanie torowisk jako bus-pasów i łączenie przystanków tramwajowych i autobusowych. Wykonywanie szacunku kosztu korków przy planowaniu remontów infrastruktury drogowej. Czas to pieniądza, więc koszt remontu drogi powinien uwzględniać utracone korzyści dla mieszkańców miast powodowane przez utrudnienia w ruchu. Inwestycje i remonty mogą okazać się nieco droższe, ale będą realizowane szybciej, więc ich koszt ekonomiczno-społeczny będzie mniejszy. Kary za nieterminową realizację inwestycji transportowych również powinny uwzględniać koszt korków. Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w miastach po lewym pasie poprzez odpowiednie oznakowanie i ewentualne zawężenie lewego pasa ruchu. Zjazd na lewy pas przez ciężarówki byłby możliwy dopiero po pojawieniu się znaku informującego np. o skręcie lewo. Bezwzględne egzekwowanie przez policję i nakładanie kodeksowych kar za złamanie zakazu wjazdu na skrzyżowanie, gdy nie ma możliwości zjazdu (za granicą jest to tzw. yellow-box, czyli obszar skrzyżowania wyznaczony żółtymi liniami). Blokowanie skrzyżowań w miastach jest nagminną praktyką kierowców w Polsce. 30 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Rekomendacje Zasadnicze zmniejszenie ilości znaków drogowych oraz ujednolicenie ograniczeń prędkości pojazdów w miastach do 50 km/h i 80 km/h. Z jednej strony Polska wydaje się rekordzistą świata w ilości znaków drogowych Z drugiej strony, polscy kierowcy nagminnie przekraczają dopuszczalną prędkość w miastach. Jednym z powodów jest fakt, że percepcja przeciętnego kierowcy nie jest w stanie zarejestrować takiej ilości zmiennej informacji niezależnie od prędkości, z jaką porusza się pojazd. Regulacja świateł jest kwestią absolutnie kluczową dla płynnego ruchu pojazdów. I nie mamy na myśli ustawiania nowych świateł, których ilość, analogicznie jak znaków drogowych, już obecnie jest w polskich miastach bardzo duża. Można inwestować w zintegrowane systemy zarządzania ruchem, co jest kosztownym rozwiązaniem, ale można też regulować światła drogowe z zegarkiem w ręku, w tym zwłaszcza po zakończeniu każdego procesu inwestycyjnego – bardzo często światła nie są dostosowane do nowych dróg, skrzyżowań, czy rond. W centrum miast zamiana ulic z dwukierunkowych na jednokierunkowe z zakazem skrętu w lewo. Będzie się jeździło dalej i nie w linii prostej, ale za to szybciej. Wydłużenie pasów do skrętów w lewo kosztem pasów zieleni pomiędzy jezdniami oraz likwidacja przewężeń ulic, które są wynikiem albo tworzonych miejsc parkingowych na drogach zamiast obok nich, albo celowym działaniem ograniczającym ruch drogowy. Zakaz parkowania na drodze – drogi są kosztowne i służą do jeżdżenia, a nie parkowania i blokowania ruchu. Jednocześnie tworzenie miejsc parkingowych w miejscach ekonomicznie uzasadnionych. Znaczącą rezerwę dla miejsc parkingowych stanowią pasy trawy w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, które są nagminnie obudowywane różnymi płotkami i palikami uszkadzającymi pojazdy i szpecącymi wygląd polskich miast. 31 © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Stolica bez Mostu Łazienkowskiego © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl 33 Warszawa po zamknięciu Mostu Łazienkowskiego © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl 34 Al. Jerozolimskie od Dworca Zachodniego do Ronda Wiatraczna Wisłostrada od Mostu Grota do Trasy Siekierkowskiej Trasa Siekierkowska od Galerii Mokotów do Rembertowa Warszawa po zamknięciu Mostu Łazienkowskiego © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Chromogram 3D - Trasa Siekierkowska przed pożarem Popołudniowe wąskie gardło na Dolinie Służewieckiej Poranne spowolnienie na zjeździe z mostu skala godzinowa skala kilometrowa główne skrzyżowania Szczyt popołudniowy opóźnienie na całej trasie dochodzi do 30 minut skala prędkości © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Przed pożarem: Wisłostrada © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Przed pożarem: Aleje Jerozolimskie © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Aleje Jerozolimskie: po zamknięciu mostu Duże korki na Al. Jerozolimskich w kierunku mostu w popołudniowym szczycie opóźnienia dochodzą do 50 minut Wyraźne pogorszenie na całej trasie i w ciągu całego dnia. © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Aleje Jerozolimskie: po dodaniu buspasów Ekstremalne korki na Al. Jerozolimskich w kierunku Mostu Poniatowskiego Ponad 1,5 godziny opóźnienia Bez wyraźnych zmian opóźnień na całej trasie, Nieznaczne pogorszenie wjazdu na most w porannym szczycie © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Al.Jerozolimskie: po likwidacji południowego buspasa Wyraźna poprawa na Al. Jerozolimskich w kierunku Mostu Poniatowskiego Opóźnienia nie odbiegają od normy Pogorszenie dojazdu do mostu od strony Pragi. Opóźnienia dochodzą do 40 minut. Prawdopodobnie większa liczba pojazdów jedzie do centrum. © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Trasa Siekierkowska: po zamknięciu mostu Nieznacznie wieksze opóźnienia popołudniowe opóźnienia dochodzą do 40 minut Nieznacznie wieksze opóźnienia poranne opóźnienia dochodzą do 30 minut © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Trasa Siekierkowska: po dodaniu buspasów Nieznaczna poprawa opóźnienia nie odbiegają od normy opóźnienia bez znaczących zmian © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Trasa Siekierkowska: po likwidacji płd. buspasa Bardzo wyraźne pogorszenie opóźnienia dochodzą do 50 minut Ekstremalne korki w szczycie porannym opóźnienia dochodzą do godziny © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wisłostrada: po zamknięciu mostu Pojawiło się wąskie gardło na dojeździe do Mostu Poniatowskiego (objazd północny) w popołudniowym szczycie opóźnienia dochodzą do 20 minut Pojawiło się wąskie gardło na dojeździe do Trasy Siekierkowskiej (objazd południowy) w popołudniowym szczycie opóźnienia dochodzą do 30 minut © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wisłostrada: po dodaniu buspasów Korki na północnym objeździe zniknęły dzięki buspasom Bezproblemowe włączanie do ruchu na moście (wyjazd na buspas) Bez wyraźnych zmian na objeździe południowym © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Wisłostrada: po likwidacji południowego buspasa Wyraźne pogorszenie wjazdu na Most Poniatowskiego Opóźnienia przekraczają 30 minut Bez wyraźnych zmian jednak spodziewane jest pogorszenie gdy ruch miedzy mostami się wyrówna © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Zmiany utrudnień w ruchu - podsumowanie trasa bez buspasów buspasy po likwidacji płd. buspasa Al. Jerozolimskie Trasa Siekierkowska Wisłostrada Kierunek: Praga trasa bez buspasów buspasy po likwidacji płd. buspasa Al. Jerozolimskie Trasa Siekierkowska Kierunek: Centrum utrudnienia w normie sprzed pożaru nieco większe korki znacznie większe korki ekstremalne korki © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Kontakt 48 Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting rantczak@deloitteCE.com Rafał Mikołajczak Prezes Zarządu Indigo, operator serwisu Targeo.pl Rafal.Mikolajczak@indigo.pl © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl Prezentacja Deloitte Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach: audyt konsulting zarządzanie ryzykiem doradztwo finansowe doradztwo podatkowe kancelaria prawnicza Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. © 2015 Deloitte Polska oraz Targeo.pl 49
Fly UP