...

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013

by stowarzyszenie-inwestorow-indywidualnych

on

Report

Download: 0

Comment: 0

13,262

views

Comments

Description

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2013
Download Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013

Transcript

 • 1. Warszawa, 7 listopada 2013 r.
 • 2. 5332 członkowie SII 16,6%, pozostali 83,4%
 • 3. Polski inwestor to….
 • 4. wykształcony młody mężczyzna żonaty, 37 lat samodzielnie inwestuje na giełdzie od 8 lat ma w portfelu do 7 spółek trzyma akcje do roku nie uczestniczy w WZ
 • 5. Dla porównania niemiecki inwestor
 • 6. starszy mężczyzna
 (przeciętnie ma 56 lat, 47% ma powyżej 60 lat) inwestuje od 22 lat posiada 19 akcji w portfelu inwestuje długoterminowo i szuka spółek dywidendowych uczestniczy w WZ i jeździ na spotkania z zarządami spółek
 • 7. Wykształcony wciąż młody mężczyzna
 • 8. Jak zawsze mężczyzna 14,9% mężczyzna kobieta 85,1%
 • 9. Lat nie ubywa 11,0% 13,7% 12,7% 35,8% 26,9% do 25 lat 26-35 lat 36-45 lat 45-55 lat 56 lat i więcej
 • 10. 100 75 0,1% 6,6% 11,4% 0,4% 7,3% 10,2% 0,1% 6,7% 9% 19% 18,8% 20,5% 0,1% 7,5% 9,3% 11% 12,7% 23,4% 26,9% 50 37,8% 40,3% 42,6% 43,2% 35,8% 25 25,1% 0 23% 21,2% 2009 2010 2011 do 25 lat od 46 do 55 lat od 26 do 35 lat powyżej 55 lat 16,5% 13,7% 2012 2013 od 36 do 45 lat odmowa odpowiedzi
 • 11. Wykształcenie wyższe to norma 1,4% 8,6% 14,7% 0,3% 46,4% 28,6% wyższe w tym licencjat wyższe ekonomiczne średnie niepełne wyższe zawodowe podstawowe
 • 12. Pracujemy, a inwestujemy po godzinach umowa o pracę 67,8% własna działalność gospodarcza 20,8% student/uczeń rencista/emeryt bezrobotny zawodowy inwestor giełdowy 9,9% 6,5% 4,1% 3,1%
 • 13. Inwestujemy od 8 lat, samodzielnie
 • 14. Inwestujemy od 8 lat 0,1% 12,6% 10,8% 49,0% 27,6% do 5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16 lat i dłużej brak danych
 • 15. 75 1,6% 4,5% 1,8% 6,2% 14,5% 100 10,6% 16,5% 15,1% 7% 7,9% 17,2% 0,1% 7,8% 0,1% 12,6% 8,5% 10,8% 22,3% 27,6% 50 62,8% 66,3% 67,9% 61,3% 25 0 49,0% 2009 do 5 lat 2010 od 5 do 10 lat 2011 od 10 do 15 lat 2012 powyżej 15 lat 2013 brak danych
 • 16. Inwestujemy samodzielnie samodzielnie 91,5% TFI i produkty ubezpieczeniowe 36,6% 18,4% samodzielnie poza rynkiem kapitałowym zarządzanie (asset managament) 2,4%
 • 17. Nie poświęcamy dużo czasu na inwestowanie 10,5% 22,3% 13,7% 24,2% wiele godzin dziennie do 1 godziny dzienie kilka godzin w tygodniu kilka godzin w miesiącu bardzo mało 29,3%
 • 18. Im jesteśmy bogatsi, tym więcej czasu poświęcamy 38,1% 32,8% 31,2% 30,4% 29,2% 29,3% 28,0% 26,4%26,1% 25,3% 25,0% 24,1% 23,4% 22,8% 22,4% 18,6% 17,5% 16,5% 15,8% 15,2% 15,2% 14,9% 12,4% 10,1% 9,6% 9,5% 8,3% 8,1% 6,9% 6,8% do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł wiele godzin dziennie kilka godzin w miesiącu 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł do 1 godziny dziennie bardzo mało 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł kilka godzin w tygodniu
 • 19. Szukamy przychodów, lokaty terminowe są niewystarczające 1,6% 0% 1,8% 9,3% 1,0% 25,6% 60,3% dywersyfikacja przychodów ochrona kapitału przed inflacją zarobkowa oszczędzanie edukacja rozrywka inne
 • 20. Część inwestorów nie potrafi analizować instrumentów finansowych 1,1% 18,5% 19,4% 2,6% 7,4% 12,7% 25,4% 19,1% 41,8% 51,9% 500k> analiza techniczna obie metody łącznie inne analiza fundamentalna nie potrafię analizować instrumentów
 • 21. Nie potrafimy inwestować i dobrze o tym wiemy 1,7% 21,2% 2,7% 21,3% bardzo dobre dobre średnie słabe brak umiejętności 53,1%
 • 22. Portfel, akcje, zyski
 • 23. Większość portfeli do 50 tys. zł 10,0% 3,5% 22,5% 13,9% 21,6% 14,8% 13,7% do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł odmowa odpowiedzi
 • 24. 100 2,4% 4,3% 15,2% 75 50 14,8% 34,9% 0,9% 3,8% 12,4% 14,4% 7,4% 2% 8,7% 2% 9,2% 10% 12,3% 10% 3,5% 13,9% 11,5% 14,8% 38% 41,1% 37,3% 35,2% 25 28,3% 0 30,4% 27,9% 30,5% 2009 2010 2011 2012 do 10k 100k - 500k 10k - 50k powyżej 500k 22,5% 2013 50k - 100k odmowa odpowiedzi
 • 25. akcje GPW 83,0% depozyty bankowe 34,8% TFI 29,8% akcje NewConnect 18,0% Forex 14,6% waluty obce 13,8% instrumenty pochodne 12,3% obligacje 11,6% polisy inwestycyjne nieruchomości 10,2% 9,3% akcje spółek zagranicznych 6,3% dzieła sztuki, wina 5,9% surowce i towary 5,5% ETF-y 5,2%
 • 26. Do 7 spółek w portfelu 18,2% 5,0% 37,6% 39,2% 1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
 • 27. 100 11,4% 11,5% 38,8% 36,9% 75 18,2% 39,2% 50 25 0 41,6% 44,8% 8,1% 6,8% 5,0% 2011 2012 2013 1 spółka 2-3 spółki 37,6% 4-7 spółek 8 i więcej
 • 28. Im jesteśmy bogatsi, tym więcej mamy spółek 57,0% 49,4% 47,9% 45,7% 43,4% 43,3% 39,5% 37,5% 35,2% 29,4% 27,4% 26,4% 22,4% 21,1% 20,0% 17,4% 11,9% 9,1% 3,7% 4,2% 3,4% 1,7% do 10 tys. zł 1 spółka 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 2-3 spółki 50 - 100 tys. zł 4-7 spółek 2,0% 100 - 500 tys. zł 1,2% powyżej 500 tys. zł 8 i więcej spółek
 • 29. Inwestujemy na krótkie/średnie okresy (akcje GPW) 4,6% 4,0% 34,4% 17,3% 39,6% daytrading do tygodnia do miesiąca do roku powyżej roku
 • 30. W 2012 zarobiliśmy! 1,8% 18,5% 38,4% 13,0% 3,9% 17,5% 6,9% zysk strata niezrealizowanie zysków/strat w 2012 inwestowanie od 2013 nie wiem/trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi brak zysków
 • 31. Średnia stopa zwrotu Mediana WIG 2006 38% 41,6% 2007 24% 21,5% 10,4% 2008 -1,2% -0,35% -51,1% 2009 32% 15% 46,9% 2010 20,6% 18% 18,8% 2011 8% 7% -20,8% 2012 15,8% 10% 23,9%
 • 32. Walne Zgromadzenia, rynek kapitałowy
 • 33. Na Walne nie jeździmy 6,2% tak nie 93,8%
 • 34. Im jesteśmy bogatsi, tym częściej jeździmy na WZ 97,5% 96,2% 94,6% 94,3% 90,4% 73,5% 26,5% 9,6% 5,4% 2,5% 3,8% do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł tak 30 - 50 tys. zł 5,7% 50 - 100 tys. zł nie 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
 • 35. Słabości polskiego rynku kapitałowego podatek od zysków kapitałowych 42,6% podatność na zagranicę 34,6% wysokie koszty transakcyjne 33,4% mała płynność 30,6% niski poziom edukacji finansowej 30,4% brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych 20,1% przestępstwa na rynku kapitałowym 19,3% 17,2% niska jakość komunikacji spółek z inwestorami 9,8% złe uwarunkowania prawne niska jakość działania instytucji rynkowych inne 4,6% 0,7%
 • 36. Poszanowanie przez spółki praw akcjonariuszy mniejszościowych 1,5% 14,7% 32,3% 34,1% 5,0% 12,4% bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle brak zdania
 • 37. Wszystko jest w internecie
 • 38. Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1) raporty bieżące i okresowe spółek 4,05 serwisy internetowe 3,77 strony www spółek 3,25 raporty i komentarze analityków/ blogi 3,21 programy telewizyjne 3,12 gazety 2,97 fora dyskusyjne 2,32 rozgłośnie radiowe 2,15
 • 39. Najczęściej korzystamy z… serwisy internetowe 97,2% komentarze analityków/blogi 88,4% raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI) 85,4% programy telewizyjne 77,9% gazety 76,4% 67,7% strony www spółek 65,5% fora dyskusyjne rozgłośnie radiowe 37,3%
 • 40. Serwisy internetowe bankier.pl 56,4% money.pl 45,2% parkiet.com 39,2% stooq.pl 34,4% gpw.pl 26,1% pb.pl 25,5% serwis domu maklerskiego 24,1% stockwatch.pl 23,3% 19,6% onet.pl (giełda) 14,8% gpwinfostrefa.pl interia.pl 11,7% sii.org.pl 11,1% wyborcza.biz (giełda) 10,3% nie korzystam z tego źródła informacji 2,8%
 • 41. Stacje telewizyjne TVN CNBC 61,3% TVN24 25,2% TV Biznes TVP Info Bloomberg nie korzystam z tego źródła informacji 22,5% 12,5% 10,9% 22,1%
 • 42. Gazety Puls Biznesu 42,0% Parkiet 37,6% Gazeta Wyborcza 19,3% Rzeczpospolita 18,7% 17,8% Forbes 14,3% Dziennik Gazeta Prawna Akcjonariusz nie korzystam z tego źródła informacji 9,2% 23,6%
 • 43. Rozgłośnie radiowe TOK FM 12,2% RMF FM 10,5% PR3 10,1% Radio Zet 7,5% PIN 7,2% PR1 nie korzystam z tego źródła informacji 5,3% 62,7%
 • 44. Dzisiaj młody mężczyzna
 • 45. Już za 15-20 lat…
 • 46. Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partner Partnerzy medialni Projekt organizowany! w ramach programu
Fly UP