...

Polski rynek private equity dziś

by ventureincubator

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,571

views

Comments

Description

Jacek Pogonowski (PSIK), prezentacja podczas 6. forum PE/VC, Warszawa 2008.05.28
Download Polski rynek private equity dziś

Transcript

 • 1. Polski rynek private equity dziś 28 maja 2008, Warszawa VI Forum Private Equity & Venture Capital Jacek Pogonowski Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • 2. Agenda • O PSIK • Private equity / venture capital w regionie • Private equity / venture capital w Polsce • Luka kapitałowa – problem do rozwiązania 2
 • 3. O PSIK • Działa w Polsce od stycznia 2002 roku • 34 członków zwyczajnych Fundusze aktywne w regionie Zarządzają funduszami o łącznej wartości ponad 20 mld EUR • 31 członków stowarzyszonych Banki, firmy prawnicze, firmy doradcze 3
 • 4. O PSIK • Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. • PSIK aktywnie działa na rzecz: Zwiększania udziału inwestorów krajowych w funduszach pe/vc Zniwelowania luki kapitałowej Promocji zasad ładu korporacyjnego; 4
 • 5. Co to jest private equity 5
 • 6. Private equity a venture capital • Private equity (PE) - nabywanie akcji w spółkach prywatnych z zamiarem odsprzedaży z zyskiem w przyszłości. • Venture capital (VC)- inwestycje w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju /część składowa private equity. • Dzięki PE/VC rozwinęło się wiele globalnych firm, jak Netscape, Sun Microsystems, Amazon, eBay, Compaq, FedEx, Amgen, Cisco Systems Intel czy Google. 6
 • 7. Inne przykłady inwestycji PE na świecie Przemysł Media i telekomunikacja Konsumpcja i dystrybucja Inne 7
 • 8. Etapy rozwoju, źródła finansowania Przychody Zyski Fundusze VC Dojrzałość Business Angels inwestorzy strategiczni Ekspansja Fundusze PE, Wczesny Banki, Giełda rozwój Koncepcja Prototyp Wdrożenie Założyciele Business Angels Czas 8
 • 9. Kto inwestuje w fundusze PE? 1,20% • Inwestorzy instytucjonalni, m. in. 2,50% 8,60% 5,10% 6,00% 9,90% fundusze emerytalne. 13,10% • Fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe oraz fundacje są jednymi z najbardziej aktywnych inwestorów w branży 11,10% 17,60% 24,80% „private equity”. • Udział banków, firm ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych w Korporacje Inwestorzy Prywatni finansowaniu branży wynosi Sektor Publiczny Banki około 60%. F undusze Emerytalne Towarzystwa Ubezpieczeniowe F undusze F undusze Instytucje Akademickie Rynki Kapitałowe Pozostałe 9
 • 10. Private equity w Europie Środkowej i Wschodniej 10
 • 11. Region Europy Środkowej i Wschodniej • Dla funduszy PE region nadal dzieli się na kraje Unii, kraje byłej Jugosławii oraz Ukrainę. • Nie wszystkie fundusze inwestują w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. • Bez Ukrainy... Populacja 118 milionów PKB 777 miliardów EUR Tempo wzrostu PKB powyżej 6% (dotychczas) 11
 • 12. Fundraising PE w Europie Środkowej i Wschodniej 3500 • 3,3 mld EUR pozyskanych w 2007 3000 • Ponad 1 mld EUR wiecej niż w rekordowym 2006 roku. 2500 Mid Europa 1,5 mld EUR 2000 AIG Capital 520 mln EUR Riverside 315 mln EUR 1500 Argus Capital 263 mln EUR Sigma Bleyzer 250 mln EUR 1000 SGAM 156 mln EUR GED 150 mln EUR 500 Krokus 100 mln EUR • Znacząca część tych środków 0 zostanie zainwestowana w 2004 2005 2006 2007 Polsce. 12
 • 13. Inwestycje PE w Europie Środkowej i Wschodniej 2000 • Wzrost inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 1800 to efekt dobrej koniunktury 1600 gospodarczej w regionie przy 1400 jednoczesnym spadku ryzyka 1200 inwestycyjnego (akcesja do 1000 UE). 800 600 400 200 0 2005 2006 2007* * Dane szacunkowe 13
 • 14. Wyjścia (Exits) PE w Europie Środkowej i Wschodniej • Wartość wyjścia podawana jest 500 wg kosztu nabycia, nie uwzględniając zysków (EVCA). 480 • W rzeczywistości wartość wyjść 460 z inwestycji jest kilkukrotnie wyższa. 440 420 400 380 2005 2006 2007* * Dane szacunkowe 14
 • 15. Private equity w Polsce 15
 • 16. Inwestycje PE w Polsce • Od lat zauważalny jest stały 800 wzrost inwestycji funduszy PE 700 w Polsce. 600 • W 2007 roku kwota inwestycji wyniosła prawie 750 mln EUR i 500 była ponad 2x wyższa niż w 400 2006 roku. • Ponad 80% całkowitej kwoty to 300 inwestycje typu „buy-out”, czyli 200 w spółki dojrzałe. 100 • Niecałe 20% zainwestowano w spółki w fazie ekspansji. 0 2005 2006 2007 16
 • 17. Struktura branżowa inwestycji PE w Polsce 1,60% • Ponad 55% kwoty wszystkich 1,70% 1,20% inwestycji to inwestycje w dobra 8,40% 3,50% 18,90% konsumpcyjne, produkcję B2B oraz w sektor usług 13,80% finansowych. • Prawie 20% inwestycji w branżę 18,60% dóbr konsumpcyjnych to efekt 14,50% 17,80% wzrastających dochodów społeczeństwa. • Stosunkowo mało inwestycji w D obra Konsumpcyjne Produkcja dla Biznesu IT i w telekomunikację i media. U sług i F inansowe Transport Branża Medyczna Energ etyka i Surowce IT Budownictwo Telekomunikacja i media Pozostałe 17
 • 18. Wyjścia (Exits) z inwestycji PE w Polsce • Fundusze PE wyszły w 2007 180 roku z 30 spółek. 160 • Wartość wyjścia podawana jest 140 wg kosztu nabycia, nie 120 uwzględniając zysków (EVCA). 100 • W rzeczywistości wartość wyjść z inwestycji jest kilkukrotnie 80 wyższa. 60 40 20 0 2005 2006 2007 18
 • 19. Przykłady inwestycji PE w Polsce Przemysł Usługi finansowe Medycyna i ochrona zdrowia Internet 19
 • 20. Przyszłość rynku PE w Polsce i regionie? 100% 90% 80% 70% Firmy 60% > 10 pracowników 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 20
 • 21. Luka kapitałowa 21
 • 22. Luka kapitałowa w regionie i w Polsce Fundusze Fundusze regionalne 8 - 9 globalne 10+ > 15 mln EUR •Ponad 12 mld EUR pozyskały fundusze regionalne, głównie na 10 - 15 3-15 mln EUR inwestycje w spółki w fazie rozwoju i w fazie dojrzałej. 10+ •Powstaje szereg programów < 3 mln EUR wspieranych także przez PSIK aby lukę kapitałową „zasypać”. 22
 • 23. Wsparcie publiczne dla małych funduszy • SPO WKP, poddziałanie 1.2.3 - w 2007 - 70 mln PLN • BIB Seed capital • Business Angel Seedfund • IIF Seed Fund • MCI.Bio Ventures • Satus • Silesia Fund • KFK – 180 mln EUR • BBI Seed Fund • Inveno • MCI Capital TFI • CIP zarządzany przez EIF 23
 • 24. Kontakt www.psik.org.pl psik@ppea.org.pl + 48 22 458 84 30 + 48 693 06 14 14 E. Plater 53, 31 p. 00-113 Warszawa 24
 • 25. Dziękuję
Fly UP