...

Przychody klubów Ekstraklasy wynoszą 375 mln zł

by deloitte-polska

on

Report

Download: 0

Comment: 0

8,342

views

Comments

Description

Download Przychody klubów Ekstraklasy wynoszą 375 mln zł

Transcript

 1. 1. Ekstraklasa Wyniki IX edycji raportu o przychodach polskich klubów „Piłkarska liga finansowa” Warszawa, lipiec 2015 r. 1
 2. 2. Metoda badań Przychody polskich klubów w 2014 r. Przychody Ekstraklasy a inne ligi europejskie Frekwencja Poziom płac Wnioski Contents 2©2015 Deloitte Poland
 3. 3. • Ranking polskich klubów piłkarskich oparto na wielkości przychodów pochodzących z działalności sportowej (bez uwzględnienia transferów), podzielonych na trzy kategorie: − dzień meczu (m.in. sprzedaż biletów), − transmisje meczów oraz premie za udział w pucharach, − komercyjne (m.in. umowy sponsorskie). • W rankingu wzięły udział kluby, które w sezonie 2014/2015 grały w Ekstraklasie. • Dane finansowe na potrzeby rankingu zostały przekazane bezpośrednio przez kluby piłkarskie i nie były weryfikowane przez Deloitte. • W raporcie wykorzystano publicznie dostępne informacje, raport Football Money League oraz Annual Review of Football Finance przygotowane przez Deloitte w Wielkiej Brytanii. • Wszelkie konieczne przeliczenia z euro na złotówki (bądź odwrotnie) zostały dokonane po średniorocznym kursie PLN / EUR z 2014 • W tegorocznym raporcie udział wzięły wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy 2014/2015 oraz awansujące Zagłębie Lubin Metoda badań 3©2015 Deloitte Poland
 4. 4. Przychody polskich klubów w 2014 roku (mln PLN) 4©2015 Deloitte Poland 10,2 11,0 11,4 11,5 11,7 14,4 15,5 15,5 17,1 18,3 19,5 21,6 24,9 26,7 44,6 101,5 Piast Gliwice Górnik Łęczna Podbeskidzie Bielsko Biała Zawisza Bydgoszcz Korona Kielce Jagiellonia Białystok GKS Bełchatów Górnik Zabrze Ruch Chorzów Cracovia Kraków Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk Wisła Kraków Lech Poznań Legia Warszawa Pozycja w rankingu Wzrost / spadek przychodów 2014 2013 1 1 2 2 3 5 4 6 5 8 6 4 7 9 8 10 9 7 10 n/a 11 11 12 12 13 n/a 14 15 15 n/a 16 13
 5. 5. • Legia uzyskała rekordowe przychody na poziomie 101,5 mln PLN przekraczając barierę 100 mln PLN i tym samym po raz czwarty z rzędu zwyciężyła w raporcie Piłkarska liga finansowa. • Wynik Legionistów jest o ponad 50 mln PLN wyższy od drugiego w rankingu Lecha Poznań • W porównaniu do roku 2013 klub z Warszawy zwiększył swoje przychody o ponad 6 mln PLN co procentowo stanowi 7% wzrost. • Najwyższe przychody pochodziły ze źródeł komercyjnych, które przyniosły ponad 37 mln PLN (o 3,2 mln PLN więcej niż w zeszłym roku) • Występy w pucharach europejskich przyczyniły się do dalszego wzrostu przychodów z transmisji o 9% w stosunku do roku ubiegłego, które osiągnęły poziom 32,8 mln PLN. • Przychody z dnia meczu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3% do poziomu 30,8 mln PLN. • Legia Warszawa stoi przed szansą dalszej poprawy, jest to jednak w dużym stopniu uwarunkowane występami na arenie międzynarodowej. • Lech Poznań stoi przed szansą dogonienia Legii, jeśli uda mu się awansować do Ligi Mistrzów Legia Warszawa po raz 4 liderem 5©2015 Deloitte Poland Przychody Legii Warszawa (mln PLN) 30% 32% 37% Dzień meczu Transmisje Komercyjne 33,6 34,8 37,8 10,5 30,1 32,822,2 30,0 30,8 0 20 40 60 80 100 120 2012 2013 2014 Komercyjne Transmisje Dzień meczu
 6. 6. • Lech Poznań osiągnął przychody w wysokości ponad 44 mln PLN. • Drużyna z Poznania zanotowała wzrost przychodów. Miało to miejsce głównie za sprawą zwiększenia przychodów z tytułu transmisji, które w stosunku do roku 2013 wzrosły o 19%, kształtując się na poziomie 11,7 mln PLN • Równocześnie za sprawą zwiększonych przychodów z tytułu transmisji zmianie uległa łączna struktura analizowanych przychodów. • Przychody klubu uzupełniają wpływy z dnia meczu (11,5 mln PLN) oraz komercyjne (21,4 mln PLN). • Wisła Kraków awansowała w stosunku do zeszłorocznego rankingu o 2 miejsca. Krakowianie opierają swoje finansowanie głównie na wpływach od sponsora. W roku 2014 przychody komercyjne wyniosły 12,4 mln PLN • Największy wzrost w badanym okresie zanotowały przychody z tytułu transmisji bo o 23%. Najmniejszą kategorią były przychody z dnia meczu na poziomie prawie 6 mln PLN • Lechia Gdańsk zanotowała wzrost przychodów do poziomu 24,9 mln PLN. Tym samym w tegorocznym raporcie Lechia uplasowała się na 4 miejscu wypierając z najlepszej czwórki Śląsk Wrocław. • Budżet gdańszczan opiera się w większości na przychodach komercyjnych, których wartość pokrywa 47% badanych przychodów. Drugie co do wielkości przychody z transmisji wynoszą 32%, a dochody z dnia meczu 21%. • Wraz z Lechem Poznań i Legią, Lechia posiadała jeden z najlepiej zrównoważonych budżetów w roku 2014. Za liderem - struktura przychodów w 2014 roku 6©2015 Deloitte Poland 2. Lech Poznań – 44,6 mln zł 3. Wisła Kraków- 26,7 mln zł 4. Lechia Gdańsk – 24,9 mln zł 26% 26% 48% Dzień meczu Transmisje Komercyjne 22% 32% 46% Dzień meczu Transmisje Komercyjne 21% 32% 47% Dzień meczu Transmisje Komercyjne
 7. 7. • Wśród klubów Ekstraklasy największy wzrost przychodów zanotowała Legia Warszawa. Klub z Warszawy, zwiększył swoje wpływy o 6,6 mln PLN. • W analizowanym okresie aż 13 spośród 16 czołowych drużyn odnotowało wzrost przychodów. • Największy spadek przychodów zanotowały Śląsk Wrocław (-9,3 mln PLN) oraz Górnik Zabrze (-2,6 mln PLN). • W tej edycji rankingu otrzymano dane finansowe od wszystkich 16 drużyn Ekstraklasy Kto zyskał, a kto stracił w 2014 roku ©2015 Deloitte Poland zmiana Rok do roku 7% 35% 40% 66% 32% 20% 33% 20% 4% 7% 11% 11% 1% -2% -14% -32% 7 6,60 4,77 4,39 4,37 4,15 3,53 2,83 2,37 1,71 1,70 1,15 1,12 0,11 -0,65 -2,57 -9,29-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 LegiaWarszawa CracoviaKraków GKSBełchatów GórnikŁęczna RuchChorzów PogońSzczecin PodbeskidzieBielsko Biała JagielloniaBiałystok LechPoznań LechiaGdańsk ZawiszaBydgoszcz KoronaKielce PiastGliwice WisłaKraków GórnikZabrze ŚląskWrocław Zmiana przychodów 2014 vs 2013
 8. 8. • W roku 2014 łączne przychody Ekstraklasy spadły o 1% • Łączne przychody klubów Ekstraklasy zmniejszyły się o około 4 mln PLN do poziomu 375 mln PLN. • W 2014 roku, łącznie kluby Ekstraklasy zanotowały 9% wzrost w kategorii przychodów z transmisji. Przychody komercyjne ukształtowały się na poziomie 174 mln PLN (8% spadek), przychody z dnia meczu spadły o niecały 1% do 71 mln PLN. • W 2014 przychody komercyjne, z tytułu transmisji, i dnia meczu odpowiadają odpowiednio za 46%, 35% i 19%. • Względem roku ubiegłego zwiększył się udział przychodów z tytułu transmisji o 4 punkty procentowe, względem spadku jaki nastąpił w kategorii przychodów komercyjnych • Głównym czynnikiem który wpłynął na zmianę udziałów był spadek Zagłębia Lubin z Ekstraklasy • W następnym roku spodziewamy się ponownego wzrostu przychodów za sprawą awansu drużyny z Lubina, oraz nowo podpisanej umowy na transmisje Zmiana przychodów Ekstraklasy (mln PLN) 8©2015 Deloitte Poland Przychody Ekstraklasy (mln PLN) 121 102 126 137 168 186 189 174 48 80 105 106 127 100 120 131 34 45 31 60 70 67 71 71 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 46% 35% 19% Komercyjne Transmisje Dzień meczu
 9. 9. Struktura przychodów 2014 vs 2013 • Przychody komercyjne w 2013 wynosiły 189 mln PLN co stanowiło 50% łącznych przychodów. W roku 2014 przychody spadły do poziomu 174 mln PLN co stanowi 46% łącznych przychodów 2014 roku. • Przychody z transmisji wzrosły o ponad 11 mln PLN z poziomu 120 mln PLN do poziomu 131 mln PLN. Jednocześnie udział przychodów z tyt. transmisji wzrósł z 31% w 2013 do 35% w 2014. • Jest to już drugi rok z rzędu kiedy przychody z transmisji zyskują w łącznej strukturze Ekstraklasy. • Przychody z dnia meczu spadły o mniej niż 1 mln PLN w roku 2014 w stosunku do roku 2014. • Łącznie przychody spadły o 1%. Głównym czynnikiem był spadek kluczowego klubu którym było Zagłębie Lubin 2014 vs 2013 9©2015 Deloitte Poland Przychody Ekstraklasy 2014 vs 2013 189,1 173,7 119,9 131,2 70,7 70,5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 Komercyjne Transmisje Dzień meczu 379,7 375,5-1%
 10. 10. Podstawowe założenia: • Zwiększona liczba kolejek o 7 • Większe przychody z dnia meczu i transmisji • Wydłużony sezon, lepszym przygotowaniem do rozgrywek zagranicznych ZA • Ciągła modernizacja obiektów • Brak oferty biletowej dostosowanej do wymagań kibiców PRZECIW • Brak widocznych efektów w przypadku przychodów z dnia meczu • Wydłużenie sezonu bez wpływu na sukcesy europejskie (prócz Legii Warszawa) PZPN zatwierdził obecną formułę na sezon 2015/2016 Reformy Ekstraklasy 10©2015 Deloitte Poland 66,6 mln 70,5 mln 70,7 mln 100,2 mln 119,9 mln 131,2 mln 46% 35% 19% 2014 Komercyjne Transmisje Dzień meczu 50% 31% 19% 2013 Komercyjne Transmisje Dzień meczu 53% 28% 19% 2012 Komercyjne Transmisje Dzień meczu
 11. 11. • Kluby występujące w Lidze Mistrzów w sezonie 2013/2014 otrzymały z UEFA ponad 905 mln EUR. • Kluby występujące w Lidze Europy zarobiły w sezonie 2013/2014 łącznie ponad 200 mln EUR. • W sezonie 2013/2014 w rozgrywkach europejskich Polskę reprezentowała Legia Warszawa • Drużyna z polski zainkasowała 2,9 mln EUR z łącznej puli przyznawanej przez UEFA, podczas gdy drużyny holenderskie zebrały ponad 30 mln EUR, natomiast Belgii, Austrii,i Szkocji nieco poniżej 20 mln EUR. • Pierwsza w tym zestawieniu La Liga zdobyła łącznie ponad 200 mln EUR co przełożyło się na 17% udział w łącznej puli nagród, a ostatnia liga kazachska 1,6 mln EUR odpowiadających 0,1% udziałów. • Dzięki tegorocznym występom w pucharach europejskich, Lech Poznań stoi przed szansą poprawy zeszłorocznego wyniku Legii Europejskie Puchary a Ekstraklasa (mln EUR) 11©2015 Deloitte Poland Przychody w Lidze Mistrzów (mln EUR) 203,6 31,4 19,9 19,2 26,5 18,5 2,9 1,6 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 50 100 150 200 250 wpływy (mln EUR) udział (%)
 12. 12. • Przychody uzyskiwane przez kluby pięciu największych lig europejskich („marek globalnych”) nadal pozostają wielokrotnie większe od tych wygenerowanych przez średnie ligi europejskie. • Spośród lig „Big 5” w sezonie 2013/2014 największe wzrosty zanotowała angielska Premier League za sprawą nowych kontraktów na prawa telewizyjne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Szacuje się że już w przyszłym roku liga angielska wyprzedzi niemiecką Bundesligę pod względem przychodów komercyjnych w związku z nowo podpisywanymi kontraktami • Na ogromne różnicę wpływów pomiędzy Ekstraklasą a ligami „Wielkiej Piątki” wpływa wiele aspektów, m.in. bardzo duże kontrakty sponsorskie, lukratywne umowy na sprzedaż praw do transmisji meczów (w kraju i zagranicą) oraz regularne występy drużyn z tych krajów w europejskich pucharach (przede wszystkim w Lidze Mistrzów). „Wielka Piątka” 12©2015 Deloitte Poland Rok do roku Zmiana (mln EUR) Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2013 32% 13% 4% 1% 15% +952 +257 +74 +17 +201 Przychody lig „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 (mln EUR) 1 057 1 076 596 508 749 2 104 717 949 1 001 605 737 482 388 190 144 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Komercyjne Transmisje Dzień Meczu 3 898 2 275 1 933 1 699 1 498
 13. 13. • Spadek przychodów polskiej Ekstraklasy nie jest odosobnionym zjawiskiem w przypadku mniejszych lig. • Liga holenderska jest wciąż największą z europejskich „średniaków”. Z łącznymi przychodami na poziomie 439 mln EUR, jest prawie pięciokrotnie większa od Ekstraklasy. Warto dodać że jeszcze w roku 2007 liga holenderska przewyższała polską ponad 8 razy • Dzięki dynamice przychodów, Ekstraklasa stopniowo zmniejsza dystans do lig zachodnioeuropejskich jak holenderska, czy austriacka. • Spadek bądź wzrost przychodów jest w dużej mierze następstwem występów w rozgrywkach międzynarodowych. Ekstraklasa vs. „mniejsze” ligi europejskie 13©2015 Deloitte Poland Rok do roku Zmiana (mln EUR) Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2014 -3% +4% -6% -1% -13 +12 -10 -2 2% +3 Przychody mniejszych lig zachodnioeuropejskich w sezonie 2013/2014 (mln EUR) 246 130 109 87 47 42 78 84 29 44 46 31 115 70 23 18 54 17 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Holandia Belgia Austria Dania Szkocja Polska Komercyjne Transmisje Dzień Meczu 439 284 161 149 147 90 -12% -21
 14. 14. • W tegorocznej edycji rankingu 8 spośród analizowanych klubów Ekstraklasy poprawiło stosunek wypłacanych wynagrodzeń do osiąganych przychodów, podczas gdy 7 klubów zanotowało spadek. • Średni wskaźnik wynagrodzeń do przychodów dla roku 2014 wyniósł 72% i poprawił się względem roku ubiegłego • Wśród analizowanych klubów jedynie dwa mogą pochwalić się wartością wskaźnika równą lub poniżej zalecanego poziomu (60%). Najniższy współczynnik osiągnęły: GKS Bełchatów (51%), i Legia Warszawa (52%). • W przedziale pomiędzy 60% (poziom optymalny), a 70% (poziom ostrzegawczy) uplasowało się kolejne cztery zespoły, mianowicie: Podbeskidzie Bielsko-Biała (65%), Cracovia Kraków (67%), Jagiellonia Białystok (68%) i, Lech Poznań (68%). • Wskaźnik ten przekroczył wartość 100% w trzech klubach: Piast Gliwice (115%), Górniku Zabrze (120%) oraz Koronie Kielce (129%). Poziom płac w klubach 14©2015 Deloitte Poland Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody klubów Ekstraklasy 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 2014 2013
 15. 15. • W klubach Ekstraklasy na skutek działań komisji kontroli stosunek wynagrodzeń do przychodów zmniejszył się – do poziomu 72%. • Poza Polską, największą część przychodów na wynagrodzenia przeznaczają Włosi (70%) i Belgowie (68%). • Spośród lig „wielkiej piątki” Serie A prezentuje najwyższy wskaźnik już 10 sezon z rzędu • Najlepszą kontrolę kosztów wynagrodzeń wykazały ponownie kluby niemieckie, oraz szkockie notując po 49%. • Zaskoczeniem był spadek wskaźnika dla ligi angielskiej gdzie jeszcze rok temu wynosił on 71%, podczas gdy teraz sięgnął on 58%. Jest to efekt ponad 30% wzrostu przychodów. • Wskaźnik pogorszył się względem roku ubiegłego dla lig hiszpańskiej, duńskiej, austriackiej, oraz holenderskiej. Poziom płac w innych ligach europejskich 15©2015 Deloitte Poland Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody najwyższych lig piłkarskich w wybranych krajach europejskich w sezonie 2013/2014 * Dane za rok kalendarzowy 2014 49% 49% 58% 58% 60% 61% 62% 64% 68% 70% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 16. 16. Jak wynagrodzenia przekładają się na wynik sportowy? 16©2015 Deloitte Poland Wynik sportowy w sezonie 2014/2015 w stosunku do wynagrodzeń w roku 2014
 17. 17. • W ostatnim czasie poprawa infrastruktury stadionowej przekładała się na wzrost frekwencji na meczach Ekstraklasy. Dwa kluby z Ekstraklasy wciąż rozbudowują swoją infrastrukturę meczową co negatywnie wpływa na wskaźnik. Trend nieznacznie wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Średnia liczba kibiców oglądających „na żywo” mecz klubowy wzrosła o 1%, do poziomu 8,3 tys. osób na spotkanie. • Odnosząc frekwencję do liczby ludności na czele znajduje się tradycyjnie angielska Premier League, która wyprzedza hiszpańską Primera Division i niemiecką Bundesligę. • Osiągana frekwencja ma bezpośrednie przełożenie na uzyskane przychody w dniu meczu. Liga o najwyższym wskaźniku zainteresowania społeczeństwa (Premier League) zgromadziła średnio na stadionie w trakcie sezonu ponad 4 razy więcej kibiców niż Ekstraklasa, podczas gdy przychody wygenerowane w dniu meczu były w niej 43 razy większe. Frekwencja 17©2015 Deloitte Poland Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2014 Średnia frekwencja najwyższej ligi piłkarskiej w krajach „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 i w Polsce * 36,69 42,60 25,32 23,01 21,00 8,38 0,69% 0,48% 0,54% 0,38% 0,32% 0,17% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Polska srednia frekwencja na mecz całkowita średnia frekwencja w 1 kolejce odniesiona do populacji
 18. 18. Ekstraklasa jako marka – postrzeganie i rzeczywistość 18©2015 Deloitte Poland • Rozgrywki Ekstraklasy, to przestrzeń do wzmacniania więzi społecznych i integracji: okazja do męskich spotkań (72%), wspólne przeżycia (69%) ale też: Negatywne emocje związane z korupcją i układami (48%) oraz brakiem bezpieczeństwa (42%), co niekoniecznie jest tożsame z rzeczywistością: w sezonie 2014/2014 na 296 meczy, doszło do 1 poważnego incydentu i użycia przemocy, a może wpływać negatywnie na przychody m.in. z dnia meczu
 19. 19. Kluby potrzebują większej pomocy w zdobywaniu przychodów z dnia meczu Wskaźnik wynagrodzeń wyhamował wraz z przychodami, zbliżając się tym samym do lig zagranicznych Kluczowe wnioski 19©2015 Deloitte Poland Pomimo spadku Zagłębia Lubin przychody klubów Ekstraklasy utrzymały się na podobnym poziomie co rok temu -1% Przed klubami stoi zadanie przyciągnięcia większej ilości widzów na stadiony Bez gry w fazie grupowej europejskich rozgrywek niemożliwe będzie zmniejszanie dystansu do mniejszych lig europejskich Ciągle rozwijana nowoczesna infrastruktura stadionowa, stwarza szansę na generowanie znacznie wyższych wpływów z dnia meczu Wzmocnienie wizerunku Klubów i meczy jako bezpiecznych, może pozytywnie wpłynąć na liczbę kibiców na stadionach i związane z tym przychody
 20. 20. Kontakt 20 Marcin Diakonowicz Partner Lider Sports Business Group Poland Tel.:+48 (22) 511 01 23 E-mail: mdiakonowicz@deloitteCE.com ©2015 Deloitte Poland
 21. 21. Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach: Audyt i rachunkowość Doradztwo finansowe Zarządzanie kapitałem ludzkim Doradztwo prawne Doradztwo podatkowe Zarządzanie procesami Zarządzanie ryzykiem Doradztwo IT Zarządzanie strategiczne
 22. 22. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited © 2015 Deloitte
Fly UP