...

Etapy Rozwoju Człowieka

by paula-pilarska

on

Report

Category:

Education

Download: 3

Comment: 0

52,363

views

Comments

Description

Etapy rozwoju człowieka, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia - od niemowlęctwa do późnej dorosłości. Rozwój poznawczy - J. Piaget, rozwój wg. E. Eriksona, rozwój moralny - L. Kohlberg.
Download Etapy Rozwoju Człowieka

Transcript

 • 1. ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA opracowała: Paula Pilarska
 • 2. Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia ZMIANA ROZWÓJ
 • 3. Trzy rodzaje zmian wyróżnionych przez Helen Bee (1994):
  • UNIWERSALNE – zegar biologiczny i kulturowy, np.. Pojawienie się pytania „kim jestem?” pomiędzy dzieciństwem a dorosłością,
  • WSPÓLNE – dla grupy (kultura, grupa społeczna, pokoleniowa, rodzina – ten sam czas historyczny, to samo środowisko fizyczne, ale inne środowisko psychologiczne),
  • INDYWIDUALNE – zdarzenia traumatyczne, niepowtarzalne doświadczenie.
 • 4. Jakie cechy musi posiadać zmiana, aby można ją było nazwać przejawem rozwoju?
  • nie może być nagła krótkotrwała i jednorazowa, ale musi to być zmiana względnie trwała,
  • nie może to być zmiana pojedyncza, ale musi pewien ciąg,
  • nie jest to ciąg stale powtarzającego się cyklu, ale ciąg stale rosnący lub malejący,
  • zmiana dotyczy przeobrażeń jakościowych,
  • zmiany są względnie nieodwracalne,
  • zmiany są spontaniczne, a więc wewnętrzne.
 • 5. Nie można zobaczyć zmian rozwojowych, można jedynie o nich wnioskować na podstawie zmian zachowania w różnych sytuacjach.
 • 6. Czy rozwój głównie wyznaczony jest przez NATURĘ czy przez ŚRODOWISKO ?
  • Enwironmentaliści
  • Natywiści
  • Interakcjoniści
 • 7. Rozwój NORMATYWNY badania dotyczące prawidłowości rozwoju wszystkich dzieci Rozwój IDIOGRAFICZNY badania dotyczące różnic indywidualnych
 • 8. STRATEGIE BADAŃ:
  • POPRZECZNE (przekrojowe) – badanie grup ludzi w różnym wieku i porównanie uzyskanych wyników; każda osoba badana jest tylko jeden raz
  • (np.: w 2009 roku badanie grupy dzieci urodzonych w 2001, 2002 i 2003 roku),
  • PODŁUŻNE – badanie tej samej grupy ludzi w kolejnych odstępach czasu
  • (np.: badanie tych samych dzieci gdy mają 6, 7 i 8 lat),
  • SEKWENCYJNE – zbieranie danych od co najmniej dwóch grup pokoleniowych badanych nie mniej niż w dwóch odcinkach czasu
  • (np.: badanie 6 – latków w 2001, 2006 i 2011 roku).
 • 9. Rozwój w różnych koncepcjach psychologicznych:
  • Koncepcje psychologiczne dotyczą kilku kwestii:
  • kim jest człowiek,
  • jaki jest,
  • jakie są podstawowe mechanizmy jego działania,
  • jakie są podstawowe mechanizmy jego zachowania,
  • jakie są podstawowe mechanizmy jego rozwoju.
 • 10. Koncepcje psychologiczne:
  • psychoanalityczna,
  • behawiorystyczna,
  • humanistyczna,
  • poznawcza,
  • socjobiologiczna,
  • potoczne koncepcje człowieka.
 • 11.
  • ROZWÓJ PRENATALNY
  • od zapłodnienia do narodzin
 • 12. Pierwszy trymestr rozwoju prenatalnego
  • Około 18 (ok. 2,5 tyg.) dnia od poczęcia kształtuje się struktura serca zarodka, około 3 tygodnia w sercu zaczynają występować skurcze mięśni,
  • Pod koniec 1 miesiąca życia zaczyna rozwijać się centralny układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy)
  • Zaczynają się rozwijać wszystkie wewnętrzne organy: płuca, wątroba, nerki, gruczoły dokrewne i system trawienny
  • Pod koniec 1 miesiąca zarodek ma około 5 mm długości
  • Pod koniec 8 tygodnia zarodek ma ponad 2,5 cm długości i waży prawie 28 gramów
  • W 6 tygodniu pojawiają się uszy
  • Pod koniec 8 tygodnia twarz zarodka ma już „ludzkie” rysy
  • Z końcem 12 tygodnia płód może już kopać, zginać palce rąk i nóg, poruszać kciukiem, a nawet robić zeza, rozwijają się nawet paznokcie
 • 13. Drugi trymestr rozwoju prenatalnego
  • Czwarty miesiąc
  • Gwałtowne przyspieszenie wzrostu
  • 4 miesiąc płód ma ponad 12 cm długości i waży około 300 gramów
  • Głowa nieproporcjonalnie wielka w stosunku do reszty ciała
  • Płód jest dość aktywny (zamyka i otwiera usta)
  • Piąty miesiąc
  • Wewnętrzne organy gwałtownie się rozwijają z wyjątkiem płuc, które rozwijają się z opóźnieniem
  • Między 16 a 18 tygodniem matka zwykle odczuwa pierwsze ruchy płodu
  • Płód ma okresy snu i czuwania
  • Podczas czuwania płód płacze, ssie palec, ma czkawkę, fika koziołki
  • Szósty miesiąc
  • Zaczyna gromadzenie substancji tłuszczowych, jego waga sięga 800 gramów
  • Rozpoczyna się twardnienie kości
  • Mimo tych sygnałów dojrzałości płód miałby niewielkie szanse na przeżycie, gdyby urodził siew tym momencie trwania ciąży
 • 14. Trzeci trymestr rozwoju prenatalnego
  • Przez ostatnie dwa miesiące płód przybiera średnio około 250 gramów na tydzień
  • Dojrzewają korowe obszary mózgu odpowiedzialne za zachowania motoryczne i sensoryczne (rozwijają się odruchy, które ujawniają się w chwili urodzenia, np. odruch ssania)
 • 15. Porównanie masy ciała i wielkości dziecka w poszczególnych okresach rozwoju prenatalnego Okres rozwoju Wielkość ciała Masa ciała Pierwszy miesiąc 5 mm Drugi miesiąc 2,5 cm 28 gramów Trzeci miesiąc 7,5 cm 45 gramów Czwarty miesiąc 12 cm 130 gramów Piąty miesiąc 20 cm 500 gramów Szósty miesiąc 30 cm 800 gramów Siódmy, ósmy Zwiększenie o około 50% 250 gramów na tydzień Dziewiąty miesiąc Średnio 52 cm Średnio 3200 gramów
 • 16. Czynniki zaburzające rozwój prenatalny
  • Szkodliwość danego czynnika dla rozwijającego się organizmu zależy od:
  • Właściwości matki oraz łożyska,
  • Właściwości konstytucyjnych dziecka, które czynią go mniej lub bardziej podatnym na szkodliwe czynniki,
  • Okresu rozwojowego, w którym dany czynnik zadziałał
  • Innych czynników, działających uprzednio lub w tym samym czasie, co zwiększa działanie głównego czynnika negatywnego,
  • Rodzaju, siły i długości czasu działania bodźca uszkadzającego.
  Im wcześniejszy etap w rozwoju, tym szybsze tempo wzrostu, intensywne dojrzewanie, słabsza obrona kosmówkowa lub łożyskowa oraz odporność dziecka, stąd bardziej rozległe i poważne efekty patogenne działających czynników, które mogą zaburzyć kształtowanie się tego, co zostało dziedzicznie przekazane (okresy krytyczne)
 • 17. Czynniki zaburzające rozwój prenatalny czynniki przyczyna genetyczne Przekazywane dziedzicznie lub spowodowane działaniem na komórki rozrodcze: zygotę i embrion szkodliwych czynników powodujących zmiany materiału dziedzicznego aberracje chromosomowe strukturalne aberracje chromosomowe liczbowe mutacje monogenowe mutacje poligenowe Paragenetyczne i pozagenetyczne Genetyczno-konstytucjonalne właściwości matki stanowiące tzw. regulator matczyny, wpływający na modyfikację predyspozycji genetycznych dziecka wirus pasożyt promieniowanie toksyny niedotlenienie Stany niedoborowe ilościowe (niedożywienie) i jakościowe (niedobory witamin) Choroby matki Komplikacje ciążowe Stres matki Urazy okołoporodowe
 • 18. Teratogeny – leki terapeutyczne Leki Możliwy skutek Aspiryna w dużych ilościach – poronienie, krwawienie, kłopoty noworodka z oddychaniem Barbituraty kłopoty noworodka z oddychaniem DES (lek zapobiegający poronieniom) anomalie narządów płciowych obu płci, rak pochwy i szyjki macicy u kobiet Izoretyna (wit. A używana przy leczeniu wysypek zniekształcenia głowy i uszu, uszkodzenia serca i centralnego układu nerwowego Fenytoina (lek rozkurczowy) trzykrotny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia wad serca i zahamowania wzrostu Streptomycyna utrata słuchu Tetracyklina Najczęściej plamy na zębach, może wpływać na rozwój kości Talidomid Deformacje kończyn, deficyty sensoryczne, uszkodzenia narządów wewnętrznych, śmierć
 • 19. Teratogeny – narkotyki Narkotyki Możliwy skutek Kokaina i „crack” zahamowanie wzrostu, przedwczesny poród, drażliwość noworodka, syndrom głodu narkotycznego Heroina i metadon zahamowanie wzrostu, przedwczesny poród, drażliwość noworodka, syndrom głodu narkotycznego, syndrom nagłej śmierci LSD i marihuana Przy znacznych ilościach – prawdopodobny powód przedwczesnych porodów i zahamowań wzrostu, uważane za przyczynę odrywania się kawałków chromosomów, ale efekt ten nie jest pewny
 • 20. Teratogeny – warunki związane z matką Warunki związane z matką Możliwy skutek Wiek nastoletnie matki oraz kobiety powyżej 35 roku życia mają dzieci z niższa wagą urodzeniową niż matki w optymalnym wieku rozrodczym, prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z syndromem Downa rośnie wraz z wiekiem Alkohol uszkodzenia mózgu, serca, zahamowanie wzrostu, opóźnienie umysłowe, płodowy zespół alkoholowy Cukrzyca trzykrotny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich typów wad wrodzonych, nie wyłączając takich jak: bezmózgowie, rozszczepienie kręgosłupa, wady wrodzone serca Niedożywienie wzrost prawdopodobieństwa zahamowania wzrostu, wcześniactwo, kłopoty z koncentracja uwagi, małe zdolności społeczne, szczególnie wtedy gdy matka była niedożywiona w okresie poprzedzającym ciążę Fenyloketonuria opóźnienia rozwojowe mózgu i głowy, opóźnienie umysłowe, wady serca Papierosy zahamowanie wzrostu, wcześniactwo
 • 21. Teratogeny – infekcje Infekcje Możliwy skutek AIDS wrodzone deformacje, dziecko bezbronne wobec infekcji Cytomegalowirus głuchota, ślepota, anomalie rozwoju głowy i mózgu, opóźnienie umysłowe Liszaje opóźnienie umysłowe, uszkodzenie oczu, śmierć Różyczka opóźnienie umysłowe, uszkodzenie oczu, głuchota, wady wrodzone Syfilis opóźnienie umysłowe, poronienie, ślepota, głuchota, śmierć Toksoplazmoza anomalie rozwoju głowy i mózgu, opóźnienie umysłowe
 • 22. Teratogeny – zagrożenia środowiskowe Zagrożenia środowiskowe Możliwy skutek Ołów Poronienie, anemia, opóźnienie umysłowe Rtęć Anomalie rozwoju głowy i mózgu, brak koordynacji motorycznej, opóźnienie umysłowe, PCV Zahamowanie wzrostu Promieniowanie Białaczka, anomalie rozwoju głowy i ciała, rak, zmiany genetyczne, poronienie, urodzenie martwego dziecka
 • 23. Ocena funkcji noworodka Skala Virginii Apgar Skala ocen: Zabarwienie skóry 0 1 2 Czynność serca 0 1 2 Odruchy 0 1 2 Napięcie mięśniowe 0 1 2 Czynność oddychania 0 1 2 7 - 10 Dobry stan 4 - 6 Średni stan (tlen) 0 - 3 Ciężki stan – konieczne wspomaganie akcji oddechowej
 • 24. Odruchy noworodka Odruchy wspólne dla noworodka i dorosłego Mruganie zamykanie powiek przy próbie dotknięcia rogówki Odruch źrenicowy zwężanie się źrenicy pod wpływem światła Ssania Połykania Wydalania moczu i kału Odruch kolanowy Stuknięcie w ścięgno, poniżej rzepki pod kolanem powoduje szybki wyprost kolana Występujące tylko u noworodka i/lub niemowlęcia a zanikające lub patologiczne u człowieka dorosłego Odruch Babińskiego unoszenie dużego palca przy podrażnieniu stóp Odruch toniczno-szyjny wraz z odwróceniem głowy wyprostowują się kończyny po tej samej stronie, a kurczą po przeciwnej Odruch Moro unoszenie kończyn i przyciąganie ich do ciała w geście obejmowania Odruch chwytny Zaciskanie dłoni na przedmiocie i mocne trzymanie, tak że można dziecko unieść w górę i oderwać od podłoża Odruch marszu automatycznego Przy dotknięciu stóp z podłożem dziecko wykonuje rytmiczne ruchy chodzenia Odruch poszukiwania piersi Dziecko odwraca głowę w tę stronę, po której dotkniemy jego policzka/okolic ust
 • 25. Zadania rozwojowe czyli to czego oczekujemy od człowieka na poszczególnych etapach życia
  • Niemowlęctwo (0 do 2 lat)
  • Wczesne dzieciństwo (od 2 do 4 lat)
  • I średnie dzieciństwo (od 5 do 7 lat)
  • II średnie dzieciństwo (od 8 do 12 lat)
  • Wczesna adolescencja (od 13 do 17 lat)
  • Późna adolescencja (od 18 do 22 lat)
  • Wczesna dorosłość (od 23 do 34 lat)
  • Średnia dorosłość (od 35 do 60 lat)
  • Późna dorosłość (powyżej 61 lat)
 • 26. Niemowlęctwo (0 do 2 lat)
  • Społeczne przywiązanie
  • Inteligencja sensomotoryczna i prymitywna przyczynowość (płacz – pokarm)
  • Stałość przedmiotu
  • Uczenie się chodzenia
  • Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu
  • Uczenie się mówienia
  • Uczenie się kontroli nad własnym ciałem
  • Samoświadomość
  • Lęk separacyjny (8 do 24 m-cy, przy raczkowaniu)
 • 27. Wczesne dzieciństwo (2 do 4 lat)
  • Uczenie się różnic związanych z płcią
  • Fantazja i zabawa
  • Uczenie się wstydu (emocja kontrolna: blokada lub wyzwalanie zachowania)
  • Samokontrola (hamowanie niektórych emocji, odporność na pokusy, zdolność do odraczania gratyfikacji)
  • Uczenie się mowy do opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej
  • Uczenie się rozróżniania dobra i zła, początki rozwoju sumienia
  • Początki kształtowania się gotowości do opanowania mowy pisanej
 • 28. Kolejność dojrzewania funkcji lokomocyjnych
 • 29. Porównanie rozwoju tkanki nerwowej, rozwoju fizycznego oraz genitalnego
 • 30. I średnie dzieciństwo (5 do 7 lat)
  • Identyfikacja z płcią
  • Wczesny rozwój moralny, uczenie się reguł
  • Uczenie się zabawy grupowej
  • Uczenie się przebywania z rówieśnikami, bez obecności dorosłych
  • Nabywanie sprawności fizycznych potrzebnych w codziennym życiu
  • Kształtowanie się fundamentalnych sprawności związanych z pisaniem, czytaniem i liczeniem
 • 31. II średnie dzieciństwo (8 do 12 lat)
  • Rozwijanie się postaw społecznych wobec szkoły
  • Kooperacja społeczna, rozwijanie się postaw społecznych wobec innych ludzi
  • Kształtowanie się postaw wobec samego siebie – samoocena
  • Rozwijanie się pojęć sumienia,
  • pojęć moralnych i skali wartości
  • Nabywanie sprawności szkolnych
 • 32. Wczesna adolescencja (13 - 17 lat)
  • Nawiązywanie nowych, bardziej dojrzałych relacji z rówieśnikami obojga płci
  • Akceptacja zmian zachodzących we własnym organizmie
  • Kształtowanie się myślenia abstrakcyjnego
  • Kształtowanie się systemu wartości i systemu etycznego
  • Dążenie do wpływu społecznego
  • Podejmowanie decyzji dotyczących przyszłego zawodu i typu kształcenia
 • 33. Późna adolescencja (18 do 22 lat)
  • Dążenie do emocjonalnej i życiowej niezależności (autonomii) od rodziców i innych dorosłych
  • „ Zaloty” i wybór partnera
  • Ugruntowanie tożsamości dotyczącej roli seksualnej
  • Podjęcie studiów lub pracy i rozpoczęcie kariery zawodowej
  • Poszukiwanie
  • stosowanych dla siebie
  • grup towarzyskich
  • i społecznych
  • Osiągnięcie
  • zinternalizowanej
  • własnej moralności
 • 34. TO BYŁY ETAPY: KU TOŻSAMOŚCI „ JA” – NAJWAŻNIEJSZE „ JA” – ZAMIENIA SIĘ NA „MY”
 • 35. Wczesna dorosłość (23 do 34 lat)
  • Uczenie się harmonijnego życia z partnerką / -em
  • Rozpoczęcie życia rodzinnego i uczenie się nowej roli rodzica
  • Uczenie się odpowiedzialności za dzieci i rodzinę, uczenie się umiejętności zaspokajania potrzeb dzieci
  • Realizacja drogi zawodowej
  • Kształtowanie się tożsamości obywatelskiej
  • Ukształtowanie się indywidualnego stylu życia
 • 36. ZAMIANA „MY” NA „TY” I „JA”
 • 37. Średnia dorosłość (od 35 do 60 lat)
  • Traktowanie siebie jako „osoby” w relacjach z partnerem
  • Dążenie do / i podtrzymanie satysfakcjonującego wykonywania swojego zajęcia (roli zawodowej)
  • Uzyskanie stabilności ekonomicznej, prowadzenie domu
  • Osiągnięcie dojrzałej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej
  • Towarzyszenie dorastającym dzieciom w stawaniu się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi dorosłymi
  • Przystosowanie do starzenia się rodziców
  • Akceptowanie i dostosowanie się do fizjologicznych zmian wieku średniego
  • Rozwijanie różnych form spędzania wolnego czasu
 • 38. Późna dorosłość (powyżej 61 lat)
  • Przygotowanie się do wycofania z pracy zawodowej i zredukowanych dochodów
  • Przyjmowanie i dostosowywanie się do zmiennych ról społecznych
  • Ustalenie jasnej przynależności do swej grupy wiekowej
  • Przystosowanie się do spadku sił fizycznych i pogarszającego się zdrowia
  • Przystosowanie się do śmierci współmałżonka
  • i do problemu własnej śmierci
  • Ustalenie bilansu życiowego
 • 39. KONCEPCJE ROZWOJU CZŁOWIEKA
 • 40. Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona Erik Erikson (15.06.1902 – 12.05.1994) Erikson wyodrębnił osiem stadiów życia człowieka . Każdy z nich charakteryzuje się tym, że wywołuje u jednostki inny, specyficzny dla siebie kryzys .
 • 41. Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona Wiek Kryzys Właściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie 0–1,5 Ufność vs nieufność Podstawowe poczucie bezpieczeństwa Niepewność, lęk 1,5–3 Autonomia vs zwątpienie w siebie Postrzeganie siebie jako podmiotu zdolnego do kontrolowania własnego ciała i sprawcę działania Poczucie niezdolności kontroli przebiegu zdarzeń
 • 42. Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona Wiek Kryzys Właściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie 3–6 Inicjatywa vs poczucie winy Zaufanie do siebie jako inicjatora i twórcy Poczucie braku w ł asnej warto ś ci 6–okres dojrzewania Kompetencja vs poczucie ni ż szo ś ci Opanowanie podstawowych umiej ę tno ś ci intelektualnych i spo ł ecznych Brak pewno ś ci siebie, poczucie kl ę ski
 • 43. Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona Wiek Kryzys Właściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie Adolescencja Tożsamo ść vs pomieszanie ról Poczucie siebie jako osoby Poczucie fragmentacji w ł asnego „ja”, niejasne poczucie siebie Wczesna doros łość Intymno ść vs izolacja Zdolność do nawi ą zywania bliskich wi ę zi i zaanga ż owania się wobec innych Poczucie osamotnienia i separacji, zaprzeczanie potrzebie bliskości
 • 44. Stadia rozwoju psychospołecznego według E. Eriksona Wiek Kryzys Właściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie Średnia dorosło ść Produktywno ść vs stagnacja Koncentracja troski poza „ja” – na rodzinie, społeczeństwie, przyszłych pokoleniach Troska o siebie, brak orientacji na przyszło ść Pó ź na doros ł o ść Integralno ść ego vs rozpacz Poczucie pe ł ni, podstawowa satysfakcja z ż ycia Poczucie bezowocno ś ci ż ycia, rozczarowanie
 • 45. Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta
  • Według tej teorii, istotą rozwoju psychicznego jest rekonstrukcja i reintegracja struktur poznawczych. Mechanizmem tak rozumianego rozwoju jest dążenie systemu pozna-wczego do zrównoważenia, u którego podstaw leżą dwa, powiązane ze sobą, procesy – asymilacja i akomodacja .
  Jean Piaget (9.08.1896 – 16.09.1980)
 • 46.
  • ADAPTACJA – procesy przystosowywania się do środowiska:
  • Asymilacja – włączanie struktur zewnętrznych do już ukształtowanych struktur poznawczych.
  • Akomodacja – proces polegający na dostosowaniu struktur wewnętrznych do struktur asymilowanych, w wyniku czego dochodzi do ich przekształceń.
  • Stałość przedmiotu – 4-8 miesiąc (stadium 3)
  • Egocentryzm – nie rozróżnianie siebie od świata zewnętrznego.
 • 47. Operacja zakłada jakąś formę działania, operowania w celu rozumienia świata. Operacje to systemy wewnętrznych działań Schematy są wyrażone w działaniu zewnętrznym, sięganiu, chwytaniu, manipulowaniu
 • 48. Cztery okresy rozwojowe
  • Okres sensoryczno – motoryczny
  • od urodzenia do 2 r.ż.
  • Okres przedoperacyjny
  • od 2 do 6 r.ż.
  • Okres operacji konkretnych
  • od 6 do 11 r.ż.
  • Okres operacji formalnych
  • od 11 do dorosłości
 • 49. Okres sensoryczno - motoryczny Stadium 1 Ćwiczenie odruchów od ur. do 1 msc Stadium 2 Rozwijanie schematów od 1 do 4 mc-a
  • Schemat – wyćwiczone wzorce działania np.: schemat ssania,
  • coraz precyzyjniejsze, koordynacja zmysłów (słuch – wzrok, wzrok - dotyk)
  • zachowanie skierowane do wewnątrz, zabawa misiem dla manipulacji
  Stadium 3 Odkrywanie procedur od 4 do 8 mc-a
  • Zainteresowanie światem zewnętrznym – działanie na zewnątrz.
  • rozumienie przyczynowości post factum
 • 50. Okres sensoryczno - motoryczny Stadium 4 Intencjonalne zachowanie od 8 do 12 msc
  • intencja a nie rozumienie post factum – bierze grzechotkę, aby grzechotać
  • badania z przeszkodami (przykrywanie zabawek)
  Stadium 5 Nowość i eksploracja od 12 do 18 mc-a
  • tworzy nowe schematy,
  • odkrywa nowe rozwiązania,
  • aktywnie eksploruje metodą prób i błędów,
  • eksperymentowanie dla eksperymentowania
  Stadium 6 Reprezentacje umysłowe od 18 do 24 mc-a
  • myślenie i działanie wobec świata w sposób wewnętrzny
  • Jacqueline (1,8) – trawa – obrazy umysłowe
  • Luciene zabawa zegarkiem – funkcja symboliczna
 • 51. Okres przedoperacyjny od 2 do 6 r.ż.
  • Pojawia się funkcja symboliczna – zastosowanie jednej rzeczy jako symbolu innej,
  • Rozumienie tożsamości jakościowej – drut pomimo zgięcia to ten sam drut
  • Egocentryzm – niemożność przyjęcia innej perspektywy – zadanie z górami
  • Koncentracja na jednym aspekcie problemu
 • 52. Egocentryzm
 • 53. Problem zachowania stałości
 • 54. Centracja na długości Centracja Centracja Centracja Centracja
 • 55. Okres operacji konkretnych od 6 do 11 r.ż.
  • dziecko zyskuje wiedzę, że ILOŚCIOWE cechy obiektów są niezmienne
  • coraz bardziej odwracalne manipulacje na reprezentacjach konkretnych przedmiotów,
  • decentracja umożliwiająca uwzględnienie w rozważaniach wielu własności przedmiotu w tym samym czasie
  • główne osiągnięcia – zdolność do zachowania ilości, np.: masy, czy objętości,
  • a także rozumowanie sylogistyczne, np.: „ Jeżeli każdy M jest P oraz każdy P jest S, to każdy M jest S.”
 • 56. Okres operacji formalnych od 11 do dorosłości
  • w pełni odwracalne operacje umysłowe
  • główne osiągnięcia – myślenie abstrakcyjne i hipotetyczno dedukcyjne (gdyby, może, jeśli) rozumowanie logiczne, logika zdań
  • nastolatek lepiej czuje się w tym co hipotetyczne, wyobrażone
  • zadanie: badany musi określić jakie czynniki wpływają na częstotliwość wahnięć wahadła (długość sznurka, waga ciężarka, siła z jaką jest popychany, wysokość z jakiej jest spuszczany, kombinacja dwóch lub więcej czynników.)
 • 57. Stadia rozwoju moralnego teoria Lawrence Kohlberga
  • Skonstruował teorię moralnego rozwoju dziecka.
  • Teoria Kohlberga ujmuje rozwój moralny na trzech poziomach, z których każdy obejmuje dwa stadia rozwoju moralnego dziecka.
  • Rezultatem końcowym jest ukształtowanie człowieka dojrzałego z klarownym poczuciem dobra i sprawiedliwości.
  Lawrence Kohlberg (25.10.1927 – 15.04.1987)
 • 58. I Poziom moralności przedkonwencjonalnej
  • Moralność unikania kary – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia irracjonalnego strachu przed karą.
  • Moralność własnego interesu – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia nagród i przewidywanych korzyści osobistych.
 • 59. II Poziom moralności konwencjonalnej
  • Moralność harmonii interpersonalnej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia przewidywanego braku aprobaty ze strony osób pozostających w bezpośrednich relacjach oraz na podstawie wyobrażeń o „znaczących” i „grzecznych” osobach.
  • Moralność prawa i porządku – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia uznanych autorytetów, obowiązujących norm i pełnionych ról społecznych.
 • 60. III Poziom moralności pokonwencjonalnej
  • Moralność umowy społecznej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ogólnych norm, które są uznane i zweryfikowane przez ogół członków społeczeństwa przy uwzględnieniu relatywnej wartości osobistych opinii jednostki.
  • Moralność uniwersalnych zasad etycznych – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ustalonych i uogólnionych przez siebie zasad etycznych.
 • 61. Literatura
  • Vasta , R., Haith, M.M., Miller, S.A., (2005)
  • Psychologia dziecka .
  • Warszawa:
  • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • 62. Dziękuję za uwagę
Fly UP