System is processing data
Please download to view
...

Gis wirtualne oblicze świata

by szymon-bloch

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

1,920

views

Comments

Description

Download Gis wirtualne oblicze świata

Transcript

  • 1. GISSystem Informacji Geograficznej
  • 2. Na początek, co to jest GIS:Systemem informacji geograficznej nazywa się systempozyskiwania, przetwarzania, weryfikowania, integrowania,manipulowania, analizowania i prezentacji danych, które sąprzestrzennie odniesione do Ziemi. Obejmuje on zazwyczaj bazędanych przestrzennych oraz odpowiednie oprogramowanie.System ten składa się z:• geografii• oprogramowania przestrzennego• danych• myślącego operatora – czyli każdy z nas 
  • 3. Funkcje w GIS:• wprowadzanie danych,• zarządzanie danymi,• przetwarzanie danych,• udostępnianie danych.
  • 4. Wprowadzenie danych, pozyskiwanedanych przestrzennych w drodze:• pomiarów terenowych, również tych historycznychudokumentowanych przez szkice, dzienniki, zarysy,• trójwymiarowej digitalizacji fotogrametrycznej(stereodigitalizacji) oraz innych metod fotogrametriii teledetekcji,• transferu danych z innych systemów,• digitalizacji map,• skanowania i wektoryzacji map.• wprowadzanie danych opisowych interaktywnie lubwsadowo.
  • 5. Jak działa GIS?Dane są przechowywane jakozbiór warstw tematycznych Warstwy tematyczne zawierają cechy:AN HMACO # # # # CW IL L IM AW HE E L E RB IA #CO L UMDKN N # OW PO #LTNT IC # AL PONIN EL # E RA SA B U # HPBER # S # # # # #RYJ B # TH #OU # A LM LA NMIS T IC O S TE R V D F CE S #OLT FL IN # IG H #IG N T EN SRL # O ISS IL LE OSS TA # MGELOVELLSITTUURCA M M E TT COBO PunktyLinie Powierzchnie Tekst 5
  • 6. Pierwszy projekt: Mapa KampusuPolitechniki Gdańskiej
  • 7. Zastosowania:Δ Wyznaczanie trasy – wyznaczanie trasy z punktu A do punktu Blub między kilkoma punktami np.: od A, przez B i C do D. Wynikiembędzie pokazana trasa na mapie wraz z odległością i czasem dopokonania odległości.Δ System Informacji Osobowej Politechniki Gdańskiej –Wyszukiwanie informacji na temat pracowników PolitechnikiGdańskiej (imię i nazwisko (wraz z tytułami), e-mail, telefon,pełniona funkcja, budynek wraz z nr pokoju), którego wynikiem jestpokazanie budynku na mapie oraz informacjami dot. szukanejosoby. Możliwości wyszukania po imieniu i nazwisku, tytulenaukowym, tytule zawodowym, jednostce, grupie pracowniczej,podgrupie pracowniczej, stanowisku, funkcji oraz po Jednostceorganizacyjnej.
  • 8. Zastosowania:Δ Wirtualny spacer po kampusie uczelni – przy połączeniuoprogramowania ArcGIS firmy ESRI oraz skanera laserowegoPolitechniki Gdańskiej możliwość spaceru po kampusie uczelni wmodelu 3DΔ Wyszukiwanie punktów gastronomicznych, punktów POIΔ Miejsca przyjazne niepełnosprawnymΔ Cały projekt wykonany w geodezyjnym układzie współrzędnychΔ Aplikacja komórkowa – stworzenie aplikacji komórkowejumożliwiającej wykorzystanie GeoPortalu w telefonie komórkowymw systemie Windows Mobile oraz Android.
  • 9. Wygrane stypendium przeznaczę na:Kursy doszkalające:ArcGIS Desktop - szkolenia podstawowe:ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS (dwa dni)ArcGIS Desktop II: Narzędzia i Funkcjonalność (trzy dni)ArcGIS Desktop III: Zadania i Analizy Przestrzenne (dwa dni)ArcGIS Desktop - szkolenia zaawansowane:Budowanie Geobaz (trzy dni)Techniki Tworzenia i Edycji Danych (trzy dni)Zarządzanie Rastrami w ArcGIS (dwa dni)Szymon Bloch
  • Fly UP