...

Zasady Pisania TekstóW

by guest5d44e0

on

Report

Category:

Education

Download: 1

Comment: 0

48,108

views

Comments

Description

Download Zasady Pisania TekstóW

Transcript

  • 1. Ogólne zasady pisania tekstów 1. Odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych (a nie przed!).2. Znaki interpunkcyjne i inne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania)stawiamy bezpośrednio po wyrazie.3. Po otwarciu nawiasu, wyraz piszemy od razu, bez spacji. Nawias zamykającystawiamy zaraz po wyrazie.4. Teksty ładnie wyglądają, jeśli są wyjustowane tzn. wyrównane do obu marginesów.Ten tekst jest również wyjustowany. Dlatego też wskazane jest, jeśli jest to tylkomożliwe, wyrównywać tekst do obu marginesów.5. Nie zostawia się jednoliterowych spójników np. i, z, w i in. na końcu wiersza.Przeniesienie spójnika do nowego wiersza klawiszem Enter psuje wyjustowanie. Abytego uniknąć ustawiamy wtedy kursor bezpośrednio przed spójnikiem, wciskamy Shifti naciskamy Enter. Spójnik przechodzi wtedy na początek nowego wiersza. Można teżpo spójniku jednoliterowym dać tzw. twardą lub nie rozdzielającą spację, którą opisujęw punkcie 8.6. Nie używamy w pisanym tekście więcej niż trzech krojów czcionek.7. Dla formatu papieru A4 powinno się pisać czcionką o rozmiarze co najmniej12 punktów.8. Należy starać się, aby akapity zaczynały się lub kończyły razem ze stroną tzn. nowastrona powinna zaczynać się nowym akapitem.9. Umowy, kontrakty, podania, prace zaliczeniowe i dyplomowe piszemy z odstępem 1,5lub 2 wierszy. Ustawiamy to za pomocą: Format, Akapit lub przy wciśniętymklawiszu Ctrl wcisnąć klawisz 5.10. Na końcu linijki, aby przejść do nowego wiersza nie wciskamy klawisza Enter.11. Jeśli od następnego wiersza będzie zaczynał się nowy akapit to na końcupoprzedniego wiersza naciskamy Enter.12. Daty piszemy następująco: 14. 07. 1999 r. Przed literą quot;rquot; powinna być spacja. Jeślilitera quot;rquot; przechodzi po dacie do nowego wiersza to należy bezpośrednio po roku daćtzw. twardą spację tzn.: Ctrl + Shift + spacja i dopiero wtedy napisać literę r.13. Wyrazy zawsze oddzielamy jedną spacją.Ogólne zasady wykorzystania klawiatury: 1. Pojedyncze wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem Shift (lewym lub prawym).2. Polskie litery: ę, ś, ć, ą, ż, ź - (dla ź należy wcisnąć klawisz x), ń, ó, ł piszemy z wciśniętym prawym klawiszem Alt. Można również pisać polskie litery z wciśniętymi dwoma klawiszami: lewym Alt + Ctrl, szczególnie jest to wygodne dla trzech ostatnich tj. ń, ó, ł. Mamy wtedy wolną prawą rękę .
Fly UP