...

Arup bim design for future conference

by thyforhtian

on

Report

Category:

Engineering

Download: 1

Comment: 0

562

views

Comments

Description

Download Arup bim design for future conference

Transcript

 • 1. 3D / BIM – założenia projektowe a rzeczywistość realizacyjna Andrzej Sitko, Ove Arup & Partners, Oddział w Polsce Konferencja Projektowanie Przyszłości, Serock 10-11 kwietnia 2014
 • 2. 2
 • 3. „We shape a better world” Kształtujemy lepszy świat Nasza misja Zapewniamy innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania projektowe i zarządcze. Wysokie wymagania naszych Klientów spełniamy łącząc lokalne doświadczenia z globalną wiedzą naszej korporacji.
 • 4. Nasze światowe projekty We have a network of over 86 offices Całościowe rozwiązania projektowe i biznesowe
 • 5. Indywidualne i subiektywne spojrzenie na BIM
 • 6. 6 Co to jest właściwie BIM? BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynkach i budowlach. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego. Do modelowania stosuje się oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie. Model powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, strop, dach, sufit, okno, drzwi, którym nadawane są odpowiednie parametry. Zmiany w elementach tworzących model są odzwierciedlane w trójwymiarowej reprezentacji modelu, w zestawieniach danych geometrycznych i materiałowych
 • 7. 7 Co to jest właściwie BIM?
 • 8. 8 Modelowanie konstrukcji nie jest niczym nowym
 • 9. 9 I co uzyskujemy przy zastosowaniu tego narzędzia?
 • 10. 10 3D / BIM – teoria ewolucji… Współczesność Faza 2: Modelowanie: 3D, Dynamiczne, w czasie rzeczywistym
 • 11. 11 Faza 2 – i jej gwałtowny rozwój … mamy coraz więcej narzędzi do wykorzystania: AutoCad / ArchiCad Revit Arch / Allplan Revit Structure / Tekla / Robot / GSA Revit MEP IES / TAS MS-Project … i wiele, wiele innych
 • 12. 12 Faza 2 – i jej gwałtowny rozwój … i dzięki temu możemy: Wizualizacje 3D Eliminacja Rozbieżności Koordynacja między- branżowa Wirtualny spacer Modelowanie w czasie Specyfikacje i kosztorysy materiałowe BIM
 • 13. 13 Zalety BIM Istnieje centralny model – spoiwo dla wszystkich branż Parametryzacja – dana jest wspólną dla wszystkich Możliwa daleko idąca koordynacja w trzech wymiarach Spójne zestawienie informacji o budynku Dane wejściowe do innych programów obliczeniowych albo wbudowane moduły obliczeniowe Łatwość tworzenia z kompletnego modelu rzutów, przekrojów, zdjęć, widoków
 • 14. 14 Co to oznacza dla projektanta? Istnieje centralny model – spoiwo dla wszystkich branż Parametryzacja – dana jest wspólną dla wszystkich Możliwa daleko idąca koordynacja w trzech wymiarach Spójne zestawienie informacji o budynku Konieczność stosowania BIM przez wszystkich Wprowadzanie coraz większej liczby danych – jak to sprawdzać? Bardzo uważne projektowanie – większe konsekwencje błędów = Droższe projektowanie
 • 15. 15 Co to oznacza dla projektanta? Dane wejściowe do innych programów obliczeniowych albo wbudowane moduły obliczeniowe Programy trudniejsze w obsłudze czyli konieczność zatrudniania samych specjalistów Znowu - większe konsekwencje błędów = Droższe projektowanie
 • 16. 16 Co to oznacza dla projektanta? Łatwość tworzenia z kompletnego modelu rzutów, przekrojów, zdjęć, widoków Konieczność dużego wkładu pracy przed wydaniem wiarygodnych informacji Postęp w pracach projektowych trudny do udokumentowania = zniecierpliwienie Zamawiającego = Trudniejsze zarządczo projektowanie
 • 17. 17 BIM or not to BIM? BIM jest bez wątpienia zmianą jakościową
 • 18. 18 1 – pozwala na odwzorowywanie coraz bardziej złożonych obiektów
 • 19. 20 2 – pozwala na coraz oszczędniejsze projektowanie typowych obiektów
 • 20. 21
 • 21. 22 3 – staje się wspólnym narzędziem wszystkich związanych z obiektem na wszystkich etapach jego istnienia
 • 22. 23 Atrium-02.mp4
 • Fly UP