...

DANFOSS POWER SOLUTIONS Rozdzielacze proporcjonalne PVG

by bibus-menos

on

Report

Category:

Engineering

Download: 0

Comment: 0

1,545

views

Comments

Description

BIBUS MENOS prezentuje: DANFOSS POWER SOLUTIONS Rozdzielacze proporcjonalne PVG
Download DANFOSS POWER SOLUTIONS Rozdzielacze proporcjonalne PVG

Transcript

 • 1. BIBUS MENOS Sp. z o.o. www.bibusmenos.pl DANFOSS POWER SOLUTIONS Rozdzielacze proporcjonalne PVG
 • 2. 2 ROZDZIELACZE PROPORCJONALNE SERII PVG
 • 3. 3 PODSTAWOWE PARAMETRY-PORÓWNANIE Typ rozdzielacza Max. przepływ na wejściu P l/min Max. przepływ w linii A/B l/min Max. ciśnienie bar Max. moc hydrauliczna kW PVG 32 180 130 350 81 PVG 120 240/300 240 400 200 PVG 100 250 180 350 145
 • 4. 4 PORÓWNANIE SPOSOBÓW KOMPENSACJI Wstępna kompensacja (PVG 32, PVG 120) Wtórna kompensacja (PVG 100) Cechy • Kompensator położony przed suwakiem • Kompensator steruje indywidualnie P, określonym przez ciśnienie na przyłączu LS oraz ciśnienie kompensatora. • Sprężyna kompensatora i sygnał LS otwierają suwak kompensatora • Kompensator położony za suwakiem • Kompensator steruje P, określonym przez najwyższe ciśnienie obciążenia (LSmax) i ciśnienie pompy - P poprzez otwieranie szczeliny głównego suwaka • Sprężyna kompensatora i (LSmax) zamykają suwak kompensatora Prostszy schemat Zalety • Umożliwia indywidualne sterowanie ciśnieniem na przyłączach LSA/B • Dzielenie przepływu Efekty uboczne • Dzielenie przepływu niemożliwe • Nie pozwala na indywidualne sterowanie ciśnieniem na przyłączach LSA/B
 • 5. 5 WSPÓLNE CECHY ZAWORÓW PVG • Przeznaczone głównie dla maszyn mobilnych • Sterowanie proporcjonalne LS • Możliwa kompensacja w każdej sekcji • Współpraca z pompami stałego i zmiennego wydatku • Budowa modułowa, sekcyjna, unifikacja części podzespołów • Pełna oferta sterowań: ręczne, hydrauliczne, elektryczne z możliwością dowolnego ich kombinowania • Możliwość łączenia zaworów ze wszystkich typoszeregów • Przyłącza BSP lub SAE
 • 6. 6 WSPÓLNE CECHY ZAWORÓW PVG • Dostępna wersja z zamkami na sekcjach (niedostępne dla PVG 120) • Pełny program wymiennych suwaków w tym suwaki z położeniem pływającym (niedostępne dla PVG 120) • Na życzenie – suwaki specjalne • Wbudowane zawory przeciążeniowe i antykawitacyjne • Wbudowana funkcja priorytetu (niedostępne dla PVG 120) • Sterowania elektryczne ze sprzężeniem zwrotnym i monitoringiem
 • 7. 7 PVG 32 – CHARAKTERYSTYKA ZAWORU • Przeznaczony do małych i średnich maszyn mobilnych • Sterowanie proporcjonalne LS • Max. przepływ w linii P: 180 l/min • Max. przepływ A/B: 130 l/min • Max. ciśnienie robocze 350 bar • Do 12 sekcji PVB
 • 8. 8 PVG 32 – przekrój i zasada działania
 • 9. 9 PVG 120 – CHARAKTERYSTYKA ZAWORU • Przeznaczony do dużych maszyn • Sterowanie proporcjonalne LS • Max. przepływ w linii P: 300 l/min • Max. przepływ A/B: 240 l/min • Max. ciśnienie 400 bar • Do 8 sekcji PVB • Możliwość łączenia z PVG 32
 • 10. 10 PVG 120 – PRZEKRÓJ I ZASADA DZIAŁANIA
 • 11. 11 PVG 120 – POŁĄCZENIE Z PVG 32
 • 12. 12 PVG 120 – PRZEKRÓJ I ZASADA DZIAŁANIA • Przeznaczony do maszyn mobilnych • Sterowanie proporcjonalne LS z wtórną kompensacją • Max. przepływ w linii P: 250 l/min • Max. przepływ A/B: 180 l/min • Max. ciśnienie robocze 350 bar • Wbudowany priorytet dla układu skrętu • Do 10 sekcji PVB
 • 13. 13 PVG 100 – PRZEKRÓJ I ZASADA DZIAŁANIA
 • 14. 14 DEFINICJA DZIELENIA PRZEPŁYWU-WYKRES 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czas Przepływ Przepływ pompy Funkcja 1 Żądana funkcja 1 Funkcja 2 Żądana funkcja 2 Pełny przepływ pompy
 • 15. 15 PVG 100 SEKCJA ROBOCZA - PRZEKRÓJ
 • 16. 16 STEROWANIE ELEKTRYCZNE • PVEO – załącz-wyłącz • PVEA – proporcjonalne • PVEH – wysoko proporcjonalne • PVES – wysoko proporcjonalne bez histerezy • Sterowanie napięciowe, PWM lub CAN-BUS • Napięcie zasilania 11- 32 V • Wewnętrzne sprzężenie zwrotne • Monitoring błędu aktywny lub bierny • Dostępne ze złączami Hirschmann, Deutsch lub AMP • Możliwość łączenia z innymi sterowaniami CAN SAE-J1939 ISOBUS
 • 17. 17 PVG – PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA Przeznaczony do maszyn, głównie mobilnych, wymagających precyzyjnego sterowania oraz często jednoczesnego działania kilku funkcji np.: • Żurawi hydraulicznych • Ładowarek • Kombajnów rolniczych i leśnych • Dużych wózków widłowych • Specjalizowanych pojazdów górniczych • Pojazdów municypalnych • Specjalizowanych nośników narzędzi • Ciągników rolniczych • Wciągarek i kołowrotów
 • 18. 18 Dziękujemy za uwagę www.bibusmenos.pl Gdańsk 2014 Odwiedź nas na: www.facebook.com/bibusmenospl www.youtube.com/bibusmenospl
 • Fly UP