...

Bahco Momentnycklar

by bahco

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,211

views

Comments

Description

Momentnycklar
Download Bahco Momentnycklar

Transcript

  • MOMENTNYCKLAR
  • Elektroniska momentnycklar • Utbytbart huvud möjliggör byte mellan spärrhuvud och fast nyckel • Spärrhuvud • Greppriktigt tvÃ¥-komponent handtag i plast Produktkod Fyrkanttapp Insticks storlek MomentomrÃ¥de IZO-D-30 1/4” 9 x 12 mm 3 – 30 Nm IZO-D-135 3/8” 9 x 12 mm 7 – 135 Nm IZO-D-200 1/2” 14 x 18 mm 20 – 200 Nm IZO-D-340 1/2” 14 x 18 mm 34 –340 Nm Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de IZO-DR-810 3/4" 81 – 810 Nm IZO-DRM-810 3/4" 81 – 810 Nm Elektronisk momentnyckel med minne • 1000 dragna värden kan lagras för bättre kvalite spÃ¥rbarhet • Mjukvara inkluderad för “klart att använda” • Utbytbart huvud möjliggör byte mellan spärrhuvud och fast nyckel Produktkod Fyrkanttapp Insticks storlek MomentomrÃ¥de IZO-DM-30 1/4” 9 x 12 mm 3 – 30 Nm IZO-DM-135 3/8” 9 x 12 mm 7–135 Nm IZO-DM-200 1/2” 14 x 18 mm 20 –200 Nm IZO-DM-340 1/2” 14 x 18 mm 34 –340 Nm Elektronisk momentnyckel medvinkelmätning och fast monterat spärrhuvud • Inställbar vinkel frÃ¥n 5 till 360 grader • Moment och vinkeldragning I ett arbetsmoment • Spärrhuvud Produktkod Fyrkanttapp Insticks storlek MomentomrÃ¥de IZO-DAG-135 3/8" 9 x 12 mm 7–135 Nm IZO-DAG-340 1/2” 14 x 18 mm 34–340 Nm Elektronisk momentnyckel med fast monterat spärrhuvud • 1230 mm längd för optimal hävstÃ¥ng • Verktyg i högkvalitetsstÃ¥l • IZO-DRM-810 kan lagra 1000 värden I minne E le k tro n isk a n yc k la r 2 NYHET !
  • M e k a n is k a n yc k la r Momentnyckel av klicktyp • Möjliggör dragning i bÃ¥da riktningarna • Noggrannhet +/- 4 %(Ã¥tdragning)+/- 4 %( lossdragning) • TvÃ¥ skalor metrisk +amerikansk Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 7455-5 1/4" 1–5 Nm 7455-15 3/8" 3–15 Nm 7455-20 3/8" 4–20 Nm 7455-25 3/8" 5–25 Nm 7455-60 3/8" 10–60 Nm 7455-100 3/8" 20–100 Nm 7455-200 1/2" 40–200 Nm 7455-300 1/2" 60–300 Nm 7455-340 1/2" 60–340 Nm 7455-500 3/4" 100–500 Nm 7455-800 3/4" 150–800 Nm 7455-1500 1" 300–1500 Nm 7455-2500 1" 500–2500 Nm Momentnyckel med klocka • Möjliggör dragning i bÃ¥da riktningarna • Noggrannhet +/- 4 %(Ã¥tdragning)+/- 4 %( lossdragning) • TvÃ¥ skalor metrisk +amerikansk • Lättavläst skala Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 7454-3 1/4" 0–3.5 Nm 7454-9 1/4" 0–9 Nm 7454-18 3/8" 0–18 Nm 7454-35 3/8" 0–35 Nm 7454-70 3/8" 0–70 Nm 7454-140 1/2" 0–140 Nm 7454-240 1/2" 0–240 Nm 7454-350 1/2" 0–350 Nm 7454-480 3/4" 0–480 Nm 7454-800 3/4" 0–800 Nm 7454-1400 1" 0–1400 Nm MeD eLekTRONISk 7454-800E 3/4" 0-800 Nm 7454-1400E 1" 0-1400 Nm 7454-2500E 1" 0-2500 Nm 3 NYHET ! NYHET ! Momentnyckel av klickmodell med ledbart spärrhavud • Möjliggör dragning i bÃ¥da riktningarna • Noggrannhet +/- 4 %(Ã¥tdragning)+/- 6 %( lossdragning)ovinklad • Ledbart huvud +/- 10 grader Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 7456-80LB 3/8" 10 – 80 lb.ft NYHET !
  • M e k a n isk a m o m e n tn yc k la r 4 Produktkod 7452/S32 Momentnyckelset InnehÃ¥ll: 32 delar. Spärrhuvud 3/8, insticksverktyg 9x12 mm Fyrkanttapp 3/8,7452 Nyckel 10-100 Nm. Insticksverktyg U-nyckel, 7452-7-7,-8,-9,-10,-11,-13,-14,-15,-,16,-17,-18 and 19. Insticksverktyg ringnyckel, 7452-8-7,-8,-10,-11,-12,-13,-14,-15,17 and 19 Insticksverktyg öppen ring, 7452-9-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18 and 19 Momentnyckel av klicktyp med skala • Traditionell momentnyckel av klicktyp med lättavläst skala • Lätt att ställa in önskat momentvärde • Fast monterat spärrhuvud med lÃ¥sning för hylsa Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 7451-20 3/8" 2–20 Nm 7451-100 3/8" 10–100 Nm 7851-200 1/2" 20–200 Nm 7851-340 1/2" 70–340 Nm Momentvinkelmätare • Förnämlig när moment och vinkeldragning erfordras • Stor lättavläst skala med ickereflekterande yta Produktkod FyrkanthÃ¥l/fyrkanttapp 7851-DW 1/2" – 1/2" Momentnycklar med förinställt värde • Förinställd mekanisk momentnyckel av klicktyp • Fast momnentvärde, ingen skala • Noggrannhet: +/- 3 % • Med lÃ¥sning för insticksverktyg • För kontrollerad momentdragning i medurs-/moturs riktning Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 6852P-25 9x12 mm 2-25 Nm 7452P-50 9x12 mm 5-50 Nm 7452P-85 9x12 mm 15-85 Nm 7852P-200 14x18 mm 20-200 Nm Momentnyckel av klicktyp med utbytbart huvud • Lättavläst skala • Noggrannhet +/- 3% • Utbytbart huvud medger användning av olika storlekar av fasta nycklar och spärrhuvud Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 6852-20 9 x 12 mm 2–20 Nm 7452-100 9 x 12 mm 10–100 Nm 7852-200 14 x 18 mm 20–200 Nm 7852-340 14 x 18 mm 70–340 Nm 8952F 14 x 18 mm 120–600 Nm Momentnyckel med dubbel skala • Direktavläsning • Medger dragning i bÃ¥da riktningar Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 6981A 1/4” 0,3–4 Nm 6981C 1/4” 0,5-13,5 Nm 7481A 3/8” 3–40 Nm 7481C 3/8” 6–80 Nm 8181A 1/2” 6–80 Nm 8181C 1/2” 20–215 Nm • Följevisare • Med spärrhuvud Momentnyckel med dubbel skala och signallampa • Direkt avläsning • Medger dragning i bÃ¥da riktningar Produktkod Fyrkanttapp MomentomrÃ¥de 8981 3/4” ratchet 80–400 Nm 8981A 3/4” ratchet 40–800 Nm 9581C 1” no ratchet 400–2000 Nm • Följevisare • Signallampa
  • In st ic k sv e rk ty g 5 Insticksverktyg för pÃ¥svetsning Produktkod Storlek Insticksstorlek 7452-10 8 x 14 mm 9 x 12 mm 7852-10 11 x 25 mm 14 x 18 mm Öppen ringnyckel Spärrhuvud Produktkod Storlek Insticksstorlek 6852-1 1/4" 9 x 12 mm 7452-1 3/8" 9 x 12 mm 7852-1 1/2" 14 x 18 mm 8952-1 3/4" 14 x 18 mm Produktkod Storlek Insticksstorlek 7452-9-10 10 mm 9 x 12 mm 7452-9-11 11 mm 9 x 12 mm 7452-9-12 12 mm 9 x 12 mm 7452-9-13 13 mm 9 x 12 mm 7452-9-14 14 mm 9 x 12 mm 7452-9-16 16 mm 9 x 12 mm 7452-9-17 17 mm 9 x 12 mm 7452-9-18 18 mm 9 x 12 mm 7452-9-19 19 mm 9 x 12 mm Produktkod Storlek Insticksstorlek 7452-8-7 7 mm 9 x 12 mm 7452-8-8 8 mm 9 x 12 mm 7452-8-10 10 mm 9 x 12 mm 7452-8-11 11 mm 9 x 12 mm 7452-8-12 12 mm 9 x 12 mm 7452-8-13 13 mm 9 x 12 mm 7452-8-14 14 mm 9 x 12 mm 7452-8-15 15 mm 9 x 12 mm 7452-8-17 17 mm 9 x 12 mm 7452-8-19 19 mm 9 x 12 mm 7852-8-13 13 mm 14 x 18 mm 7852-8-14 14 mm 14 x 18 mm 7852-8-15 15 mm 14 x 18 mm 7852-8-17 17 mm 14 x 18 mm 7852-8-19 19 mm 14 x 18 mm 7852-8-22 22 mm 14 x 18 mm 7852-8-24 24 mm 14 x 18 mm 7852-8-27 27 mm 14 x 18 mm 7852-8-30 30 mm 14 x 18 mm 7852-8-32 32 mm 14 x 18 mm Ringnyckel U-nyckel Produktkod Storlek Insticksstorlek 7452-7-7 7 mm 9 x 12 mm 7452-7-8 8 mm 9 x 12 mm 7452-7-9 9 mm 9 x 12 mm 7452-7-10 10 mm 9 x 12 mm 7452-7-11 11 mm 9 x 12 mm 7452-7-13 13 mm 9 x 12 mm 7452-7-14 14 mm 9 x 12 mm 7452-7-15 15 mm 9 x 12 mm 7452-7-16 16 mm 9 x 12 mm 7452-7-17 17 mm 9 x 12 mm 7452-7-18 18 mm 9 x 12 mm 7452-7-19 19 mm 9 x 12 mm 7852-7-13 13 mm 14 x 18 mm 7852-7-14 14 mm 14 x 18 mm 7852-7-15 15 mm 14 x 18 mm 7852-7-17 17 mm 14 x 18 mm 7852-7-18 18 mm 14 x 18 mm 7852-7-19 19 mm 14 x 18 mm 7852-7-22 22 mm 14 x 18 mm 7852-7-24 24 mm 14 x 18 mm 7852-7-27 27 mm 14 x 18 mm 7852-7-30 30 mm 14 x 18 mm 7852-7-32 32 mm 14 x 18 mm
  • M o m e n tsk ru vm e jsla r Reservklinga TORX® Produktkod Torxstorlek BE-6990TX-T6-KL T6 BE-6990TX-T7-KL T7 BE-6990TX-T8-KL T8 BE-6990TX-T9-KL T9 BE-6990TX-T10-KL T10 BE-6990TX-T15-KL T15 BE-6990TX-T20KL T20 BE-6990TX-T25KL T25 Reservklinga Torx® Plus Produktkod Torxstorlek BE-6990-IP6-KL IP6 BE-6990-IP7-KL IP7 BE-6990-IP8-KL IP8 BE-6990-IP9-KL IP9 BE-6990-IP10-KL IP10 BE-6990-IP15-KL IP15 BE-6990-IP20-KL IP20 BE-6990-IP25-KL IP25 Momentskruvmejsel med förinställt momentvärde • kuggar över vid uppnÃ¥tt moment för repeterbarhet och noggrannhet • 1/4 “ sexkanthylsa för bits • komplett med 1/4 “ adapter för hylsa Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6873 1/4" sexkanthylsa 4–22 cNm 6876N 1/4" sexkanthylsa 7–70 cNm 6878N 1/4" sexkanthylsa 15–170 cNm 6880N 1/4" sexkanthylsa 45–450 cNm Momentskruvmejslar-justerbara • kuggar över vid uppnÃ¥tt moment för repeterbarhet och noggrannhet • 1/4 “ sexkanthylsa för bits • komplett med 1/4 “ adapter för hylsa Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6973N 1/4" sexkanthylsa 10–80 cNm 6976N 1/4" sexkanthylsa 40–200 cNm 6978N 1/4" sexkanthylsa 50–450 cNm Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 7453-20-6F 1/4" sexkanthylsa 2–20 Nm 7453-20-6 1/4" fyrkanthylsa 2–20 Nm 7453-20-10 3/8" fyrkanthylsa 2–20 Nm 6 Momentskruvmejsel, förinställt värde • Designad för korrekt Ã¥tdraggning av fästen i t ex NC-maskiner. • ergonomisk design för ökad komfort. • Levereras med ett Torx och Torx plus klinga. Produktkod Torxstorlek Förinställt värde BE-6990-IP6 T6 0.6 Nm BE-6990-IP7 T7 0.9 Nm BE-6990-IP8 T8 1.2 Nm BE-6990-IP9 T9 1.4 Nm BE-6990-IP10 T10 2.0 Nm BE-6990-IP15 T15 3.0 Nm BE-6990-IP20 T20 5.0 Nm BE-6990-IP25 T25 7.5 Nm NYHET ! Set med 4 förinställda momentskruvmejslar • Lätt att bära med sig • Noggrannhet +/- 10 % • ergonomisk tvÃ¥komponent handtag • Handtag och blad har tydling märkning med storlek Produktkod BE-6990-IPSET InnehÃ¥ll: BE-6990-IP7, BE-6990-IP8, BE-6990-IP9 and BE 6990-IP15. Torx storlekar T7, T8, T9 och T15 med förinställt värde 0,9 ,1,2 ,1,4 ,3,0 Nm Förinställda momentskruvmejslar • Medger dragning i bÃ¥da riktningar • Noggrannhet +/- 4 %(Ã¥tdragning)+/- 6 %( lossdragning) • För repetitiv Ã¥tdragning
  • M o m e n ts k ru vm e js la r Momentskruvmejslar med förinställt värde • 1/4 “ sexkanthylsa för bits • Skaftutformning medger användning som finmekanikermejsel Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6975A 1/4" sexkanthylsa 2–22 cNm Momentskruvmejsel med förinställt värde • Löskoppling vid uppnÃ¥tt moment hindrar dragning av för högt värde • kan användas vid medurs-/moturs-dragning • enkel att ställa in, noggrannhet +/- 5 grader Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6976A 1/4" fyrkanttapp 2–135 cNm Momentkontrollutrustning • För alla typer av förinställda skruvmejslar • Noggrannhet +/- 2 % Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6976E/1 1/4" och 3/8" 0.2–4 Nm 6976E/2 1/4" och 3/8" 1–12 Nm Momentskruvmejsel med skala, inställningsring • Löskoppling vid uppnÃ¥tt moment hindrar dragning av för högt värde • kan användas vid medurs-/moturs-dragning • enkel att ställa in, noggrannhet +/- 5 grader Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6976AN 1/4" fyrkanttapp 20–120 cNm 6976CN 1/4" fyrkanttapp 1–6 Nm 7 Momentskruvmejsel med förinställt värde • 1/4 “ invändig sexkant • 3-komponent handtag Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de BE-6990-AH 1/4" 0.5–15 Nm Momentskruvmejsel- med skala • Medger dragning i bÃ¥da riktningar • Noggrannhet enligt eN26789/DIN/ISO6789 • Skala med cNm och ozf.in Produktkod Fattning MomentomrÃ¥de 6881B 1/4" 0–50 cNm 6881D 1/4" 0–100 cNm
  • IN D -0 4 2 3 -S W E
Fly UP