...

Lem on ♥ prezentacja

by katrin-decadent

on

Report

Download: 0

Comment: 0

3,543

views

Comments

Description

LemON <3><3
Download Lem on ♥ prezentacja

Transcript

 • 1. LemON- polsko- &#x142;emkowsko-ukrai&#x144;ska grupa muzyczna, za&#x142;o&#x17C;ona w 2011 roku z inicjatywy wokalisty Igora Herbuta. Grupa LemON powsta&#x142;a tu&#x17C; po zakwalifikowaniu si&#x119; do programu talent show Must BeThe Music na precastingu weWroc&#x142;awiu, na kt&#xF3;ry Igor Herbut wybra&#x142; si&#x119; spontanicznie ze swoim kuzynem Adamem Horoszczakiem.
 • 2. W etapie castingowym pi&#x119;cioosobowy ju&#x17C; zesp&#xF3;&#x142; wykona&#x142; w j&#x119;zyku &#x142;emkowskim utw&#xF3;r &#x201E;Litaj ptaszko&#x201D;, kt&#xF3;ry zachwyci&#x142; juror&#xF3;w i zagwarantowa&#x142; grupie udzia&#x142; w p&#xF3;&#x142;fina&#x142;ach. Piosenka &#x201E;Dewiat&#x201D; tak&#x17C;e przekona&#x142;a do siebie publiczno&#x15B;&#x107;, dzi&#x119;ki czemu zesp&#xF3;&#x142; awansowa&#x142; do fina&#x142;u i ostatecznie wygra&#x142; trzeci&#x105; edycj&#x119; programu.
 • 3. LemON to aktualnie jedno z ostatnich najwi&#x119;kszych odkry&#x107; muzycznych. Muzyka jak&#x105; wykonuj&#x105; to po&#x142;&#x105;czenie folku (a dok&#x142;adniej tradycyjnych pie&#x15B;ni &#x142;emkowskich i ukrai&#x144;skich) ze wsp&#xF3;&#x142;czesnym pop-rockiem (drapie&#x17C;nym brzmieniem gitary oraz niezawodn&#x105; sekcj&#x105; rytmiczn&#x105; dbaj&#x105;c&#x105; o nieustaj&#x105;cy groove).
 • 4. W czerwcu 2012 roku grupa wyst&#x105;pi&#x142;a jako go&#x15B;&#x107; specjalny na festiwalu TOPtrendy, natomiast w sierpniu podczas konkursu Sopot Festival zesp&#xF3;&#x142; wykona&#x142; we w&#x142;asnej interpretacji przeb&#xF3;j &#x201E;AllYou Need Is Love&#x201D; z repertuaru liverpoolskiej grupy muzycznejThe Beatles.
 • 5. 27 listopada 2012 roku ukaza&#x142; si&#x119; debiutancki album LemON. Pierwszym singlem promuj&#x105;cym wydawnictwo zosta&#x142; utw&#xF3;r &#x201E;B&#x119;d&#x119; zTob&#x105;&#x201D;.
 • 6. Grupa zagra&#x142;a dziesi&#x105;tki koncert&#xF3;w.Wyst&#x105;pili na najwa&#x17C;niejszych festiwalach w kraju. Oba single z debiutanckiej p&#x142;yty ,,B&#x119;d&#x119; zTob&#x105;&#x201D; i ,,Napraw&#x201D; zdobywa&#x142;y szczyty list przeboj&#xF3;w.
 • 7. 21 lutego 2013 roku zesp&#xF3;&#x142; zosta&#x142; nominowany do nagrody muzycznej Fryderyki 2013 w kategorii Najlepszy debiut.
 • 8. W czerwcu 2013 roku zesp&#xF3;&#x142; wyst&#x105;pi&#x142; na festiwalu TopTrendy w Sopocie wykonuj&#x105;c przeb&#xF3;j ,,Napraw&#x2019;&#x2019;.
 • 9. Sk&#x142;ad: * Igor Herbut- wokal, keyboard * Adam Horoszczak- gitara elektryczna * Piotr Ko&#x142;acz- gitara basowa * Andrzej Olejnik- skrzypce * Piotr Budniak- perkusja * Mariusz Smoli&#x144;ski- keyboard * Piotr Walicki- keyboard
 • 10. Igor Herbut Adam Horoszczak
 • 11. Piotr Ko&#x142;acz Piotr Budniak Andrzej Olejnik
 • 12. Mariusz Smoli&#x144;ski Piotr Walicki
 • 13. * Albumy: - LemON (wydany 27 listopada 2012 roku), album otrzyma&#x142; status Z&#x142;otej P&#x142;yty * Single: - B&#x119;d&#x119; zTob&#x105; (2012) - Napraw (2013) - Nice (2013)
 • 14. W maju 2012 roku Igor Herbut wzi&#x105;&#x142; udzia&#x142; w projekcie Aleksandra Schmidta TakLoopNie. Razem z Joann&#x105; Janiak (zTGD) wykonali utw&#xF3;r ,,Zielone Korytarze&#x2019;&#x2019;.
 • 15. W projekcie TakLoopNie wzi&#x119;&#x142;o udzia&#x142; ponad 15 wokalist&#xF3;w i 40 instrumentalist&#xF3;w z ca&#x142;ej Polski reprezentuj&#x105;cych r&#xF3;&#x17C;ne style, ale podobn&#x105; wra&#x17C;liwo&#x15B;&#x107; muzyczn&#x105;.
 • 16. Opr&#xF3;cz piosenki ,,Zielone Korytarze&#x2019;&#x2019; na p&#x142;ycie mo&#x17C;na znale&#x17A;&#x107; r&#xF3;wnie&#x17C; inne utwory w wykonaniu Igora Herbuta- np. ,,Cz&#x142;owiek w Zielonym Korytarzu&#x2019;&#x2019; oraz ,,Turkusowy&#x2019;&#x2019;.
 • 17. W repertuarze LemON opr&#xF3;cz piosenek w j&#x119;zyku polskim i &#x142;emkowskim mo&#x17C;emy pos&#x142;ucha&#x107; r&#xF3;wnie&#x17C; kilku cover&#xF3;w- np. ,,AllYou Need Is Love&#x2019;&#x2019; grupy The Beatles oraz ,,Bez Boju&#x2019;&#x2019; , ,,Vidpusti&#x2019;&#x2019; oraz ,,Kawaczaj&#x2019;&#x2019; ukrai&#x144;skiego zespo&#x142;u Okean Elzy.
 • 18. W lipcu 2013 roku w g&#x142;osowaniu na Najwi&#x119;kszy Przeb&#xF3;j Radia Zet iTVP 2 ,,Napraw&#x2019;&#x2019; zosta&#x142;o wybrane Najwi&#x119;kszymWakacyjnym Hitem 2013 roku.
 • 19. Podsumowuj&#x105;c, LemON to magiczne kompozycje, poruszaj&#x105;ce teksty i charyzmatyczny wokal Igora Herbuta a tak&#x17C;e liryczna, ukrai&#x144;ska wra&#x17C;liwo&#x15B;&#x107; skrzypka, drapie&#x17C;na gitara dodaj&#x105;ca ka&#x17C;dej piosence rockowego brzmienia oraz niezawodna sekcja rytmiczna dbaj&#x105;ca o nieustaj&#x105;cy groove co sprawia &#x17C;e ich muzyka jest wyj&#x105;tkowa i niepowtarzalna.
 • 20. Igor Herbut podczas wywiadu z Arturem Rawiczem
 • 21. 15 lipca 2013 roku odby&#x142;a si&#x119; premiera najnowszego oficjalnego teledysku LemON - ,,Nice&#x2019;&#x2019;. Klip zosta&#x142; nakr&#x119;cony w Nicei we Francji.
 • 22. 1. B&#x119;d&#x119; ZTob&#x105; 2. Napraw 3. Litaj Ptaszko 4. Dewiat 5. Zielone Korytarze 6. Tep&#x142;o 7. Bo OTobie 8. Nice
 • 23. &#x2018;&#x2019;Potrafimy kocha&#x107; i marzy&#x107;, dlatego wszyscy jeste&#x15B;my zwyci&#x119;zcami&#x2019;&#x2019;
 • 24. Katie Dark {LemON forever &lt;3}
 • 25. THX FOR WATCHING!!! Greetings For Fans ;)
 • Fly UP