...

Koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku

by staraoliwapl

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

949

views

Comments

Description

Download Koncepcja renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku

Transcript

 1. 1. 1 KoncepcjaKoncepcja renaturyzacjirenaturyzacji Pasa NadmorskiegoPasa Nadmorskiego
 2. 2. Renaturyzacja – w miarę możliwości  proces przywracania stanu środowisku  naturalnego, możliwie bliskiego stanowi  pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim  zmian przez człowieka 2
 3. 3. ROZWÓJROZWÓJ OCHRONAOCHRONA ŚRODOWISKAŚRODOWISKA
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Historia 12 Danzing on line
 13. 13. 13 VIA NOVA HERDER INSTITUT
 14. 14. 14 VIA NOVA HERDER INSTITUT
 15. 15. 15 VIA NOVA HERDER INSTITUT
 16. 16. 16 VIA NOVA HERDER INSTITUT
 17. 17. 17 Fot. KOSYCARZ 19651965
 18. 18. 18 Fot. KOSYCARZ 19791979
 19. 19. 19 Fot. KOSYCARZ google 19651965 19791979
 20. 20. 20 Danzing on line
 21. 21. • Zbiór elementów z pewną strukturą widocznych z odległości 21 Widok na przestrzeń morza
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. ` 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26 URZĄDURZĄD MORSKIMORSKI LASY PAŃSTOWELASY PAŃSTOWE URZĄD GMINYURZĄD GMINY
 27. 27. 28
 28. 28. 29
 29. 29. 30
 30. 30. KONSULTACJE SPOŁĘCZNE:: DZIAŁANIA: 31 AnalizaAnaliza przyrodniczoprzyrodniczo środowiskowaśrodowiskowa IdentyfikacjaIdentyfikacja problemówproblemów IdentyfikacjaIdentyfikacja rozwiązańrozwiązań KoncepcjaKoncepcja ProjektuProjektu
 31. 31. 32 Dziękuję za uwagę
Fly UP