System is processing data
Please download to view
...

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów trójmiejskiego parku krajobrazowego

by staraoliwapl

on

Report

Category:

Environment

Download: 1

Comment: 0

1,049

views

Comments

Description

Download Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów trójmiejskiego parku krajobrazowego

Transcript

 • Ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: 1) zagospodarowanie wejść do lasów TPK; 2) stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku miasta z lasem TPK; 3) skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK. CEL OPRACOWANIA Miasto Gdańsk razem z Nadleśnictwem Gdańsk podjęło inicjatywę zagospodarowania i urządzenia wybranych wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • PROBLEMY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE 1) nadmierna i rozproszona penetracja lasów TPK; 2) przypadkowe zagospodarowanie na styku z terenami leśnymi TPK; 3) brak elementów zagospodarowania rekreacyjnego (np. wiaty, tablice informacyjne, ścieżki zdrowia); 4) ograniczona liczba miejsc parkingowych przy wejściach do lasu TPK. Położenie lasów TPK na styku z terenami miejskimi powoduje, że są one postrzegane przez mieszkańców jako atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku. Aby zachować wysokie walory przyrodnicze lasu i jednocześnie udostępnić go dla mieszkańców w sposób najmniej dla nich uciążliwy, opracowano koncepcję zagospodarowania wybranych wejść do lasu, terenów rekreacji i wypoczynku na styku z lasem, a także zaproponowano przebieg trasy pieszej łączącej południowe jego fragmenty w rejonie Kiełpinka z Doliną Radości w Oliwie. Odpowiednio przygotowane miejsca rekreacji pozwolą na zminimalizowanie nadmiernego i rozproszonego ruchu turystycznego na terenach leśnych TPK i zapewnią ich ochronę. Jednocześnie realizacja koncepcji pozwoli na udostępnienie mieszkańcom innych cennych walorów przyrodniczych.
 • ok. 5900 mieszkańców ok.7600 mieszkańców ok. 4.300 (prognozowana ok.16.000 mieszkańców) OBECNA LICZBA MIESZKAŃCÓW ok. 47.000 (wsch – 40.000; pd – 4.300, zach – 2.700) MIESZKAŃCY W STREFIE DOJŚCIA PIESZEGO ok.2700 mieszkańców TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • FORMY OCHRONY PRZYRODY ZESPÓŁ PRZYRODNICZO- KRAJOBRAZOWY DOLINA STRZYŻY OTULINA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO REZERWAT ŹRÓDLISKA W DOLINIE EWY REZERWAT WĄWÓZ HUZARÓW REZERWAT DOLINA STRZYŻY UŻYTEK EKOLOGICZNY DOLINA CZYSTEJ WODY TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • STRUKTURA WŁASNOŚCI TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY Skarb Państwa Gmina Miasta Gdańska TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • RZEŹBA TERENU WYSOKOŚĆ m n.p.m TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • DOSTĘPNOŚĆ DO KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ autobusowe 400 m tramwajowe 400 m PKM / SKM 800 m PRZYSTANKI TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • WEJŚCIA DO ZAGOSPODAROWANIA MATEMBLEWO ZŁOTA KARCZMA DWÓR III DWÓR VII NIEDŹWIEDNIK KUŹNIA WODNA DWÓR I DAWNY POLIGON WOJSKOWY 10 WEJŚĆ 7 na terenie Gminy Miasta Gdańska 3 na terenie Skarbu Państwa TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY NIEDŹWIEDNIK
 • KATEGORIA II KATEGORIA III TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY KATEGORIA I PROPONOWANE KATEGORIE NIEDŹWIEDNIK MATEMBLEWO DWÓR III DWÓR VII NIEDŹWIEDNIK DWÓR I DAWNY POLIGON WOJSKOWY ZŁOTA KARCZMA KUŹNIA WODNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • PROPONOWANE WYPOSAŻENIE WEJŚĆ DO LASU • oświetlenie, • wiata, • miejsca do siedzenia, • miejsca do grillowania, • tablica informacyjną , • toaleta, • kosze na śmieci, • miejsca parkingowe, • stojaki dla rowerów.
 • KATEGORIA I
 • 1. DAWNY POLIGON WOJSKOWY • powierzchnia około 38 ha KAT. I
 • 1. DAWNY POLIGON WOJSKOWY KAT. I
 • tor rolkarski boiska do koszykówki i piłki nożnej boiska do siatkówki place zabaw korty tenisowe mała gastronomi a / wc siłownia siłownia skate park park linowy łąka do wypoczynku kwiatowy skwer ścieżka zdrowia scena/amfiteatr wiaty piknikowe ping-pong bulodromy plac P PKM Jasień ZBIORNIK JASIEŃSKI 300 m P PKM Kiełpinek ok. 60 mp TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY OTULINA REZERWATU „DOLINA STRZYŻY” KAT. I1. DAWNY POLIGON WOJSKOWY _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • siłownia skate park boiska do siatkówki ścieżka zdrowia place zabaw park linowy korty tenisowe boiska do koszykówki i piłki nożnej siłownia kwiatowy skwer ping- pong plac scena / amfiteatr tor rolkarski źródełko z kamieniami wyciąg wiaty piknikowe mała gastronomia / wc bulodromy grill PP ZBIORNIK JASIEŃSKI PKM Kiełpinek łąka do wypoczynku ok. 60 mp PKM Jasień KAT. I1. DAWNY POLIGON WOJSKOWY _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • KUŹNIA WODNA Kuźnia Wodna ZOO 2. KUŹNIA WODNA • powierzchnia około 3 ha KAT. I
 • Potok Oliwski południowa krawędź łąk rów melioracyjny parking przy Kuźni Wodnej 2. KUŹNIA WODNA KAT. I
 • Proponowane szlaki spacerowe Lokalizacje wiat z ławkami Wejście do lasu Planowany kort tenisowy Planowane boisko do siatkówki /koszykówki P Parkingi STREFA RELAKSU STREFA GIER ZESPOŁOWYCH STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Zabytkowa Kuźnia wodna ZOO P P ścieżka zdrowia boisko 2. KUŹNIA WODNA _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • P P Ogród Jordanowski siłownia zewnętrzna Ewentualny wybieg dla psów ścieżka zdrowia Kuźnia Wodna tablica info KORT TENISOWY KORT TENISOWY BOISKO DO SIATKÓWKI ognisko wiaty z ławkami 2. KUŹNIA WODNA _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • ul. Abrahama • powierzchnia około 2,3 ha 3. DWÓR VII KAT. I
 • BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ SIATKÓWKA BOISKA DO KOSZYKÓWKI PLAC ZABAW RESTAURACJA 3. DWÓR VII _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • 4. NIEDŹWIEDNIK ul. Niedźwiednik • powierzchnia około 2,3 ha NIEDŹWIEDNIK KAT. I
 • place zabaw siłownia wiaty miejsce na ognisko ALEJA boisko / łąka wc punkt gastronom iczny/ wc/ dom kultury SZKOŁA PODSTAWOWA 4. NIEDŹWIEDNIK _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. I
 • KATEGORIA II
 • 5. DWÓR III ul. Polanki • powierzchnia około 2,3 ha KAT. II DWÓR III staw za Dworem III dojazd na polanę
 • parking plac zabaw tablica info tablica info ognisko punkt gastronomiczny tablica info 5. DWÓR III _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. II
 • 6. NIEDŹWIEDNIK ul. Leśna Góra • powierzchnia około 1,3 ha LEŚNA GÓRA KAT. II
 • Niedźwiednik place zabaw siłownia wiaty boisko wc ptasiarnia „małpi gaj” parking na 17 mp miejsce na ognisko ping - pong 6. NIEDŹWIEDNIK _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. II
 • 7. MATEMBLEWO • powierzchnia około 0,3 ha KAT. II
 • siłownia plac zabaw wiaty miejsce na ogniskoboisko Kawiarnia wc siłownia KAT. II7. MATEMBLEWO _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. II
 • KATEGORIA III
 • 8. DWÓR I ul. Polanki • powierzchnia około 0,3 ha KAT. III
 • tablica informacyjna 8. DWÓR I _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. III
 • • powierzchnia około 1,5 ha 9. DWÓR VII – ul. Michałowskiego KAT. III
 • WIEŻA WIDOKOWAwieża widokowa wc tablica informacyjna 9. DWÓR VII – ul. Michałowskiego _KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. III
 • 10. ZŁOTA KARCZMA • powierzchnia około 0,6 ha KAT. III
 • KAT. III10. ZŁOTA KARCZMA_KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KAT. III
 • „DROGA DO RADOŚCI”
 • ZŁOTA KARCZMA „DROGA DO RADOŚCI” MATEMBLEWO DWÓR III DWÓR VII NIEDŹWIEDNIK KUŹNIA WODNA DWÓR I DAWNY POLIGON WOJSKOWY TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY
 • „DROGA DO RADOŚCI” • łącząca miejsca rekreacyjne, • przyjazna dla każdego, • o nawierzchni naturalnej, • oznakowana • wyposażona w infrastrukturę turystyczną (urządzenia do rekreacji, wiaty, ławki, kosze na śmieci) • z miejscem widokowym
 • DWÓR III DWÓR VII NIEDŹWIEDNIK DWÓR I szlaki PTTK ścieżki edukacyjne MATEMBLEWO ZŁOTA KARCZMA KUŹNIA WODNA DAWNY POLIGON WOJSKOWY „DROGA DO RADOŚCI” istniejąca wiata proponowana wiata proponowany punkt widokowy proponowany szlak pieszy „Droga do Radości” proponowane dojścia piesze z urządzonych wejść do szlaku pieszego „Droga do Radości”
 • WNIOSKI 1. Realizacja koncepcji umożliwia • zagospodarowanie wejść do lasów TPK • utworzenie miejsc dla rekreacji i wypoczynku • utworzenie trasy „Drogi do radości” 2. W podejmowanych planach miejscowych na terenach, będących w bezpośrednim sąsiedztwie z TPK należy projektować funkcje przeznaczone pod tereny zieleni urządzonej 3. Partycypacja społeczna W trakcie prac przy sporządzaniu Koncepcji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy będą mogli wnieść swoje uwagi do proponowanego zagospodarowania wybranych wejść do lasów TPK. Współpraca z mieszkańcami oraz instytucjami pozwoli na wypracowanie jak najlepszego – zrównoważonego podejścia przy realizacji założeń przedstawionej koncepcji.
 • BIURO ROZWOJU GDAŃSKA
Fly UP