System is processing data
Please download to view
...

Materialoznawstwo

by sylwia-krasnicka

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

343

views

Comments

Description

Download Materialoznawstwo

Transcript

 • 1. MATERIAŁY BUDOWLANE Sylwia Kraśnicka I AW
 • 2. SZKŁO BUDOWLANE W Polsce szkło stosuje się ze względu na przepuszczalność światła i energii słonecznej. Fragmenty przegród szklanych doświetlają naturalnym światłem wnętrza budynków jak również dają możliwość oglądać otoczenie. Materiał ten jest ciągle modyfikowany i ulepszany. Szkło to roztwór krzemianów i wolnej krzemionki. Podczas topienia owych surowców powstają reakcje, związki chemiczne rozpuszczające się w sobie. Gotowy stop nazywamy SZKŁEM. Materiał ten produkuje się na przykład poprzez ciągnienia i formowania pionowo za pomocą wałków w taśmę, ciętą na arkusze. Szkło jest bardzo szczelne i wytrzymałe na ściskanie, lecz nie jest odporne na rozciąganie i zgniatanie. Jest materiałem średniej twardości (wg skali Mohsa ok..6). Również bardzo dobrze przewodzi ciepło. Szkło jest odporne na działanie wody, zasad i kwasów, wietrzenie i gazy. Dzięki temu, że nie siwieje, mętnieje i czernieje, zachowuje swoją naturalną barwę.
 • 3. SZKŁO HARTOWANE Szkło hartowane ma większą wytrzymałość mechaniczną i większą odporność na powierzchniową różnicę temperatur. Obrabiane termicznie - podgrzanie do temperatury 680–720 °C i bardzo szybkie schłodzenie sprężonym - tworzy się bardzo regularna sieć drobnych kryształków krzemionki poprzedzielana niewielkimi domenami fazy amorficznej (rozpada się na małe nie ostre kawałeczki). Zwykle używane do produkcji szyb samochodowych, armatury, stopni i podestów szklanych, drzwi, okien, ścian szklanych stałych i ruchomych. Niezwykłe zastosowanie tego szkła to na przykład wyświetlacz telefonu komórkowego.
 • 4. BETON Jest to materiał kruchy, przenosi obciążenie ściskające. Wyróżniamy beton zwykły, lekki, ciężki, wysokowartościowy, bardzo wysoko wartościowy oraz towarowy (ze względu na skład i właściwości). Czasem stosuje się domieszki chemiczne, aby zwiększyć działanie. Jest to kompozyt z cementu, wody, drobnego i grubego kruszywa, chemicznych domieszek i mineralnych dodatków. Kruszywem nazywamy zbiór ziaren zawierających różne minerały skał. W skład betonu zwykłego wchodzi około 70% kruszywa, ma znaczący wpływ na jego właściwości. Wodą zarobową może być woda zdatna do picia. Pełni 3 funkcje- reaguje z cementem, kształtuje lepkość, pielęgnuje beton. Cementem nazywamy połączenie klinkietu(95%) i gipsu(5%). Podstawowym czynnikiem zmian wytrzymałości wszystkich składników cementowych jest stosunek wodno- cementowy (w/c). Zmienia się porowatość i rozkład wielkości porów, dzięki czemu wytrzymałość się zmienia.
 • 5. BETON ARCHITEKTONICZNY Pod nazwą beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu. Można dowolnie kształtować formę. Powierzchnia jego jest jednorodna, gładka jak również chropowata. Zastosowanie standardowe: obudowy kominków, posadzki, okładziny ścian, sanitariaty, blaty kuchenne. Zastosowanie niestandardowe: lampy, efekt lampionu w ścianie betonu.
 • 6. CERAMIKA BUDOWLANA Surowce stosowane w produkcji wyrobów ceramiczny dzieli się na surowce plastyczne i nieplastyczne. Surowcami plastycznymi nazywamy gliny, iły. W wyniku wypalenia tracą zdolność do odkształceń plastycznych. Surowce nieplastyczne to dodatki schudzające i topniki. Są to szkliwa i surowce specjalne. Wyróżniamy ceramikę czerwoną, klinkier, kamionkę, ceramikę ogniotrwałą, fajans, porcelana, porcelit, wyroby o czerepie porowatym, wyroby o strukturze spieczonej oraz z ceramiki półszlachetnej. Etapy produkcji ceramiki to: przygotowanie mas, formowanie, suszenie i wypalanie.
 • 7. DACHÓWKA CERAMICZNA Jest materiałem wyjątkowo trwałym (właściwie ułożona służy przez kilka pokoleń). Jest to produkt uniwersalny, można nawet stosować na dachach o bardzo skomplikowanej formie. Dachówki te mają dosyć duży ciężar, ale jest to ich niezaprzeczalna zaleta, z tego względu, że ciężki dach jest bardziej odporny na wiatr. Iz Akustycznie izoluje doskonale. Ma wysoki opór cieplny, doskonałe właściwości akumulacyjne i korzystny współczynnik przepuszczalności pary wodnej, dlatego często możemy usłyszeć określenie, że "dachówka oddycha". Stosowane do elewacji, krycie dachów w różnych stopniach, krycie wieżyczek, ozdobne wykończenia. Nietypowym zastosowaniem dachówki są rzeźby.
 • 8. TWORZYWA SZTUCZNE Materiały, których głównym składnikiem są związki wielkocząsteczkowe (polimery). W skład tworzyw sztucznych wchodzą również dodatki modyfikujące (pomocnicze). Na podstawie składnika bazowego (polimeru) klasyfikuje się tworzywa sztuczne. Kolejnym kryterium klasyfikacji jest zastosowanie w technice (konstrukcyjne, włóknotwórcze, adhezyjne, powłokowe, termo- i elektroizolacyjne oraz kauczukopodobne. Polimery są mało sprężyste oraz mają niską odporność na pełzanie, jak również ograniczony zakres temperatury długotrwałego użytkowania. Tworzywa konstrukcyjne to- polistyren, polichlorek winylu, żywicee poksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, fenoplasty, poliamidy, poliretany czy poliwęglany. Tworzywa sztuczne składają się z plastyfikatorów, rozpuszczalników, środków smarujących, stabilizatorów, środków barwiących czy też nośników wzmacniających. Można je również obrabiać.
 • 9. LAMINATY DEKORACYJNE Otrzymywane są poprzez prasowanie na gorąco arkuszy papieru przesyconego żywicami termoutwardzalnymi. Posiadają 2 warstwy- nośną (z mocnego papieru impregnowanego żywicami fenolowo- formaldehydowymi), dekoracyjną (okładzinową) z celulozy bawełnianej zabarwionej i impregnowanej żywicami melaminowo-formaldehydowymi. Laminaty są odporne na uderzenia, działanie czynników chemicznych jak również temperaturę nawet do 130 stopni. Jest to materiał samogasnący. Jest wytrzymały na zginanie, rozciąganie. Mamy do wyboru płyty matowe, połyskowe i trudnopalne. Zwykle stosowane łazienkach, kuchniach jako blaty, czy płyty laminowane. Obecnie niestandardowym jeszcze zastosowaniem jest używanie jako wykończenie ścian lub mebel.
 • 10. LEPISZCZA BITUMICZNE Nazywamy materiałami wiążącymi będącymi związkami organicznymi, które zawdzięczają swoje właściwości zjawiskom fizycznym jak kohezja i adhezja. Są wrażliwe na oddziaływanie temperatur (wraz ze wzrostem temperatury wiązania ulegają zdecydowanemu osłabieniu). Do „bitumów” zaliczamy asfalty, smoły, paki, pakoasfalty, asfaltosmoły. Nazwę asfalt rozumie się jako mieszaninę składającą się z lepiszcza asfaltowego i kruszywa mineralnego, stosowaną do budowy dróg.
 • 11. ASFALT Wyróżniamy asfalt naturalny jak również z przerobu ropy naftowej. Asfalty mają barwę od czarnej do ciemnobrązowej, konsystencję stałą i półstałą. Bardzo dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych. Mają również właściwości dostosowane do wymagań drogownictwa. Dzieli się je ze względu na penetrację, którą określa się głębokością zanurzenia igły penetracyjnej w badanym asfalcie. Jest 9 rodzajów asfaltu ze względu na to. Standardowym zastosowaniem jest drogownictwo, przemysł, budownictwo. Niestandardowo używa się go do warstw podbudowy, jak również do rzeźb, oraz izolacji.
 • Fly UP