...

Prawo łowieckie dla opornych: cele łowiectwa

by moje-lowy

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

462

views

Comments

Description

Download Prawo łowieckie dla opornych: cele łowiectwa

Transcript

 • 1. Prawo łowieckie dla opornych USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1995 r. www.mojelowy.pl
 • 2. CELEM ŁOWIECTWA JEST:
 • 3. 1. OCHRONA ZWIERZĄT ŁOWNYCH
 • 4. Liczba myśliwych 2. ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI
 • 5. 3. GOSPODAROWANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT ŁOWNYCH
 • 6. 4. Ochrona i kształtowanie środowiska na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
 • 7. 5. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska naturalnego.
 • 8. SARNY 6. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
 • 9. GOSPODARKA ŁOWIECKA JEST TO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: - OCHRONY - HODOWLI - POZYSKIWANIA ZWIERZYNY
 • 10. DBAJ O POLSKĄ PRZYRODĘ! Dziękujemy blog. mojelowy.pl
 • Fly UP