...

Wdrażanie poiis stan koniec czerwca 2014

by olgakalinska

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

657

views

Comments

Description

 
Download Wdrażanie poiis stan koniec czerwca 2014

Transcript

 • 1. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie1 Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stan na koniec czerwca 2014 Prezentacja: Justyna Gogól
 • 2. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów z Małopolski o wartości poniżej 25 mln euro dotyczących następujących osi priorytetowych: Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • 3. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie3 Obecnie podpisano 35 umów o dofinansowanie, w tym 29 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 6 w obszarze gospodarki odpadami. Łączna wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze Środków Funduszu Spójności, oszacowana na podstawie podpisanych z Beneficjentami umów, to ponad 1,4 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 800 mln zł. Realizacja niniejszych projektów umożliwi włączenie około 100 000 mieszkańców Województwa Małopolskiego do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1000 km. Ponadto w zakresie rzeczowym przedmiotowych inwestycji przewidziano inne działania m.in. budowę sieci wodociągowej o długości około 170 km, budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • 4. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie4 Zestawienie projektów POIiŚ aktualnie wdrażanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 5. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie5 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetow a Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Wieliczka Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 8-1-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 109 715 210,68 zł 75 976 567,45 zł Gmina Wieliczka
 • 6. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie6 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek 7-7-2009 I Gospodarka wodno-ściekowa 53 541 765,32 zł 35 535 034,75 zł Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o
 • 7. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie7 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisani a umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Krynica Zdrój Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój 26-10-2009 I Gospodarka wodno- ściekowa 78 503 678,63 zł 44 290 663,45 zł Gmina Krynica Zdrój
 • 8. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie8 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Kocmyrzów - Luborzyca Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I 20-11-2009 I Gospodarka wodno- ściekowa 25 505 584,36 zł 18 505 917,70 zł Gmina Kocmyrzów – Luborzyca
 • 9. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie9 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Zielonki Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka 19-5-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 40 069 236,45 zł 23 193 858,51 zł Gmina Zielonki
 • 10. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie10 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec 31-5-2010 I Gospodarka wodno-ściekowa 160 169 820,36 zł 94 960 411,96 zł Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o
 • 11. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie11 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Żabno Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno 12-4-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 33 536 943,75 zł 22 590 438,20 zł Gmina Żabno
 • 12. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie12 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Miasto Nowy Targ Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu 28-01-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 68 937 585,09 zł 36 334 823,17 zł Gmina Miasto Nowy Targ
 • 13. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie13 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne EKO-SKAWA SP. z o.o. System wodno - kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański 7-12-2009 I Gospodarka wodno-ściekowa 31 451 936,63 zł 19 603 905,01 zł Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z o.o.
 • 14. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie14 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowani a Gmina Wierzchosławice Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - aglomeracja Tarnów - zlewnia Dunajec 21-05-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 20 716 203,60 zł 16 993 956,66 zł Gmina Wierzchosławice
 • 15. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie15 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Beneficjent Gmina Przeciszów Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka 28-6-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 11 404 544,65 zł 5 538 412,23 zł Gmina Przeciszów
 • 16. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie16 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty - etap I 10-6-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 67 099 218,30 zł 41 255 811,10 zł Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach
 • 17. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie17 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisani a umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miasto Oświęcim Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu 8-7-2011 I Gospodarka wodno- ściekowa 5 510 939,02 zł 2 875 457,83 zł Miasto Oświęcim
 • 18. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie18 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisani a umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku 28-7-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 34 731 157,76 zł 17 346 981,57 zł Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku
 • 19. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie19 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania "Dunajec" Sp. z o.o. Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego 24-8-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 56 959 282,31 zł 37 212 904,68zł "Dunajec" Sp. z o.o.
 • 20. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie20 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Liszki Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki 27-9-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 45 210 010,52 zł 26 502 402,88 zł Gmina Liszki
 • 21. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie21 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Sułkowice Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I 8-7-2011 I Gospodarka wodno- ściekowa 64 406 259,67 zł 36 483 413,52 zł Gmina Sułkowice
 • 22. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie22 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Dobczyce Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego 30-7-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 29 342 437,87 zł 18 158 694,69 zł Gmina Dobczyce
 • 23. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie23 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Grybów Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże 21-6-2010 I Gospodarka wodno- ściekowa 29 965 867,60 zł 14 966 549,31 zł Gmina Grybów
 • 24. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie24 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów 3-2-2012 I Gospodarka wodno- ściekowa 88 269 047,11 zł 43 431 205,87 zł Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • 25. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie25 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisani a umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Dąbrowa Tarnowska Gospodarka wodno- ściekowa Gminy Dąbrowa Tarnowska 12-6-2012 I Gospodarka wodno- ściekowa 20 120 194, 84 zł 8 769 778,26 zł Gmina Dąbrowa Tarnowska
 • 26. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie26 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego 9-4-2010 II Gospodarka odpadami 61 603 629,57 zł 26 309 357,30 zł Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
 • 27. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie27 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetow a Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie- Etap II 28-03-2013 I Gospodarka wodno- ściekowa 63 079 220,58 zł 23 413 372,14 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • 28. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie28 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" Sp. z o.o. "System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański" 15-07-2013 I Gospodarka wodno- ściekowa 45 711 587,99 zł 31 534 794,30 zł Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" Sp. z o.o.
 • 29. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie29 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Bukowina Tatrzańska "Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska" 19-07-2013 I Gospodarka wodno- ściekowa 76 877 913,97 zł 44 274 024, 87zł Gmina Bukowina Tatrzańska
 • 30. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie30 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miasto Limanowa "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" 29-07-2013 I Gospodarka wodno- ściekowa 14 890 174,75 zł 6 445 070,18 zł Miasto Limanowa
 • 31. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie31 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Wojnicz "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Wojnicz" 02-09-2014 I Gospodarka wodno- ściekowa 2 399 086,05 zł 1 348 594,60 zł Gmina Wojnicz
 • 32. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie32 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej 23-10-2013 II Gospodarka odpadami 10 102 888,10 zł 7 427 285,24 zł Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba
 • 33. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie33 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. Budowa Instalacji Mechaniczno-Biol. Przetwarzania Zmiesz. Odpadów Komunalnych 05-02-2014 II Gospodarka odpadami 26 139 785,86 zł 14 735 507,24 zł Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
 • 34. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie34 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie - Etap III 21-11-2013 I Gospodarka wodno- ściekowa 94 875 601,04 zł 40 883 869,69 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
 • 35. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie35 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Składowisko odpadów komunalnych spółka z o.o. Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu celem optymalnej gospodarki odpadami 14-04-2014 II Gospodarka odpadami 22 369 112,70 zł 13 453 384,51 zł Składowisko odpadów komunalnych Spółka z o.o.
 • 36. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie36 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Chełmiec Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie 9-05-2014 I Gospodarka wodno- ściekowa 70 185 316,42 zł 37 593 013,74 zł Gmina Chełmiec
 • 37. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie37 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Wodociągi Niepołomice Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa 22-05-201 II Gospodarka odpadami 22-05-2014 3 580 723,46 zł 2 490 496,60 zł Wodociągi Niepołomice
 • 38. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie38 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Biecz Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Biecz 09-06-2014 I Gospodarka wodno- ściekowa 7 454 546,50 zł 3 934 459,44 zł Gmina Biecz
 • 39. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie39 Beneficjent Tytuł projektu Data podpisania umowy Oś priorytetowa Koszt całkowity projektu Kwota dofinansowania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów. Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz 27-06-2014 II Gospodarka odpadami 53 804 412,88 zł 24 086 787,94 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie
 • 40. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie40
 • 41. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie41
 • 42. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie42
 • 43. 2014-08-12Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie43 Dziękuję za uwagę. ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl • www.wfos.krakow.pl
Fly UP