...

Zieleń przyuliczna Poznania - A.Szulc ZDM

by centrum-promocji-ekorozwoju

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

575

views

Comments

Description

Download Zieleń przyuliczna Poznania - A.Szulc ZDM

Transcript

 1. 1. Zieleń przyuliczna Poznania Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wydział Terenów Zieleni Agnieszka Szulc 06.05.2015r.
 2. 2. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jest administratorem zieleni przyulicznej: z tego: - 310 ha terenów zieleni urządzonej w stałej pielęgnacji - 150 ha w interwencyjnej pielęgnacji - ok. 30 tysięcy starych drzew na 934 ulicach, - wkrótce ( po przejęciu z ZZM) na 1351 ulicach - ok.18 tysięcy młodych drzew - 400 tysięcy młodych krzewów - byliny, pnącza, rośliny cebulowe, mała architektura na ponad 2 tysiącach ulic i skwerów
 3. 3. Struktura organizacyjna ZDM -Pion techniczny (dotąd inwestycyjny) -Pion Zarządzania Ruchem -Pion Utrzymania - w tym: • Administrowanie • Drogi- remonty • Oświetlenie • Kanalizacja deszczowa • Letnie i zimowe oczyszczanie • Zieleń przyuliczna
 4. 4. PROBLEMY ZIELENI PRZYULICZNEJ wynikają z zagrożeń • Niekorzystne warunki atmosferyczne i glebowe • Gęsta sieć uzbrojenia podziemnego • Wzrost liczby samochodów • Brak terenu na zieleń (zwł. drzewa) • Konkurencja o miejsce dla drzew i samochodów • Chemiczny sposób zimowego utrzymania dróg • Roboty liniowe związane z budową i remontami sieci uzbrojenia podziemnego oraz dróg
 5. 5. Niekorzystne warunki atmosferycznie Deficyt opadów atmosferycznych zwłaszcza wiosną (najniższa suma opadów atmosferycznych w kraju) -deficyty wody szczególnie niekorzystne po zimach obfitujących w duże dawki soli drogowej ( w efekcie zabiegania mieszkańców o utrzymanie czarnych nawierzchni) skutkują istnieniem tzw. suszy fizjologicznej a następnie nekrozami i utratą liści jeszcze latem
 6. 6. Niekorzystne warunki glebowe – antropogeniczne podłoże w psach drogowych ( wg H. Szczepanowskiej)
 7. 7. Niekorzystne warunki glebowe – zagęszczenie gruntu skutkujące brakiem powietrza glebowego i brakiem dostępności wody („duszenie się” korzeni roślin)
 8. 8. Gęsta sieć uzbrojenia podziemnego, nie pozostawiająca miejsca dla drzew
 9. 9. Gęsta się uzbrojenia podziemnego
 10. 10. Brak miejsca dla drzew ze względu na sieci uzbrojenia poddziemengo
 11. 11. Konflikt miejsca. Samochody czy drzewa, czy może obie rzeczy razem? Konieczność dostosowania odległości pomiędzy drzewami do wymaganych parametrów miejsc postojowych
 12. 12. Niszczenie zieleni poprzez parkowanie w terenach zieleni oraz znaczne uszkodzenie systemów korzeniowych drzew
 13. 13. 2009 2011 2011 Straty spowodowane zbyt dużą prędkością jazdy i z tego wynikającym rozprzestrzenianiem się aerozolu solnego ( który powoduje zamieranie najmłodszych organów – pędów i pąków oraz konieczność ponownego budowania korony drzewa)
 14. 14. Teren ten pozbawiony jest jakiejkolwiek osłony, wyeksponowany i narażony na degradację Powszechna dostępność terenu - lokalizacja w pasie drogowym infrastruktury podziemnej i drogowej wpływa na ciągłe ingerowanie w teren zieleni przyulicznej
 15. 15. Długość (samodzielnego) życia drzew zależy od stopnia zantropogenizowania terenu wg H. szczepanowskiej)
 16. 16. g
 17. 17. Gatunki drzew sadzone w ostatnich latach w pasach drogowych Poznania (m. in) Klony pospolite, polne i tatarskie Platany klonolistne Grusze drobnoowocowe Robinie białe Jarząby mączne Jarząby szwedzkie Głogi pośrednie Leszczyny tureckie Glediczje trójcierniowe Dęby szypułkowe i czerwone Sofory japońskie Jesiony wyniosłe Wiśnie, śliwy, jabłonie
 18. 18. Lipy (0d 2004 roku w pasach drogowych posadzonych zostało na zlecenie ZDM ponad 1200 szt. m.in. na niżej wymienionych ulicach Piątkowska Solidarności Szeligowskiego Stróżyńskigo Szwedzka Hercena Dowbora Muśnickiego Kazimierza Wielkiego Meteorytowa Marcelińska Główna Literacka Orla
 19. 19. Ogłaszając przetarg na roboty ogrodnicze zawsze bardzo szczegółowo specyfikowany jest materiał roślinny Precyzyjnie określany jest: Obwód pnia ( w cm) Wysokość, osadzenie korony (minimum 180- 200cm) Liczba pędów szkieletowych I rzędu Liczba szkółkowań drzew przed sprzedażą ( co ma wpływ na stopień rozgałęzienia systemu korzeniowego) Wielkość bryły korzeniowej/kontenera ------------------------------------------------- Wielkość dołu obsadzeniowego Jakość podłoża do zaprawy Liczba i sposób montowania palików Tylko konsekwencja w egzekwowaniu materiału roślinnego wysokiej jakości pozwala utrzymać wysoki standard
 20. 20. Realizacja programu pt. Poprawa warunków siedliskowych polega na powiększaniu terenu przeznaczonego na drzewa, mechanicznym zabezpieczaniu przed najeżdżaniem samochodów
 21. 21. Poprawa warunków siedliskowych- wielkość tzw. mis na drzewa ma ogromne znaczenie
 22. 22. Realizacja programu pt. Poprawa warunków siedliskowych polega na usunięciu parkowania , zabezpieczeniu przed najeżdżaniem aut, wyściółkowaniem powierzchni, podlewaniem i nawożeniem
 23. 23. RewaREr Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych 2003-2014
 24. 24. Pomimo wypracowania wielu procedur, pomimo zakazów i wydawanych precyzyjnych warunków prowadzenia robót budowlanych , ochrona drzewostanu nie jest w pełni skuteczna przede wszystkim ze względu na powszechny brak świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa oraz ignorancji wobec drzew i zieleni wielu projektantów, budowlańców, kierowców.
 25. 25. Tylko wspólna troska o drzewostan, pozwoli na częściowe zahamowanie jej degradacji. Dlatego konieczne jest wreszcie docenienie zieleni jako czegoś co pozwala nam żyć w bardziej przyjaznym środowisku oraz dłużej zachować zdrowie. Pomóżmy drzewom a przez to samym sobie
 26. 26. Dziękuję za uwagę
Fly UP