...

Bakteryjne zakażenia układu pokarmowego i zatrucia pokarmowe

by marcelia3

on

Report

Category:

Food

Download: 0

Comment: 0

933

views

Comments

Description

Prezentacja na temat bakteryjnych zakażeń układu pokarmowego i zatruć pokarmowych.
Download Bakteryjne zakażenia układu pokarmowego i zatrucia pokarmowe

Transcript

 • 1. Marcelina ObrębskaDietetyka rok IIGrupa IV
 • 2. Jaka jest różnica pomiędzychorobą zakaźną wywołanąprzez żywność a zatruciempokarmowym?
 • 3. Zatrucie pokarmowe Jest spowodowane przez spożycie żywnościzawierającej toksyny. Mogą one być produkowaneprzez drobnoustroje żywe lub pochodzić z umarłychbakterii i naturalnie występować w żywności lubstanowić jej zanieczyszczenie. Toksyny przy wystarczająco wysokiej koncentracji,wywołują ostre reakcje po kilku godzinach odkonsumpcji. Objawy te to np. nudności i wymioty.
 • 4. Choroby zakaźne Są wywoływane przez infekcyjne czynnikichorobotwórcze (drobnoustroje, które powodujązakażenia) w żywności. Te drobnoustroje namnażająsię w jelicie. Co więcej, uwalniają toksyny, któreatakują i niszczą komórki nabłonka. Skutkiem jest ból żołądka i biegunka w granicachkilku godzin albo kilku dni od spożyciazanieczyszczonej żywności.
 • 5. Winowajcy:
 • 6. Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty)Zatrucia spowodowane gronkowcem złocistym występują pozjedzeniu pokarmów zakażonych tą bakterią, takich jakszynka, kurczęta, ciastka, mleko, przetwory mleczne, sałatkijarzynowe zawierające jajka i majonez, lody, wędliny, potrawymięsne, kremy i chałwy. Objawy choroby pojawiają się już wkilka godzin po spożyciu zakażonej żywności.
 • 7.  Leczenie: objawowe, uzupełnianie płynów, diety. Wprzypadku ciężkiego odwodnienia, konieczne jest leczeniew szpitalu. Okres inkubacji: jest krótki, średnio 2 h, gdyż wzakażonym pokarmie jest już wcześniej wytworzonatoksyna. Zakażenie gronkowcem niemowląt często mamiejsce po spożyciu mieszanki mlecznej zakażonej tąbakterią. Inne drogi zakażenia gronkowcem: kropelkowa,kontakt pośredni, przedmioty codziennego użytku. Rozpoznanie: badanie kału i wymiocin chorego. Badaniazakażonej żywności na obecność bakterii.
 • 8.  Same gronkowce nie wytwarzają przetrwalników i łatwo ginąprzy ogrzewaniu. Natomiast wytwarzana przez nie w zakażonym produkciespożywczym ciepłoodporna enterotoksyna jest bardzoodporna na temperaturę i nie można jej zniszczyć przezgotowanie, trwające nawet 30-minut, ani nawet przez pieczenie. Enterotoksyna powoduje wymioty, bóle brzucha, nudności,czasami gorączkę i biegunkę. Enterotoksyna nie zmienia smaku ani zapachu produktówspożywczych. Nie powoduje także bombażu puszek, ponieważgronkowce nie wytwarzają gazu.
 • 9. Clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego) Jest to beztlenowa bakteria, powodująca zatrucie pokarmowe. Jadkiełbasiany wpływa na układ nerwowy, uszkadzając przenoszenie bodźcóww synapsie nerwowo-mięśniowej. Clostridium botulinum rozwija się w hermetycznie zamkniętychkonserwach mięsnych, rybnych, jarzynowych i owocowych, w konserwachdomowych, przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych. Bakteria powoduje bombaż konserw i puszki z zakażonymi produktami sązazwyczaj rozdęte. Po otwarciu produkt pachnie zjełczałym tłuszczem.Wydęcie denka świadczy o zepsuciu, a charakterystyczny syk w momencieotwarcia może świadczyć o zakażeniu pokarmu.
 • 10.  Po zjedzeniu zakażonego produktu jad zostaje wchłonięty doustroju z przewodu pokarmowego. Objawy zatrucia: chory jest osłabiony, cierpi na zawroty głowy. Pokilku godzinach zaczyna widzieć podwójnie i cierpi na światłowstręt.Z powodu braku śliny chory nie może połykać i mówi cicho. Z powodu upośledzenia perystaltyki jelit brzuch jest wzdęty i chorycierpi na ciężkie zaparcia oraz na zaburzenia w oddawaniu moczu.Narasta osłabienie mięśni, głównie szyjnych i oddechowych. Wciężkich przypadkach dochodzi do śmierci. Gotowanie w wysokich temperaturach powoduje rozłożenie toksyny.
 • 11. Bakteria Clostridium botulinum występująca naturalnie np. wmiodzie, w niezwykle rzadkich przypadkach powoduje uniemowląt ciężką chorobę, tzw. botulizm dziecięcy - rozwójchoroby jest spowodowany nie skutkiem działania botuliny, alenamnażaniem się bakterii w organizmie. Nie należy więcdawać miodu dzieciom poniżej 1 roku życia. Leczenie: tylko w szpitalu, częstokończące się śmiercią. Rozpoczętepowinno być jak najszybciej,natychmiast po spożyciu zakażonegopokarmu. Aby usunąć toksynę,należy sprowokować wymioty,wypłukać żołądek, zrobić lewatywęoraz podać surowicę antytoksyczną,aby zneutralizować truciznę jeszczewe krwi. Chorzy, którzy wyjdą zzatrucia jadem kiełbasianym,zdrowieją bardzo wolno.
 • 12. Salmonella sp. Bakterie te wywołują salmonellozę, chorobę zakaźną układupokarmowego, objawiającą się zapaleniem jelita cienkiego i grubego. Żywność skażona salmonellą niczym się nie różni w wyglądzie ismaku od żywności zdrowej. Początek choroby objawia się wodnistą biegunką, skurczami i bólamibrzucha, nudnościami i wymiotami. Objawom tym towarzyszy wysokatemperatura, ból głowy, dreszcze, ogólne osłabienie. Objawy te znikają po3 dniach, ale po przebytej chorobie bakterie Salmonelli są wydalane zkałem nawet przezkilka miesięcyi zakażają otoczenie.
 • 13.  Do zatrucia dochodzi drogą pokarmową. Spożyciepokarmów (lodów, wyrobów cukierniczych,garmażeryjnych itp.) zawierających bakterie, dajepierwsze objawy zatrucia po około 12 godzinach do 72h. Nosicielami pałeczek Salmonelli i źródłem zakażenia mogąbyć ludzie, którzy pracują przy produkcji żywności, równieżróżne gatunki zwierząt, np. myszy, szczury, kury, kaczki, atakże żółwie i inne gady.
 • 14.  Aby uniknąć zatrucia pałeczkami Salmonellinależy: jeść świeże produkty, myć dokładnie jajka pod wrzącą wodą, przechowywać żywność w lodówce, nie jeść podczas upałów ciastek z kremem,majonezu i wyrobów z majonezem orazkaczych jaj, nie rozmrażać i zamrażać znów żywności, przechowywać w lodówce surowe mięso i jajatak, aby nie miały kontaktu z innymiproduktami, nie używać drewnianych deseczek do obróbkimięsa, należy dokładnie i często myć ręce wodą zmydłem, szczególnie po kontakcie zezwierzętami.
 • 15.  Bakterie Salmonelli giną już w temperaturze 65stopni, dlatego łatwo ich się pozbyć podgrzewającjedzenie. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków wprzypadku obniżonej odporności chorego (poprzeszczepach, podeszły wiek) oraz niemowlętom.Podaje się też leki przeciw biegunce. Wymagane jestodpowiednie żywienie oraz intensywne nawadnianie.Czasami wymagana jest hospitalizacja.
 • 16. Campylobacter jejuni Zdecydowanie najczęściej stwierdzaną bakterią wprzypadku zatruć pokarmowych jest Campylobacter jejunii. Rezerwuarem bakterii jest drób. Bardzo często stwierdzasię ją również w odchodach innych zwierząt. Ludzie zakażają się przez skażoną wodę lub żywność. Do zakażeń dochodzi również na drodze fekalno-oralnej,tzn. za pośrednictwem zanieczyszczonegopokarmu lub "brudnych rąk". Najczęstsze są epidemie wprzedszkolach.
 • 17.  C. jejuni powoduje ostre zapalenie żołądka i jelit, które może miećwrzodziejący ostry przebieg. Do infekcji dochodzi najczęściej przezspożycie zakażonego pałeczkami pożywienia (mleka, nieodpowiednioprzygotowanych tusz drobiowych) lub wody. Objawy infekcji: gorączka do 40 °C osłabienie bóle podbrzusza mdłości stany zapalne jelit powiązane z biegunką łagodną ostrą (z obecnością śluzu lub krwi w stolcu) Stan chorobowy z tendencją do samowyleczenia trwa zazwyczaj kilkadni. Zwykle wymaga tylko leczenia objawowego.
 • 18. Escherichia coli (pałeczka okręznicy) Wyróżnia się wiele jej odmian jednak jedna znich, E.coli typ O157:H7, warta jest zapamiętania. Powoduje ona nie tylko ciężką infekcjęprzewodu pokarmowego, ale również wytwarza toksynę,która doprowadzą do rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego! Śmiertelność w przebiegu zakażenia tym drobnoustrojemjest stosunkowo duża i wynosi ok 5%. Zarazić się można poprzez spożycie mięsa wołowegoniepoddanego odpowiedniej obróbce termicznej.Escherichią coli można zarazić się jedząc surowewarzywa i owoce lub pijąc nieprzegotowaną wodę.
 • 19.  Zwykle wchodzi w skład fizjologicznej florybakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierzątstałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełniapożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, atakże przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach możejednak wykazywać chorobotwórczość dla człowieka. Produkowana egzotoksyna czasem powoduje zatruciapokarmowe o różnym nasileniu przebiegu schorzenia,czasem może być bardzo groźna, ale w większości objawynie są ciężkie.
 • 20. Schigella sp. Dyzenteria- nazywana inaczej czerwonką, jest chorobą zakaźną jelit,w szczególności jelita grubego. Wywołują ją pałeczki Shigella lubameby Entamoeba histolytica. W związku z tym rozróżnia sięczerwonkę bakteryjną i amebową. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z chorym, lub przez zakażonążywność (pałeczki Shigella występują najczęściej w surowychwarzywach, mleku, drobiu, wodach gruntowych). Powszechnie dyzenterię określa się jako "chorobę brudnych rąk",gdyż wiąże się z niskim poziomem higieny osób zainfekowanych.
 • 21.  Objawy: częste, wodniste stolce połączone z gorączką iogólnym osłabieniem. Zazwyczaj po upływie doby,biegunki ustępują i pojawiają się stolce z domieszką śluzu ikrwi, co jest oznaką zapalenia jelita grubego. Czasamizdarza sie, że zarażeni nie zdają sobie sprawy, że zostalinosicielami pałeczek czerwonki, gdyż choroba przebiega unich bezobjawowo. Możemy stwierdzić czerwonkę w przypadku wykryciazarazków w stolcu oraz wystąpienia owrzodzenia jelita.Stosuje się też test na wykrycie utajonej krwi w stolcu.Leczenie: Przy uciążliwych biegunkachdochodzi do odwodnienia organizmu. Ponadtopo określeniu szczepu bakterii, którespowodowały chorobę podaje siębakteriostatyki oraz antybiotyki. Nieleczonadyzenteria w ostrym przebiegu może prowadzićdo wycieńczenia i w konsekwencji do śmierci.
 • 22. Leczenie
 • 23. Jak się chronić? Profilaktyka w przypadku zatruć pokarmowychpolega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej.Podstawą postępowania jest mycie rąk przedjedzeniem, po wyjściu z toalety lub przedprzygotowaniem posiłku. Również produktywykorzystywane w kuchni powinny zostać poddaneodpowiedniej obróbce zanim zostaną spożyte!
 • 24.  Trzeba również pamiętać, że bakteryjne zatrucia mogąwymagać leczenia antybiotykami, dlatego w chwiliich podejrzenia należy zgłosić się do lekarza, aby onsam mógł ocenić sytuację i ewentualnie przepisaćodpowiednie leki, mając na uwadze sytuacjęmikrobiologiczną w danym rejonie.
 • 25.  Reklamowane preparaty cudownie leczące biegunki(„jedna tabletka i po problemie”) nie są zalecane, gdyżbiegunka jest formą obrony organizmu i często eliminacjimikroorganizmów czy ich toksyn. Pigułki te powinny być zarezerwowane dla naprawdęwyjątkowych sytuacji, jak wyjazdy w pilnych, ważnychsprawach czy krótkie pobyty. Można posiłkować się preparatami z węgla leczniczego.
 • 26.  Wspomagający wpływ na kurację może mieć spożywaniejogurtów, kefirów zawierających żywe kultury bakterii,naturalnie występujących w naszym układziepokarmowym: Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Probiotyki konkurują z chorobotwórczymi patogenami obłony śluzowe jelita, wytwarzają substancjebakteriobójcze i bakteriostatyczne.
 • Fly UP