...

Folder Podkarpackie Smaki

by podkarpackiesmaki

on

Report

Category:

Food

Download: 0

Comment: 0

1,176

views

Comments

Description

Download Folder Podkarpackie Smaki

Transcript

  1. 1. P
  2. 2. P.H.U. „Va Bank” Andrzej Hajnosz Rynek 5, 35-064 Rzeszów +48 17 852 79 80, +48 691 696 063 restauracja.vabank@vp.pl czeskagospoda@gmail.com www.ceskahospoda.rzeszow.pl W jednej z kamienic rzeszowskiego rynku mieści się restauracja „Szynk Rzeszowski” z zakąskami wzorowanymi na tradycji międzywojennych szyn- ków, np.: kaszanka z wątróbką, żurek, studzienina, flaczki czy śledź po żydowsku lub „na różowo”. Tuż obok zaprasza „Česká hospoda”, serwująca tradycyjną kuchnię naszych południowych sąsia- dów. P.P.H.U. „ANMAR” Anna Surmacz-Kałamarz Piekarnia Drzewna Rogóżno 465a, 37-112 Kosina +48 17 225 63 12 biuro@piekarniaanmar.pl www.piekarniaanmar.com.pl Piekarnia specjalizuje się w wypieku chlebów żyt- nich, produkcji wędlin i mięs zapiekanych w pie- cach chlebowych. Dwa produkty – chleb razowy łańcucki na liściu kapusty oraz staropolski chleb sanacyjny, pieczone w piecach opalanych drew- nem również na liściach kapusty – zarejestrowa- no na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471 +48 16 671 64 25 arboretum@poczta.onet.pl www.bolestraszyce.com Placówka udostępnia dziedzictwo przyrodnicze, zajmuje się promocją i ochroną historycznych od- mian drzew i krzewów owocowych, jak dereń ja- dalny, jabłonie i grusze. W kolekcji pomologicznej gromadzi i utrzymuje odmiany od pokoleń upra- wiane na Podkarpaciu. Zajmuje się popularyzacją produktów z owoców wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Zarejestrowała na LPT staropolski wyrób kulinarny - kiszony dereń. P.P.H.U. „AWB” Alina Becla Handzlówka 3a, 37-123 Handzlówka +48 17 22 64 238 awb@becla.pl www.becla.pl Firma rodzinna założona w 1993 r. W 1997 r. powstała w gospodarstwie suszarnia, a 10 lat później uruchomiono zakład przetwórczy produ- kujący ekologiczne susze owocowe, warzywne i ziołowe oraz wyroby gotowe konfekcjonowane w  postaci herbatek smakowych owocowych, owocowo-ziołowych i mieszanek. Ciastkarnia „Paula” Elżbieta Piskorek ul. Dworska 40, 36-065 Dynów +48 660 818 210 ciastkarniapaula@poczta.fm www.ciastkarniapaula.pl Ciastkarnia przygotowuje szeroki asorty- ment ciast krojonych, ciasteczek, rolad, droż- dżówek, pączków oraz tortów. Produkcja oparta jest na tradycyjnych i regionalnych recepturach. Fabryka Pieczywa Cukierniczego „SAN”- Pajda ul. Blichowa 11, 37-500 Jarosław +48 16 621 43 85 sekretariat@san-pajda.pl www.san-pajda.pl Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja pieczywa piankowego – bisz- koptów. Od 2003 r., po odkupieniu zakładu przez Jana Pajdę, przedsiębiorstwo jest fir- mą rodzinną. Stosuje tradycyjną technologię, a biszkopty wyrabiane są ręcznie na podsta- wie dawnej receptury. Flisackie Spływy Mieczysław Łabęcki ul. Podwale 17, 37-410 Ulanów +48 607 063 578, +48 15 876 32 44 mieczyslaw.labecki@sisu.pl www.fsulanow.pl Mieczysław Łabęcki, retman flisacki, or- ganizuje dla turystów spływy po Sanie. Spływy odbywają się na drewnianych, pła- skodennych jednostkach, odwzorowanych na historycznych galarach oraz żaglowym drewnianym Batem. Dodatkową atrakcją jest możliwość degustacji tradycyjnych potraw flisackich, m.in.: chleba flisackiego, chrupa- czek wpisanych na Listę Produktów Trady- cyjnych, przygotowanych na spływy przez Marię Łabęcką. Karczma „Gościniec” ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów +48 17 866 88 78 kontakt@gosciniec.rzeszow.pl www.gosciniec.rzeszow.pl W karczmie przygotowywane są tradycyjne dania kuchni regionalnej i polskiej. Do wyro- bu potraw wykorzystywane są także produk- ty wpisane na LPT, np. suska sechlońska, kapusta kiszona z Charsznicy, fasola „Pięk- ny Jaś” czy podkarpacki miód spadziowy. W menu znajdziemy np. zupę jarosza, żeber- ka w kapuście.
  3. 3. Karczma „Pod Semaforem” Bachórz 16a, 36-068 Bachórz +48 16 675 57 70, +48 607 642 611 karczma@podsemaforem.pl www.podsemaforem.pl Drewno i kamień, z których zbudowana jest karczma, wkomponowują się w piękny kra- jobraz Pogórza Dynowskiego. W tym kulto- wym już miejscu zjeść można tradycyjne dania kuchni regionalnej i polskiej, m.in. proziaki z masłem, żur dynowski, pierogi. Pasieka Ekologiczna Jerzy Bańkowski Więckowice 39, 37-565 Roźwienica +48 668 256 007 jerzyk.b@poczta.fm www.miod-ekologiczny.pl Połączenie doświadczenia zdobytego przez kilka pokoleń z  pasją młodego pokolenia pozwala uzyskać produkty finalne najwyż- szej jakości. Miody z  Korzenicy zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w 2008 r. Z pasieki są pozyskiwane: miody, pyłek kwiatowy, pyłek kwiatowy w miodzie, propolis, wosk, pierzga. Od 2007 roku po- siada certyfikat ekologiczny. „SOŁTYS - Wyroby Kulinarne” Mariusz Potępa ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec +48 607 928 078 soltys.kulinaria@gmail.com www.soltyskulinaria.pl Firma SOŁTYS zajmuje się ręcznym wy- robem produktów kulinarnych, takich jak: pierogi, krokiety, kluski, gołąbki, bigos itp. Na LPT zarejestrowano: „Niwiski Krupnik” i  „Niwiskie Pierogi z  kapustą kiszoną”. Ręczny wyrób, unikatowa receptura i natu- ralne składniki gwarantują wyrobom niepo- wtarzalny smak. Zakład Mięsny „Jasiołka” ul. Nadbrzeżna 1, 38-450 Dukla +48 13 43 308 02 jasiolka@interia.pl www.jasiolka.com Specjalnością zakładu są tradycyjne i eko- logiczne wędliny, m.in. kabanos dukielski, kiełbasa dukielska sucha, kiełbasa pradzia- da. Nowość stanowią powstające tu wyro- by surowe długo dojrzewające. Ich cechą szczególną jest kąpiel serwatkowa, która w procesie produkcji wzbogaca smak oraz przedłuża trwałość do kilku miesięcy. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagroda Handzlowianka” Handzlówka 267, 37-123 Handzlówka +48 519 677 115 handzlowianka@gmail.com www.handzlowianka.pl Stowarzyszenie zajmuje się produkcją i sprze- dażąartykułówżywnościowycho znakomitych walorach smakowych. Na LPT zarejestrowane są m.in. handzlowski chleb domowy, serownik, handzlowska bułka pszenna. Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach Wiejski Dom Kultury we Wrzawach 485 39-432 Gorzyce +48 512 171 470 spft.wrzawy@op.pl www.fasola-wrzawska.prv.pl Organizacja zrzesza 32 rolników – producen- tów fasoli tycznej „Piękny Jaś”, z których 11 prowadzi uprawę zgodną z certyfikatem. Od 13 stycznia 2012 r. Chronioną Nazwą Pocho- dzenia „fasola wrzawska” może być znakowa- na tylko fasola pochodząca z upraw na ściśle określonym terenie. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów +48 17 85 340 59 poczta@wzp.rzeszow.pl www.wzp.rzeszow.pl Organizacja działająca na rzecz pszczelarzy. Przeprowadza liczne szkolenia, kursy, konfe- rencje, pomaga swoim członkom w zakupie sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy. WZP w 2007 r. zarejestrował podkar- packi miód spadziowy jako produkt z Chronio- ną Nazwą Pochodzenia na terenie UE. Zakład Cukierniczo- -Piekarniczy „IZA” Izabela Szczęch ul. gen. Pułaskiego 1, 35-011 Rzeszów +48 17 853 85 88, +48 696 477 708 zpc-iza@wp.pl Firma produkuje chleb oraz wyroby piekarni- cze,a takżeciastai ciasteczka.Zarejestrowała cztery swoje wyroby na LPT: chleb sędziszow- ski żytni, makowiec sędziszowski, serowiec sędziszowski, sędziszowskie ciasto z jagoda- mi. Z sukcesem sprzedaje się np. chleb żytni na zakwasie i... pizza rzeszowska.
  4. 4. Zakład Mięsny „SMAK-GÓRNO” w Górnie ul. Centralna 4, 36-051 Górno +48 17 772 87 15 gorno@smakgorno.pl www.smakgorno.pl Zakładprowadzidziałalnośćw zakresieskuputrzo- dy chlewnej, uboju i rozbioru mięsa wieprzowego, produkcji pełnego asortymentu wędlin, szynek, wę- dzonek, wyrobów podrobowych, drobiowych, gar- mażeryjnych, konserw w słojach. Sprzedaż realizo- wana jest w ponad 1000 placówkach handlowych Polski Płd.-Wsch. oraz na terenie Anglii i Włoch. Dzięki stosowaniu tradycyjnych metod i receptur 10 produktów zostało wpisanych na LPT. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego tworząca krajowy system jakości żywności ,,Jakość Trady- cja’’ wyróżniła i certyfikuje 4 wyroby. GOSPODARSTWO ROLNO- PASIECZNE J.N. LEBAN Morawsko 20, 37-514 Munina +48 16 623 28 46, +48 504 725 609 pasiekaleban@wp.pl www.pasiekaleban.pl To gospodarstwo rolno-pasieczne oraz rozlewnia miodu Nathalie i Jerzego Leban, w którym pozyski- wany jest w 100% naturalny miód. Brak przemysłu oraz czyste powietrze to atuty regionu, w którym powstają produkty pszczele: miód, pyłek kwiatowy, propolis, pierzga, oraz wosk pszczeli, z którego wy- rabiane są naturalne świece. Zakład Tłuszczowy „Białoboki” Jadwiga Kuźniar Białoboki 162A, 37-207 Gać +48 16 641 14 96, +48 16 641 10 60 biuro@ztbialoboki.pl www.ztbialoboki.pl W 1993 r. została wybudowana i uruchomiona wy- twórnia pasz i koncentratów. Wybudowano zakład przeznaczony do przerobu ziarna na olej rzepako- wy oraz makuchy. W  2010 r. uruchomiono linię do rozlewu oleju jadalnego tłoczonego na zimno z rzepaku. MARKOWA Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta Markowa 409, 37-120 Markowa +48 17 226 55 57, +48 17 225 03 19 biuro@markowska.pl www.markowska.pl Firma rodzinna, w której od 1989 r. powstają trady- cyjne wyroby wędliniarskie, m.in. wiejska kiełbasa markowska. Dostępne są one na terenie Podkar- pacia, ale też w punktach ze zdrową, ekologiczną żywnością w Warszawie i Krakowie. Ekologiczne Gospodarstwo Pszczelarskie Krzysztof Bałon EKO BAŁON ul. Łukasiewicza 9, 38-455 Niżna Łąka + 48 13 431 10 37 martabaon@interia.pl www.miody-ekobalon.pl Produkcja miodów najwyższej jakości, w tym m.in. podkarpackiego miodu spadziowego. Go- spodarstwo oferuje miody, pyłek kwiatowy, pro- polis, pierzgę w miodzie, miód z pyłkiem kwiato- wym. Od 2008 r. posiada certyfikat ekologiczny. Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA” s.c. Waldemar i Tomasz Maziejuk Mszana 44/2, 38-454 Tylawa +48 530 245 309 info@serykozie.pl www.serykozie.pl Specjalnością Maziejuków jest wyrób ekolo- gicznych serów kozich metodami tradycyjnymi. Ich produkty (sery farmerskie, sery wołoskie, bundze, bryndza, twarożki i inne) wyrabiane są ręcznie z mleka niepasteryzowanego. Wszystkie produkty posiadają certyfikat BIO, a 10 z nich zostało wpisanych na Listę Produktów Trady- cyjnych. P.P.H. Piekarnia Grażyna Kiełtyka ul. J. Potockiego 20, 38-423 Miejsce Piastowe +48 13 435 32 03 marek@e-maka.pl Od 1993 r. działa rodzinna piekarnia, która zaj- muje się wypiekiem pieczywa nietypowego. Brała udział w finale XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA 2012 i uzyskała wyróżnienie za chleb swojski pszen- no-żytni z dodatkiem kawy zbożowej. Nomino- wana do udziału w finale 17 edycji konkursu „Polski Producent Żywności 2013”. Zakład Pieczywa Trwałego Bogumiła Ramska ul. Jana Wiktora 57A, 35-119 Rzeszów +48 17 863 57 00 ramska@pro.onet.pl Firma działa od 1991 r. w segmencie produkcji wyrobów o przedłużonej trwałości typu paluszki i precle. Jej „flagowym okrętem” są znane i lu- biane precle rzeszowskie MAX-y. Ponadto firma produkuje: paluszki słone rzeszowskie, paluszki z kminkiem rzeszowskie, precle rzeszowskie, precelki słone rzeszowskie oraz przekąskę rze- szowską. Najnowszym wyrobem są precle rze- szowskie okrągłe.
  5. 5. Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów +48 17 748 35 00 sekretariat@zsgrzeszow.pl www.zsg.rzeszow.net.pl Szkołę co roku opuszcza ponad 300 absolwentów dostarczając gastronomii i hotelarstwu wysoko wy- kwalifikowanych pracowników. Wytwórnia Ciast i Lodów SANTOS Marek Bargieł ul. Południowa 51, 38-422 Krościenko Wyżne +48 13 43 168 42 santos@santos.pl www.santos.pl Firma SANTOS to rodzinna cukiernia z długoletnią tradycją, aż od 1974 roku. SANTOS posiada własną przetwórnię owoców i  warzyw. W ofercie oprócz szerokiej gamy konfitur owocowych jest także Konfi- tura z Płatków Róży, za którą w 2009 roku otrzyma- no tytuł Polski Producent Żywności 2008 oraz Złoty Laur w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie. Firma posiada własną plantację – ponad 3000 krzewów specjalnej odmiany róży. Wszystkie przetwory po- wstają według tradycyjnych, regionalnych receptur, bezdodatkusztucznych barwnikówi konserwantów. W ofercie są także praliny, czekolady, owoce w cze- koladzie oraz ciasteczka kruche. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie. FASADA - INVESTMENT Sp. z o.o. BRISTOL TraditionLuxury ul. Rynek 20-23, 35-064 Rzeszów +48 17 250 00 50 info@bristol-rzeszow.pl www.bristol-rzeszow.pl W restauracji hotelu Bristol „Wesele” nad przygoto- waniem nietuzinkowych dań czuwa jeden z najlep- szych szefów kuchni w  Polsce, Arkadiusz Wejer. Specjalnością kuchni jest odkrywanie na nowo za- pomnianych smaków i aromatów regionalnych. Re- stauracja zlokalizowana jest na pierwszym piętrze kamienicy, ze wspaniałym widokiem na Starówkę. Fundacja „CONTIGO” ul. Paderewskiego 18, 37-100 Łańcut +48 17 22 58 043, +48 607 619 777 zaz.contigo@wp.pl www.contigo.org.pl Fundacja powstała, aby pomagać osobom ze znacz- nym stopniem niepełnosprawności. W zakładzie Akty­wności Zawodowej w Woli Dalszej, przez pracę i rehabilitację przygotowuje się takie osoby do po- wrotu na otwarty rynek pracy. Fundacja prowadzi dwa bary w Manasterzu, w Łańcucie i w Woli Dalszej oferując kuchnię regionalną, tradycyjną, a  także wyroby garmażeryjne w większości z produktów ekologicznych. Firma PHU „G.W. Kłaczyńscy” Witold Kłaczyński ul. Dworcowa 4, 39-300 Mielec +48 691 947 754 piekarniaklaczynscy@wp.pl, chlebzpieca@gmail.com www.chlebzpieca.net Istniejąca od 20 lat rodzinna piekarnia, w której wypie- kane jest naturalne pieczywo żytnie. Nabyć je można także przez Internet – właściciele prowadzą sklep in- ternetowy. Specjalnością firmy są: chleb z pieca żytni razowy na zakwasie, chleb z pieca żytni na zakwasie, macella orkiszowa, chleb z pieca orkiszowy na za- kwasie, babka orkiszowa, babka ryżowa, ciasto żytnie razowe z orzechami włoskimi i  jabłkami, ciasteczka z konfiturami. Karczma Wacławówka JOTA s.c Piotr Giza, Diana Giza ul. Strażacka 7, 35-312 Rzeszów +48 500 606 303, +48 17 85 72 030 piotr.giza@o2.pl www.waclawowka.com Karczma Wacławówka znajduje się w  Rzeszowie, na osiedlu Drabinianka, w  drewnianym domu, którego hi- storia sięga początku ubiegłego wieku. Specjalnością są potrawy domowej kuchni, np. pierogi, rosół ze świe- żym makaronem, placki ziemniaczane. „PIEROŻEK” AR Szelc Sp. J. ul. Krakowska 89, 38-400 Krosno +48 13 43 21 214 biuro@pierozek.pl www.pierozek.pl To firma rodzinna działająca od 1995 roku, w swojej ofercie posiada ponad 30 rodzajów wyrobów garmaże- ryjnych, a ich specjalnością są pyszne pierogi z różnym nadzieniem. Pomimo rozwoju firmy cały proces pro- dukcji nadal jest ręczny, co skutkuje najwyższą jakoś- cią oferowanych produktów. Potwierdzeniem ciągłych starań o jakość, jest wpisanie Bieszczadzkich Pierogów na Listę Produktów Tradycyjnych oraz Certyfikat Ekolo- giczny. Pierogi i inne specjały firmy znajdziecie Państwo na półkach sklepowych w Polsce i za granicą. Restauracja „U Schabińskiej” LIGRA Grzegorz Schabiński ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło +48 13 443 66 70, +48 797 334 660 perlajaslo@op.pl www.perlajaslo.pl, www.uschabinskiej.pl W lokalu można spróbować produktów regionalnych Podkarpacia – proziaków, gołąbków ziemniaczanych, gołąbków z kaszą perłową, a także schabu pieczone- go z kością. Restauracja „U Schabińskiej”, to miejsce wyjątkowo klimatyczne, oryginalna aranżacja wnętrz, obrazy, stare przedmioty, niezwykłe elementy dekoracji tworzą szczególną atmosferę.
  6. 6. 10 11 „Świat Pierogów” Mirosława Słaba Cmolas 235, 36-105 Cmolas +48 17 583 68 58 biuro@swiatpierogow.net www.swiatpierogow.net Firma powstała w roku 2002 r. w  Mielcu. Założycielem firmy jest Mirosława Słaba. Jest jedyną na Podkarpaciu firmą oferującą konsumentom tak duży wybór produktów: ponad 30 rodzajów pierogów, gołąbki, kro- kiety, kluski ziemniaczane, uszka. Wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie z wysokiej jakości surowców, bez użycia konserwan- tów. Siedlisko Janczar P.P.U.H. „POLOX” s.c. Stanisław Gątarski, Sławomir Stec Pstrągowa 815, 38-121 Pstrągowa +48 17 277 94 04 biuro@siedliskojanczar.pl www.siedliskojanczar.pl Siedlisko Janczar to ośrodek położony w malowniczym terenie Strzyżowsko-Sędzi- szowskiego Obszaru Chronionego Krajobra- zu, na progu Bieszczadów. Obiekt oferuje or- ganizację uroczystości rodzinnych, szkoleń i konferencji, imprez integracyjnych, pobyty weekendowe, zielone i białe szkoły, wakacje w siodle. Klimatyczna, rustykalna karczma zaprasza na doskonałe potrawy oparte na tradycjach kulinarnych Podkarpacia oraz kuchni staropolskiej, np.: pierogi, proziaki z masełkiem czosnkowym, zupę z leśnych grzybów, kaczkę, dziczyznę. Całości dopeł- nia bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe z nowoczesnym ośrodkiem jeździeckim. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ORZECH” sp. z o.o. ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa +48 17 227 47 83, +48 609 222 061 orzech@orzech.com.pl www.orzech.com.pl Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywne- go Orzech Sp. z o.o. w Kolbuszowej zajmu- je się produkcją przetworów ze świeżych owoców i warzyw. Oprócz przetwórni, ZPOW Orzech posiada sieć delikatesów firmowych „Orzech”. Zakład specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy: sałatek, dżemów, powideł, marmolad, pieczarek, papryk, ogórków oraz wielu innych przetworów, łącznie w asor- tymencie firma oferuje ponad 80 pozycji smacznych i zdrowych przetworów owoco- wo-warzywnych. 10 11 Owocowe Smaki Sp. z o.o. Trzciana 1, 36-071 Trzciana +48 694 969 329 biuro@owocowesmaki.pl www.owocowesmaki.pl Firma Owocowe Smaki jest producentem ekologicznych soków NFC owocowych i owocowo-warzywnych. Oferuje soki pod markami własnymi dostępne w  sklepach z ekologiczną żywnością, jak i w opakowa- niach dla przemysłu spożywczego. Dodatko- wo w swojej ofercie posiada suszone owoce i warzywa w różnym stopniu rozdrobnienia, przeznaczone głównie jako półprodukt dla firm z branży spożywczej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa +48 791 005 109 polskaekologia@go2.pl www.polskaekologia.org Stowarzyszenie zrzeszające producentów i przetwórców produkujących żywność eko- logiczną. Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej Czarna 260, 37-125 Czarna +48 17 226 23 23 biuro@gok-czarna.pl www.medynia.com.pl Ośrodek Garncarski w Medyni Głogow- skiej prowadzi działania z zakresu ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowe- go, jakim jest garncarstwo oraz tworzenia warunków dla rozwoju twórczej przedsię- biorczości wśród mieszkańców. W obrębie ośrodka znajduje się Zagroda Garncarska, Karczma regionalna U Garncarzy, Galeria Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal, sklep z autentycznymi pamiątkami regional- nymi. W ofercie ośrodka garncarskiego znaj- duje się min. organizacja: lekcji ceramiki dla szkół, kilkudniowych pobytów związanych z udziałem w wakacyjnych warsztatach garncarskich, rajdów rowerowych „Garncar- skim Szlakiem”, jarmarków garncarskich, zwiedzania ośrodka z przewodnikiem.
  7. 7. Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów +48 17 852 85 26 info@procarpathia.pl www.procarpathia.pl, www.podkarpackiesmaki.pl Stowarzyszenie Pro Carpathia” istnieje od 2004 roku i w głównej mierze zajmuje się pozyskiwaniem, zarzą- dzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jako instytucja otoczenia bi- znesu opracowuje strategie rozwoju, studia wykonalno- ści, audyty marketingowe, analizy, itp. Dla sektora MŚP oferuje doradztwo inwestycyjne, organizację szkoleń, usługi z zakresu HR, konsultacyjno-doradcze, badaw- cze i marketingowe. Stowarzyszenie prowadzi ponadto działalność wydawniczą, promocyjną oraz badawczą. Kilka słów o podkarpackich smakach Atrakcje turystyczne województwa podkarpackiego to nie tylko świat drewnianych kościołów i cerkwi, wspaniałych pałaców, bezdroży Bieszczadów i Beskidu Niskiego czy nieskażonej przyrody Roztocza. Bogactwem regionu jest również lokalna tradycja i przysmaki podkarpackiej kuchni. Właśnie „zwiedzanie od kuchni” jest dobrym sposobem na poznanie dziedzictwa kulturowego naszego województwa.
Fly UP