...

Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności

by helenakb

on

Report

Download: 5

Comment: 0

17,941

views

Comments

Description

Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności
Download Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności

Transcript

 • 1. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności Helena Kalandyk-Bułaty 1
 • 2. Plan prezentacji  Wprowadzenie  Definicje  Zatrucia pokarmowe – Bakterie – Wirusy  Podsumowanie 2
 • 3. Wprowadzenie  Żywność jest nie tylko źródłem składników odżywczych dla człowieka ale także doskonałym środowiskiem dla rozwoju większości mikroorganizmów.  Znanych jest około 200 schorzeń przenoszonych drogą pokarmową.  W USA w ciągu roku na schorzenia przenoszone drogą pokarmową zapada około 76 mln ludzi, w tym zakażenia znanymi mikroorganizmami dotyczą 14 mln przypadków (ludność USA 296 mln). 3
 • 4. Definicje  Obecność w żywności mikroorganizmów chorobotwórczych lub toksynotwórczych może prowadzić do zatrucia pokarmowego  Zatrucie pokarmowe – Ostre i gwałtowne dolegliwości żołądkowo – jelitowe objawiające się biegunką i wymiotami. Występują w stosunkowo krótkim czasie (kilka do kilkunastu godzin, czasem dni) po spożyciu żywności zanieczyszczonej mikroorganizmami lub toksynami. – Czynnikami sprawczymi zatruć pokarmowych mogą być wirusy, bakterie, pierwotniaki, toksyny 4
 • 5. Zatrucia pokarmowe - mikroorganizmy  Mikroorganizmy odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe: – Salmonella – Staphylococcus aureus – Escherichia coli – Campylobacter jejuni – Listeria monocytogenes – Shigiella – Vibrio parahaemoliticus – Yersinia enterocolitica5
 • 6. Zatrucia pokarmowe – mikroorganizmy CD  Mikroorganizmy odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe CD: – Bacillus cereus – Clostridium perfringens – Clostridium botulinum – Aeromonas hydrophila – Plesiomonas shigelloides – Streptococus, grupa A – Wirusy (eneterowirusy, norowirusy) – Pierwotniaki – ??? 6
 • 7. Zatrucia pokarmowe – mikroorganizmy CD2  Powyższa lista jest otwarta, ponieważ coraz lepiej potrafimy identyfikować mikroorganizmy i wytwarzane przez nie toksyny 7
 • 8. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Salmonella  Miejscem bytowania Salmonelli jest przewód pokarmowy człowieka, zwierząt domowych, ptaków, gadów i owadów, są też izolowane z innych części ciała. Jako organizmy jelitowe są wydalane z kałem i mogą się szeroko rozprzestrzeniać. Szczególnie przez ścieki komunalne, nawóz i owady. 8
 • 9. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej – Salmonella CD Produkty mięsne, zwłaszcza mielone, dróbjaja, produkty z dodatkiem jaj, żywnośćzakażona fekaliamisą najczęstsząprzyczyną zatruć pałeczkami salmonelli.Np. na tuszach wieprzowych i tuszkachdrobiowych Salmonella występuje zczęstotliwością od kilku do 55% tusz.  Salmonelle rosną w temp. od 70C do 480C, optymalna temp. wzrostu wynosi 37 0C 9
 • 10. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej – Salmonella CD2  Czas inkubacji (wylęgania)jaki upływa od spożyciażywności zanieczyszczonejtym mikroorganizmem dowystąpienia objawów zatrucia to 6 do 8 godzin. Objawy stopniowy lub szybki początek biegunki, niska gorączka.10
 • 11. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Shigella  Głównym źródłem zakażenia jest choryczłowiek. Bakterie przenoszone są za pośrednictwem żywności, rąk, odchodówi much. Optymalna temp. wzrostu dla Shigella to 37 stopni Celsjusza. Artykułyspożywcze najczęściej wywołujące zatrucia tą bakterią to: mleko i produkty mleczne, żywność skażona fekaliami. 11
 • 12. Zatrucia pokarmowe o etiologiibakteryjnej – Shigella CD  Czas inkubacji 1 do 7 dni.  Objawy – biegunka – zwykle w kale obecna krew – bolesne parcie – często przebieg jest łagodny 12
 • 13. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Escherichia coli  Jest składnikiem mikroflory przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt. Są szczepy chorobotwórcze i do nich należy m.in. enterokrwiotoczna (EHEC) – E.coli O157:H7.  Głównym rezerwuarem tej bakterii jest bydło.  Drogi przenoszenia: – droga fekalno - oralna, – zanieczyszczone warzywa i owoce poprzez nawożenie niekompostowanymi lub źle kompostowanymi nawozami, – zanieczyszczone fekaliami wody i mięso – spożywanie niepasteryzowanego mleka i innych surowych produktów skażonych fekaliami. 13
 • 14. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Escherichia coli CD  Żywność będąca źródłem zatruć – hamburgery poddane niedostatecznej obróbce termicznej, – produkty o zwiększonej kwasowości: cydr jabłkowy, majonez, jogurt, fermentowane mięso (salami), – Kiełki – dzikie zwierzęta, sarny, jelenie.  Optymalna temperatura wzrostu wynosi 370C, przy pH 4,2 do 9.14
 • 15. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Escherichia coli CD2  Czas inkubacji: 2-3 dni  Objawy: – Nagły początek biegunki – Rzadko wymioty15
 • 16. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Staphylococcus aureus  Występuje w jamie nosowo –gardłowej, na skórze, w przewodziepokarmowym człowieka i zwierząt.Wytwarza enterotoksyny ciepłostabilne,dobrze rozpuszczane w wodziei roztworach soli, które nie rozkładająsię pod wpływem gotowania. 16
 • 17. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Staphylococcus aureus CD  Żywność będąca przyczyną zatruć o etiologii gronkowcowej: – mięso – wędliny – przetwory rybne – mleko i produkty mleczne – sałatki – Lody – wyroby cukiernicze z kremem – produkty warzywne 17
 • 18. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Staphylococcus aureus CD2 Czas inkubacji 3 do 6 godzin  Objawy: – Nagły początek – Silne wymioty trwające do 24 godzin18
 • 19. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Campylobacter jejuni  Główne źródło występowania C. jejuni to przewód pokarmowy dzikich i udomowionych zwierząt, szczególnie ptaków. Rośnie w temp. od 30 do 47 0C, optymalna temp. wzrostu 42 stopnie C.19
 • 20. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Campylobacter jejuni CD  Najczęstszym źródłem rozpowszechniania się są – surowe mięso drobiowe (od 20 do 100% surowych kurcząt w obrocie jest zanieczyszczone C. jejuni) – surowa wołowina – woda – niepasteryzowane mleko – wtórne zanieczyszczenie innych produktów spożywczych.  Wywołuje u ludzi kampylobakteriozę z objawami: biegunka, krwawe stolce, wymioty, bóle brzucha (okolica pępkowa). 20
 • 21. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Campylobacter jejuni CD2  Czas inkubacji 2-4 dni, rzadziej 7-10 21
 • 22. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Bacillus cereus  Występuje w glebie, wodzie i na roślinach. Ze względu na wytwarzanie ciepłoopornych przetrwalników, pasteryzacja np. mleka, śmietany nie zawsze jest skuteczna. Namnaża się w temp. od 5 do 50 0C,.  B. cereus wytwarza dwie toksyny: toksynę wymiotną, drugą ciepłostabilną, która jest enterotkosyną odpowiedzialnąza biegunkę.22
 • 23. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Bacillus cereus CD  „Syndrom biegunkowy” – czas inkubacji 8 -16 godzin. Występuje zwykle po spożyciu zakażonych legumin zbożowych, dań zawierających kukurydzę, ziemniaków puree, warzyw.  „Syndrom wymiotny” – czas inkubacji 2-8 godzin. Występuje po spożyciu smażonego lub gotowanego ryżu, pasteryzowanej śmietanki i mleka, spaghetti.23
 • 24. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Listeria monocytogenes Jest drobnoustrojem szeroko rozprzestrzenionym w środowisku ludzi i zwierząt na całej kuli ziemskiej. Wzrasta w temp. od – 0,5 do +45 0C. Odznacza się dużą odpornością na sól, rośnie przy stężeniu 6%. 24
 • 25. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Listeria monocytogenes CD  Najczęstszym źródłem rozprzestrzeniania sięL. monocytogenes są: – warzywa – mleko i przetwory mleczne – sery maziowe – surowe mięso, ryby i przetwory rybne – środowisko mleczarskich zakładów produkcyjnych.25
 • 26. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Listeria monocytogenes CD2  Stanowi duże zagrożenie jako czynnik etiologiczny zatruć pokarmowych.  Czas inkubacji 2-21 dni  Wywołuje u ludzi chorobę zwaną listeriozą  Zaburzenia związane z infekcją obejmują: – Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Posocznicę – Zapalenie płuc – Poronienia – Zespół rzekomo grypowy26
 • 27. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Yersinia enterocolitica  Drobnoustrój ten jest rozprzestrzeniony środowisku lądowym i wodnym. Do artykułów spożywczych najczęściej wywołujących zatrucia pokarmowe tą bakterią należą: – surowe mleko kozie, – wieprzowina i inne surowe mięsa, – patroszone ryby – krewetki, kraby, – warzywa, – woda.27
 • 28. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Yersinia enterocolitica CD  Wzrasta w temp. od –2 do +45 0C.  Głębokie zamrożenie efektywnie eliminuje tę bakterię.  Czas inkubacji 1-3 dni  Objawy – Silne bóle brzucha – Biegunka – Gorączka28
 • 29. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Clostridium botulinum Beztlenowa bakteria ta występuje w glebie, w odchodach zwierząt, wytwarza przetrwalniki bardzo oporne na ciepło. Zatrucia pokarmowe wywoływane są toksynami wytwarzanymi przez ten drobnoustrój. Zjawisko to nosi nazwę intoksykacji.29
 • 30. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Clostridium botulinum CDToksyna botulinowa może występować:– konserwy mięsne i jarzynowe o pH powyżej 4,5 – mięso i wędliny produkowanew warunkach domowych, – konserwy rybne.30
 • 31. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Clostridium botulinum CD2  C. botulinum rośnie w temp. od 10 do 50 0C w warunkach beztlenowych.  Czas inkubacji 12-36 godzin  Objawy – Podwójne widzenie – Trudności w połykaniu – Paraliż mięśni oddechowych – Zaburzenia ruchowe 31
 • 32. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Vibrio parahaemolyticus Występuje w wodach morskich.  Do zatrucia pokarmowego dochodzi po spożyciu żywności pochodzenia morskiego np.: – surowe ryby – małże – kraby – ostrygi – mięczaki 32
 • 33. Zatrucia pokarmowe o etiologii bakteryjnej - Vibrio parahaemolyticus CD Temp. wzrostu wynosi 10 do 44 0C, pH 7,6 do 8,6.  Czas inkubacji 6-96 godzin  Objawy – biegunka – całkowite wyzdrowienie w ciągu 1-3 dni 33
 • 34. Zatrucia pokarmowe o etiologii wirusowej  Mogą przetrwać w żywności przez kilka a nawet kilkanaście dni. Wiadomości na temat obecności wirusów w żywności są skąpe z powodu trudności przy ich izolowaniu i oznaczaniu w żywności.34
 • 35. Zatrucia pokarmowe o etiologii wirusowej - Enterowirus 72  Enterowirus 72 - wirus zapalenia wątroby typu A– Zwykle jest skutkiem zanieczyszczeniafekaliami wody pitnej, mleka. – Czas inkubacji 14-35 dni – Objawy  Początek nagły  Gorączka powyżej 38 st. C Objawy żółtaczki poprzedzonenudnościami i wymiotami 35
 • 36. Zatrucia pokarmowe o etiologii wirusowej - Norowirusy  Norowirusy – Mogą występować w zanieczyszczonej fekaliami lub wymiocinami wodzie i żywności. Najczęstszymi miejscami zbiorowych zatruć pokarmowych spowodowanych norowirusem są zakłady żywienia zbiorowego – Czas inkubacji 1-2 dni – Objawy Wymioty Biegunka Czasem gorączka Bóle głowy Bóle stawów36
 • 37. Podsumowanie  Istnieje zależność między rodzajem żywnościa wstępowaniem drobnoustrojów patogennych. – W mięsie surowym i niedogotowanym – Salmonella i Campylobacter. – Ryby surowe – Vibrio. – Żywność gotowana, może być wtórnie zanieczyszczona w czasie przechowywania- Salmonella, Shigella, Campylobacter, gronkowiec. – Żywność gotowana długo przechowywana bez schłodzenia – Bacillus cereus.37
 • 38. Podsumowanie CD – Żywność gotowana długo przechowywana w niskiej temp. – Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica. – Żywność gotowana długo przechowywania w warunkach betlenowych – Clostridium botulinium. – Żywność niedosterylizowana – Clostridium botulinium.38
 • 39. Dziękuję za uwagę39
 • Fly UP