...

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II

by tomek-kuczynski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

7,221

views

Comments

Description

 
Download Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II

Transcript

 • 1. Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną
 • 2.  
 • 3. .
  • Okres realizacji inwestycji:
  • kwiecień 2012 – październik 2014
  • Wartość inwestycji:
  • ogółem: 52 400 000 PLN
  • wartość dofinansowania w ramach RPO WZ: 27 941 900 PLN
  • Opis inwestycji:
  • Inwestycja obejmuje budowę ulicy Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej oraz przebudowę istniejącej ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rostocką.
  • W ramach zadania zostanie wybudowana także infrastruktura towarzysząca (sieć kanalizacji deszczowej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, przepusty dla płazów).
 • 4.
  • Cele realizacji inwestycji:
  • Stworzenie warunków do rozwoju północnej części Szczecina,
  • Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowo – komunikacyjnej do zwiększającego się natężenia ruchu w dzielnicach Warszewo i Żelechowa,
  • Stworzenie alternatywnych dróg łączących północne dzielnice Szczecina ze Śródmieściem,
  • Poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej,
  • Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
 • 5. Działania związane z ochroną przyrodniczą marzec 2010 r. – Rozpoczęcie cyklicznych inwentaryzacji przyrodniczych na obszarze planowanych robót, wrzesień 2011 r. – wyłapanie i przeniesienie płazów na nowe siedlisko (Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Wodozbiór”) zgodnie z decyzją RDOŚ, Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie wykonana kolejna inwentaryzacja przyrodnicza. Ustanowienie przez Inwestora opiekuna przyrodniczego budowy, który będzie decydował o miejscach w których można prowadzić prace.
 • 6.  
 • 7.  
 • 8. Dziękuję za uwagę! Paweł Sikorski Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin www.szczecin.eu
Fly UP